Translations into English:

 • weight       
  (verb, noun   ) []
   
  The gravitational force with which the earth attracts a body. By extension, the gravitational force with which a star, planet, or satellite attracts a nearby body.
 • mass     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  physics: quantity of matter which a body contains
 • heft       
  (verb   )
 • materiality   
  (noun   )

Other meanings:

 
weight
 
mass (physics) (quantity of matter which a body contains)

Similar phrases in dictionary Czech English. (26)

atomová hmotnostatomic weight
čistá hmotnostnet weight
gravitační hmotnostgravitational mass
hmotnost a rozměryweight and size
hmotnost obaludead weight
hmotnost při odstavuweaning weight
hmotnost semenseed weight
hmotnost tělesabody weight
hmotnost vrhulitter weight
hmotnost vzduchuair mass
hmotnostiweights
jatečná hmotnostslaughter weight
jednotka hmotnostihundredweight
Maximální vzletová hmotnostMaximum Takeoff Weight
měrná hmotnost půdních agregátůaggregate density (soil)
molekulová hmotnostmolecular weight
nadměrná hmotnostoverweight; excess weight; obesity
objemová hmotnostmass per volume; density
objemová hmotnost (půda)bulk density (soil)
porodní hmotnostbirth weight
relativní atomová hmotnostatomic mass
snižování hmotnostiweight reduction
specifická hmotnostspecific gravity
tělesná hmotnostbody weight
vlastní hmotnostdead weight
živá hmotnostlive weight

Example sentences with "hmotnost", translation memory

add example
Není-li stanoveno jinak, zařazují se ve smyslu této kapitoly kopolymery (včetně kopolykondenzátů, kopolyadičních produktů, blokových kopolymerů a roubovaných kopolymerů) a směsi polymerů do čísla zahrnujícího polymery té komonomerní jednotky, jejíž hmotnost převládá nad každou jinou jednoduchou komonomerní jednotkouFor the purposes of this chapter, except where the context otherwise requires, copolymers (including co-polycondensates, co-polyaddition products, block copolymers and graft copolymers) and polymer blends are to be classified in the heading covering polymers of that comonomer unit which predominates by weight over every other single comonomer unit
čistá hmotnost jednotlivého baleníthe net weight of each package
Sestávající z jedné nebo více nebělených vrstev a z jedné vnější vrstvy bělené, polobělené nebo barvené ve hmotě, s plošnou hmotností na mComposed of one or more layers unbleached and an outside layer bleached, semi-bleached or coloured, weighing per m
U starších osob, u pacientů s nižší tělesnou hmotností nebo u pacientů s ledvinovými problémy není potřeba úprava dávkováníNo adjustment of the dose is required in elderly patients, patients with a low bodyweight or in patients with kidney problems
S podáním žádosti o licenci je nutno složit jistotu ve výši ‧ EUR za každých ‧ kilogramů vyjádřených jako hmotnost produktuA security of EUR ‧ per ‧ kilograms of product weight shall be lodged together with the import licence application
Úvodní dávka Doporučovaná úvodní denní dávka přípravku EXJADE je ‧ mg/kg tělesné hmotnostiThe recommended initial daily dose of EXJADE is ‧ mg/kg body weight
Leštěné, zdobené nebo jinak opracované, ne však vyřezávané, o čisté hmotnosti ‧ kg nebo vícePolished, decorated or otherwise worked, but not carved, of a net weight of ‧ kg or more
Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující ‧,‧ tunTrailers with a maximum mass not exceeding ‧,‧ tonnes
V této zprávě byl přijatelný denní příjem (ADI) pro fluroxypyr stanoven na ‧ mg/kg tělesné hmotnosti na denIn this review report the acceptable daily intake (ADI) for fluroxypyr was set at ‧ mg/kg bw/day
Plavidla Společenství provádějící odlov, která aktivně neloví tuňáka obecného, nejsou oprávněna uchovávat na palubě tuňáka obecného v míře převyšující ‧ % celkového úlovku na palubě vyjádřeno v hmotnosti nebo počtu kusůCommunity catching vessels not fishing actively for bluefin tuna are not authorised to retain on board bluefin tuna exceeding ‧ % of the total catch on board by weight or/and number of pieces
nezávisle brzděná přípojná hmotnost (podle definice v bodu ‧.‧ přílohy I směrnice Rady ‧/‧/EHSindependently braked towable mass (as defined in point ‧.‧ of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC
Rozložení této hmotnosti na nápravy a v případě návěsů nebo přívěsů s nápravami uprostřed zatížení v bodě spojení (maximální a minimální pro každou variantuDistribution of this mass among the axles and, in the case of a semi-trailer or centre-axle trailer, load on the coupling point (maximum and minimum for each variant
Ten zachytí každou lokomotivu, každý kilometr trasy, zatímco mýtný systém pro automobilovou dopravu, která ničí životní prostředí, je dobrovolný, výška mýtného je omezená a používá se pouze na dálnicích, obyčejně jen pro nákladní automobily s hmotností 12 tun a vyšší.This applies to every engine, every kilometre of track, whereas the toll in environmentally damaging road transport is voluntary, its amount is limited and it applies only to motorways, and usually only to lorries of 12 tonnes or more.
mg kombinovaných léčivých složek na kg živé hmotnosti ‧ – ‧krát denně, což odpovídá ‧, ‧ g pasty (jedna tuba) perorálně na ‧ kg hmotnosti koně ‧– ‧krát denněmg of combined active ingredients per kg bodyweight ‧ times daily, which correspond to ‧ g paste (one tube) per os to a ‧ kg horse ‧ times daily
Pro zařazování slitin do položek čísla ‧ se každá slitina zařazuje jako kov (platina, rhodium, palladium, iridium, osmium nebo ruthenium), který převládá svou hmotností nad kterýmkoliv z ostatních vyjmenovaných kovůFor the classification of alloys in the subheadings of heading ‧, each alloy is to be classified with that metal, platinum, palladium, rhodium, iridium, osmium or ruthenium which predominates by weight over each other of these metals
Způsob podávání Palivizumab se podává v dávce ‧ mg/kg tělesné hmotnosti jednou měsíčně intramuskulárně přednostně do anterolaterální oblasti stehnaMethod of administration Palivizumab is administered in a dose of ‧ mg/kg of body weight once a month intramuscularly, preferably in the anterolateral aspect of the thigh
Zavedení kritéria poměru výkonu ke hmotnosti u malých motocyklůIntroduction of a power/weight criterion for light motorcycles
Mandle, jakožto hlavní přísada těsta Mazapán de Toledo, musí být zastoupeny většinovým poměrem nebo alespoň poměrem ‧:‧, tedy představovat ‧ % celkové hmotnostiAlmonds are the main ingredient of mazapán de Toledo and must constitute most of the paste, or at least be present in a ‧:‧ ratio (i.e. represent ‧ % of the total weight
U veterinárních léčivých přípravků obsahujících účinnou látku, která je v některém členském státu poprvé předmětem žádosti o registraci, se systematicky vyjadřuje obsah účinné látky, jde-li o sůl nebo hydrát, hmotností účinné části nebo účinných částí molekulyFor veterinary medicinal products containing an active substance which is the subject of an application for marketing authorisation in any Member State for the first time, the quantitative statement of an active substance which is a salt or hydrate shall be systematically expressed in terms of the mass of the active entity or entities in the molecule
Rovnovážné plazmatické koncentrace závisí na tělesné hmotnosti a jsou vyšší u dětí s nižší hmotností (viz bod ‧. ‧ Dávkování a způsob podáníSteady state plasma concentrations are dependent on body weight and are higher in lower weight children (see ‧ Posology and method of administration
hodnota SDS podle rodičů <-‧) u dětí/dospívajících malého vzrůstu, které se narodily malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA) s porodní hmotností a/nebo délkou pod-‧ směrodatné odchylky (SD), které nevykázaly vyrovnání růstu (catch-up) (hodnota SDS rychlosti růstu (HV) < ‧ během posledního roku) do věku ‧ let ani pozdějiSDS <-‧) in short children/adolescents born small for gestational age (SGA), with a birth weight and/or length below-‧ standard deviation (SD), who failed to show catch-up growth (height velocity (HV) SDS < ‧ during the last year) by ‧ years of age or later
Zachování stávající situace: Obě vzletové a přistávací dráhy se používají v závislém provozu, který má za následek omezení pro letiště: pro jižní dráhu například platí omezení hmotnosti na ‧ t, je možno uskutečnit nejvýše ‧–‧ letů za hodinu (přibližně ‧ letů ročně) a existuje pouze ‧ míst pro parkování letadelStatus Quo: The airport is reliant upon its two runways but operates within certain limitations: for example there is a weight restriction in place on the southern runway of ‧ tonnes; the maximum hourly traffic is limited to ‧-‧ takeoffs and landings (amounting to around ‧ annually); and there are only ‧ aircraft parking bays
V plátnové vazbě, o plošné hmotnosti nejvýše ‧ g/mPlain weave, weighing not more than ‧ g/m
Tyto hmotnosti zahrnují příruční zavazadla a hmotnost každého dítěte do ‧ let přepravovaného dospělým cestujícím na jednom sedadleThe standard masses include hand baggage and the mass of any infant below two years of age carried by an adult on one passenger seat
EUR za tunu čisté hmotnosti pro nezpracované sušené vinné hroznyEUR ‧,‧ per tonne net for unprocessed dried grapes
Showing page 1. Found 16394 sentences matching phrase "hmotnost".Found in 4.533 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.