Translations into English:

  • bell pepper   
    (Noun  ) (noun   )
     
    spicy-sweet vegetable
  • pepper       
    (verb, noun, adjv   )

Example sentences with "peberfrugt", translation memory

add example
I sin udtalelse af ‧. januar ‧ om procymidon konkluderede EFSA, at der med de nugældende maksimalgrænseværdier for abrikoser, druer, jordbær, hindbær, kiwifrugter, vårsalat, tomater, peberfrugter, auberginer, agurker, drueagurker, courgetter, ferskner, blommer, pærer, meloner, herunder vandmeloner, græskar, bredbladet endivie, rucola, julesalat, bønner med bælg, solsikkefrø, rapsfrø, sojabønner og animalske produkter er en risiko for, at det acceptable daglige indtag og den akutte referencedosis (ARfD) for en eller flere forbrugergrupper vil blive overskredetIn its opinion of ‧ January ‧ concerning procymidone the Authority concluded that at the current MRLs for apricots, grapes, strawberries, raspberries, kiwi, (lamb’s) lettuce, tomatoes, peppers, aubergines, cucumbers, gherkins, courgette, peaches, plums, pears, (water) melons, pumpkins, scarole, ruccola, witloof, beans with pods, sunflower seed, rapeseed, soya bean and products of animal origin there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
Dette mikroklima udgør uden tvivl et vigtigt element i forbindelse med Herbón-peberfrugtens særlige egenskaberThis microclimate is of great importance for obtaining the specific characteristics of the Herbón peppers
Kontrollen foretages på grundlag af inspektion af dyrkningsarealer, lagre og industrianlæg, gennemgang af dokumentation og kontrol af overholdelsen af de beskrevne fysiske karakteristika (punkt ‧.‧), idet det også kontrolleres, at de høstede peberfrugter er hele, sunde, rene og uden skaderThe checks involve an inspection of the plots, stores and processing undertakings, a review of the documentation and verification that the physical criteria described in point ‧.‧ are met, plus checks to ensure that the peppers picked are whole, healthy, clean, undamaged and unblemished
Udvælgelsen af planter og frugt med henblik på at fremskaffe frø, der skal bruges til spredning, foretages på traditionel vis af landbrugerne selv, som ud fra deres erfaringer vælger dem, som har de bedste egenskaber (størrelse, form og udseende) til den senere dyrkning af en peberfrugt af optimal kvalitetThe plants and fruit to be used for obtaining seed for propagation are selected using traditional methods by the farmers themselves, who use their experience to select those with the best characteristics (size, shape and appearance) for growing top-quality peppers
De peberfrugter, der ikke opfylder disse parametre, bliver ikke markedsført med oprindelsesbetegnelsenThose that do not comply with the required specifications will not be sold under the designation of origin
I overensstemmelse med artikel ‧, stk. ‧, i forordning (EF) nr. ‧/‧ er der indgivet ansøgninger om anvendelse af flufenoxuron på te, fluopicolid på peberfrugter og for trifloxystrobin på passionsfrugterIn accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ applications were made for flufenoxuron on tea, fluopicolide on peppers and for trifloxystrobin on passion fruit
Det var kvinderne i el Bierzo, der begyndte at grille peberfrugterne, hvorfor de blev kendt som pimenteras (af pimento (peberfrugt), dvs. dem, der tilbereder peberfrugterneThe housewives in the region started the tradition of Bierzo roasted peppers and they became known as the pimenteras
Peberfrugter med den beskyttede geografiske betegnelse Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra skal udover de oplysninger, som er påkrævet i den generelle lovgivning, også mærkes Pimiento de Gernika eller Gernikako Piperra og det tilhørende logoLabels that use the protected geographical indication Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra and the information that is generally established by law must include the wording Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra and its logo
I en populær sang, som menes at være fra det ‧. århundrede, beskrives det, hvorledes man i forbindelse med den religiøse fest for la Virgen de la Encina, som er værnehelgeninde for Ponferrada og el Bierzo, fremviser et billede forestillende de fire pimenteras (kvinder, der tilbereder peberfrugter) fra PonferradaA popular song, alleged to date back to the ‧th century, tells of how the statue of the Virgen de la Encina, patron saint of Ponferrada and the Bierzo region, is carried on her feast day by the four pimenteras of Ponferrada
Det kan vi naturligvis godt blive ved med uden nogen tvingende logik. Æbler, peberfrugter, tomater og kødprodukter transporteres til Europa, herunder til Ungarn - men som oftest ikke fra Spanien eller Nederlandene, men fra Kina og fra Brasilien.Of course, we can carry on without any compelling logic. apples, peppers, tomatoes and meat products are transported into Europe, including into Hungary - but mostly not from Spain or from the Netherlands, but from China and from Brazil.
Peberfrugter, for hvilke det er tilladt at anvende den beskyttede geografiske betegnelse Gernikako Piperra eller Pimiento de Gernika, er frugter af arten Capsicum annuum L., der tilhører den lokale kultivar af sortstypen GernikaGernikako Piperra or Pimiento de Gernika peppers protected by the protected geographic indication are fruits of the genus Capsicum annnuum L., which belong to the local cultivar of the Gernika variety
I sin udtalelse af ‧. september ‧ om fenarimol konkluderede EFSA, at der med de nugældende maksimalgrænseværdier for bananer, tomater og peberfrugter er en risiko for, at den akutte referencedosis (ARfD) for en eller flere forbrugergrupper vil blive overskredetIn its opinion of ‧ September ‧ concerning fenarimol the Authority concluded that at the current MRLs for bananas, tomatoes and peppers there is a risk that the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
De milde temperaturer, de moderate temperaturudsving og områdets jordbund samt den traditionelle dyrkningspraksis har således indirekte indvirkning på peberfrugtens morfologiske og organoleptiske egenskaber, navnlig hvad angår farven og forholdet mellem frugtens vægt og frøstokkens vægt (middelværdi på ‧,‧), hvilket er betydeligt lavere end i andre produktionsområderThe mild and consistent temperatures as well as the soils of the area and its traditional cultivation practices have a direct impact on the morphological and organoleptic characteristics of the pepper, in particular, its colour and the ratio of the weight of the fruit to that of the seed, which is on average ‧,‧, i.e. significantly less than in other areas of production
Til peberfrugter af Bierzo-økotypen regnes forskellige frugter med de samme genetiske særegenskaber som den sort, de tilhører, og som er tilpasset forholdene i Bierzo-områdetThe pepper belongs to the Bierzo ecotype, which is a set of individuals that, whilst having genetic characteristics that are identical to those of the variety to which they belong, are adapted to the conditions of the Bierzo district and present morphological and physiological differences linked to their environment
I ‧ opstod Feira do Pemento (peberfrugtfest) som afspejling af peberfrugtens berømmelse og popularitet; der er tale om en gastronomisk fest til fejring af Pemento de Oímbra, som hvert år afholdes i begyndelsen af august, og hvor der ud over prøvesmagning og fremstød for produktet organiseres gastronomiske konkurrencer og faglige konferencer for producenterneAs a reflection of its fame and popularity, in ‧ the Feira do Pemento (Pepper Fair) was launched, a festive occasion celebrating the gastronomic qualities of the Pemento de Oímbra, which takes place annually at the beginning of August; during this event not only is the product tasted and promoted but gastronomic competitions and technical seminars are organised for growers
Dyrkningen af peberfrugten i Galicien kan føres tilbage til det ‧. århundrede, hvor franciskanermunkene i Herbón-klosteret, der hører ind under Padrón kommune, hjembragte frø fra den mexicanske region TabascoThe growing of this pepper in Galicia can be traced back to seeds brought from the Mexican region of Tabasco by Franciscan monks to the Convent of Herbón, a locality in the municipality of Padrón, in the ‧th century
Baskerlandets Atlanterhavskyst har den rette temperatur for peberfrugten, moderat og ikke alt for varm, og sikkerhed for, at der ikke forekommer frostThe Atlantic coast of the Basque Country provides the pepper with the right temperature, which is moderate and not excessively hot and the security that there will be no frosts
Peberfrugterne skal have den samme form og konsistens, og misdannede eller deforme frugter anses som mangelfuldeThe peppers must keep their shape and consistency; any mal- or deformed fruits are considered defective
Auberginer, bananer, blomkål, spisedruer, appelsinsaft, ærter (friske/frosne, uden bælg), peberfrugter (søde), hvedeAubergines, bananas, cauliflower, table grapes, orange juice, peas (fresh/frozen, without pod), peppers (sweet), wheat
De registrerede personer er forpligtet til at oplyse, hvor stor en mængde peberfrugter med BGB de reelt har produceret og afsat, i dertil oprettede registreIn addition, registered producers are required to declare the quantity of PGI peppers actually produced and marketed by means of entries in registers set up for the purpose
Derfor vil enhver håndtering og transport, der ikke er absolut nødvendig for, at den pakkede peberfrugt når frem til den endelige forbruger, medføre en forringelse af produktets kvalitetAny handling or transport more than that which is strictly necessary for packaging them for the consumer could diminish the quality of the product
Derudover vil der på selve etiketten stå, hvilken typer peberfrugt der er tale om med angivelsen af sorten PadrónThe commercial label will also indicate the variety of pepper, with the expression Padrón variety
Primær landbrugsproduktion (peberfrugterPrimary agriculture (peppers
Peberfrugter, der markedsføres under BGB’en Pemento da Arnoia, skal være forsynet med en etiket med de enkelte producenters/emballeringsvirksomheders mærke og en etiket med alfanumerisk kode og løbenummer godkendt af kontrolorganet, ligesom de skal være forsynet med symbolet for den beskyttede geografiske betegnelsePeppers marketed under the Protected Geographical Indication Pemento da Arnoia must bear the commercial label of each producer/packer and a label bearing a sequential alphanumeric code, authorised by the inspection body, with the Protected Geographical Indication logo
Peberfrugter, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse (BOB) Pemento de Herbón, er frugter, der hører under arten Capsicum annuun, L, og stammer fra den lokale økotype Padrón, forudsat at de kommer fra jordstykker, der er registreret i det register, der forvaltes af kontrolorganetThe peppers covered by the Protected Designation of Origin (PDO) Pemento de Herbón are the fruit of the species Capsicum annuun L belonging to the local ecotypes of the Padrón variety, grown on farms listed in the corresponding register, which is managed by the inspection body
Showing page 1. Found 144 sentences matching phrase "peberfrugt".Found in 0.228 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.