Translations into English:

  • trap     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    device designed to catch or kill animals

Other meanings:

 
trap (device designed to catch or kill animals)

    Show declension

Example sentences with "δόκανο", translation memory

add example
Τα δόκανα θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται για μερικά χρόνια ακόμα.Leghold traps are to continue to be permitted for several years.
Δόκανα και ΓούνεςLeghold traps and pelts
Ωστόσο, αναγνωρίζω επίσης την ανάγκη να μην υπαγορεύουμε εμείς τις δικές μας αρχές στους αυτόχθονες πληθυσμούς άλλων περιοχών του κόσμου - και επομένως αποδέχομαι ως λογικό και δίκαιο συμβιβασμό την ιδέα της εκθέσεως Pimenta ότι οι αυτόχθονες κοινότητες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν δόκανα μπορούν να συνεχίσουν το εμπόριό τους με την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τη θέση των εθνικών τους αρχών.However, I am also aware of the need for us not to dictate our standards to native peoples in other parts of the world - so the Pimenta report's idea that native communities who do not use leghold traps can still trade with Europe, regardless of the position of their national authorities, is a sensible and fair compromise.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η χρησιμοποίηση δοκάνων με σιαγόνες σημαίνει ότι επιλέγουμε συνειδητά έναν αργό θάνατο για τα ζώα. Η γούνα όμως παραμένει καλής ποιότητας και η τιμής της υψηλή.We all know that leghold traps deliberately condemn animals to a slow and lingering death, which is what makes the pelts such good quality and brings the best prices.
Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. Pimenta, για την έκθεσή του σχετικά με το πολύ επίμαχο θέμα των δοκάνων.First of all, I should like to thank the rapporteur, Mr Pimenta, for his report on the extremely vexed question of leghold traps.
Η έκθεση αυτή δεν ασχολείται με τη νομιμοποίηση των δοκάνων — φυσικά όχι .These cultures did not use leghold traps in the past .
Αυτος θα σε απελευθερωσει απο το δοκανο του κυνηγου...Και απο τον θανατηφορο λοιμοSurely, he shall deliver thee from the snare of the fowler...... and from the noisome pestilence
Διότι δεν είναι βέβαια κανένας εδώ που νομίζει ότι π. χ. οι σουηδοί σαμάνοι σταμάτησαν να κυνηγούν γιατί απαγορεύτηκαν τα δόκανα για αλεπούδες;After all, I don't suppose that there is anyone here who believes that the Lapps in Sweden, for example, have stopped hunting because fox traps are prohibited.
Ιδίως πρέπει να καταργηθούν τα δόκανα .There are some motions for amendments on which I would like to comment .
Ο Όουενς και ο Στρόουντ ετοιμάζονται να κλείσουν το δόκανοOwens and Strode are about to close the snare
Υπάρχει μια διαθέσιμη λύση για τις γουνοπαραγωγούς χώρες και αυτή είναι να απαγορεύσουν τα δόκανα και να χρησιμοποιήσουν κάποια διαφορετική μέθοδο από εκείνες που υπάρχουν διαθέσιμες.There is an available solution for the fur-trapping nations and that is to ban this leghold trap and to use some of the different kinds of methods which are available.
Elliott ( PSE ) . — ( ΕΝ ) Είμαι πολύ ικανοποιημένος που άκουσα τον Προεδρεύοντα να εκφράζει την άποψη ότι αυτός ο συγκε κριμένος κανονισμός για τις παγίδες με δόκανο δεν παραβιάζει τους κανόνες της ΓΣΔΕ .Westendorp . — ( ES ) I should like to say that what I was defending was the right of legislative initiative of the Commission , whose members , fortunately , are unanimous and no-one wishes to withdraw it — in spite of rumours to that effect .
Με πραγματική πικρία διαπιστώνουμε ότι η κοινοτική Ευρώπη, στη δοκάνη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, δεν κατορθώνει να ξεφύγει από το τέλμα των εγγράφων, που δεν αλλάζουν τίποτε και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών.It is a source of real bitterness to see Community Europe, in the grip of massive social problems, failing to extricate itself from the quagmire of documents, wasting time to the growing disappointment of the citizens.
Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός του 1991, συμφωνήθηκε ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γουνών από χώρες οι οποίες δεν είχαν απαγορεύσει αυτόν τον βάρβαρο και σκληρό τρόπο σύλληψης με τα δόκανα, θα τερματιζόταν το 1995.When the regulation of 1991 was approved it was agreed that imports of fur into the European Union from countries which had not banned this barbaric and cruel leghold trap would cease in 1995.
Εμείς οι Ευρωπαίοι δε θέλουμε δόκανα, αυτό είναι καλό.We Europeans want nothing to do with leghold traps, well and good.
Κύριε Πρόεδρε, όπως είχα δηλώσει κατά την τελευταία συζήτηση επί του θέματος αυτού, υπήρξα η δυστυχής εισηγήτρια της πρώτης εκθέσεως σχετικά με τα δόκανα.Mr President, as I stated in the last discussion about this issue, I was the hapless rapporteur on the first report on the leghold trap.
Τα δόκανα με σιαγόνες είναι βάναυσα μέσα και για αυτό το λόγο πρέπει να απαγορευθούν.Leghold traps are extremely brutal instruments and must be banned.
Τότε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει να αναβάλει για ένα χρόνο την απαγόρευση των εισαγωγών γουνών από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν δόκανα, αναβολή η οποία παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να ομολογήσω ότι πιστεύω πως είναι κρίμα για την Επίτροπο Βjerregaard που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Brittan.The Commission has decided to delay by one year the ban on imports of fur from countries using leghold traps and this is the second time that a one year delay has been decided upon. It is very annoying for Commissioner Bjerregaard that Commissioner Brittan should be here.
Η Επιτροπή εξέδωσε , στις 26 Απριλίου ( 4 ) , για να τη διαβιβάσει στο Συμβούλιο , μια πρόταση κανονισμού με στόχο την απαγόρευση της εισαγωγής της γούνας ζώων που προέρχονται από χώρες όπου χρησιμοποιούνται ακόμη παγίδες με δόκανα .On 26 April the Commission adopted for transmission to the Council a proposal for a Regulation banning the importation of fur skins from countries where the use of leghold traps is still permitted.10
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε! Για πολλοστή φορά καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει θέση στο ζήτημα των δοκάνων.Mr President, Commissioner, yet again the European Parliament is being called upon to comment on the problems of leghold traps.
Η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη θέση για το αίτημα του Προέδρου του Κοινοβουλίου να καταρτιστεί κατάλογος των χωρών που απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση δοκάνων.The Commission has not yet come to a decision on the request from the President of Parliament for it to publish a list of countries which prohibit the use of leghold traps.
Θεωρώ απαράδεκτη μια συμφωνία η οποία δεν οδηγεί στην απαγόρευση των δοκάνων σε σύντομο χρονικό διάστημα και συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφο Pimenta ο οποίος δηλώνει ότι η συμφωνία αυτή είναι βεβαίως ανεπαρκής και ακατάλληλη και ότι πρέπει για το λόγο αυτό να απορριφθεί και να απαγορευθούν αμέσως οι εισαγωγές.I find unacceptable any agreement which does not ban leghold traps in the short-term, and I fully agree with Mr Pimenta who said that that disagreement is quite inadequate and ineffective and that is why it should be rejected and I think that we should ban imports at once.
Πρόεδρε, δύο ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται το Κοινοβούλιο ενάντια στην Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας ζώων που έχουν συλληφθεί με δόκανα.Mr President, for the past two years this House has been fighting a Commission to bring about an import ban on fur which has been obtained by means of the leg hold trap.
Αλλά εκτός από τα δόκανα επιτρέπονται στην Ευρώπη άλλες παγίδες, άσχετα από το ποιές βλάβες προκαλούν ή από το πόσο αργά σκοτώνουν.But apart from leghold traps all other traps are permitted in Europe, irrespective of what injuries they inflict or how slowly they kill.
Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και τώρα η ατέλειωτη ιστορία του αποκαλούμενου κανονισμού για τα δόκανα, 5ο μέρος, υπολογιζόμενη σε έτη.Mr President, ladies and gentlemen, the issue of the so-called leghold trap regulation is a never-ending saga: this is episode five, if we are counting in years. Why is that?
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "δόκανο".Found in 0.241 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.