Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
Det latinske navn på den homøopatiske stamme som beskrevet i ansøgningsmaterialet om markedsføringstilladelse skal være i overensstemmelse med den latinske betegnelse i Den Europæiske Farmakopé eller, hvis en sådan ikke findes, i en medlemsstats officielle farmakopéThe Latin name of the homeopathic stock described in the marketing authorisation application dossier shall be in accordance with the Latin title of the European Pharmacopoeia or, in absence thereof, of an official pharmacopoeia of a Member State
- at medlemsstaternes myndigheder bør opsætte skilte på andre sprog eller med brug af andre bogstaver, navnlig i flersprogede lande og i lande, der anvender et alfabet med særlige bogstaver, eller som modtager mange rejsende, der anvender sprog med særlige bogstaver,- the Member State authorities should put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use languages with special characters;
Det er endelig passende, at det udtrykkeligt tillades medlemsstaternes myndigheder at opsætte skilte på andre sprog eller med andre bogstaver, når dette kan begrundes (flersprogethed, alfabet med særlige bogstaver eller lande, der modtager mange rejsende).Lastly, the Member State authorities should be explicitly authorised to put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use such languages.
Esperanto skrives fonetisk ved hjælp af et alfabet på 28 bogstaver.Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters.
De står på georgisk og er skrevet med det georgiske alfabet, så jeg måtte spørge guiden, hvad Winston Churchill havde sagt om Stalin, som de var så stolte af.They are in the Georgian language and the Georgian alphabet, so I had to ask the guide what Winston Churchill had said about Stalin of which they are so proud.
Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske UnionDeclaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
den kode, der benyttes til meddelelsen (det fonetiske alfabet etcthe code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
Starter dialogside med tegn fra fonetisk alfabetInvokes dialog page with characters from phonetic alphabet
Hent alfabet i nyt sprogGet Alphabet in New Language
I overensstemmelse hermed bestemmer de eurosedler, som ECB har bemyndiget ECB og NCB'erne i de deltagende medlemsstater til at udstede siden den ‧. januar ‧, navnet på den fælles valuta som EURO og ΕΥΡΩ, dvs. navnet på valutaen i henholdsvis det romanske og det græske alfabetConsistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
I lyset af artikel ‧, stk. ‧, EF i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som bestemmer, at enhver unionsborger kan færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, og i lyset af samme traktats artikel ‧, stk. ‧, som forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, skal disse bestemmelser da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne i nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?In the light of Article ‧ of the Treaty establishing the European Community, which provides that every citizen of the Union has the right to move and reside freely within the territory of the Member States, and in the light of the first paragraph of Article ‧ of that Treaty, which prohibits discrimination on grounds of nationality, should those provisions be construed as prohibiting Member States from providing in national legal rules that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Det internationale fonetiske alfabet skal anvendesThe International Phonetic Alphabet shall be used
Omega er det sidste bogstav i det græske alfabetOmega being the last letter of the Greek alphabet
Henry Higgins.Forfatteren til Higgins Universale AlfabetI' m Henry Higgins, author of Higgins ' Universal Alphabet
Under bogen er indskrevet navnet Braille i det alfabet, han er ophavsmand tilBraille’s name is written under the book in the alphabet that he invented
Møntens indvendige del viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand tilThe inner part of the coin features a portrait of Louis Braille between his initials, L and B, in the alphabet that he designed
Navn skrevet med oprindeligt alfabet: Жалолов Ηажмиддин КамолитдиновичName in original script: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович
Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtale for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprogThe Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
Åbner dialogen Hent alfabet for nyt sprog for & klettres;, for at hente et nyt sprogOpens the Get Hot New Stuff dialog for & klettres; to download a new language
Beskrivelse: Mønten viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand tilDescription: The coin features a portrait of Louis Braille with his initials, L and B, in the alphabet that he designed
Showing page 2. Found 248 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 1.46 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.