Translations into English:

 
Suffix appended to words to create a feminine noun, denoting a part, profession, feature, membership, origin, social status, complexion, proper name, abstract noun or animal's name.

Similar phrases in dictionary Bosnian English. (9)

gledati kaface
kato; on; at
ka istokueastward
ka obaliashore
ka sjeverozapadnorth west
ka sjeverunorthward; northerly
oportunisti ka zarazaopportunistic infection
težiti kagravitate
voditi kaconduce

Example sentences with "-ka", translation memory

add example
Zamjenica premijera i ministrica trgovine i industrije Mimoza Kusari Lila prema izvještajima je primijetila da je " Kosovo ostvarilo vidan napredak ka otpočinjanju pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini, a trgovinski odnosi između Kosova i EU su se popravili. " EK i kosovske vlasti također su raspravljali o napretku postignutom u oblastima industrijske i politike za MSP, carinama i oporezivanjuDeputy Prime Minister and Minister of Trade and Industry Mimoza Kusari Lila reportedly observed that " Kosovo has made visible progress towards starting negotiations on a Free Trade Agreement, and trade relations between Kosovo and the EU have been improved. " EC and Kosovo authorities also discussed progress achieved in the areas of industry and SME policy, customs and taxation
Radim na moj nacin od vrha ka dnu, Jack, bas kao tiWorkin ' my way to the bottom, Jack, just like you
Privođenjem odbjeglog ratnog zločinca Radovana Karadžića pravdi pomoći će se da se otvori put Bosne i Hercegovine ka pristupanju EU i NATO- u, kaže grupa režisera i umjetnika u zajedničkom apeluBringing war crimes fugitive Radovan Karadzic to justice will help clear Bosnia and Herzegovina 's path towards EU and NATO accession, a group of directors and artists said in a joint appeal
Kurs ka Siciliji!Set course for Sicily!
Čak i da je to istina, u šta sumnjam,Ovde ne vlada autokratija, uprkos Denijevoj velikoj naklonosti ka kraljevstvuEven if that were true, which I doubt, we are not an autocracy here, not withstanding Denny' s great affection for kings
" Na kraju će očito biti dvije evropske brzine: jedna brzina ka većoj integraciji u eurozoni, te brzina koja je više konfederalne prirode u EU, " izjavio je francuski predsjednik tokom diskusije na Univerzitetu u Strazburu, kako navodi briselski Euobserver" In the end, clearly, there will be two European gears: one gear towards more integration in the Eurozone and a gear that is more confederal in the EU, " Brussels-based Euobserver quoted the French president as saying during a discussion at Strasbourg University
Arheolozi kažu da na vrhu te opservatorije postoje prijestoli okrenuti ka istoku, kako bi najvažniji ljudi u tom naselju mogli posmatrati neboArcheologists say that at the observatory 's peak there are thrones facing east for the most important people in the settlement to observe the heavens
Ova srbijanska firma strijemi ka pribavljanju nacionalne licence, koja bi joj omogućila da izgradi tržišni udio u oba BH entitetaThe Serbian firm is seeking to gain a national license that would allow it to build market share in both of BiH 's entities
" Reforme se nastavljaju kretati ka istoku širom regiona, " kaže Svetlana Bagaudinova, jedan od autora, navevši Albaniju, Bjelorusiju, Kirgisku Republiku i Makedoniju kao zemlje koje već treću godinu zaredom provode reforme u više oblasti" Reforms continue to move eastward across the region, " Svetlana Bagaudinova, one of the authors, said, naming Albania, Belarus, the Kyrgyz Republic and Macedonia as the countries that implemented reforms in several areas for the third consecutive year
On je također pod znak pitanja stavio opredjeljenje Moskve ka miru i sigurnosti na KavkazuHe also questioned Moscow 's commitment to peace and security in the Caucasus
Istinski put ka SvetostiThe true path to Sainthood
Pozdravljajući " novu, pozitivniju klimu " između Atine i Skoplja, ministri EP- a pozvali su obje vlade da " udvostruče napore " ka iznalaženju međusobno prihvatljivog rješenja za spor oko nazivaWelcoming the " new, more positive climate " between Athens and Skopje, the EP ministers urged both governments to " redouble their efforts " towards finding a mutually acceptable solution to the name dispute
Na sastanku ministara vanjskih poslova EU u utorak ( ‧ februara), na kom će se odlučivati o putu Beograda ka EU, morat će se u obzir uzeti i novi dogovorEU foreign ministers meeting on Tuesday (February ‧ th) to decide on Belgrade 's EU path will have a new deal to take into account
Iako značajne, te odluke predstavljaju samo korak ka postizanju udaljenog krajnjeg ciljaAlthough significant, these decisions are only a step towards reaching a distant end goal
Međutim, ne slažu se svi s tim i postavljaju pitanje da li bi gajenje bližih veza s arapskim svijetom moglo naškoditi putanji Kosova ka zapadnim institucijama, čime bi mu bilo teže učlaniti se u NATO i EUBut not everyone agrees, questioning whether cultivating closer ties with the Arab world might harm Kosovo 's trajectory towards Western institutions, making it make more difficult to join NATO and the EU
Čistoća je put ka božanstvuCleanliness is next to Godliness
Taj plan je još uvijek u razvoju i njime će biti predviđena arhitektura budućeg angažmana EU u BiH, i on predstavlja jednu od garancija posvećenosti EU prema BIH kao prema mirnoj i održivoj zemlji koja je nepovratno na putu ka članstvu u EUStill under development, this plan will set out the architecture of the EU 's future engagement in BiH and is one of the guarantees of the EU 's commitment to see BiH as a peaceful and viable state irreversibly on the way to EU membership
U oktobru, lideri glavnih sedam političkih stranaka održali su dva kruga pregovora s visokim zvaničnicima EU i SAD u bazi Butmir, u pokušaju da prekinu politički ćorsokak koji je zaustavio napredak ka pristupanju EU i NATO- uIn October, leaders of the seven main political parties held two rounds of talks with senior EU and US officials at Camp Butmir, to try to break the political stalemate that has stalled progress towards EU and NATO accession
Mi imamo zajedničku historiju, današnjicu, ali i zajedničku budućnost na putu ka EU. "We share a history, the present, but also a common future towards the EU. "
Na putu su ka ZemljiThey' re headed for Earth
To pitanje i dalje je jedna od glavnih prepreka na putu zemlje ka EUThe issue remains one of the main obstacles on the country 's path to the EU
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović i njegov gostujući srbijanski kolega Boris Tadić potvrdili su u četvrtak ( ‧ jul) opredjeljenje svojih zemalja ka procesu integracije u EUMontenegrin President Filip Vujanovic and visiting Serbian counterpart Boris Tadic reaffirmed on Thursday (July ‧ th) their countries ' commitment to the EU integration process
Taj prestižni trust mozgova također poziva vladu Turske da ponovno izrazi opredijeljenost ka reformama u skladu sa EU na najvišem izvršnom nivou; da odmah odobri i otpočne s provedbom nacrta Nacionalnog programa za usvajanje zakonskog korpusa EU; te da ponovno uspostavi povjerenje i saradnju između parlamentarnih stranakaThe prestigious think-tank is also urging Turkey 's government to recommit to EU-compliant reforms at the highest executive level; immediately approve and begin implementation of the draft National Program for Adopting the EU Body of Law; and re-establish trust and co-operation among parliamentary parties
Od izmišljenih novosti, okrećemo se ka realnosti na televizijiFrom imaginary news, we turn to televised reality
Obojica su izrazili svoju spremnost na proširenje bilateralne saradnje, a Slovenija je ponudila pomoć Crnoj Gori u naporima ka integraciji u EU i pridruživanju u NATO program Partnerstvo za mirBoth expressed their readiness to expand bilateral co-operation, and Slovenia offered to assist Montenegro 's EU integration efforts and its bid to join NATO 's Partnership for Peace programme
Showing page 1. Found 1648 sentences matching phrase "-ka".Found in 0.656 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.