Translations into Dutch:

  • citrusvrucht   

Similar phrases in dictionary Greek Dutch. (2)

κιτριάsukadeboom
κιτρικό οξύcitroenzuur

Example sentences with "κίτρος", translation memory

add example
— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμ οί ( εκτός των χυμών ανανά , κίτρου και Grapefruit ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι , και— alle gebruikte vruchtesappen ( met uitzondering van vruchtesappen van ananassen , lemmetjes , pompelmoezen of pomelo ' s ) bedoeld bij post 2009 van oorsprong moeten zijn , en
Κιτρικό οξύ , Μονο-ισοπροπυλεστέρες Απαιτείται : μελέτες υδρόλυσης και αναφορές από Duel κ. ά . , 1951 .Citroenzuur , Monoisopropylester Nodig : Hydrolysestudies en verslagen van Duel et al , 1951 .
Χλωριούχο νάτριο Κιτρικό νάτριο · ‧Οmg/injectieflacon natriumcitraat.‧H‧O:‧ mg/injectieflacon
Ε ‧ (i) ΔΙΣΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟE ‧ (i) MONONATRIUMCITRAAT
Συνεργεία δράσης εμφανίζεται μεταξύ των φαινολικών αντιοξειδωτικών και συμπλεκτικών παραγόντων , όπως το κιτρικό οξύ , το φωσφορικό οξύ ή το EDTA- το EDTA μειώνει τη συγκέντρωση των ελευρέρων ιόντων των στοιχείων μεταπτώσεως απομακρύνοντας , με τον τρόπο αυτό , εξαιρετικά δραστικούς καταλύτες των αντιδράσεων έναρξης της αλυσωτής αντίδρασης και διάσπασης του υδροϋπεροξειδίου. ίου .Functionele synergie treedt op tussen fenolische antioxidantia en verbindingen die metaalchelaten vormen tussen citroenzuur , fosforzuur of EDTA ; deze laatste verbinding verlaagt de concentratie van vrije ionen van overgangsmetalen en verwijdert derhalve zeer actieve katalysatoren uit het initiatieproces en het afbraakproces van hydroperoxides .
κιτρικό καλιομαγνήσιοkaliummagnesiumcitraat
Η μέθοδος αυτή δίνει στην πιπεριά γεύση και επίγευση καπνιστού που δεν αλλοιώνονται λόγω προσθήκης μικρής ποσότητας ελαίου, αλατιού και χυμού λεμονιού ή κιτρικού οξέοςDeze methode levert paprika's op met een smaak en een rokerige nasmaak die niet verdwijnen na de toevoeging van een kleine hoeveelheid olie, zout en citroensap of citroenzuur
διένυδρο κιτρικό νάτριο, ένυδρο κιτρικό οξύ, γλυκερόλη, xanthan gum, υγρή λακτόζη, διοξείδιο του τιτανίου (E‧), τεχνητή γεύση κεράσι που περιέχει βενζυλική αλκοόλη και προπυλενική γλυκόλη, και κεκαθαρμένο ύδωρnatriumcitraat dihydraat, citroenzuur monohydraat, glycerol, xanthaangom, vloeibare glucose, titaniumdioxide (E‧), kersensmaakstof die benzylalcohol en propyleenglycol bevat, en gezuiverd water
Κιτρικό οξύgehalte aan citroenzuur
Μαννιτόλη Μονοϋδρικό κιτρικό οξύ Κιτρικό νάτριο Διυδρικό δισόξινο φωσφορικό νάτριο Φωσφορικό διυδρικό δινάτριο Χλωριούχο νάτριο Πολυσορβικό ‧ Υδροξείδιο του νατρίου Ύδωρ για ενέσιμαMannitol Citroenzuurmonohydraat Natriumcitraat Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat Dinatriumfosfaatdihydraat Natriumchloride Polysorbaat ‧ Natriumhydroxide Water voor injecties
6.5.1988 — Υπόθεση 112 / 88R ( ' ) κίτρων Κρήτης κατά Επιτροπής6.5.1988 - Zaak 112 / 88 R ( 3 ) - Vereniging van produ centen van Cedraat van Kreta / Commissie
Θέμα: Περιβαλλοντική διαχείριση Δέλτα Αξιού, Αλιάκμονα, Λουδία, Αλυκής ΚίτρουBetreft: Milieubeheer in het deltagebied van de rivieren Axios, Aliakmonas, Loudias en Alyki bij Kitros
προσθήκη κιτρικού οξέος για σταθεροποίηση του οίνου, υπό τον όρο ότι η τελική περιεκτικότητα του επεξεργασμένου οίνου δεν υπερβαίνει το ‧ γραμμάριο ανά λίτρο·toevoeging van citroenzuur ter stabilisatie van de wijn, mits het uiteindelijke gehalte in de behandelde wijn niet meer bedraagt dan ‧ g/l
εκφραζόμενα σε mg/‧ g νωπού βάρους: κιτρικό οξύ , φουμαρικό οξύ (‧,‧), μηλικό οξύ , οξαλικό οξύ , βιταμίνη C , χλωροφύλλη α (‧,‧), χλωροφύλλη β (‧,‧), λουτεΐνη (‧,‧), β-καροτένιοUitgedrukt in mg/‧ g vers gewicht: citroenzuur , fumaarzuur (‧,‧), appelzuur , oxaalzuur , vitamine C , chlorofyl a (‧,‧), chlorofyl b (‧,‧), luteïne (‧,‧), β-caroteen
Υπό αυτές τις συνθήκες, η αποδοχή της πρότασης να επιτραπεί η αύξηση της οξύτητας των χυμών φρούτων, περιλαμβανομένου του χυμού μήλου, με κιτρικό οξύ θα συνιστούσε τεράστια αδικία και πλήγμα στον ευρωπαϊκό τομέα φρουτοκαλλιέργειας.Gezien deze omstandigheden zou het aannemen van het voorstel ter goedkeuring van het extra aanzuren met citroenzuur van vruchtensappen, ook van appelsap, een enorme onrechtvaardigheid zijn en een klap voor de Europese fruitteeltsector.
Μαννιτόλη Μονοϋδρικό κιτρικό οξύ Κιτρικό νάτριο Διυδρικό δισόξινο φωσφορικό νάτριο Φωσφορικό διυδρικό δινάτριο Χλωριούχο νάτριο Πολυσορβικό ‧ Υδροξείδιο του νατρίου Ύδωρ για ενέσιμαMannitol Citroenzuurmonohydraat Natriumcitraat Natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat Dinatriumfosfaatdihydraat Natriumchloride Polysorbaat ‧ Natriumhydroxide Water voor injectie
χρήση κιτρικού χαλκού·gebruik van kopercitraat
Το ενέσιμο διάλυμα Puregon ‧ IU/‧, ‧ ml περιέχει: σακχαρόζη κιτρικό νάτριο L-μεθειονίνη πολυσορβικό ‧ βενζυλική αλκοόλη ενέσιμο ύδωρPuregon ‧ IE/‧ ml oplossing voor injectie bevat: sucrose natriumcitraat L-methionine polysorbaat ‧ benzylalcohol water voor injecties
ΟΟΣΑ , χώρες του — ( 7231 ) οπλισμένο σκυρόδεμα USE σκυρόδεμα ( 6831 ) οξύ , κιτρικό — USE οργανικό οξύ ( 6811 ) όπλο , εμπρηστικό — ( 0821 ) οξύ , λιπαρό — USE οργανικό οξύ ( 6811 ) όπλο , προσωπικό — ( 0431 ) οξύ , μυρμηκικό — USE οργανικό οξύ ( 6811 )( 6406 ) produktie , ambachtelijke — ( 6806 ) produktie , overcapaciteit van de — USE produktiecapaciteit ( 6406 ) produktie , audiovisuele — ( 3226 ) produktie , audiovisuele co
Αφού διαπίστωσε ότι η ιταλική νομοθεσία , απαγορεύοντας τις εισαγωγές κιτρίων ( γκρέιπφρουτ ) από ξηράς , καταλήγει να καθιστά δυσχερέστερες , αν όχι αδύνατες , τις εισαγωγές τους από άλλα κράτη μέλη , κατά παράβαση του άρθρου 30 της Συνθήκης ΕΟΚ , τοNa eerst te hebben vastgesteld dat de Italiaanse regeling door de invoer van pompelmoezen via douanekantoren aan de landzijde te verbieden tot gevolg heeft dat de invoer uit andere Lid-Staten van die produkten wordt bemoeilijkt , zo niet onmogelijk gemaakt ; een en ander betekent een schending van artikel 30 van het EEG-Verdrag .
Στο παρελθόν η Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα έχει αξιολογήσει μια σειρά από εστέρες , συμπεριλαμβανομένων εστέρων του αδιπικού , του αζελαϊκού , του κιτρικού , του φωσφορικού , του φωσφορώδους , του φθαλικού , του σεβασικού , του σουλφοηλεκτρικού , του θειοδιπροπιονικού και του τριμελισσικού οξέος .Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding heeft vroeger een aantal esters geëvalueerd , waaronder esters van adipinezuur , azelaïnezuur , citroenzuur , fosforzuur , fosforigzuur , ftaalzuur , sebacinezuur , sulfosuccinezuur , thiodipropioninezuur en trimellietzuur .
κιτρικό μαγγάνιοmangaancitraat
Και στην παραγωγή πατατών του κουτιού είναι η χρήση θειωδών περιττή, αφού μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κιτρικό οξύ και αντιοξειδωτικά εξίσου καλά, όπως γίνεται π.χ. στη Δανία. Για να αποτρέψω μια περαιτέρω χρήση του θειώδους άλατος, καταψηφίζω λοιπόν τις τροπολογίες αριθ.Ook bij de productie van aardappelen in blik zijn ze overbodig, omdat onschadelijke stoffen zoals citroenzuur of antioxidanten dezelfde functie hebben en bijvoorbeeld in Denemarken worden gebruikt.
κιτρικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο, αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό νάτριο, πολυσορβικό ‧, υδροξείδιο νατρίου και ύδωρ για ενέσιμαnatriumcitraat, natriumchloride, dinatriumedetaat, polysorbaat ‧, natriumhydroxide en water voor injectie
Ε ‧ (ii) ΟΞΙΝΟ ΚΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟE ‧ (ii) DINATRIUMCITRAAT
Showing page 1. Found 162 sentences matching phrase "κίτρος".Found in 0.186 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.