Translations into English:

 
Suffix appended to words to create a feminine noun, denoting a part, profession, feature, membership, origin, social status, complexion, proper name, abstract noun or animal's name.

Similar phrases in dictionary Bosnian English. (9)

gledati kaface
kato; on; at
ka istokueastward
ka obaliashore
ka sjeverozapadnorth west
ka sjeverunorthward; northerly
oportunisti ka zarazaopportunistic infection
težiti kagravitate
voditi kaconduce

Example sentences with "-ka", translation memory

add example
Dok Kotor stremi ka tome da primi novo a ne uništi staro, grad Podgorica suočava se s jednim sasvim drugačijim izazovomWhile Kotor strives to accommodate the new without destroying the old, the city of Podgorica faces an altogether different challenge
Uz vašu pomoć, najveći i najbolji tim ide ka svojoj najvažnijoj pobjedi-- pružanju pomoći ljudima bez zemlje, doma i prijatelja, i onima koji žive u nehumanim uslovima, " rekao je ovaj igračWith your help, the biggest and best team is heading for its most important victory-- helping people left without their land, home and friends, and those who are living in inhumane conditions, " the player said
Na putu je ka Granici, a nema načina da je pređeYou could know every tree by name and he' s still have a long lead
Prema informacijama agencije Reuters, grupa od ‧ tenkova natovarenih na kamione napustila je vojnu kasarnu u Mardinu u blizini Sirije i uputila se ka istočnoj graniciAccording to Reuters, a group of ‧ tanks loaded on trucks left the army barracks in Mardin near Syria and headed east towards the border
Grčka i Bugarska ponovile su svoje zajedničko opredjeljenje ka daljnjem proširenju bilateralne saradnje u sektoru energetike, kaže se u zajedničkom saopćenju grčkog ministra razvoja Christosa Foliasa i bugarskog ministra ekonomije i energetike Petra Dimitrova nakon razgovora održanih u petak ( ‧ novembar) u SofijiGreece and Bulgaria affirmed their common commitment to further expand bilateral co-operation in the energy sector, according to a joint statement by Greek Development Minister Christos Folias and Bulgarian Economy and Energy Minister Petar Dimitrov after talks in Sofia on Friday (November ‧ th
Bugarska i Rusija napravile još jedan korak ka zajedničkom ulaganju za Južni tokBulgaria, Russia move step closer to South Stream joint venture
" Dok god kiparski Grci vjeruju da su oteli napredak Turske ka EU, nemoguće je postići pravično rješenje na Kipru. "" As long as the Greek Cypriots believe that they have hijacked Turkey 's EU progress, it is impossible to reach a just solution in Cyprus. "
" AAK je angažiran na uspostavi pravog pravosudnog sistema Republike Kosovo, a u isto vrijeme ostaje čvrsto opredijeljen ka sveukupnoj zaštiti naših zajedničkih vrijednosti i zaštiti vrijednosti Oslobodilačke vojske Kosova, " izjavio je Ramush Haradinaj iz AAK" AAK is engaged in establishing a real justice system in the Republic of Kosovo and, at the same time, remains firm in the overall protection of our joint values, and the protection of the values of Kosovo Liberation Army, " said Ramush Haradinaj of the AAK
Crna Gora strijemi ka jačanju konkurentnosti u poljoprivrediMontenegro seeks to boost agricultural competitiveness
Ta posjeta predstavljala je podršku naporima pod vodstvom UN- a ka ujedinjenju ostrvaThe visit was in support of UN-led efforts to reunite the island
Ashtonova je u međuvremenu izjavila da taj koordinirani nacrt predstavlja odraz " našeg zajedničkog opredjeljenja ka evropskoj perspektivi Srbije "Ashton, meanwhile, said the co-ordinated draft is a reflection of " our common commitment to Serbia 's European perspective "
Zamjenica premijera i ministrica trgovine i industrije Mimoza Kusari Lila prema izvještajima je primijetila da je " Kosovo ostvarilo vidan napredak ka otpočinjanju pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini, a trgovinski odnosi između Kosova i EU su se popravili. " EK i kosovske vlasti također su raspravljali o napretku postignutom u oblastima industrijske i politike za MSP, carinama i oporezivanjuDeputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Mimoza Kusari Lila reportedly observed that " Kosovo has made visible progress towards starting negotiations on a Free Trade Agreement, and trade relations between Kosovo and the EU have been improved. " EC and Kosovo authorities also discussed progress achieved in the areas of industry and SME policy, customs and taxation
Tokom prethodnih godina, Pakt se suočavao s kritikama svojih učesnica iz regiona, koje su dovodile do pomjeranja ka promjenamaOver the years, the Pact faced criticism from its regional participants, which sparked the move towards change
Takođe je pohvaljen napredak u oblasti zapošljavanja, sigurnosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici, socijalnoj politici i nekim aspektima politike u oblasti transporta, uz istovremeno ukazivanje na zakonadavni napredak na putu ka carinskoj unijiIt lauds progress in employment, food safety, veterinary and phytosanitary policy, social policy and some aspects of transport policy, taking note also of legislative progress made towards a customs union
Približno ‧ bugarskih kompanija poduzimaju prve korake ka ulasku na kosovsko tržište, nakon što je Priština nametnula embargo na robu iz SrbijeAround ‧ ulgarian companies are taking their first steps on the Kosovo market after the Pristina-imposed embargo on Serbian goods
Na tom rasjedu bilo je od ‧ šest potresa jačih od ‧ stepeni, u lancu koji vodi od istoka ka zapaduSince ‧ six quakes with magnitudes greater than ‧ have struck on the fault, along a chain leading east to west
Merkelova je također izjavila da rješavanje kosovskog pitanja predstavlja dug proces, ali je naglasila da Beogradu mora biti odmah jasno šta se od njega očekuje na putu ka EUMerkel also said that resolving the matter of Kosovo is a long process, but stressed that it must be immediately clear to Belgrade what is expected from it on the path to the EU
Morrison kaže da bi još jedan neuspjeh s usvajanjem izbornog zakona bio korak unazad za crnogorsku vladu kad je u pitanju do sad relativno nesmetan put ka članstvu u EUMorrison suggests that another failure to adopt the election law would be a setback for the Montenegrin government on what has been, at least thus far, a relatively smooth path towards EU membership
Pokretanjem studije izvodljivosti za Kosovo, EU od te zemlje traži da ispuni niz uslova kako bi dokazala da je spremna krenuti bliže ka integracijiBy launching a feasibility study on Kosovo, the EU is asking the country to fulfill a set of conditions to prove that it is ready to move closer to integration
" U tom svjetlu, stremljenje ka postizanju pune demokratije i evropskih integracija je najbolje rješenje za pitanje nedostatka sigurnosti u našem dijelu Evrope, " naglasio je poljski predsjednik" In this light, striving to achieve full democracy and European integration is the best solution to the issue of lack of security in our part of Europe, " the Polish president stressed
Lideri proevropskog bloka Mlađan Dinkić iz ‧ i Bojan Pajtić iz Demokratske stranke (DS) kažu da streme ka saradnji sa Socijalistima na svim nivoima-- državnom, pokrajinskom i općinskomPro-European bloc leaders Mladjan Dinkic of ‧ and Bojan Pajtic of the Democratic Party (DS) have said they seek co-operation with the Socialists on all levels-- national, provincial and municipal
U saopćenju objavljenom nakon sastanka, međutim, naglašava se da susretom nije signalizirano odobrenje Vatikana stremljenju Kosova ka nezavisnostiA statement released afterward, however, stressed that the meeting did not signal Vatican endorsement of Kosovo 's bid for independence
Ono stremi ka uvećavanju tog brojaIt is seeking to add to that number
Poslovni pregled: Kosovo poduzima korake ka učlanjenju u WTOBusiness: Kosovo takes steps to join WTO
" Ta sredstva su tek prva u nizu projekata koje EIB finansira kako bi Srbiji pomogla u borbi protiv globalne ekonomske krize i podržala njen put ka EU "" The funds are just the first in a line of projects the EIB has financed in helping Serbia combat the global economic crisis and support its path to the EU. "
Showing page 1. Found 1649 sentences matching phrase "-ka".Found in 0.673 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.