Translations into English:

  • -hood   
    (Suffix  )
     
    condition or state

Other meanings:

 
Used to form abstract nouns from adjectives. Related to the English suffix -hood/-head and having a similar function to -ty and -ness.

Similar phrases in dictionary Danish English. (15)

hedhot;
hedde; name; be called
hedder
heddet
Hedeheat
hedeheathland; heat; heath; moor;
Hede-MelbærrisArctostaphylos uva-ursi
hede-melbærrisbearberry
heden; hence
heder
hederne
hvad hedder Dewhat is your name
hvad hedder duwhat is your name; what's your name
jeg hedder; my name is
Slaget på Grathe HedeBattle of Grathe Heath

Example sentences with "-hed", translation memory

add example
Det hedder, at »medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger i samarbejde med de relevante branche-, erhvervs- og forbrugerorganisationer for at informere, oplyse om og forberede indførelsen af euro«.It states that 'Member States shall take appropriate action in conjunction with relevant trade, professional and consumer organisations to inform, advise and prepare for the introduction of the euro.'
Artikel ‧, stk. ‧, skal læses sammen med artikel ‧, stk. ‧, hvori det hedder, at forslaget finder anvendelse på en kompetent myndigheds behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, undersøge, afsløre og retsforfølge straffelovsovertrædelserArticle ‧ should be read in conjunction with Article ‧ that states that the proposal shall apply to the processing of personal data (...) by a competent authority for the purpose of the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences
Endelig kan hele EU om nogle uger få at vide, hvad vores medarbejdere hedder.Finally, in a few weeks' time, the whole of Europe will know the names of our assistants.
Jeg hedder Lu Fang.Jeg slap ud af belejringen og kom hertilI' m Lu Fang, I broke the encirclement and came here
Hvad hedder du, frøken?Lady, what' s your name?
I Schengen-konventionens artikel ‧, stk. ‧, hedder det, at adgang til oplysningerne i SIS samt ret til direkte søgning i disse oplysninger er forbeholdt myndigheder med ansvar for grænsekontrol og anden politi- og toldkontrol inde i landet samt samordning herafArticle ‧ of the ‧ Schengen Convention states that access to data entered in the SIS and the right to search such data directly is reserved exclusively to the authorities responsible for border checks and other police and customs checks carried out within the country, and the co-ordination of such checks
I EF-traktatens artikel ‧, stk. ‧ og ‧, hedder detArticle ‧ and of the Treaty provides
Din kone hedder ikke RennieYour wife' s name is not Rennie either
Den EF-typegodkendende myndig heds stempelStamp of EC type-approval authority
I dekret nr. 461/2008 fra undervisningsministeriet hedder det, at skoleundervisningen af nationale mindretal skal foregå på Ukraines officielle sprog, og at undervisningen skal ukrainiseres fuldstændig.Decree No 461/2008 of the Ministry of Education stipulates that the school education of national minorities be switched over to the official language of Ukraine and that education be completely Ukrainianised.
Vi er imidlertid ikke enige i pkt. 1, litra d), i betænkningens konklusioner, hvori det hedder: "hvis det er nødvendigt at begrænse antallet af sprog, bør valget af sprog bygge på kriterier vedrørende objektivitet, hensigtsmæssighed, åbenhed og håndterbarhed".However, we disagree with paragraph 1(d) of the report's conclusions, which states: 'if the number of languages is to be limited, the choice of the languages to be used must be based on criteria of objectivity, reasonableness, transparency and manageability'.
Jeg kan huske, at det under førstebehandlingen, da vi drøftede dette emne med Kommissionen og Rådet, hed sig, at vi ville have afklaret alt i løbet af de næste seks måneder.I have not forgotten that we were told, when we discussed this issue once before with the Commission and the Council at first reading, that the goal was to have everything settled within the next six months.
Menulinjen giver adgang til alle & kword; ' s funktioner og valgmuligheder. Hver del af & kword; ' s menulinje er beskrevet i detalje i afsnittet der hedder: MenulinjenThe menubar provides access to all of & kword; 's functions and options. Each part of the & kword; menubar is detailed in the section entitled: The Menubar
Du er nødt til at variere.Det hedder bam bam bamYou have to mix it up
Hvad hedder hun, denne Dhamphir?Does she have a name, the dhamphir?
Jeg tror, han hed AlistairAlastair, I think his name was
Jeg hedder Brian Michael David ScottI' m Brian Michael David Scott
Den hedder Skærebrænde, SkærebrændeIt' s called Burny Burny Cut Cut
Jeg hedder Lidia Simmons, og jeg er ‧ år gammelMy name' s Lidia Simmons, and I' m ‧ years old
I direktiv ‧/‧/EØF hedder det, at for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer for bygværker på nationalt, regionalt eller lokalt plan kan det i basisdokumenterne blive nødvendigt for hvert væsentligt kravs vedkommende at foretage en klassificering af varers ydeevneDirective ‧/‧/EEC envisages that in order to take account of different levels of protection for the construction works at national, regional or local levels, it may be necessary to establish in the interpretative documents classes corresponding to the performance of products in respect of each essential requirement
En hel bygning hedder " aedificium "The entire building is aedificium
- Hr. formand for Rådet, det hedder sig, at EU bygger på principperne om det moderne demokrati, og ikke desto mindre er det medlemsstaternes regeringer, det vil sige Det Europæiske Råd, som kommer til at beslutte indholdet i forfatningstraktaten.– Mr President—in-Office of the Council, it is said that the Union will be based on principles of modern democracy but, nevertheless, it is the governments of the States – in other words the European Council – who will decide on the content of the Constitutional Treaty.
Hedder det f.eks. i en regel på listen, at der skal anvendes garn til en bestemt tekstilgenstand som f.eks. en bluse, forhindrer dette ikke, at der kan anvendes metalgenstande som f.eks. knapper, da de ikke kan fremstilles af tekstilmaterialeFor example, if a rule in the list says that for a particular textile item, such as a blouse, yarn must be used, this does not prevent the use of metal items, such as buttons, because they cannot be made from textile materials
Jeg hedder JamieMy name' s Jamie
Hun siger, hun hedder GoldieShe says her name is Goldie
Showing page 1. Found 5658 sentences matching phrase "-hed".Found in 2.569 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.