Translations into English:

 • bowel   
  (Noun  ) (noun   )
   
  intestines or gut
 • bowels     
 • guts   
  (noun   )
 • inwards   
  (noun   )
 • viscera   
  (noun   )
 • vitals   

Example sentences with "σπλάχνα", translation memory

add example
Ντομάτες, κόκκινα σπλάχνα, φρέσκοι ήλιοιTomatoes, red entrails, fresh suns
Τα σπλάχνα του ΦαραώThe Pharaoh' s entrails
Εάν δεν υπάρχει εκπαιδευμένο άτομο για τη διενέργεια της εξέτασης που αναφέρεται στο σημείο ‧ σε συγκεκριμένη περίπτωση, το σώμα πρέπει να συνοδεύεται από την κεφαλή (εκτός από τους χαυλιόδοντες και τα κέρατα) και όλα τα σπλάχνα, εξαιρουμένων του στομάχου και των εντέρωνIf no trained person is available to carry out the examination referred to in paragraph ‧ in a particular case, the head (except for tusks, antlers and horns) and all the viscera except for the stomach and the intestines must accompany the body
Λιποδυστροφία και ανωμαλίες του μεταβολισμού: η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόρειου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςLipodystrophy and metabolic abnormalities: combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Εκτός, ίσως, απ ́ το να φέρεις στον κόσμο μια ζ ωή που κουβαλούσες στα σπλάχνα σου εννέα μήνεςExcept, perhaps, giving birth to a baby which you have carried in your belly for nine months
Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου καρδούλα της καρδιάς μου πουλάκι της φτωχιάς αυλής ανθέ της ερημιάς μουSon, my flesh and blood, marrow of my bones, heart of my own heart, sparrow of my tiny courtyard, flower of my loneliness
Επιπρόσθετα, ελήφθησαν δείγματα μυός (μικτό δείγμα μυϊκού ιστού από το οπίσθιο/εμπρόσθιο τμήμα του ζώου), λιπώδους ιστού (μικτό δείγμα περινεφρικού/σπλαχνικού λιπώδους ιστού), ολόκληρο το ήπαρ, και οι δύο νεφροί, καθώς και το δεξιό (τελικό) σημείο της ένεσης (κατά προσέγγιση τμήματα διαστάσεων ‧ cm. σε διάμετρο και ‧ cm. σε βάθοςIn addition, samples were taken from muscle (mixed sample of hindquarter/forequarter muscle), fat (mixed sample of perirenal/omental fat), the entire liver, both kidneys, and the right (final) injection site (approximate dimensions of ‧ cm diameter and ‧ cm depth
Ωστόσο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο ‧, η υποχρέωση αφαίρεσης των σπλάχνων δεν απαιτείται εάν τα ψάρια προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνηςHowever, pending the outcome of the review provided for in Article ‧, the obligation to eviscerate shall not be required, if the fish come from an approved farm in a non-approved zone
Οι γερμανικές τελωνειακές αρχές, παρά το γεγονός ότι τα εμπορεύματα ήταν σφραγισμένα, έλαβαν δείγμα και μετά την ανάλυση τα εμπορεύματα ταξινομήθηκαν ως βρώσιμα σπλάχνα βοοειδών για τα οποία δεν καταβάλλονταν επιστροφέςGerman Customs, despite the goods being sealed, took a sample and the analysis resulted in goods being classified as edible offal of bovine animals for which no refunds were payable
Σπλάχνα κοτόπουλου!Chicken gizzards!
Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόρειου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςCombination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Σπλάχνα: τα όργανα της θωρακικής, της κοιλιακής και της πυελικής κοιλότητας, καθώς και η τραχεία και ο οισοφάγος και, στα πτηνά, ο πρόλοβοςViscera means the organs of the thoracic, abdominal and pelvic cavities, as well as the trachea and oesophagus and, in birds, the crop
Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γευσιογόνων σπλάχνων με σκοπό την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου ‧ σημείο ΕList of third countries from which Member States may authorise imports of flavouring innards for use in the manufacture of petfood, intended for dispatch to the European Union (health certificate, Chapter ‧(E
Πώς το λες αυτό στο σπλάχνο σουHow do you say that to your own flesh and blood?
" Ίσως να μην ακούγεται σπλαχνικό, όμως θα περίμενα ότι ένας στρατηγός και διοικητής που κάνει πόλεμο και συλλαμβάνεται από τον ' εχθρό ' θα το τελείωνε εκεί, ο ίδιος " είπε στους SETimes ο στρατιωτικός σχολιαστής Μίροσλαβ Λαζάνσκι" Perhaps it is not humane, but I expected that a general and a war commander who is arrested by the 'enemy ' would end it there himself, " military commentator Miroslav Lazanski told SETimes
Στις μελέτες μηχανισμού, η αύξηση βάρους φάνηκε να οφείλεται κυρίως στην αύξηση του υποδόριου λίπους με μείωση του σπλαχνικού και ενδοηπατικού λίπουςIn mechanistic studies, the weight increase was predominantly shown to be due to increased subcutaneous fat with decreased visceral and intra-hepatic fat
Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςCombination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Η Ισλαμική Κοινότητα της Σερβίας και ο Σέρβος Μουφτής Μουχάμεντ Γιουσουφσπάχιτς ανέφεραν ότι " Στο όνομα του Σπλαχνικού Αλάχ, συμβάλλετε στην ειρήνη και στη σταθερότητα τόσο όταν συνυπάρχουμε με άλλους όσο και όταν συνυπάρχουν άλλοι μαζί μας και χωρίς εμάς "Islamic Community of Serbia and Serbian Mufti Muhamed Jusufspahic said " In the name of Allah the Merciful, contribute to peace and stability both where we live with others and wherever others live with us and without us. "
Τα σπλάχνα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται ως ανήκοντα σε συγκεκριμένο ζώοThe viscera must be identifiable as belonging to a given animal
Η αντιρετροϊκή θεραπεία συνδυασμού έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςCombination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients, including loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy, and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Το εκπαιδευμένο άτομο πρέπει να εξετάζει το σώμα και τα αφαιρεθέντα σπλάχνα για τον εντοπισμό τυχόν χαρακτηριστικών τα οποία θα μπορούσαν να καταδείξουν ότι το κρέας παρουσιάζει κίνδυνο για την υγείαThe trained person must carry out an examination of the body, and of any viscera removed, to identify any characteristics that may indicate that the meat presents a health risk
Και θα λέω, " Εγώ και τα σπλάχνα μου. "And I say me and my intestines
Θα ήθελες να δεις τα σπλάχνα εννέα φίλων χυμένα στο αεροπλάνο σουWould you like to see the guts of nine pals splattered over your plane?
Showing page 1. Found 112 sentences matching phrase "σπλάχνα".Found in 0.433 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.