Translations into English:

  • trap     
    (Noun  ) (verb, noun   )
     
    device designed to catch or kill animals

Other meanings:

 
trap (device designed to catch or kill animals)

    Show declension

Example sentences with "δόκανο", translation memory

add example
Υπάρχει μόνο ένας δρόμος προς τα εμπρός για τη δημοκρατία, για την καλή μεταχείρηση των ζώων και για την Ευρώπη των πολιτών και αυτός είναι η εφαρμογή του αρχικού κανονισμού και η απαγόρευση εισαγωγών γουνών από χώρες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δόκανα.There is only one way forward for democracy, for animal welfare and for a citizens' Europe and that is to implement the original regulation and to ban imports of fur from countries which are continuing to use the leghold trap.
Τα δόκανα θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται για μερικά χρόνια ακόμα.Leghold traps are to continue to be permitted for several years.
Αυτος θα σε απελευθερωσει απο το δοκανο του κυνηγου...Και απο τον θανατηφορο λοιμοSurely, he shall deliver thee from the snare of the fowler...... and from the noisome pestilence
Η απαγόρευση αυτή θα άρχιζε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1996. ́Ενα έτος πριν από την εν λόγω ημερομηνία είχε ήδη απαγορευθεί η χρήση δοκάνων με σιαγόνες στις χώρες της Ευρωπαϊκές Ένωσης.The ban was to come into force on 1 January 1996, one year after leghold traps were banned in the countries of the European Union.
Υπάρχει μια διαθέσιμη λύση για τις γουνοπαραγωγούς χώρες και αυτή είναι να απαγορεύσουν τα δόκανα και να χρησιμοποιήσουν κάποια διαφορετική μέθοδο από εκείνες που υπάρχουν διαθέσιμες.There is an available solution for the fur-trapping nations and that is to ban this leghold trap and to use some of the different kinds of methods which are available.
Υποστηρίζω την έκθεση Pimenta καθώς είμαι αγανακτισμένος από τη μέχρι τούδε αποτυχία της Επιτροπής να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής γουνών που προέρχονται από ζώα που έχουν συλληφθεί με δόκανα.I support the Pimenta report as I am angry that the Commission has so far failed to implement the ban on importing furs from animals captured using leghold traps.
Kύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και τώρα η ατέλειωτη ιστορία του αποκαλούμενου κανονισμού για τα δόκανα, 5ο μέρος, υπολογιζόμενη σε έτη.Mr President, ladies and gentlemen, the issue of the so-called leghold trap regulation is a never-ending saga: this is episode five, if we are counting in years. Why is that?
Αυτό αποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι μπορεί να διεξαχθεί κυνήγι χωρίς τα φρικτά δόκανα.This shows, among other things, that hunting can be carried out without the terrible leghold traps.
Εμείς οι Ευρωπαίοι δε θέλουμε δόκανα, αυτό είναι καλό.We Europeans want nothing to do with leghold traps, well and good.
Πιστεύω ότι η Επιτροπή διαδραμάτισε ένα αμφιλεγόμενο ρόλο στην υπόθεση των δοκάνων.I consider the role played by the Commission in this straightforward leg trap affair is highly suspect.
Ο Όουενς και ο Στρόουντ ετοιμάζονται να κλείσουν το δόκανοOwens and Strode are about to close the snare
Από τις επαφές μου με αντιπροσώπους ιθαγενών πληθυσμών του Καναδά - και είχα τέτοιες, κ. Pimenta - ξέρω ότι η αποφυγή της χρήσης δοκάνων είναι απαραίτητη.In addition, the right conditions exist for independent marketing channels. But, in the long term, indigenous trappers and animal welfare organizations must work closely together and be jointly involved in the search for new, humane trapping methods.
Μπορώ να τις αναφερω κατά σειρά: τα δόκανα, την συμφωνία για τη ΣΕΒ, τις ορμόνες στο κρέας, τη σοκολάτα, τη μπανάνα, και τελευταία σημερα την νομοθεσία για τα νέα είδη διατροφής υπό παρασκευή.I can reel it off for you: leghold traps, the agreement on BST, hormones in meat, chocolate, bananas and now, lastly, the legislation on new foods in the course of preparation. All this is being threatened with reversal by the WTO agreement which we unfortunately, as I see it, accepted two years ago.
Δόκανα και ΓούνεςLeghold traps and pelts
Είχε ως αποτέλεσμα 60 χώρες να έχουν απαγορεύσει σήμερα το κυνήγι με δόκανα.As a result there are now 60 countries which have prohibited hunting using leghold traps.
Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την απαγόρευση των δοκάνων είναι η ατέλειωτη ιστορία του πόνου, της αθλιότητας των ζώων, της ανθρώπινης φρικαλεότητας και της αποτυχίας της πολιτικής.Mr President, the debate on the prohibition of leghold traps is the unending story of animal suffering, animal misery, human cruelty and political incompetence.
Διότι δεν είναι βέβαια κανένας εδώ που νομίζει ότι π. χ. οι σουηδοί σαμάνοι σταμάτησαν να κυνηγούν γιατί απαγορεύτηκαν τα δόκανα για αλεπούδες;After all, I don't suppose that there is anyone here who believes that the Lapps in Sweden, for example, have stopped hunting because fox traps are prohibited.
Όταν εγκρίθηκε ο κανονισμός του 1991, συμφωνήθηκε ότι οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γουνών από χώρες οι οποίες δεν είχαν απαγορεύσει αυτόν τον βάρβαρο και σκληρό τρόπο σύλληψης με τα δόκανα, θα τερματιζόταν το 1995.When the regulation of 1991 was approved it was agreed that imports of fur into the European Union from countries which had not banned this barbaric and cruel leghold trap would cease in 1995.
Με πραγματική πικρία διαπιστώνουμε ότι η κοινοτική Ευρώπη, στη δοκάνη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, δεν κατορθώνει να ξεφύγει από το τέλμα των εγγράφων, που δεν αλλάζουν τίποτε και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών.It is a source of real bitterness to see Community Europe, in the grip of massive social problems, failing to extricate itself from the quagmire of documents, wasting time to the growing disappointment of the citizens.
Τα δόκανα με σιαγόνες είναι βάναυσα μέσα και για αυτό το λόγο πρέπει να απαγορευθούν.Leghold traps are extremely brutal instruments and must be banned.
Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η χρησιμοποίηση δοκάνων με σιαγόνες σημαίνει ότι επιλέγουμε συνειδητά έναν αργό θάνατο για τα ζώα. Η γούνα όμως παραμένει καλής ποιότητας και η τιμής της υψηλή.We all know that leghold traps deliberately condemn animals to a slow and lingering death, which is what makes the pelts such good quality and brings the best prices.
Αλλά εκτός από τα δόκανα επιτρέπονται στην Ευρώπη άλλες παγίδες, άσχετα από το ποιές βλάβες προκαλούν ή από το πόσο αργά σκοτώνουν.But apart from leghold traps all other traps are permitted in Europe, irrespective of what injuries they inflict or how slowly they kill.
Πρόεδρε, δύο ολόκληρα χρόνια αγωνίζεται το Κοινοβούλιο ενάντια στην Επιτροπή προκειμένου να επιτύχει την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας ζώων που έχουν συλληφθεί με δόκανα.Mr President, for the past two years this House has been fighting a Commission to bring about an import ban on fur which has been obtained by means of the leg hold trap.
Τότε, η Επιτροπή είχε αποφασίσει να αναβάλει για ένα χρόνο την απαγόρευση των εισαγωγών γουνών από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούσαν δόκανα, αναβολή η οποία παρατάθηκε για έναν ακόμη χρόνο και πρέπει να ομολογήσω ότι πιστεύω πως είναι κρίμα για την Επίτροπο Βjerregaard που βρίσκεται εδώ ο Επίτροπος Brittan.The Commission has decided to delay by one year the ban on imports of fur from countries using leghold traps and this is the second time that a one year delay has been decided upon. It is very annoying for Commissioner Bjerregaard that Commissioner Brittan should be here.
Showing page 1. Found 38 sentences matching phrase "δόκανο".Found in 0.214 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.