Translations into English:

  • pomegranate   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Czech English. (3)

granátová jablkapomegranates
Granátové jablkoPomegranate
velké granátové jablkogiant granadilla

Example sentences with "granátové jablko", translation memory

add example
A když je vytvoří, osadí a trpělivě o ně pečují, vypěstují zase... bůhvíproč...... granátové jablkoAnd having built them and stocked them and patiently tended them.What do they grow? Why, the pomegranate?
Já nenávidím granátová jablkaI hate pomegranates
Ona je slatká jak granátová jablkaShe' s sweet on pomegranates, I heard
Šťávu z granátového jablka bychom mohli vidět jako...... krev.Jako krev novorozeněte, nebo zavražděného člověkaThe juice of the pomegranate...... may be taken for...... blood...... and in particular the blood of the new born...... and of murder
Míra podpory se při zohlednění vzorce pro posuzování stanoveného v článku ‧ předpisu a na základě podpůrné studie odhaduje na ‧ % v případě pěstování citrusových plodů a ‧ % v případě pěstování granátových jablekThe estimated aid intensity, taking account of the assessment formula laid down in Article ‧ of the Order and on the basis of a supporting study, is ‧ % for the cultivation of citrus fruit and ‧ % for the cultivation of pomegranates
Pokud jde o fludioxonil, byla podána žádost o přípustnou odchylku pro dovoz v souladu s čl. ‧ odst. ‧ a ‧ nařízení (ES) č. ‧/‧ žadatelem ve třetí zemi (Spojených státech), ve které vede povolené použití tohoto přípravku na ochranu rostlin k překročení MLR pro granátová jablka stanoveného v příloze ‧ uvedeného nařízeníAs regards fludioxonil an application for an import tolerance MRL in accordance with Article ‧ and of Regulation (EC) No ‧/‧ was made by an applicant in a third country (the United States) in which the authorised use of that plant protection product leads to residues exceeding the MRL for pomegranates, as set out in Annex ‧ to that Regulation
Je sladká jako granátové jablkoShe' s sweet on pomegranates, I heard
Když Persefonu donutili, aby snědla granátové jablko, musela strávit část každého roku v podsvětíHaving been tricked into eating the fruit of the pomegranate...... Persephone was forced to spend a period of each year underground
Nesnáším granátová jablkaI hate pomegranates
Afghánistán byl kdysi známý svými granátovými jablky, které jsou nyní velmi "in" mezi propagátory zdravé stravy.Afghanistan was once upon a time famous for its pomegranates, now very much 'in' with the health food lobby.
Granátová jablkaPomegranates
Ani celoživotní expozice oběma látkám prostřednictvím konzumace jakýchkoli potravin, které tyto dvě látky mohou obsahovat, ani krátkodobá expozice v důsledku extrémní konzumace vodnic nebo granátových jablek neprokázala riziko, že by byl překročen přijatelný denní příjem (ADI) nebo akutní referenční dávka (ARfDNeither the lifetime exposure to both substances via consumption of all food products that may contain the two substances, nor the short-term exposure due to extreme consumption of turnips or pomegranates showed that there is a risk that the acceptable daily intake (ADI) or the acute reference dose (ARfD) is exceeded
Granátové jablko, pane Neville, dal Hádés darem PersefoněA pomegranate, Mr. Neville.Gift of Hades to Persephone
Takže, ten profesor mi řekl, že bych měl nosit hedvábné punčochy... a jíst z poháru semena granátových jablekSo, this professor tells me that I should wear silk underpants... and eat pomegranate seeds out of a goblet
Granátová jablkapineapples pomegranate
Sokol představuje tebe... a granátové jablko jiThe falcon is your crest and the pomegranate is hers
Granátovým jablkem, pane Neville, držel Pluto Persefonu v podsvětíBy eating the fruit of the pomegranate...... Pluto kept Persephone in the Underworld
Ústředním pilířem afghánského hospodářství je zemědělství a veškerá obnova ekonomiky Afghánistánu po ukončení konfliktů bude znamenat masivní investice do zemědělství, kdy bude nutné například přesvědčit zemědělce, aby přešli od pěstování makovic na heroin na pěstování granátových jablek.The mainstay of the Afghan economy is agriculture and any rebuilding of the economy in a post-conflict Afghanistan will mean massive investment in agriculture, encouraging for example farmers to switch from growing heroin poppies to growing pomegranates.
Granátová jablkapomegranate
Granátová jablka vypěstovaná v Anglii třeba nejsou takováWho knows?Pomegranates grown in England...... might not have such unhappy allegorical significance
Vemte munici a kouřový granátyLoad up on extra ammo and smoke grenades
Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bombyPreparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades
Granáty spočítají pozdějiThey' il pick up the grenades later
Během konzultací se stala zjevnou potřeba zajistit, aby výrobci dostali dostatek času na náležitou kvalifikaci Faradayových rotátorů na bázi železitého granátu (vzácné zeminy – RIG) s omezením olova stanoveným směrnicí ‧/‧/ESDuring the consultation the need to ensure that producers are given sufficient time for the appropriate qualification of RIG Faraday rotators with the restriction of lead as laid down by Directive ‧/‧/EC emerged
Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EUBombs and grenades not controlled by the EU Common Military List
Showing page 1. Found 1506 sentences matching phrase "granátové jablko".Found in 0.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.