Translations into English:

 • food             
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  any substance consumed by living organisms to sustain life
 • meal         
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  food that is prepared and eaten
 • dish       
  (verb, noun, adjv   )
 • dinner           
  (Noun  ) (noun   )
   
  main meal of the day
 • chow   
  (noun   )
 • course     
  (advb, verb, noun   )
 • mess     
  (verb, noun   )
 • repast   
  (noun   )
 • tack     
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
food (any substance consumed by living organisms to sustain life)
 
meal

    Show declension

Example sentences with "φαγητό", translation memory

add example
Ωστόσο , για πολλά άτομα , η έκφραση μιας προτίμησης για ένα δεδομένο φαγητό ή της αποστροφής για ένα άλλο φαγητό με βάση τις πεποιθήσεις της υγείας θεωρείται πιθανότερο να συσχετίζεται με υποτιθέμενες ή πραγματικές αρνητικές αντιδράσε ις σε συγκεκριμένα τρόφιμα ή συγκεκριμένα συστατικά των τροφίμων , παρά με παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα .However , for very many individuals , the expression of a preference for a given food or of an aversion to another food on the basis of health beliefs is more likely to be associated with putative or true adverse reactions to specific foods or specific food ingredients than with risk factors for chronic disease .
' Ενας Θεός ξέρει τι θα έχουν για φαγητόHeaven only knows what they' il have to eat
Καλό το φαγητόFood all right?
Πολύ έξυπνο φαγητόVery clever dinner
Αρκετά καλό φαγητό!Pretty good eats!
Η Χίλντι θα πρέπει να έχει πάει για φαγητό ήδηHildy, um, she must have gone to lunch already
Viktor , το φαγητό είναι έ το ι v ο !Viktor , dinner ’ s ready !
Στα 15 % των νουκοκυρυών , μαζευόταν όλη η ουκογένευά γυα το κύρυο φαγητό μυά φορά την ημέρα , στα 40 % των νουκοκυρυών μαζευόντουσαν 2 ή 3 φορές την εβδο-In 15 % of the households , the whole family came together for the main meal once a day , in 40 % of households twice or three times a week and , in 45 % of cases , on a varying number of occasions depending on the shifts being worked .
Σε ενήλικες, το πόσιμο εναιώρημα πρέπει να λαμβάνεται χωρίς φαγητό και με άδειο στομάχιIn adults, the oral suspension should be taken without food and on an empty stomach
Εσύ θες να πάρεις το φαγητό σουYou' re just trying to get your lunch
Ναι, συνάδελφοι βουλευτές, αναφέρομαι στις γυναίκες, και όχι μόνο σε σχέση με τις ένοπλες συγκρούσεις, που αποτελούν το θέμα της σημερινής συνεδρίασης, αλλά και σε σχέση με την οικονομία, διότι, εξάλλου, οι γυναίκες είναι που πρέπει να βάλουν το φαγητό στο τραπέζι της οικογένειάς τους, και οι γυναίκες είναι αυτές που μαστίζονται από τη φτώχεια, μαζί με τα παιδιά τους, σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.Yes, fellow Members, I am referring to women, and not only in connection with armed conflicts, which is the topic of today's sitting, but also in connection with the economy, because it is, after all, women who must put food on their families' tables, and it is women who suffer through poverty, together with their children, to an especially significant degree.
Αυτό που κατά την άποψή μου έχει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το θέμα είναι να μη γίνουν εξαιρέσεις όσον αφορά το φθηνό φαγητό.For me, the most important aspect of this whole issue is that no exceptions should be made for cheap food.
Τα φαγητα ολα κατεψυγμενα;ΟχιAll the food is frozen, no?
Στην παρούσα υποκατηγορία δεν περιλαμβάνονται τα παρακάτω : - παροχή φαγητού από εγκαταστάσεις χωρίς εξυπηρέτηση σερβιτόρου και -κανονικά-χωρίς παροχή καθίσματος , που κατατάσσονται στο 55.30.14 - υπηρεσίες σερβιρίσματοςποτών χωρίς έτοιμο φαγητό , που κατατάσσονται στο 55.40.10ΓΑ « subcategory does not include : - provision of food by facilities without waiter service and not normally offering seating , classified in 55.30.1 4 - serving services of beverages without prepared food , classified in 55.40.10
Σε παιδιατρικούς ασθενείς, το πόσιμο εναιώρημα πρέπει να λαμβάνεται με φαγητό ώστε να γίνει πιο ευχάριστη η γεύση και να διευκολυνθεί η συμμόρφωση (βλέπε παράγραφοIn paediatric patients, the oral suspension should be taken with food in order to aid palatability and assist compliance (see section
Οι τουρίστες στερούνται επίσης και την άθικτη ομορφιά του φυσικού πάρκου Κοπάκι Ριτ στη Σλαβόνια της Κροατίας όπου θα μπορούσαν να δοκιμάσουν φαγητά του τόπου όπως το κάλεν, πιπεράτα λουκάνικα και βραστό ψάρι με λαχανικάTourists are also missing out on the untouched beauty of the Kopacki Rit nature park in Slavonija, Croatia, where they could also sample local specialties such as kulen, paprika-flavoured sausage and fish stew
Κοιτάξτε, το όνομα του Τζόνι, ήταν ο μοναδικός πόρος του μαγαζιού...... σίγουρα πάντως δεν ήταν το φαγητό...... αλλά και η μοναδική μου ευκαιρία για κέρδοςLook, Johnny' s name was the one asset this place has-- it certainly wasn' t the food-- and my one chance at a return
Πρώτα, όλο αυτό το φαγητό, και τώρα είμαστε στον ήλιοAll that food and now this sun
Δεν θα έχουμε αρκετό νερό και φαγητό για τον ΡάστυThere' s not gonna be enough food and water for Rusty
Απορρόφηση: σε ασθενείς με λοίμωξη HIV (n= ‧, συνδυασμένες μελέτες), πολλαπλές δόσεις REYATAZ ‧ mg μια φορά την ημέρα με ριτοναβίρη ‧ mg μια φορά την ημέρα και με φαγητό έδωσαν μια γεωμετρική μέση (CV %) τιμή Cmax της atazanavir ‧ (‧ %) ng/ml, με χρόνο για το Cmax περίπου ‧, ‧ ώρεςAbsorption: in HIV-infected patients (n=‧, combined studies), multiple dosing of REYATAZ ‧ mg once daily with ritonavir ‧ mg once daily with food produced a geometric mean (CV %) for atazanavir, Cmax of ‧ (‧ %) ng/ml, with time to Cmax of approximately ‧ hours
Τα παρασκευάσματα με βάση το άλευρο κάστανου, ενώ αρχικά υποτιμούνταν ως φαγητά των φτωχών και κατώτερα υποκατάστατα, σήμερα, από μια παράξενη ανατροπή της μόδας, έχουν αναχθεί σε περιζήτητα γλυκίσματα, εορταστικά πιάτα και εμπορικά σήματα με μεγάλη ζήτησηOnce looked down on as the food of peasants and a poor substitute, today, in a strange reversal of taste, preparations based on chestnut flour are much sought after delicacies and festive dishes, with a strong local identity
Τότε αν όλο το φαγητό είναι εκεί το πρωί, θα ξέρουμε ότι δεν είναι ο κλέφτηςThen if all the food is there in the morning...We' il know he isn' t the thief
" Όταν η μητέρα μου ετοίμαζε το φαγητό μας, μου έλεγε πάντα πως κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου πρέπει να μοιραζόμαστε φαγητό και χαρά με τους ανθρώπους που είναι φτωχοί τους υπόλοιπους μήνες" When my mother prepared food for us, she always told me that during Ramadan, we must share food and happiness with the poor people in other months
Showing page 1. Found 3588 sentences matching phrase "φαγητό".Found in 2.431 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.