Translations into English:

  • hawk       
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    to attempt to cough up, to clear the throat

Example sentences with "rømme sig", translation memory

add example
Ifølge øjenvidner fandt der den 14. november i år kl. ca. 15 en hastighedsoverskridelse sted, der nærmest trodser enhver beskrivelse, og som involverer Harald Rømer, generalsekretær for Europa-Parlamentet, der tilsyneladende befandt sig i en diplomatbil indregistreret i Luxembourg, som kørte fra Europa-Parlamentet til Strasbourg centrum.(DE) Mr President, eyewitnesses are reporting a speeding incident which almost defies belief, involving Harald Rømer, the Secretary-General of the European Parliament, at around 3 p.m. on 14 November this year, apparently in a Luxembourg-registered CD vehicle which was travelling from the European Parliament into the centre of Strasbourg.
Det vil jeg også gerne gøre her i plenum ved at sige mange tak, Harald Rømer, for Deres indsats i Europa-Parlamentet, som spænder over flere årtier.I would also like to do that here in plenary by way of conclusion: thank you very much Harald Rømer for your service to the European Parliament, which spans several decades.
Jeg synes, det er en virkelig frugtbar vej til at finde en fælles løsning, og jeg håber, at fru Ashton vil bidrage til, at EU kan andet end bare at betale og betale og betale og så rømme sig lidt en gang imellem.I think this is a really productive way to go about finding a common solution, and I hope that Baroness Ashton will put the EU in a position where it does not only have to pay, pay and pay, but where it can also make its voice heard every now and then.
Vi bør rømme bådenRequest permission to abandon ship!
Der foreligger ikke en ajourført mønstringsliste, eller mandskabet er ikke klar over deres pligter i tilfælde af brand, eller hvis skibet beordres rømmetAbsence of an up-to-date muster list, or crew members not aware of their duties in the event of fire or an order to abandon the ship
Du rømmer mit skibYou' re jumping ship on me
Harald RømerThe Secretary-General
Harald Rømer nævnte ikke, at der foreligger en ekspertrapport.Mr Rømer made no mention of the availability of the expert report.
De er blevet etableret med militær magt i besatte områder, og EU, FN, endog USA og næsten hele det internationale samfund mener, at det er påkrævet, at de rømmes, hvis det skal være muligt at oprette en levedygtig palæstinensisk stat, der eksisterer fredeligt sammen med Staten Israel.Established by military force in occupied territories, the withdrawal from which the European Union, the United Nations, the United States, and practically the entire international community consider to be essential in order to create a viable Palestinian State able to live in peace alongside the State of Israel.
Hr. Rømer har formentligt kun læst overskriften på mit spørgsmål, som er den samme, men ikke selve teksten.Mr Rømer has surely only read the title of my question, which is the same, but has not read the text.
Vi bør arbejde for, at de boliger, der er besat af regeringssstyrkerne, rømmes og istandsættes.We should advocate that those dwellings which have been occupied by the government forces be vacated and restored to their former condition.
Det skal være muligt at rømme førerrummet på en sikker måde og uden besvær over en afstand af mindst ‧ m. Udgangen skal måle mindst ‧ mm i højde, mindst ‧ mm i bredde, og det frie dørareal skal måle mindst ‧ × ‧ mmIt must be possible to exit from the driver
Tusind tak, Harald Rømer.Our warmest thanks, Harald Rømer.
Folk her i Europa-Parlamentet inklusive formanden og generalsekretæren hr. Rømer ved, at der ikke findes de nødvendige bilag for mindst 80 millioner euro af medlemmernes udgifter.People in this House, including the President and the Secretary-General, Mr Rømer, know that at least EUR 80 million in Members' expenditure is not covered by the proper supporting documentation.
I dag har jeg modtaget et brev fra hr. Harald Rømer, vicegeneralsekretæren, hvori han forklarer mig, at der er truffet denne afgørelse, fordi jeg havde fået et mundtligt svar på et tilsvarende spørgsmål i februar.I have received a letter today from Mr Harald Rømer, the Deputy Secretary-General, in which he explains to me that this decision has been made because an oral reply was given to a similar question from me in February.
Du har en uge at rømme lokalerne i.Tak for din samarbejdsviljeYou have a week to vacate the premises, and I thank you for your cooperation
Jeg rømmer mig en smule så de ved, jeg er klar til at taleAnd now a gentle throat clear to let them know I' m ready to speak
Der skal træffes forholdsregler for at give de ombordværende alle rimelige chancer for at undgå alvorlig legemsbeskadigelse og rømme luftfartøjet hurtigt og for at beskytte dem mod følgerne af decelerationskræfter i tilfælde af nødlanding på land eller vandProvisions must be made to give occupants every reasonable chance of avoiding serious injury and quickly evacuating the aircraft and to protect them from the effect of the deceleration forces in the event of an emergency landing on land or water
Showing page 1. Found 256615 sentences matching phrase "rømme sig".Found in 16.245 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.