Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
Η βιετναμική κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες- μία βουδιστική οργάνωση, την κεντρική βουδιστική εκκλησία του Βιετνάμ, την καθολική εκκλησία, δύο οργανώσεις της προτεσταντικής εκκλησίας, το Ισλάμ, τον βουδισμό Χόα Χάο και τον καονταϊσμόThe Vietnamese Government officially recognises six religions- one Buddhist organisation, the Central Buddhist Church of Vietnam, the Catholic Church, two Protestant Church organisations, Islam, Hoa Hao Buddhism and Cao-Daism
στο σημείο δ), το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατερανού, με το οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζει στα κεντρικά όργανα της Καθολικής Εκκλησίας την απαλλαγή από οιαδήποτε ανάμειξη του ιταλικού κράτουςin point (d) it is stated that Article ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
Προτίθεται η Επιτροπή να εκφράσει προς την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη τα αισθήματα κατάπληξης , αποδοκιμασίας και έντονης ανησυχίας που της προκάλεσαν οι προαναφερ θείσες απόψεις .Is the Commission prepared to make the leadership of the Roman Catholic church in Rome aware of its dismay , disapproval and concern at this attitude ?
Αργότερα, το ίδιο έτος, ο υπουργός θρησκευμάτων της Σερβίας Μίλαν Ραντούλοβιτς ζήτησε συγνώμη από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Φόνετ για την επίθεση που δέχτηκαν δημοσιογράφοι από τους διευθύνοντες του Κέντρου « Σάβα », οι οποίοι ήλθαν για να καλύψουν τον διάλογο μεταξύ της ορθοδόξου και της καθολικής εκκλησίαςLater the same year, Religion Minister Milan Radulovic apologised to the Fonet news agency for an assault by Sava Centre authorities on journalists who came to report on interfaith dialogue between the Orthodox and Catholic Churches
Το Κονκορδάτο του ‧ μεταξύ του Ιταλικού κράτους και της Καθολικής Εκκλησίας παραχωρεί προνόμια στην εν λόγω εκκλησία, και σε καμίαν άλλη, όπως την επιλογή καθηγητών, μισθοδοτούμένων από το κράτος, για την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα δημόσια σχολείαThe ‧ Concordat between the Italian Government and the Catholic Church grants the latter privileges including the selection of state-paid teachers who provide religious instruction in public schools, which other confessions do not enjoy
ζητεί από τις αρχές του Βιετνάμ να τερματίσουν αμέσως τις πολιτικές καταπίεσης έναντι της ΕΒΕΒ, της Καθολικής Εκκλησίας, των χριστιανικών πληθυσμών Montagnards και των βουδιστών Hoa Hao και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλες αυτές τις εκκλησίες ένα νομικό καθεστώς·Calls on the Vietnamese authorities to halt immediately the policies of repression of the UBCV, the Catholic Church, Montagnard Christian groups and Hoa Hao Buddhists and to adopt without delay all the reforms necessary to guarantee all these churches' legal status
Η εκστρατεία κατά των προφυλακτικών της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού λαμβάνει ιδίως χώρα στα έθνη του τρίτου κόσμου που μαστίζονται από το AIDS και όπου η εκκλησία αυτή έχει σημαντική εξουσία στη διανομή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών συνεπειών·The anti-condom campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State is being conducted in particular in third-world countries devastated by AIDS, where it has substantial power over the distribution of medicine and health-care supplies and where the campaign is likely to have catastrophic effects
Τους προέτρεψε να συνεχίσουν να αγωνίζονται για την ενότητα της Αλβανικής Καθολικής ΕκκλησίαςHe urged them to continue to strive for unity within the Albanian Catholic Church
Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός της καθολικής εκκλησίας και των διαφόρων οργανισμών που συνδέονται με αυτή, δεν είναι δημόσιος και η κρατική επιχορήγηση στην οικονομική διαχείριση της εκκλησίας δεν πραγματοποιείται με διαφάνεια, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί αν τα χρήματα που επένδυσε η καθολική εκκλησία στο χρηματιστήριο προέρχονται από τα οφέλη που απολαμβάνει χάρη στις Συμφωνίες με το ισπανικό κράτοςThe fact that the budgets of the Catholic Church and the various bodies linked to it are not public and the allocation from the state is not made conditional on transparency in the Church's financial management makes it extremely difficult to establish whether or not the money which the Catholic Church invested on the stock market stemmed from the advantages it enjoys by virtue of the agreements with the Spanish State
(PL) Πιστεύω ότι από τη λίστα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ είναι απαραίτητο να επισημάνουμε την κρατική βία προς τους Καθολικούς. " κυβέρνηση στο Ανόι μονόπλευρα ελέγχει την περιουσία της Καθολικής Εκκλησίας, παραβιάζοντας παλαιότερες δεσμεύσεις.(PL) I think that from the list of human rights infringements in Vietnam it is necessary to highlight state violence towards Catholics. The government in Hanoi unilaterally controls the Catholic Church's assets, in contravention of prior undertakings.
" Κίνα συνεχίζει να καταδιώκει τους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας.China continues to persecute followers of the Catholic Church.
Θέμα: Διάδοση ψευδών επιστημονικών ειδήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προφυλακτικών στην καταπολέμηση του AIDS εκ μέρους των ιθυνόντων της Καθολικής Εκκλησίας άλλως αποκαλούμενης Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του ΒατικανούSubject: Spreading of false scientific claims regarding the effectiveness of condoms in combating AIDS by Catholic Church leaders/the Holy See/the Vatican City State
Το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατεράνο, το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, κατοχυρώνει τη μη ανάμειξη του Ιταλικού κράτους στους κεντρικούς φορείς της Καθολικής ΕκκλησίαςArticle ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
Καθώς κατάγομαι από την Ιρλανδία, μπορώ να επιβεβαιώσω το τραγικό γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά προέρχονται παραδοσιακά από θεσμούς εντός των οποίων υποτίθεται ότι είναι ασφαλή, από ορισμένες οικογένειες και ορισμένους χώρους της Καθολικής Εκκλησίας.Coming from Ireland, I can confirm tragically that threats to children come traditionally from within institutions where they are supposed to be safe, within certain families and within certain areas of the Catholic Church.
Δεν είμαστε οι μόνοι που αισθανόμαστε έτσι: το σύνολο των Επισκόπων της Καθολικής Εκκλησίας της φιλοξενούσας περιφέρειας εξέφρασε την ίδια άποψη.We are not the only ones to feel this: the entire Catholic episcopacy of the host region has declared itself to be of the same opinion.
Σε μιαν άλλη περιοχή της Τυφλίδας, μέλη της ορθόδοξης εκκλησίας ασκούν πίεση στις αρχές προκειμένου να αποτραπούν τα θυρανοίξια μιας καθολικής εκκλησίας.In another area of Tiblisi, members of the Orthodox Church are putting pressure on the authorities to prevent the opening of a Catholic church.
στις ‧ Οκτωβρίου ‧ δημοσιεύθηκε στη βρετανική καθημερινή εφημερίδα Guardian με τίτλο We have faith in condoms (έχουμε εμπιστοσύνη στα προφυλακτικά) σύμφωνα με το οποίο οι ιθύνοντες της Καθολικής Εκκλησίας, άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού δεν συνιστούν τη χρήση του προφυλακτικού ως μέθοδο πρόληψης του AIDS υποστηρίζοντας ότι ο ιός HIV διαπερνά τον πυκνό ιστό πλαστικού των προφυλακτικών καθιστώντας ανώφελη την προστασία·on ‧ October ‧ the British daily newspaper The Guardian' published an article entitled We have faith in condoms stating that Catholic Church leaders/alias the Holy See/alias the Vatican City State are warning against using condoms to prevent AIDS, claiming that the HIV virus can pass through the thick mesh of rubber in condoms, hence making them useless for protection
Οι κομάντος κατά των εκτρώσεων, καθοδηγούμενοι από τους καθολικούς φονταμενταλιστές, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να σκοτώσουν, όπως οι Αμερικανοί ομόλογοί τους, αλλά εκφράζουν ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά τους να επιβάλουν, ακόμα και διά της βίας, τους στόχους και τις αξίες τους: επιστροφή σε μία επιβεβλημένη ηθική τάξη και στην κυριαρχία του θρησκευτικού στοιχείου στη δημόσια ζωή, απειλές σχετικά με τη θέση των γυναικών, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων και το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, όλα συνδυασμένα με βίαιες δηλώσεις ξενοφοβίας και αντισημιτισμού.The anti-abortion commandos, guided by Catholic fundamentalists, have not killed as yet in Europe as their American counterparts have done. However, they clearly demonstrate this movement's determination to impose its objectives and values, even by force: the return to an imposed moral order and the intrusion of religious issues into the public sphere, as well as threats to the status of women, the rights of homosexuals and secularity, and all this accompanied by violently xenophobic and anti-Semitic statements.
Στις ‧ Φεβρουαρίου ‧, η εκκλησία της ελληνικής καθολικής μειονότητας του Ocna Mures στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας (επίσης αποκαλούμενη με το όνομα Ανατολικό Καθολικό Δόγμα, ή Ουνίτες), αφού έλαβε νομική κατοχύρωση από το δικαστήριο, μπόρεσε να ανακτήσει την κυριότητα της εκκλησίας τηςOn ‧ February ‧, after having gained legal title in the courts, the Greek Catholic minority (also called Eastern Rite Catholic, or Uniates) Church of Ocna Mures, Transylvania, Romania, could recover their church
Ο Thich Quang Do, η ηγέτης της εκκλησίας, τελεί ακόμα υπό κράτηση και οι εκτάσεις γης που ανήκουν στους Καθολικούς είναι ακόμα κατασχεμένες.Thich Quang Do, the leader of the church, is still being held under arrest, and the land belonging to the Catholics is still confiscated.
Εκτός από τις παλαι ότερες εδαφικές διαρθρώσεις , η κοινωνική θεωρία της Καθολικής Εκκλησίας , που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας , έδωσε ασφαλώς ορισμένη ώθηση στις μεταρρυθμίσεις .Apart from former territorial patterns , the social doctrine of the Catholic church based on the principle of subsidiarity certainly gave impetus to the reforms .
Συγκεκριμένα, επιτρέπεται να συναθροίζονται ελεύθερα μόνον οι οπαδοί των τεσσάρων θρησκειών που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την κυβέρνηση: χριστιανοί ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι, καθολικοί και μέλη της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ερυθραίας (η οποία υπάγεται στην Παγκόσμια Λουθηρανική ΟμοσπονδίαOnly the four government-sanctioned religious groups in the country- Orthodox Christians, Muslims, Catholics, and members of the Evangelical Church of Eritrea (which is affiliated with the Lutheran World Federation)- are allowed to meet freely
Εν όψει του τέταρτου γύρου διαπραγματεύσεων για το καθεστώς, ιεράρχες της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Καθολικής Εκκλησίας και των Ισλαμικών, Εβραϊκών και Ευαγγελικών κοινοτήτων διεξήγαγαν διήμερο συνέδριο στην Πετς για να συζητήσουν την ενδυνάμωση των ειρηνευτικών σχέσεων, το σεβασμό του δικαιώματος λατρείας όλων των κοινοτήτων, και την ενίσχυση της ενότητας στην επαρχίαAhead of the fourth round of status negotiations, key figures from the Serbian Orthodox Church, the Catholic Church and the Islamic, Jewish and Evangelical communities held a two-day conference in Pec to discuss strengthening peaceful relations, respecting all communities ' right to worship, and fostering unity in the province
Αυτή είναι η εντολή όσον αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων στο πεδίο δραστηριότητας της Καθολικής Εκκλησίας στην Πολωνία.This is the instruction concerning the protection of personal data in the activity of the Catholic Church in Poland.
Showing page 1. Found 1982759 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 145.101 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.