Translations into English:

  • earthenware   
    (Noun  ) (noun   )
     
    ceramic

Example sentences with "глинени изделия", translation memory

add example
за Maxit: производство и продажба на хоросан, гипс и олекотени глинени агрегати; проектиране и монтаж на оборудване за смеси за производители на предварително приготвени смесиfor Maxit: production and sale of mortars, gypsum and exclay; design and assembly of premix equipment for premix manufacturers
Необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) при производството на керамични и глинени плочки не трябва да превишава следните изискванияThe energy requirement for firing (ERF) stages for ceramic tiles and clay tiles shall not exceed the following requirements
Енергопотреблението се изчислява като необходимото количество енергия за процеса (НКЕП) за агломерирани камъни и теракотни плочки или като необходимото количество енергия за изпичане (НКЕИ) за керамичните и глинени плочкиThe energy consumption shall be calculated as process energy requirement (PER) for agglomerated stones and terrazzo tiles or as energy requirement for firing (ERF) for ceramic tiles and clay tiles
Те използвали специални керамични съдове, малки глинени гърнета (наречени kouroupia), които имали отвор в долната част, така че суроватката можела да се отделя, без да се нарушава целостта на сиренината над неяThey used special ceramic vessels, small earthenware jars (called kouroupia), which had a hole in the lower part so that the whey could be removed without breaking the supernatant curd
Храната се готви в глинени и медни съдове на печка на дърва, която от своя страна подгрява водата за душоветеFood is cooked in earthenware and copper pots on a stove heated with wood, which in turn warms up the showers
Още от седмицата: шест церемониални глинени предмета бяха върнати на ГърцияAlso this week: six ceremonial pottery artefacts are returned to Greece
Шест церемониални глинени предмета бяха върнати на Гърция на ‧ април и ще бъдат изложени в " Агора Стоа " (Старата агора) на Атинския музейSix ceremonial pottery artefacts were returned to Greece on April ‧ th and will be housed at the Agora Stoa of Attalus museum in Athens
При оценката на НКЕИ за производството на глинени плочки се отчитат всички енергийни потоци като горива за стадия на изпичанеEvaluation of ERF for clay tile production shall consider all energy flows entering all the kilns as fuels for the firing stage
Почти всички пасища са от киселинен тип, плитки и върху силикатни субстрати, състоящи се от гнайс и слюдени, талкови и глинени шистиThe pastures are almost all on acidic, not very deep soil standing on siliceous substrata of gneiss and micaceous, talcous and clayey schist
Археолози съобщиха, че съкровището включва диадема с чифт златни обици, както и няколко златни и сребърни съда, орнаменти и глинени плочки с образа на богинята майкаArchaeologists reported that the treasure contains a crown with a pair of golden earrings as well as a number of golden and silver dishes, ornaments and clay stones with the image of the Mother Earth
необработени камъни, агломерирани камъни, бетонни павета, теракотни, керамични и глинени плочкиnatural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles
Също не се прилагат за вещества, които взаидействат по специфичен начин с неорганични съединения (например образуване на група от комплекси с глинени минералиIt is also not applicable for substances that interact in a specific way with inorganic components (e.g. formation of cluster complexes with clay minerals
От друга страна, глинесто-варовиковите почви на Quercy съдържат глина, основно съставена от илити и монтморилонити, които задържат калия в глинените слоевеAnother factor is the limy-clayey soil
Aрхеолози са открили древни глинени ковчези по време на разкопки в пристанището Протарас в източната част на КипърArchaeologists found ancient clay coffins during excavation work at the Protaras port in eastern Cyprus
пръскането на глинените подове с вода е практика, използвана в помещенията за отлежаване на оцета, за да се контролира относителната влажност и температурата и да се осигури тяхната стабилност през целия период на отлежаване, като по този начин се подпомага уталожването на оцета и се намаляват загубите от изпаряванетоSprinkling the clay floors with water is a practice used in the vinegar ageing rooms in order to control the relative humidity and the temperature and ensure that they remain stable throughout the ageing process, promoting the mellowing of the vinegars and reducing losses through evaporation
Не вярвай на всичко, което си прочел, върху глинените съдовеDon' t believe the storiesThat you read on all the crockey
Ако дойдем по- близо, ще паднем като глинени гълъби в центъра на Сен Мер Еглизlf we overshoot, we come down like clay pigeons...... smack dab in the center of Sainte- Mère- Eglise
Изпечените продукти са керамичните и глинените плочкиFired products are ceramic tiles and clay tiles
Глинените блокчета с подобрена топлоизолация, чието производство е енергоемко, са пример за нов продукт, който може да доведе до икономия на енергия, когато се използва в строителствотоOne example of recent products is clay blocks with improved thermal insulation that are energy intensive in production and can also help save energy when used in construction
Изпечени продукти са керамичните и глинените плочкиFired products are ceramic tiles and clay tiles
При оценката на НКЕИ за производството на глинени плочки се отчитат всички енергийни потоци към пещите като горива за стадия на изпичанеEvaluation of ERF for clay tile production shall consider all energy flows entering all the kilns as fuels for the firing stage
Археолози откриха редки находки, включително архитектурни останки от гробове, керамика и глинени статуетки, по време на разкопки в Кралския некропол в Северозападна ГърцияArchaeologists unearthed rare findings, including architectural ruins of tombs, pottery and clay statuettes, during excavations at the Royal Necropolis in northwest Greece
Showing page 1. Found 4151 sentences matching phrase "глинени изделия".Found in 2.325 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.