Example sentences with "latinske alfabet", translation memory

add example
Erklæring fra Republikken Bulgarien om brug af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske UnionDeclaration by the Republic of Bulgaria on the use of the cyrillic alphabet in the European Union
Jiddisch skrives med det hebraiske alfabet.Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
Erklæring fra Republikken Bulgarien om anvendelse af det kyrilliske alfabet i Den Europæiske UnionDeclaration by the Republic of Bulgaria on the use of the Cyrillic alphabet in the European Union
Hverken møntens pålydende værdi, eller dele deraf, eller den fælles valutas navn eller dens underinddeling, må gentages på den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, medmindre en sådan angivelse skyldes, at der anvendes et andet alfabetThe national side of the euro coins intended for circulation should not repeat any indication of the denomination, or any parts thereof, of the coin, neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
Jiddisch skrives med det hebræiske alfabet.Yiddish is written with the Hebrew alphabet.
Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtalelse for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprogThe Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
Det internationale fonetiske alfabet skal anvendesThe International Phonetic Alphabet shall be used
Jeg kan heller ikke lade være med at nævne en stor europæisk og jødisk maler som Marc Chagall, som også skildrede europæernes tro, og som udtalte, at malerne har dyppet deres pensler i håbets farvede alfabet, nemlig de hellige skrifter.How can we fail to mention a great painter such as Marc Chagall, a European painter, Jewish, who also devoted himself to depicting the spirituality of Europeans, and who confirmed that painters have dipped their brushes into that colourful alphabet of hope that are the Sacred Scriptures.
Der er elleve tilgængelige sprog for øjeblikket: dansk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, romaniseret hindi, spansk, slovakisk, tjekkisk og tysk. Hvis dit sprog i & kde; er dansk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk, luganda, romaniseret hindi, spansk, slovakisk, tjekkisk eller tysk, så bruges dit sprog som standard, ellers er fransk standarden. Du kan nemt få yderligere sprog ved at bruge Fil-menuen og menupunktet Hent alfabet i nyt sprog..., hvis din computer er forbundet til internettetThere are seventeen languages available at the moment: Arabic, Czech, British English, Danish, Dutch, English, French, German, Hebrew, Italian, Kannada, Low Saxon, Luganda, Romanized Hindi, Spanish, Slovak and Telugu. If your & kde; language is among those, then it is taken as default, otherwise French is the default. You can easily get any additional available language by using the File menu and Get Alphabet in New Language... menu item, provided that your computer is connected to the Internet
Fil Hent alfabet for nyt sprogFile Get Alphabet in New Language
den kode, der benyttes til meddelelsen (det fonetiske alfabet etcthe code for spelling out messages (phonetic alphabet etc
- at medlemsstaternes myndigheder bør opsætte skilte på andre sprog eller med brug af andre bogstaver, navnlig i flersprogede lande og i lande, der anvender et alfabet med særlige bogstaver, eller som modtager mange rejsende, der anvender sprog med særlige bogstaver,- the Member State authorities should put up signs written in other languages or using other characters, particularly in multilingual countries, in ones which use an alphabet with special characters or in ones which receive a large number of visitors who use languages with special characters;
Hent alfabet i nyt sprogGet Alphabet in New Language
Esperanto skrives fonetisk ved hjælp af et alfabet på 28 bogstaver.Esperanto is written phonetically with an alphabet of 28 letters.
Infrastrukturforvalteren kan tilføje yderligere bogstaver sammen med en fonetisk udtale for hvert bogstav, der tilføjes, hvis det kræves i det alfabet, der anvendes på infrastrukturforvalterens driftssprogThe Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(s
Møntens indvendige del viser Louis Brailles portræt mellem initialerne L og B skrevet i det alfabet, som han er ophavsmand tilThe inner part of the coin features a portrait of Louis Braille between his initials, L and B, in the alphabet that he designed
Navn skrevet med oprindeligt alfabet: Жалолов Ηажмиддин КамолитдиновичName in original script: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович
I lyset af reglerne i Rådets direktiv ‧/‧/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse skal direktivets artikel ‧, stk. ‧, litra b), da fortolkes som et forbud mod, at medlemsstaterne indirekte forskelsbehandler personer på grundlag af deres etniske oprindelse i tilfælde, hvor nationale retsregler bestemmer, at fornavne og efternavne for personer med anden oprindelse eller nationalitet i dokumenter vedrørende civilstand skal skrives med romerske bogstaver og uden anvendelse af diakritiske tegn, ligaturer eller andre ændringer af det romerske alfabets bogstaver, som bruges i en række sprog?In the light of the rules contained in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, is Article ‧(b) of that directive to be construed as prohibiting Member States from indirectly discriminating against individuals on grounds of their ethnic origin in the case where national legal rules provide that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Omega er det sidste bogstav i det græske alfabetOmega being the last letter of the Greek alphabet
Showing page 2. Found 248 sentences matching phrase "latinske alfabet".Found in 0.336 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.