Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
No Languages DefinedVoeg by Nuwe Taal Kode
Spelling and LanguageSpelling en Taal
You are about to reset the knowledge data of a whole language. Do you really want to reset " %‧ "?Jy word aangaande na herstel die kennis data van ' n volledige taal. Doen Jy rerig wil hÃa na herstel " % ‧ "?
Default language (DefaultLanguage) The default language if not specified by the browser. If not specified, the current locale is used. ex: enVerstek taal (DefaultLanguage) Die Verstek taal as nie gespesifiseer deur Die blaaier. as nie gespesifiseer, Die huidige lokalisering is gebruik word. bv: en Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Please select a languageVoeg-agteraan-by Taal
Remove LanguageVerwyder Taal
Specify a particular languageSpesifiseer ' n taal
Switch Application Languagestel die program naam
Regional LanguageSpanjeName
Country/Region & LanguageLand/Streek & TaalComment
i) the needs of language, cultural and religious groupsi) die behoeftes van taal-, kultuur-en godsdiensgroepe
Please add a second languageVoeg-agteraan-by Taal
Use Language EncodingGebruik Taal Enkodering
Provided that this provision shall apply subject to the replacement of English or Afrikaans with the phrase 'any official language'Met dien verstande dat hierdie bepaling van toepassing is onderworpe aan die vervanging van Engels of Afrikaans deur die uitdrukking "enige amptelike taal"
Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin oneHier jy kan kies ' n wisselvorm van die gekose aditionele sleutelbord uitleg. Uitleg wisselvorms gewoonlik verteenwoordig verskillende sleutel kaarte vir die selfde taal. Byvoorbeeld, Ukraà ̄niese uitleg het dalk vier wisselvorms: basiese, winsleutels (soos in Vensters), tikmasjien (soos in tikmasjiene) en fonetiese (elke Ukraà ̄niese brief is geplaas op ' n translitireerde latyn een
of indigenous languages. Across the country cases havevan inheemse tale. Dwarsoor die land is sake in Zoeloe
Append LanguageVoeg-agteraan-by Taal
Here you can select the language you want to create the index forHier jy kan kies die taal jy wil hê na skep die indeks vir
Really delete language: %‧?Voeg-agteraan-by Taal
Language SettingsTaal Instellings
Edit LanguagesTaalNAME OF TRANSLATORS
Default languageVerstek taal
regarding the language barrier in courts. Justice Todayopsigte van taalgrense in howe moes trotseer. Justice Today
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 7.375 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.