Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (89)

Abeskræk-slægtenaraucaria
abeskræk-slægtenaraucaria
Adonis-slægtenAdonis
adonis-slægtenadonis
Balsamin-slægtenImpatiens
balsamin-slægtenimpatiens
Basilikum-slægtenOcimum
Bede-slægtenBeta
Berberis-slægtenBerberis
blæretang-slægtenfucus
Bomuld-slægtenGossypium
Buksbom-slægtenBuxus
Bunke-slægtenDeschampsia
Coca-slægtenErythroxylum
Draphavre-slægtenArrhenatherum
Dværglivstræ-slægtenMicrobiota
fingerbøl-slægtendigitalis
Fitzroya-slægtenFitzroya
Fjeldpryd-slægtenDiapensia
Fjergræs-slægtenStipa
Galtetand-slægtenStachys
ginseng-slægtenginseng
Glücksburgske slægtHouse of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Gran-slægtenspruce
gran-slægtenspruce; fir
hebe-slægtenhebe
Hjertegræs-slægtenBriza
Hyacint-slægtenhyacinth
hyacint-slægtenhyacinth
Hørpalme-slægtenTrachycarpus
Indigo-slægtenIndigofera tinctoria
Iris-slægteniris
iris-slægteniris
Jesu slægtGenealogy of Jesus
Jordbær-slægtenstrawberry
Kaffe-slægtenCoffea
Kamelia-slægtenCamellia
kamelia-slægtencamellia
Kapoktræ-slægtenCeiba
kapoktræ-slægtenceiba
kejsertræ-slægtenpaulownia
Kiddike-slægtenRaphanus
Kiwi-slægtenactinidia
Klokke-slægtenCampanula
klokke-slægtencampanula
Kællingetand-slægtenLotus
kællingetand-slægtenlotus
Lakrids-slægtenGlycyrrhiza
Laurbær-slægtenLaurus
Livstræ-slægtenPlatycladus
Løn-slægtenMaple
løn-slægtenmaple
Mangeløv-slægtenDryopteris
Mispel-slægtenLoquat
Oldenborgske slægtHouse of Oldenburg
Oliven-slægtenOlea
Pagodetræ-slægtenStyphnolobium
Peber-slægtenPiper
pile-slægtenwillow
Rejnfan-slægtenTanacetum
Ribs-slægtenGrossulariaceae
Sennep-slægtenSinapis
Skvalderkål-slægtenAegopodium
Slangerod-slægtenAristolochia
slægtfamily; genus; kinship; ; relative
slægt og vennerkith and kin; friends and relatives
slægten
slægtens
slægter
slægterne
slægternes
slægters
slægts
Solsikke-slægtenHelianthus
Star-slægtenCarex
Stjerneanis-slægtenIlliciaceae
sukkerrør-slægtensugarcane
Svalerod-slægtenVincetoxicum
syren-slægtensyringa
Sølvregn-slægtenFallopia
Tagrør-slægtenPhragmites
teaktræ-slægtenteak
Tornpanax-slægtenOplopanax
Valnød-slægtenwalnut
Vasa-slægtenHouse of Vasa
vedbend-slægtenivy
Vinterglans-slægtenPachysandra
Voldtimian-slægtenacinos
ørnebregne-slægtenbracken

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
Ikke engang hans egen slægtNot even his own kin
druesorter: sorter af planter af slægten Vitis Vinifera, uden at dette berører den eventuelle lovgivning, som en part måtte anvende for forskellige druesorter i vin produceret på dens områdevine varieties means varieties of plants of Vitis Vinifera without prejudice to any legislation which a Party may have in respect of the use of different vine varieties in wine produced in that Party
Denne sætning kan bruges til at opsummere den triste virkelighed fra den tid, hvor over en million romaer blev undertrykt og frataget deres frihedsrettigheder, herunder friheden til at videreføre slægten.This phrase can be used to sum up the sad reality of a time when more than a million Roma were oppressed and deprived of any freedoms, including freedom to procreate.
Rabban stræber efter at regere Harkonnen slægten en dag, FeydRabban aspires to rule House Harkonnen one day, Feyd
Også opført under slægterne Echinomastus, Neolloydia og PediocactusAlso referenced in genera Echinomastus, Neolloydia and Pediocactus
Forkortelsen spp. efter navnet på en familie eller en slægt henviser til samtlige arter tilhørende denne familie eller slægtThe abbreviation spp. after the name of a family or genus designates all the species belonging to that family or genus
Jeg vil gerne erindre om, at først og fremmest kvinderne var og er ansvarlige for videreførelse af kultur, identitet og moral fra slægt til slægt.I should like to remind you that, above all, women continue to be responsible for passing on our culture, our identity and our values from generation to generation.
Også opført under slægterne Navajoa, Toumeya og Utahia, omfatter synonymerne Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesianus ssp. fickeisenii og Navajoa fickeiseniiAlso referenced in genera Navajoa, Toumeya and Utahia includes synonyms Pediocactus fickeisenii, Navajoa peeblesiana ssp. fickeisenii and Navajoa fickeisenii
I nogle tilfælde kan man anvende slægts- og artsnavn, når anvendelsen af slægtsnavnet alene kan være vildledende, og når det for tydelighedens skyld er nødvendigt at identificere arten, f.eksOn a case-by-case basis, the genus and species name of the micro-organism may be used when the used of the genus only may be misleading and the identification of the species is needed for clarity, e.g
Jeg håber, vores børn slægter mig påI do hope our children take after me
Alle druesorterne i klassificeringen skal tilhøre arten Vitis vinifera eller være en krydsning af denne artmed andre arter af Vitis-slægtenAll classified varieties shall belong to the specifies Vitis vinifera or come from a cross between this species and other species of the genus Vitis
Den genetisk modificerede DAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧-majs, som er beskrevet i ansøgningen, er frembragt ved krydsninger mellem majs indeholdende begivenhederne DAS-Ø‧Ø‧-‧ og MON-ØØ‧Ø‧-‧ og udtrykker proteinet Cry‧F, som giver beskyttelse mod visse skadelige sommerfugle såsom europæisk majsborer (Ostrinia nubilalis) og arter af slægten Sesamia, proteinet PAT, som giver tolerance over for herbicidet ammoniumglufosinat, og proteinet CP‧ EPSPS, som giver tolerance over for herbicidet glyphosatThe genetically modified maize DAS-Ø‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-Ø‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests such as the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and species belonging to the genus Sesamia, the PAT protein which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide, and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to the glyphosate herbicide
De medlemsstater, der er anført i del ‧ i bilaget til denne afgørelse, fritages for forpligtelsen til at anvende direktiv ‧/‧/EØF, med undtagelse af artikel ‧ og ‧a, på den slægt, der er anført i første kolonne i skemaetThe Member States set out in Part ‧ of the Annex to this Decision are released from the obligation to apply Directive ‧/‧/EEC, with the exception of Articles ‧ and ‧a, to the genus listed in the first column of the table
frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanillafruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla
Andre pectinidae af slægten «Pecten spp.»Other pectinidae of the genus Pecten spp
I begrebets mest grundlæggende betydning er det nemlig det, som ordet "økumenisk" betyder - da "oikoumene" betyder den beboede verden - dvs. jorden forstået som et hus, hvor samtlige folkeslag, slægter, stammer og sproggrupper er bosat.At its most basic sense, this is the meaning of the word 'ecumenical' - for the 'oikoumene' is the inhabited world - the earth understood as a house in which all peoples, kindreds, tribes and languages dwell.
Tidligere opført under slægten DusicyonFormerly included in genus Dusicyon
Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: ‧-‧- Herpeton Verlag, ISBN ‧-‧-‧-‧. [for slægten Uromastyx]Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: ‧-‧- Herpeton Verlag, ISBN ‧-‧-‧-‧. [for the genus Uromastyx]
De slægter og arter, der er opført i bilag ‧ til direktiv ‧/‧/EØF, erstattes med dem, der er opført i bilaget til nærværende direktivThe genera and species listed in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC are replaced by those listed in the Annex to this Directive
Mælkesyrebakterier af slægterne Lactobacillus, Leuconostoc og Pediococcusmalolactic bacteria from the genera Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus
Omfatter slægten PseudocordylusIncludes the genus Pseudocordylus
Kun sådan kunne slægten videreføresOnly then can the Warren line continue. "
Liste over de slægter og arter, som dette direktiv gælder forList of genera and species to which this Directive applies
Også opført under slægterne Coloradoa, Ferocactus og PediocactusAlso referenced in genera Coloradoa, Ferocactus and Pediocactus
enhovede dyr: vildtlevende eller domesticerede pattedyr af hestefamilien af alle arter i slægten Equus i familien Equidae samt krydsninger herafequidae or equine animals means wild or domesticated soliped mammals of all species within the genus Equus of the family Equidae, and their crosses
Showing page 1. Found 366 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.299 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.