Translations into English:

  • History of the Roman Catholic Church   

Example sentences with "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας", translation memory

add example
Στις ‧ Φεβρουαρίου ‧, η εκκλησία της ελληνικής καθολικής μειονότητας του Ocna Mures στην Τρανσυλβανία της Ρουμανίας (επίσης αποκαλούμενη με το όνομα Ανατολικό Καθολικό Δόγμα, ή Ουνίτες), αφού έλαβε νομική κατοχύρωση από το δικαστήριο, μπόρεσε να ανακτήσει την κυριότητα της εκκλησίας τηςOn ‧ February ‧, after having gained legal title in the courts, the Greek Catholic minority (also called Eastern Rite Catholic, or Uniates) Church of Ocna Mures, Transylvania, Romania, could recover their church
Προτίθεται η Επιτροπή να εκφράσει προς την ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη τα αισθήματα κατάπληξης , αποδοκιμασίας και έντονης ανησυχίας που της προκάλεσαν οι προαναφερ θείσες απόψεις .Is the Commission prepared to make the leadership of the Roman Catholic church in Rome aware of its dismay , disapproval and concern at this attitude ?
Θέμα: Παράνομη απαλλαγή της καθολικής εκκλησίας από τον ισπανικό φόρο επί των κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων (ICIOSubject: Illegal exemption of the Catholic church from the Spanish Tax on Construction, Installation and Repairs (ICIO
στο σημείο δ), το άρθρο ‧ της Συνθήκης του Λατερανού, με το οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του Κράτους του Βατικανού και της Ιταλικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζει στα κεντρικά όργανα της Καθολικής Εκκλησίας την απαλλαγή από οιαδήποτε ανάμειξη του ιταλικού κράτουςin point (d) it is stated that Article ‧ of the Lateran Treaty, which governs the relations between the Vatican City State and the Italian Republic guarantees the central bodies of the Catholic Church exemption from any interference on the part of the Italian State
Αργότερα, το ίδιο έτος, ο υπουργός θρησκευμάτων της Σερβίας Μίλαν Ραντούλοβιτς ζήτησε συγνώμη από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Φόνετ για την επίθεση που δέχτηκαν δημοσιογράφοι από τους διευθύνοντες του Κέντρου « Σάβα », οι οποίοι ήλθαν για να καλύψουν τον διάλογο μεταξύ της ορθοδόξου και της καθολικής εκκλησίαςLater the same year, Religion Minister Milan Radulovic apologised to the Fonet news agency for an assault by Sava Centre authorities on journalists who came to report on interfaith dialogue between the Orthodox and Catholic Churches
εάν θεωρεί ότι οι δηλώσεις των ιθυνόντων της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού όσον αφορά τα προφυλακτικά είναι ορθές βάσει των επιστημονικών πληροφοριών που διαθέτειwhether it considers that the statements made by leaders of the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State regarding condoms are correct according to the scientific information it has as its disposal
Η βιετναμική κυβέρνηση αναγνωρίζει επίσημα έξι θρησκείες- μία βουδιστική οργάνωση, την κεντρική βουδιστική εκκλησία του Βιετνάμ, την καθολική εκκλησία, δύο οργανώσεις της προτεσταντικής εκκλησίας, το Ισλάμ, τον βουδισμό Χόα Χάο και τον καονταϊσμόThe Vietnamese Government officially recognises six religions- one Buddhist organisation, the Central Buddhist Church of Vietnam, the Catholic Church, two Protestant Church organisations, Islam, Hoa Hao Buddhism and Cao-Daism
Ο πληθυσμός στα Κεντρικά Υψίπεδα υποφέρει σε μεγάλο βαθμό όπως και ο καθολικός λαός Χμονγκ και οι οπαδοί της Μενονιτικής εκκλησίας στη χώρα.People in the Central Highlands are suffering badly as well as the Catholic Hmong people and the Mennonite followers in the country.
υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης όσον αφορά τη θρησκευτική ελευθερία στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας, όπου οι αρχές εξακολουθούν να καταστέλλουν κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ιδίως έναντι της καθολικής εκκλησίας, πολλά μέλη και επίσκοποι της οποίας κρατούνται από πολλά χρόνια και ορισμένοι εκ των οποίων βρήκαν το θάνατο στη φυλακήhaving regard to the seriousness of the situation regarding religious freedom in the People's Republic of China, where the authorities continue to repress any religious expression, particularly by the Catholic Church, many of whose members and bishops have been imprisoned for a number of years and some of whom have died in prison
Επιπλέον, καταδικάζω την απαράδεκτη δίωξη χριστιανών από την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την αξιοκατάκριτη καταστολή των δραστηριοτήτων της Καθολικής Εκκλησίας και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων στο Βιετνάμ. "Moreover, I repudiate the deplorable persecution of Christians by the government of the Islamic Republic of Iran, as well as the reprehensible repression of the activities of the Catholic Church and other religious communities in Vietnam.
υπογραμμίζοντας ότι στο Βιετνάμ επίσης καταγράφεται έντονη καταστολή των δραστηριοτήτων της καθολικής εκκλησίας καθώς και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες των βιετναμέζων montagnardswhereas in Vietnam too, the activities of the Catholic Church and of other religious communities have been severely repressed, as is demonstrated by the serious situation facing the communities of Vietnamese montagnards
" Ως καρδινάλιος και εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας σε παγκόσμιο επίπεδο, εκφράζω την ελπίδα ότι το Κοσσυφοπέδιο θα βρει τη φυσιογνωμία του εντός της ΕΕ ", ανέφερε ο Σκόλα σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ" As a cardinal and as a representative of the Catholic Church at the global level I express my wish that Kosovo finds its physiognomy within the EU, " local media quoted Scola as saying
Ενώπιον αυτού του κοινού, ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την εκτίμησή του για τις δραστηριότητες της εκκλησίας της Ουγγαρίας και επέκρινε το κοσμικό κράτος, το οποίο, όπως ανέφερε, ταλανίζει τις οικογένειες· καταδίκασε τον νόμο που επιτρέπει στα ανύπανδρα ζευγάρια να εγγράφονται στο μητρώο ως νόμιμες σχέσεις, λόγω του ότι νομιμοποιείται η συμβίωση ανύπανδρων ζευγαριών και δίδονται πολιτικά δικαιώματα στα ζευγάρια ομοφυλοφίλων.At this audience, the head of the Catholic Church expressed appreciation for the activities of the Hungarian church and criticised the secular state, which he said penalises families; he condemned the law allowing unmarried couples to register as legal partnerships on the grounds that it legalises cohabitation by unmarried couples and gives civic rights to gay partnerships.
Η εκστρατεία κατά των προφυλακτικών της Καθολικής Εκκλησίας άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού λαμβάνει ιδίως χώρα στα έθνη του τρίτου κόσμου που μαστίζονται από το AIDS και όπου η εκκλησία αυτή έχει σημαντική εξουσία στη διανομή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και υπάρχει κίνδυνος καταστροφικών συνεπειών·The anti-condom campaign by the Catholic Church/alias the Holy See/alias the Vatican City State is being conducted in particular in third-world countries devastated by AIDS, where it has substantial power over the distribution of medicine and health-care supplies and where the campaign is likely to have catastrophic effects
« Από αυτή την πόλη, η οποία σημαδεύτηκε στο πέρασμα της ιστορίας από τόσα πολλά βάσανα και αιματοχυσίες, ζητώ από τον πανίσχυρο Θεό να δείξει έλεος στις αμαρτίες που διεπράχθησαν ενάντια στην ανθρωπότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία, επίσης από τα παιδιά της Καθολικής Εκκλησίας, και να ενθαρρύνει την επιθυμία όλων για αμοιβαία συγχώρεση », δήλωσε ο πάπας κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στο μοναστήρι''From this city, marked in the course of history by so much suffering and bloodshed, I ask almighty God to have mercy on the sins committed against humanity, human dignity and freedom, also by the children of the Catholic Church, and to foster in all the desire for mutual forgiveness, ' ' the pope said during the mass at the monastery
στις ‧ Οκτωβρίου ‧ δημοσιεύθηκε στη βρετανική καθημερινή εφημερίδα Guardian με τίτλο We have faith in condoms (έχουμε εμπιστοσύνη στα προφυλακτικά) σύμφωνα με το οποίο οι ιθύνοντες της Καθολικής Εκκλησίας, άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού δεν συνιστούν τη χρήση του προφυλακτικού ως μέθοδο πρόληψης του AIDS υποστηρίζοντας ότι ο ιός HIV διαπερνά τον πυκνό ιστό πλαστικού των προφυλακτικών καθιστώντας ανώφελη την προστασία·On ‧ October ‧ the British daily newspaper The Guardian published an article entitled We have faith in condoms stating that Catholic Church leaders/alias the Holy See/alias the Vatican City State are warning against using condoms to prevent AIDS, claiming that the HIV virus can pass through the thick mesh of rubber in condoms, hence making them useless for protection
Καθώς κατάγομαι από την Ιρλανδία, μπορώ να επιβεβαιώσω το τραγικό γεγονός ότι οι κίνδυνοι για τα παιδιά προέρχονται παραδοσιακά από θεσμούς εντός των οποίων υποτίθεται ότι είναι ασφαλή, από ορισμένες οικογένειες και ορισμένους χώρους της Καθολικής Εκκλησίας.Coming from Ireland, I can confirm tragically that threats to children come traditionally from within institutions where they are supposed to be safe, within certain families and within certain areas of the Catholic Church.
Εκτός από τις παλαι ότερες εδαφικές διαρθρώσεις , η κοινωνική θεωρία της Καθολικής Εκκλησίας , που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας , έδωσε ασφαλώς ορισμένη ώθηση στις μεταρρυθμίσεις .Apart from former territorial patterns , the social doctrine of the Catholic church based on the principle of subsidiarity certainly gave impetus to the reforms .
στις ‧ Οκτωβρίου ‧ δημοσιεύθηκε στη βρετανική καθημερινή εφημερίδα Guardian με τίτλο We have faith in condoms (έχουμε εμπιστοσύνη στα προφυλακτικά) σύμφωνα με το οποίο οι ιθύνοντες της Καθολικής Εκκλησίας, άλλως Αγία Έδρα ή Πόλη Κράτος του Βατικανού δεν συνιστούν τη χρήση του προφυλακτικού ως μέθοδο πρόληψης του AIDS υποστηρίζοντας ότι ο ιός HIV διαπερνά τον πυκνό ιστό πλαστικού των προφυλακτικών καθιστώντας ανώφελη την προστασία·on ‧ October ‧ the British daily newspaper The Guardian' published an article entitled We have faith in condoms stating that Catholic Church leaders/alias the Holy See/alias the Vatican City State are warning against using condoms to prevent AIDS, claiming that the HIV virus can pass through the thick mesh of rubber in condoms, hence making them useless for protection
Οι μουσουλμάνοι απαιτούν την κατασκευή ένος μεγαλύτερου τζαμιού στο κέντρο της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της καθολικής εκκλησίας και στην ορθόδοξη εκκλησίαThe Muslims are demanding the construction of a larger mosque in the city centre, close to the Catholic cathedral and Orthodox church
Ποιός είναι ο λόγος που σε ωθεί να αντιδράς... ενάντια στους εκπροσώπους της Καθολικής ΕκκλησίαςWhat are the reasons compelling you to take action... against representatives of the Catholic Church?
Θέμα: Σύλληψη του Santo De Pretis και διάκριση σε βάρος της καθολικής εκκλησίας στο ΤζιμπουτίSubject: Arrest of Father Sandro De Pretis and discrimination against the Catholic Church in Djibouti
Το Κονκορδάτο του ‧ μεταξύ του Ιταλικού κράτους και της Καθολικής Εκκλησίας παραχωρεί προνόμια στην εν λόγω εκκλησία, και σε καμίαν άλλη, όπως την επιλογή καθηγητών, μισθοδοτούμένων από το κράτος, για την διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα δημόσια σχολείαThe ‧ Concordat between the Italian Government and the Catholic Church grants the latter privileges including the selection of state-paid teachers who provide religious instruction in public schools, which other confessions do not enjoy
Showing page 1. Found 1982759 sentences matching phrase "Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας".Found in 201.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.