Translations into English:

  • pomegranate   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Czech English. (3)

granátová jablkapomegranates
Granátové jablkoPomegranate
velké granátové jablkogiant granadilla

Example sentences with "granátové jablko", translation memory

add example
Granátová jablkaPomegranates
Šťávu z granátového jablka bychom mohli vidět jako...... krev.Jako krev novorozeněte, nebo zavražděného člověkaThe juice of the pomegranate...... may be taken for...... blood...... and in particular the blood of the new born...... and of murder
Nesnáším granátová jablkaI hate pomegranates
Afghánistán byl kdysi známý svými granátovými jablky, které jsou nyní velmi "in" mezi propagátory zdravé stravy.Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much 'in' with the health food lobby.
Pokud jde o fludioxonil, byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz v souladu s čl. ‧ odst. ‧ a ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ žadatelem ve třetí zemi (Spojených státech), ve které vede povolené použití tohoto přípravku na ochranu rostlin k překročení MLR pro granátová jablka stanoveného v příloze ‧ uvedeného nařízeníAs regards fludioxonil an application for an import tolerance MRL in accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ was made by an applicant in a third country (the United States) in which the authorised use of that plant protection product leads to residues exceeding the MRL for pomegranates, as set out in Annex ‧ to that Regulation
Granátová jablkapomegranate
Když Persefonu donutili, aby snědla granátové jablko, musela strávit část každého roku v podsvětíHaving been tricked into eating the fruit of the pomegranate...... Persephone was forced to spend a period of each year underground
Je sladká jako granátové jablkoShe' s sweet on pomegranates, I heard
Takže, ten profesor mi řekl, že bych měl nosit hedvábné punčochy... a jíst z poháru semena granátových jablekSo, this professor tells me that I should wear silk underpants... and eat pomegranate seeds out of a goblet
Ona je slatká jak granátová jablkaShe' s sweet on pomegranates, I heard
Já nenávidím granátová jablkaI hate pomegranates
Míra podpory se při zohlednění vzorce pro posuzování stanoveného v článku ‧ předpisu a na základě podpůrné studie odhaduje na ‧ % v případě pěstování citrusových plodů a ‧ % v případě pěstování granátových jablekThe estimated aid intensity, taking account of the assessment formula laid down in Article ‧ of the Order and on the basis of a supporting study, is ‧ % for the cultivation of citrus fruit and ‧ % for the cultivation of pomegranates
Ani celoživotní expozice oběma látkám prostřednictvím konzumace jakýchkoli potravin, které tyto dvě látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace vodnic nebo granátových jablek neprokázala riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfDNeither the lifetime exposure to both substances via consumption of all food products that may contain the two substances, nor the short-term exposure due to extreme consumption of turnips or pomegranates showed that there is a risk that the acceptable daily intake (ADI) or the acute reference dose (ARfD) is exceeded
Granátová jablkapineapples pomegranate
Granátové jablko, pane Neville, dal Hádés darem PersefoněA pomegranate, Mr. Neville.Gift of Hades to Persephone
Granátová jablka vypěstovaná v Anglii třeba nejsou takováWho knows?Pomegranates grown in England...... might not have such unhappy allegorical significance
Ústředním pilířem afghánského hospodářství je zemědělství a veškerá obnova ekonomiky Afghánistánu po ukončení konfliktů bude znamenat masivní investice do zemědělství, kdy bude nutné například přesvědčit zemědělce, aby přešli od pěstování makovic na heroin na pěstování granátových jablek.The mainstay of the Afghan economy is agriculture and any rebuilding of the economy in a post-conflict Afghanistan will mean massive investment in agriculture, encouraging for example farmers to switch from growing heroin poppies to growing pomegranates.
Sokol představuje tebe... a granátové jablko jiThe falcon is your crest and the pomegranate is hers
A když je vytvoří, osadí a trpělivě o ně pečují, vypěstují zase... bůhvíproč...... granátové jablkoAnd having built them and stocked them and patiently tended them.What do they grow? Why, the pomegranate?
Granátovým jablkem, pane Neville, držel Pluto Persefonu v podsvětíBy eating the fruit of the pomegranate...... Pluto kept Persephone in the Underworld
Podniky skladující/balící jablka s označením CHOP Pomme du Limousin musejí aktualizovat záznamy, podle kterých lze určit původ a místo určení jablek a množství skladovaných/balených jablek a jablek uvedených do oběhuUndertakings storing/packing Pomme du Limousin PDO apples must keep up-to-date records showing the provenance and destination of the apples and the quantities of apples handled and placed into circulation
Jablečné suché výlisky, Jablkový prášek, Odkalovací koncentrované jablkové šťávy , Neodkalovací koncentrované jablkové šťávy , Jablkové aroma.Refuse dry of squeezed apples, Powder of apple, Juices apple clarified concentrated, Juices apple unclarified concentrated, Aromy apple.
LA GRANJA TEISOL, S.L., nařízení ze dne ‧. listopadu ‧ (prodloužení povolení uděleného v minulosti) udělené pro hospodářské roky ‧ – ‧ na tyto zemědělské produkty: bílý jogurt balení ‧x‧ g (kokos a jahoda), ovocný jogurt sklenice ‧ g (jahoda, lesní plody, broskev-maracuja, papája, ananas a müsli), bílý jogurt sklenice ‧ g, ochucené kysané mléko s bakterií bifidus aktiv ‧l (jahoda, jablko-švestka s vlákninou, ovocná směs a slazené), ovocné kysané mléko s bakterií bifidus aktiv (jablko, ananas-pomeranč, mango-guyaba a broskev-maracuja), nízkotučný ovocný jogurt sklenice ‧ g (broskev, banán, ananas a jablko-švestka) a čerstvý sýr vyrobené na Kanárských ostrovechGRANJA TEISOL, S.L., Order of ‧ November ‧ (renewal of authorisation granted earlier), covering the years ‧-‧, for the following agricultural products: natural yoghurt ‧ x ‧g pack (coconut and strawberry), fruit yoghurt ‧g carton (strawberry, fruits of the forest, peach-maracuya, papaya, pineapple and muesli), natural yoghurt ‧g carton, milk fermented with active bifidus ‧L (flavours: strawberry, apple-apple plum with fibre, multifruit and sweetened), milk fermented with active bifidus with fruit (apple, pineapple-orange, mango-guava and peach-maracuya), skimmed fruit yoghurt ‧g carton (peach, banana, pineapple and apple-apple plum) and fresh cheese produced in the Canary Islands
Jablka, jablka, jablka!Apples, apples, apples!
Proto se životní rytmus obyvatelstva řídí fenologickými fázemi produkce jablek (zejména kvetením, zráním a sklizní) a mnoho lidových slavností, kulturních událostí a shromáždění se váže na jablka a na skutečný význam, který má pěstování jablek v celkovém horském zemědělství, a to jak z hlediska zachování území a přírodního prostředí, tak kulturní tradiceTherefore, the life of the area’s population moves in time with the cycles of apple production (in particular blossoming, ripening and harvesting) and many popular festivals, cultural events and conferences are linked to apples and to the very real significance of apple-growing in integrated mountain agriculture, in terms both of conserving the landscape and natural environment and of agricultural traditions
Showing page 1. Found 1501 sentences matching phrase "granátové jablko".Found in 2.749 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.