Translations into English:

  • Ailanthus   

Similar phrases in dictionary Danish English. (89)

Abeskræk-slægtenaraucaria
abeskræk-slægtenaraucaria
Adonis-slægtenAdonis
adonis-slægtenadonis
Balsamin-slægtenImpatiens
balsamin-slægtenimpatiens
Basilikum-slægtenOcimum
Bede-slægtenBeta
Berberis-slægtenBerberis
blæretang-slægtenfucus
Bomuld-slægtenGossypium
Buksbom-slægtenBuxus
Bunke-slægtenDeschampsia
Coca-slægtenErythroxylum
Draphavre-slægtenArrhenatherum
Dværglivstræ-slægtenMicrobiota
fingerbøl-slægtendigitalis
Fitzroya-slægtenFitzroya
Fjeldpryd-slægtenDiapensia
Fjergræs-slægtenStipa
Galtetand-slægtenStachys
ginseng-slægtenginseng
Glücksburgske slægtHouse of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Gran-slægtenspruce
gran-slægtenspruce; fir
hebe-slægtenhebe
Hjertegræs-slægtenBriza
Hyacint-slægtenhyacinth
hyacint-slægtenhyacinth
Hørpalme-slægtenTrachycarpus
Indigo-slægtenIndigofera tinctoria
Iris-slægteniris
iris-slægteniris
Jesu slægtGenealogy of Jesus
Jordbær-slægtenstrawberry
Kaffe-slægtenCoffea
Kamelia-slægtenCamellia
kamelia-slægtencamellia
Kapoktræ-slægtenCeiba
kapoktræ-slægtenceiba
kejsertræ-slægtenpaulownia
Kiddike-slægtenRaphanus
Kiwi-slægtenactinidia
Klokke-slægtenCampanula
klokke-slægtencampanula
Kællingetand-slægtenLotus
kællingetand-slægtenlotus
Lakrids-slægtenGlycyrrhiza
Laurbær-slægtenLaurus
Livstræ-slægtenPlatycladus
Løn-slægtenMaple
løn-slægtenmaple
Mangeløv-slægtenDryopteris
Mispel-slægtenLoquat
Oldenborgske slægtHouse of Oldenburg
Oliven-slægtenOlea
Pagodetræ-slægtenStyphnolobium
Peber-slægtenPiper
pile-slægtenwillow
Rejnfan-slægtenTanacetum
Ribs-slægtenGrossulariaceae
Sennep-slægtenSinapis
Skvalderkål-slægtenAegopodium
Slangerod-slægtenAristolochia
slægtfamily; genus; kinship; ; relative
slægt og vennerkith and kin; friends and relatives
slægten
slægtens
slægter
slægterne
slægternes
slægters
slægts
Solsikke-slægtenHelianthus
Star-slægtenCarex
Stjerneanis-slægtenIlliciaceae
sukkerrør-slægtensugarcane
Svalerod-slægtenVincetoxicum
syren-slægtensyringa
Sølvregn-slægtenFallopia
Tagrør-slægtenPhragmites
teaktræ-slægtenteak
Tornpanax-slægtenOplopanax
Valnød-slægtenwalnut
Vasa-slægtenHouse of Vasa
vedbend-slægtenivy
Vinterglans-slægtenPachysandra
Voldtimian-slægtenacinos
ørnebregne-slægtenbracken

Example sentences with "Skyrækker-slægten", translation memory

add example
Jeg skulle have ladet Atreides slægten frafalde...... flygtet til de mørkeste afkroge af universetI should' ve taken the House Atreides renegade...... fled to the darkest corners of the universe
Planter af slægten Brugmansia Pers. spp. og af arten Solanum jasminoides Paxton til plantning, herunder frø, (i det følgende benævnt de pågældende planter) må kun føres ind i Fællesskabet, hvisThe plants of the genus Brugmansia Pers. spp., and the species Solanum jasminoides Paxton, intended for planting, including seeds (hereinafter specified plants), may be introduced into the Community only if
Hun forudsagde, at hendes slægt ville blive stærkere og stærkere-- og kulminere med tre søstreBefore Melinda was burned at the stake, she vowed that each generation of Warren witches would become stronger and stronger, culminating in the arrival of three sisters
Hvis klasser omfatter mere end én slægt, anvendes listen over klasser i punktif classes encompass more than one genus, the list of classes in point ‧ shall apply
Som en undtagelse fra bestemmelserne i bilag ‧ til afgørelse ‧/‧/EF anses de ferske og dybfrosne muskler af muslinger af slægten Placopecten magellanicus henhørende under KN-kode ‧, der er præciseret i bilaget, og som forarbejdes i Saint Pierre og Miquelon, for at have oprindelse i Saint Pierre og Miquelon, hvis de i overensstemmelse med betingelserne i denne beslutning er fremstillet af yngel, rå muslinger og muskler af muslinger af slægten Placopecten magellanicus, som ikke har oprindelsesstatusBy way of derogation from Annex ‧ to Decision ‧/‧/EC, fresh and frozen meat of scallops of the genus Placopecten magellanicus falling with CN code ‧ and described in the Annex which are processed in Saint Pierre and Miquelon shall be regarded as originating in Saint Pierre and Miquelon where they are obtained from non-originating spat, shell-on scallops and scallop meat, in accordance with the terms of this Decision
Flet Paikea' s tråde sammen, så vores slægt forbliver stærkWeave together the threads of Paikea so that our line remains strong
Sindbisvirus (SINV) er et kappeklædt RNA-virus af slægten Alphavirus i virusfamilien Togaviridae .Sindbis virus (SINV) is an enveloped RNA virus of the genus Alphavirus in the virus family Togaviridae .
Tilføj ‧ tons (drænet nettovægt) til EF-toldkontingentet for svampe af slægten Agaricus, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike ((toldpos. ‧), til en toldsats uden for kontingentet på ‧,‧ + ‧,‧ EUR/‧ kg/netto eda) og svampe af slægten Agaricus, foreløbigt konserveret eller konserveret på anden måde end med eddike (toldpos. ‧, til en toldsats uden for kontingentet på ‧,‧ + ‧ EUR/‧ kg/netto eda), til en toldsats inden for kontingentet på ‧ %; toldpos. ‧ (til en toldsats uden for kontingentet på ‧,‧ + ‧ EUR/‧ kg/netto eda) indføjes i kontingentetAdd ‧ tonnes (drained net weight) in EC tariff rate quota for mushroom of species agaricus, prepared or preserved otherwise than by vinegar (tariff item number ‧, out of quota rate ‧,‧ + EUR ‧/‧ kg/net eda) and mushroom of species agaricus, provisionally preserved or preserved otherwise than by vinegar (tariff item number ‧, out of quota rate ‧,‧ + EUR ‧/‧ kg/net eda), in quota rate ‧ %; inclusion of tariff line ‧ (out of quota rate ‧,‧ + EUR ‧/‧ kg/net eda) in the quota
druesorter: sorter af planter af slægten Vitis Vinifera, uden at dette berører den eventuelle lovgivning, som en part måtte anvende for forskellige druesorter i vin produceret på dens områdevine varieties means varieties of plants of Vitis Vinifera without prejudice to any legislation which a Party may have in respect of the use of different vine varieties in wine produced in that Party
Ved at hylde deres uudslettelige bedrifter forpligter vi i dag vores egen energi som et direkte valgt Europa-Parlament. Vi forpligter os til at tjene den opvoksende slægt af europæere ud over hele kontinentet, når vi bevæger os fremad for at tage imod den historiske og uovertrufne udvidelse, der venter forude.Today on behalf of the Parliament I acknowledge and salute that illustrious post-war generation of the pioneers of European integration: in paying tribute to their indelible achievements, we today pledge our own energies as a directly elected European Parliament and pledge our own commitment to serve the rising generation of Europeans across our entire continent, as we move to embrace the historic and unprecedented enlargement that now awaits us.
Vores slægt er uddødMy line has ended
Jeg har forståelse for de specifikke bekymringer med hensyn til denne dyreart, fordi den er kødædende og kan bide, men at flytte den fra listen i bilag I, litra b), er ikke at yde arten retfærdighed, da den eneste grund er, at den tilhører den kødædende slægt.I understand the special concerns with regard to this species because it is a carnivore and does bite, but the simple deletion from the list in Annex I, Part b is unfair to this species, as the only reason is that it belongs to the carnivore genus.
Også opført som slægten CraxAlso referenced as genus Crax
Formålet med nærværende testmetode er at vurdere stoffers toksicitet over for akvatiske ferskvandsplanter af slægten Lemna (andemadThis Testing Method is designed to assess the toxicity of substances to freshwater aquatic plants of the genus Lemna (duckweed
Du kender ikke min slægtYou don' t know my family, Father
De medlemsstater, der er anført i del ‧ i bilaget til denne afgørelse, fritages for forpligtelsen til at anvende direktiv ‧/‧/EØF, med undtagelse af artikel ‧ og ‧a, på den slægt, der er anført i første kolonne i skemaetThe Member States set out in Part ‧ of the Annex to this Decision are released from the obligation to apply Directive ‧/‧/EEC, with the exception of Articles ‧ and ‧a, to the genus listed in the first column of the table
Asparago di Badoere skal være skud fra planter af Liliacee-familien, slægten Asparagus, arten Officinalis fra sorterne Dariana, Thielim, Zeno, Avalim og Grolim, når det gælder hvide asparges, og sorterne Eros, Thielim, Grolim, Dariana og Avalim, når det gælder grøn aspargesAsparago di Badoere must consist of shoots grown from plants of the Liliacee family (genus Asparagus- species Officinalis- from the Dariana, Thielim, Zeno, Avalim and Grolim varieties for white asparagus and Eros, Thielim, Grolim, Dariana and Avalim for green
Fejden mellem slægterne kunne være afsluttetThe feud between the houses could have been ended
Jeg håber, vores børn slægter mig påI do hope our children take after me
Også opført under slægterne Backebergia, Cephalocereus og MitrocereusAlso referenced in genera Backebergia, Cephalocereus and Mitrocereus
Klasser inden for en slægtClasses within a genus
De slægter og arter, der er opført i bilag ‧ til direktiv ‧/‧/EØF, erstattes med dem, der er opført i bilaget til nærværende direktivThe genera and species listed in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC are replaced by those listed in the Annex to this Directive
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus- Hybrider, der er fremkommet ved krydsning af en art af slægten Triticum med en art af slægten SecalexTriticosecale Wittm. ex A. Camus- hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale
Showing page 1. Found 366 sentences matching phrase "Skyrækker-slægten".Found in 0.693 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.