Translations into English:

  • bell pepper   
    (Noun  ) (noun   )
     
    spicy-sweet vegetable
  • pepper       
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
Peberfrugter med den beskyttede geografiske betegnelse (BGB) Pemento do Couto er frugter af arten Capsicum annuum L af den lokale økotype, der er kendt under samme navnPeppers covered by the Protected Geographical Indication (PGI) Pemento do Couto are the fruit of the Capsicum annuum L species of the local ecotype known by the same name
Forbindelsen mellem det afgrænsede geografiske område og peberfrugten Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra er forankret i dens renommé og i de traditionelle dyrkningsmetoder, hvilket også afspejles i peberfrugtens store popularitet blandt Baskerlandets forbrugere og i dens markedsprisThe link between the limited geographical area and the Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra is based on its reputation and cultural practices dating back to antiquity, which among other aspects came about as a result of the pepper's great popularity among consumers in the Basque Country and its market value
Peberfrugterne emballeres hele eller i stykker i glas- eller metalemballage med et maksimumindhold på ‧ gPackaging is in glass or metal containers of up to ‧ grams of peppers, presented whole or in chunks
Færdigret i hermetisk lukket metaldåse , bestående af to udhulede peberfrugter med fyld af kogt ris og pyntet med tomatringe ; retten er nedla gt i en krydret tomatsauce indeholdende vegetabilsk olie .Cooked dish in a hermetically sealed tin containing two red peppers scooped out and stuffed with cooked rice , garnished with slices of tomato , and placed in a sauce made of tomatoes , vegetable oil and spices .
Peberfrugter med den beskyttede geografiske betegnelse Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra skal udover de oplysninger, som er påkrævet i den generelle lovgivning, også mærkes Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra og det tilhørende logoLabels that use the protected geographical indication Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra and the information that is generally established by law must include the wording Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra and its logo
Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika (punkt ‧.‧), idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skaderThe checks involve an inspection of the plots, stores and processing undertakings, a review of the documentation and verification that the physical criteria described in point ‧.‧ are met, plus checks to ensure that the peppers picked are whole, healthy, clean, undamaged and unblemished
De registrerede pakkerier skal udstyre alle former for emballering til salg af beskyttede grillede peberfrugter med en af kontrolorganet nummeret mærkningAll packaging in which the protected roasted peppers is released for consumption must bear a numbered label that is issued by the Regulatory Board and affixed at the registered packing plant
Der er ingen geografiske begrænsninger for, hvor peberfrugterne grillesThere is no geographical restriction on the area in which the peppers are roasted
De konserverede grillede peberfrugter emballeres enten hele eller i stykker, og farven varierer fra blegrød til mørkerød, og overfladen er let furetThe preserved roasted peppers are presented whole or in chunks, with their colour ranging from pale to deep red and their surface slightly cracked
Peberfrugter, for hvilke det er tilladt at anvende den beskyttede geografiske betegnelse Gernikako Piperra eller Pimiento de Gernika, er frugter af arten Capsicum annuum L., der tilhører den lokale kultivar af sortstypen GernikaGernikako Piperra or Pimiento de Gernika peppers protected by the protected geographic indication are fruits of the genus Capsicum annnuum L., which belong to the local cultivar of the Gernika variety
Baskerlandets klima passer perfekt til denne peberfrugts agroklimatiske behovThe climate of the Basque Country fits perfectly the pepper's agroclimatic needs
Produktionen af peberfrugter af Bierzo-økotypen i føromtalte område er afgørende for det endelige produkts kvalitet, også selvom grilningen ikke sker i områdetIt is the fact that the peppers are of the El Bierzo ecotype and grown in the Bierzo district, that gives the final product its specific characteristics, wherever the roasting is done
typisk røget duft af grillet peberfrugttypical roasted pepper smell, a smoky smell
Frugt, grøntsager og korn, friske eller forarbejdede: peberfrugterFruit, vegetables and cereals, fresh or processed: pepper
Jordbundsforholdene gør dette område endnu mere egnet til dyrkning af peberfrugten, idet jorden overvejende er lerjord og dyndet jord med rigt indhold af organisk materiale og dræningsforhold, som letter vandinfiltrationen; derfor kan planterne vandes ofte (planterne er følsomme over for tørke og skal derfor holdes konstant fugtige), men man skal undgå vandophobning (som kan kvæle frugterne eller medføre svamp i toppen af demThe characteristics of the soil make the area even more suited to growing peppers, with its light loamy and sandy-loamy soils rich in organic materials, with drainage that favours infiltration, allowing frequent irrigation- the plant is vulnerable to dehydration and the soil must therefore always be kept damp, but waterlogging must be avoided, as this can cause asphyxia and blossom-end rot of the fruit
Målingen af koncentrationen af stigmasterol gør det muligt med ‧ %'s sikkerhed at skelne Herbón-peberfrugter fra peberfrugter fra andre breddegraderDetermining the percentage of stigmasterol is a foolproof method for distinguishing Herbón peppers from those grown in other latitudes
Peberfrugterne forarbejdes som angivet i punkt ‧.‧ og udelukkende i de forarbejdningsvirksomheder, der er opført i tilsynsrådets virksomhedsregisterThe peppers covered must be processed only by the processing plants listed in the Regulating Board's relevant register, using the method described under point
Peberfrugterne skal produceres og pakkes inden for det geografiske områdeThe peppers must have been produced and packed in the geographical area
Størrelsen er et andet af denne peberfrugts særlige kendetegn, da den tidlige plukning sikrer, at den har en fin tynd skal uden hindedannelse, og at den har en god smagAlso, size is another of its particularities, although harvesting the pepper early ensures that its flesh is thin, that there is no parchment and that it has an agreeable taste
Peberfrugter, der markedsføres under BGB'en Pemento de Oímbra, skal være forsynet med en etiket med de enkelte producenters/emballeringsvirksomheders mærke og en kontroletiket med alfanumerisk kode og løbenummer godkendt af kontrolinstansen, ligesom de skal være forsynet med symbolet for den beskyttede geografiske betegnelsePeppers marketed under the Protected Geographical Indication Pemento de Oímbra must bear a commercial label bearing the brand name of each producer/packer and a secondary label bearing a sequential alphanumeric code, authorised by the inspection body, with the Protected Geographical Indication logo
De der peberfrugter, du gnasker i?You see those bell peppers that you' re munching?
I Ponferradas kommunalarkiv findes der i en protokol for perioden ‧-‧ et dokument, hvori don Diego de Balboa over for don Pedro Gómes Bretón og andre af byens øvrighedspersoner gør opmærksom på ulemperne ved at dyrke peberfrugter og nødvendigheden af, at der nedlægges forbud mod grilning heraf og af, at forbruget af peberfrugter begrænsesThe Ponferrada municipal archives contain a document, Libro de Actas ‧-‧, in which don Diego de Balboa complains to the mayor, don Pedro Gómez Bretón, and the town's aldermen about the cultivation of peppers and asks for roasting to be prohibited and for consumption to be reduced
I overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ er der indgivet ansøgninger om anvendelse af flufenoxuron på te, fluopicolid på peberfrugter og for trifloxystrobin på passionsfrugterIn accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ applications were made for flufenoxuron on tea, fluopicolide on peppers and for trifloxystrobin on passion fruit
Fordi peberfrugterne kan grilles hvor som helst, er det besluttet ikke at begrænse forarbejdningsområdetSince this roasting process can be carried out in any other area in the same way, it has been decided not to restrict the area in which the peppers may be processed
De registrerede personer er forpligtet til at oplyse, hvor stor en mængde peberfrugter med BGB de reelt har produceret og afsat, i dertil oprettede registreIn addition, registered producers are required to declare the quantity of PGI peppers actually produced and marketed by means of entries in registers set up for the purpose
Showing page 1. Found 151 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.301 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.