Translations into English:

 • bowel   
  (Noun  ) (noun   )
   
  intestines or gut
 • bowels     
 • guts   
  (noun   )
 • inwards   
  (noun   )
 • viscera   
  (noun   )
 • vitals   

Example sentences with "σπλάχνα", translation memory

add example
Τα σπλάχνα και τα μέρη που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία χωρίζονται και απομακρύνονται από τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωσηGuts and parts that may constitute a danger to public health must be separated from and removed from the vicinity of products intended for human consumption
Στην περίπτωση αυτή τα σπλάχνα και τα μέρη εκείνα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο δυνατό και να διατηρούνται χωριστά από τα προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωσηIn that event, the viscera and parts that may constitute a danger to public health must be removed as soon as possible and kept apart from products intended for human consumption
Η Ισλαμική Κοινότητα της Σερβίας και ο Σέρβος Μουφτής Μουχάμεντ Γιουσουφσπάχιτς ανέφεραν ότι " Στο όνομα του Σπλαχνικού Αλάχ, συμβάλλετε στην ειρήνη και στη σταθερότητα τόσο όταν συνυπάρχουμε με άλλους όσο και όταν συνυπάρχουν άλλοι μαζί μας και χωρίς εμάς "Islamic Community of Serbia and Serbian Mufti Muhamed Jusufspahic said " In the name of Allah the Merciful, contribute to peace and stability both where we live with others and wherever others live with us and without us. "
Μόνο που δεν μ ' έθαψε αρκετά βαθιά και τα όρνια έφαγαν τα σπλάχνα μουOnly he didn' t bury me far enough, and the buzzards ate my entrails
Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γευσιογόνων σπλάχνων με σκοπό την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (υγειονομικό πιστοποιητικό του κεφαλαίου ‧ σημείο ΕList of third countries from which Member States may authorise imports of flavouring innards for use in the manufacture of petfood, intended for dispatch to the European Union (health certificate, Chapter ‧(E
Στις άλλες περιπτώσεις, το σώμα πρέπει να συνοδεύεται από την κεφαλή (εκτός από τους χαυλιόδοντες και τα κέρατα) και όλα τα σπλάχνα, εξαιρουμένου του στομάχου και των εντέρωνIn other circumstances, the head (except for tusks, antlers and horns) and all the viscera except for the stomach and intestines must accompany the body
Τις βρίσκει συχνά κανείς σε χώρες όπου οι παραδόσεις απαιτούν οι γυναίκες να πωλούνται στα σκλαβοπάζαρα ή να ακρωτηριάζονται σεξουαλικά, να πεθαίνουν επειδή φέρουν στα σπλάχνα τους ένα παιδί, να υποβάλλονται σε ψυχική δοκιμασία επειδή είναι αναγκασμένες σε υποχρεωτική αντισύλληψη και το αντίστροφο, επειδή η αντισύλληψη και ο προγραμματισμός της γέννησης ενός παιδιού θεωρούνται απαγορευμένα.They are often found in countries where traditions demand that women should be sold in slave markets or sexually mutilated, that they should die because they are bearing a child in their womb, be subjected to psychological stress because they are compelled to practice compulsory contraception or the opposite, the latter when contraception and planned parenthood are regarded as forbidden.
Ο Βενιαμίν των σπλάχνων μου γύρισε μετά απ ' τον καταιγισμό δυστυχίας στις ζωές μας... και κατάφερε να μας ντροπιάσει ακόμα περισσότερο!The runt of my loins came back after raining misery on our lives...... and managed to shame us even further!
" Το συκώτι βγαλμένο Και τα σπλάχνα έξω" His liver removed And his bowels unplugged
των ακόλουθων ζωικών υποπροϊόντων ή προϊόντων που έχουν μεταποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού: γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα, ζελατίνης, υδρολυμένων πρωτεϊνών, προϊόντων αυγών, κολλαγόνου, προϊόντων αίματος, μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών συμπεριλαμβανομένων των ιχθυαλεύρων, τετηγμένων λιπών, ιχθυελαίων, όξινου φωσφορικού ασβεστίου, φωσφορικού ασβεστίου ή γευσιογόνων σπλάχνωνthe following animal by-products or processed products which have been processed in accordance with the requirements of this Regulation: milk and milk based products, gelatine, hydrolysed protein, egg products, collagen, blood products, processed animal protein including fishmeal, rendered fat, fish oils, dicalcium phosphate, tricalcium phosphate or flavouring innards
Τα σπλάχνα τουςThe entrails?
Ωστόσο, αναμένοντας τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο ‧, η υποχρέωση αφαίρεσης των σπλάχνων δεν απαιτείται εάν τα ψάρια προέρχονται από εγκεκριμένη εκμετάλλευση μη εγκεκριμένης ζώνηςHowever, pending the outcome of the review provided for in Article ‧, the obligation to eviscerate shall not be required, if the fish come from an approved farm in a non-approved zone
Αν το αγγίξεις, θα νιώσεις τη λεπίδα στα σπλάχνα σουYou touch it, and I' il stick this blade in your gut
Εσωτερικά, τις κοινές και έξω καρωτιδικές αρτηρίες, όπως και τα νεύρα των σπλάχνωνInternal, common and external carotid arteries, as well as the Vagus nerve
' Ηθελα να δείξω πώς κάποιος ειδικός στις μεταμφιέσεις... μπορεί να εισχωρήσει στα σπλάχνα του Λευκού ΟίκουI was merely demonstrating how someone, using the art of disguise...... could penetrate into the very bowels of the White House, sir
Η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόριου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςCombination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Τα αφαιρεθέντα σπλάχνα πρέπει να συνοδεύουν το σφαγέν ζώο στο σφαγείο και να αναγνωρίζονται ως ανήκοντα στο ζώο αυτόAny viscera removed must accompany the slaughtered animal to the slaughterhouse and be identified as belonging to that animal
Μυώδες κρέας, σπλάχναMuscle meat, viscera
Εντόσθια: νωπό κρέας, πλην του κρέατος του σφαγίου, συμπεριλαμβανομένων των σπλάχνων και του αίματοςOffal means fresh meat other than that of the carcase, including viscera and blood
οι βλάβες δε συνοδεύονται από έλκος ή διόγκωση των λεμφαδένων, και δεν απαιτείται θεραπεία KS των σπλάχνων, και οι βλάβες δεν αποκρίνονται σε συστηματική αντιρετροϊική αγωγή, και η θεραπεία με ακτινοβολία ή η χημειοθεραπεία κρίνονται ως ακατάλληλεςlesions are not ulcerated or lymphoedematous, and treatment of visceral KS is not required, and lesions are not responding to systemic antiretroviral therapy, and radiotherapy or chemotherapy are not appropriate
Λιποδυστροφία και ανωμαλίες του μεταβολισμού: η συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία έχει συσχετισθεί με την ανακατανομή του λίπους σώματος (λιποδυστροφία) σε ασθενείς με HIV ‧ περιλαμβανομένης της απώλειας περιφερικού λίπους και υποδόρειου λίπους του προσώπου, αύξηση του ενδοκοιλιακού και σπλαχνικού λίπους, υπερτροφία του μαστού και συσσώρευση οπισθοαυχενικού λίπους (βοοειδής αυχέναςLipodystrophy and metabolic abnormalities: combination antiretroviral therapy has been associated with redistribution of body fat (lipodystrophy) in HIV patients including the loss of peripheral and facial subcutaneous fat, increased intra-abdominal and visceral fat, breast hypertrophy and dorsocervical fat accumulation (buffalo hump
Ούτε νεκροτομή, ούτε εξέταση σπλάχνωνNo Y- incision...... no internal exam
Showing page 1. Found 110 sentences matching phrase "σπλάχνα".Found in 0.556 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.