Translations into English:

 
imperative of spadsere

Similar phrases in dictionary Danish English. (4)

spadsere; go for a walk; ramble; stroll; walk; wander
spadserede
spadserer
spadseret

Example sentences with "spadser", translation memory

add example
Da De kaldte på hr. Martin, var han her faktisk og spadserede lige forbi os.At the point when you called on Hans-Peter Martin, while he was actually here, he wandered past us.
Generalerne bag kuppet spadserer stadig rundt på Caracas' største plads, og præsident Chávez - som på lovlig vis er blevet valgt og genvalgt to gange - har aldrig grebet ind over for dem.The generals behind the coup still stroll around the largest square in Caracas and President Chávez, legally elected, re-elected and re-elected again, has never lifted a finger against them.
- Hr. formand, mine damer og herrer! Det signal, som udenrigsministeren i en medlemsstat, der var en af Fællesskabets grundlæggere - nemlig Italiens udenrigsminister - sender, når han spadserer arm i arm med en højtstående repræsentant for Hizbollah, er ikke noget positivt signal fra Europa til borgerne, til dem, der seriøst ønsker fred, og til dem, der gerne vil bidrage til løsningen af de yderst alvorlige problemer, man slås med i dette område og navnlig i et særlig plaget land som stakkels Libanon.– Mr President, ladies and gentlemen, the message given out when a foreign minister of a founding Member State of the European Union – the foreign minister of my country – walks arm in arm with a top-ranking Hizbollah representative is not a positive message for Europe to send out to its citizens, to people who seriously want peace and want to help solve the dire problems in which that area is floundering, particularly a tormented country like poor Lebanon.
Vi har skabt et stort Europa, og på denne smukke morgen, da jeg spadserede hen til dette palads i Strasbourg, tænkte jeg på den gang, da Johann Wolfgang von Goethe var i Valmy og pludselig rejste sig op foran en gruppe mennesker og som besat af en underlig kraft sagde, at vi er vidner til et historisk øjeblik, livet bliver aldrig mere det samme, og I vil kunne sige, at I var til stede.We have created the Greater Europe, and on this marvellous morning, as I walked towards this Strasbourg palace, I remembered that episode of Johann Wolfgang von Goethe in Valmy, when he suddenly stood up in front of a group of people and, possessed by an extraordinary strength, said: ‘we are witnessing an historic moment, life will never be the same and you will be able to say: we were there’.
Vi har været ude at spadsere på vesttyske affaldsbjerge i det daværende Østtyskland, og vi har modtaget rapporterne om forsendelser af farligt affald til udviklingslandene, der må betale for udviklingshjælp med oplagringspladser til farligt affald.We have been out for a walk on the West German waste mountains in what was formerly East Germany and we have received reports about the sending of dangerous waste to developing lands who have to pay for development aid by providing storage space for dangerous waste.
På det tidspunkt var det almindeligt, at hele familier tilbragte søndagen med at spadsere ture i parken ved ProsnaIt became popular, for example, for whole families to spend their free Sundays strolling in the park by the Prosna river
Jeg spadserede rundt og kom så heropI strolled around for a while and then I came up here
Hvis blot en tredjedel af disse korte bilture droppes, og man i stedet spadserer, cykler eller tager bussen, vil CO2-emissionerne i Europa blive nedbragt med adskillige procent.If just a third of these short car journeys were stopped and people walked, cycled or took buses instead, carbon dioxide emissions thorughout Europe would go down by several per cent.
Opfordringer til at benytte den offentlige transport, spadsere eller cykle som alternativer til anvendelse af bilen skal suppleres med foranstaltninger, der har til formål at mindske antallet af skader.Calls for the use of public transport, walking and cycling as alternatives to the use of cars must be offset by measures aimed at lowering the number of injuries sustained.
Fordi de sikker af, hvis vi står her alle sammen, din spadserCos it' s all going to be on top, us all standin ' here, you si
fremme ikke-motoriserede transportformer som cykling og spadseren ved at bygge et omfattende net af cykelstier og ved at anlægge sikre stier og kryds for fodgængerepromote non-motorised transport modes such as cycling and walking, by building an extensive network of bicycle lanes and by providing safe lanes and intersections for pedestrians
Vi skal ikke med åbne øjne spadsere lige ind i et resistensproblem.We do not want to stroll lightly into a resistance problem further with our eyes open.
Vi spadserer faktisk.We actually walk in.
På samme tid dukkede Kalisz-vaflerne op i parken, hvor de solgtes til de spadserendeAt that time, traders started selling wafers to the promenaders
Lad os spadsereLet' s take a walk
Jeg spadserede gennem det franske kvarter og så ud over Mississippi... og svor, at jeg altid ville blive herI walked down through the French quarter, looked out over the Mississippi...... and swore I' d never leave
Mobilitet er en forudsætning for turisme, og "bløde" former - offentlig transport, cykling og at spadsere - vil fremme vækst uden at ødelægge det væsentlige grundlag for en sund og naturligvis bæredygtig turistindustri.Mobility is a prerequisite for tourism, and 'soft' forms - public transport, cycling or walking - will promote growth without destroying the essential bases of a healthy and, of course, sustainable tourism industry.
Hvis du skal spadsere hjemln case you have walk home
Nu har vi spadseret halvanden kilometer her på bådedækket og snakket om det smukke vejr og min opvækst men det var vel næppe det, du ville tale med mig omWell, Rose... we' ve walked about a mile around this boat deck and chewed over how great the weather' s been and how I grew up but I reckon that' s not why you came to talkto me, is it?
Showing page 1. Found 27 sentences matching phrase "spadser".Found in 0.203 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.