Translations into English:

  • barber       
    (noun   )
  • hairdresser   
    (noun   )

Example sentences with "κομμωτής", translation memory

add example
Αυτό αφορά κυρίως τους μειωμένους συντελεστές για υπηρεσίες με ένταση εργασίας, όπως για τους κομμωτές κλπ., τους οποίους θεσπίσαμε το 2000.This applies especially to the reduced rates for labour-intensive services, such as hairdressers and others, which were introduced in 2000.
Είχαμε μία τεκμηριωμένη κατάσταση όπου ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος πληρωνόταν περίπου 1 ευρώ την ώρα ως κομμωτής· και αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατώτατος μισθός στην Ιρλανδία είναι πάνω από 8 ευρώ την ώρα.We had a documented situation where one particular worker was paid approximately 1 euro per hour as a hairdresser, and it is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of 8 euro per hour.
Προσωπικό καθαρισμού , κομμωτέςCleaning personnel , hairdressers
Η Επιτροπή εκτιμά κατά συνέπεια ότι δεν έχει να προτείνει κάποια μέτρα συντονισμού ή εναρμόνισης για το επάγγελμα του κομμωτή .The Commission therefore considers that there is no need to propose coordination or harmonisation measures for the hairdressing profession .
Ποιος από σας δεν προτιμά ν' ακούει τον κομμωτή του...... απ' τον Ηρακλή; Ή τον Οράτιο ή τον ΟρφέαWhich one of you wouldn' t rather listen to his hairdresser than Hercules?Or Horatius or Orpheus
Ο κομμωτής μου είπε πως όλα φέτος θα είναι ΤουρκικάMy hairdresser said that everything this year' s going to be Turkish
νομοθεσία . Αφορούσε το πιο χαμηλό επίπεδο εξειδίκευσης , ενδιέφερε κυρίως τις βιοτεχνίες ( επαγγέλματα του κλάδου τροφίμων , κομμωτές , συνεργεία αυτοκι νήτων , ξυλουργούς ... ) και από το 1960 ο αριθμός των μαθητευόμενων άρχισε να μειώνεται .work for training built on two objectives , job security and occupational upgrading , has been replaced by a large number of diversified programmes for various cat egories of participants - young people , workers , the unemployed , women - and the goals of integration , retraining , quali fication .
ΚομμωτέςHairdressers
ΚομμωτέςOxidative hair colorants
' Υπό τό φώς τών συζητήσεων τού Συμβουλίου , ή ' Επιτροπή ανέλαβε νά μελετήσει περαιτέρω τό θέμα μέ τήν προοπτική νά προτείνει τήν καλύτερη δυνατή διαδικασία γιά τήν επίτευξη τής ελεύθερης μετακινήσεως τών κομμωτών στην Κοινότητα μέσα στό συντομότερο δυνατό χρόνο .In the light of the Council ' s discussions the Commission undertoo k to give the matter further study with a view to suggesting the best procedure to follow to achieve free movement of hairdressers in the Community within the shortest possible time .
Για να δούμε αν ξέρει να μας πεί ο κομμωτής τηςLet' s see if only her hairdresser knows for sure
Α Ομάδα Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς : 23 Α Ομάδα Συνασπι σμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών : 20 Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού luv Κομμωτών της Ευρωπαϊκής Δεξιός : 17 Α Ομάδα Συνασπισμού της Αριστεράς : 14 Λ . Ομάδα Ουρανίου Τόξου : 13 Α Μη εγγεγραμμένοι : 12Socialists : 180 EPP : 121 Liberal , Democratic and Reformist Group : 49 European Democratic Group : 34 The Green Gr. in the European Parliament : 30 Gr. for the European Unitarian Left : 28 Gr. of the European Democratic Alliance : 20 Technical Group of the European Right : 17 Left Unity : 14 Rainbow Group : 13 Non-attached : 12
Λαμβάνονται μέτρα για τις ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται όσον αφορά τα καλλυντικά προϊόντα επαγγελματικής χρήσης , ιδίως όσα προορίζονται για τους κομμωτές .There will be future provisions concerning special measures to be taken concerning cosmetic products intended for professional use , particularly those used in hairdressing .
' Η πρώτη πού θεσπίστηκε άπό τό Συμβούλιο στίς 29 ' Ιουνίου ( : ) αναφέρεται στίς δραστηριότητες ορισμένων βοηθών μεταφορών , ταξιδιωτικών πρακτόρων καί μεσαζόντων καί ή άλλη πού θεσπίστηκε στίς 19 ' Ιουλίου ( ' ) άφορα τους κομμωτές .The first , adopted by the Council on 29 June , relates to activities of self-employed persons in certain services incidental to transport and travel agencies and in storage and warehousing , 1and the second , adopted on 19 July , concerns hairdressers.2
Κομμωτές/κομμώτριεςHairdressers
Κομμωτές Οδηγία 82 / 489 / ΕΟΚ της 19.07.1982Hairdressers Directive 82 / 489 / EEC of 19 July 1982 .
Μεταλλοτεχνίτες , αισθητικοί , μαλάκτες ( μασέρ ) , κομμωτές , τεχνίτες ξύλουMetal cutting fluids , cosmetics , woodpreservatives , waterbased paints , glues
Είναι κομμωτής κι ο ίδιος;- Έτσι νομίζωIs he a hairdresser himself?- I think he is
- Δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών των κομμωτών οδηγία L 7 / 2.1.11 - Εργασίες της επιτροπής ανώτατων υπαλλήλων δημόσιας υγείας 7 / 2.1.12 · 12 / 2.1.14 - Κατάρτιση των ειδικευμένων ιατρών κατά μερική απασχόληση οδηγίες L 1 / 2.1.9 - Προσέγγιση των νομοθεσιών σχετικά με την ασφάλιση της νομικής προστασίας τροπ οποίηση πρότασης C 2 / 2.1.26- Conversion of regions affected by the steel crisis : mobilization of Community financial instruments 10 / 2.1.50 - ECSC conversion loans to the Federal Republic of Germany and Belgium 1 / 2.3.5 4 / 2.3.13 11 / 2.3.11 - ECSC conversion loan to the Federal Republic of German 6 / 2.3.11 12 / 2.3.11 - ECSC conversion loans to the Federal Republic of Germany for small and mediumsized businesses 3 / 2.3.5 4 / 2.3.13 11 / 2.3.11 - ECSC conversion loans to the United Kingdom 2 / 2.3.4 5 / 2.3.14 11 / 2.3.11 12 / 2.3.11 - ECSC conversion loans to Luxembourg 11 / 2.3.11 - ECSC conversion loans to Denmark 12 / 2.3.11 - ECSC conversion loan to France 6 / 2.3.11 - ECSC conversion loan for small and mediumsized businesses in the Fede ral Republic of Germany 12 / 2.3.11 - ECSC conversion loan for small and mediumsized businesses in France 12 / 2.3.11 - ECSC conversion loan for small and mediumsized businesses in the United Kingdom 4 / 2.3.13 - Strengthening of the conversion policy in the regions affected by the steel crisis 10 / 1.1.17
Σε αυτές τις βασικές αρχές , ο συγγραφέας προσέθεσε τις κοινοτικές οδηγίες , που ρυθμίζουν το δικαίωμα της εγκατάστασης , φτάνοντας μέχρι και την αναλυτική δημοσίευση των κανόνων που ισχύουν και αφορούν περίπου σε δεκαπέντε επαγγέλματα , όπως γιατρός , αρχιτέκτονας , κομμωτής ...The second document examined is a paper prepared for Member States ' monetary authorities on the implications of complete liberalization of capital movements within the Community . The third and final document is a note in which the Commission sets out the guidelines it proposes to follow in the quest for liberalization .
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημαντικό τμήμα των συμβατικών ΜΜΕ ορισμένων τομέων συμπεριλαμβανομένων των μικροεπιχειρήσεων και των απασχολούμενων για ίδιο λογαριασμό (όπως οι έμποροι λιανικής πωλήσεως στην Ιταλία, οι κομμωτές και οι κρεοπώλες στη Γαλλία, οι αρτοποιοί στη Γερμανία) οργανώνονται σε ομάδες, κατά γενικό κανόνα υπό μορφή συνεταιρισμών, για την κοινή διαχείριση των αγορών, της εμπορίας ή των υπηρεσιώνIn several European countries, a considerable percentage of conventional SMEs in certain sectors, including micro-enterprises and the self-employed, (such as retailers in Italy, hairdressers and butchers in France, bakers in Germany) form groupings, usually cooperatives, to bulk buy and pool their efforts in marketing and services
Όσον αφορά άλλες δραστηριότητες πιθανόν να πρόκειται για μπλούζες εργασίας, ποδιές, ενδύματα προστασίας από τη σκόνη κ.λπ. (για γιατρούς, νοσοκόμες, νοικοκυρές, κομμωτές, αρτοποιούς, κρεοπώλες κ.λπFor other activities these may be aprons, dust coats, etc. (for doctors, nurses, charwomen, hairdressers, bakers, butchers, etc
Και εγώ δεν θέλω να κοιμάσαι με κομμωτέςYeah, well, I don' t like you sleeping with hairdressers
Στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται δεκτοί μαθητές που έχουν τελειώ σει το τριετές γενικό γυμνάσιο ' η περίοδος φοίτηση ς δια ρκεί 3 χρόνια ' συνδυάζουν δε την τυπική διδασκαλία γενικά , τι ς τεχνολο γικές και εργαστηριακές σειρές μαθημάτων στις απογευματινές ώρες με πρωινή επικερ δή απασχόληση και την πρακτική εκπαίδευ ση πάνω στη δουλειά κυρίως σε βιομηχανι κές επιχειρήσεις και προετοιμάζουν για σταδιοδρομίες , όπως του μηχανικού , ηλεκτροτεχνίτη , υδραυλικού , κομμωτή , ξυλουργού , γραφίστα , κλπ .As measures of public policy , the institu tional structures , outlined above , and the modernizing reforms made within the sys tem ( e.g. abolition of examinations for entrance into the lycea , replacement of the Panhellenic examinations into tertiary insti tutions by Panhelladic examinations , the introduction of technological subjects in the curriculum of the gymnasia , and the intro duction of vocational guidance ) , have been formulated and shaped with a view towards solving certain chronic social and edu cational problems .
Showing page 1. Found 86 sentences matching phrase "κομμωτής".Found in 0.567 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.