Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
Enables the execution of scripts written in ECMA-Script (also known as JavaScript) that can be contained in HTML pages. Note that, as with any browser, enabling scripting languages can be a security problemAktiveer die uitvoering van skripte geskryf in ECMA-Script (ook bekend as Javaskrip) wat versamel kan word in Html bladsye. Nota soos, met enige blaaier, kan die aktivering van skrip tale ' n sekuriteit probleem skep
Regional LanguageSpanjeName
KDE programs will be displayed in the first available language in this list. If none of the languages are available, US English will be usedKde programme sal wees vertoon in die eerste beskikbaar taal in hierdie lys. As geen van die tale word beskikbaar, Us Engels sal wees gebruik word
Language, numeric, and time settings for your particular regionTaal, numeries, en tyd instellings vir jou spesifieke streekName
Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding valuesHier kan jy jou land of streek kies. Die instellings vir tale, nommers ens. sal automaties wissel na die ooreenstemmend waardes
as the language of record in our courts. Thisas die tale van vaslegging in ons howe. Dit sal
Chat with foreign buddies in your native languageAol Oombliklike Boodskapper KliëntComment
Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopèdia CatalanaGroot woordeboek van die Catalan TaalQuery
Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopà ̈dia CatalanaGroot woordeboek van die Catalan TaalQuery
of indigenous languages serves not only to encouragetale sal dien nie alleen om taaluiteenlopendheid
Default languageVerstek taal
Note: if you read a man page in your language, be aware it can contain some mistakes or be obsolete. In case of doubt, you should have a look at the English versionNota: Indien jy ' n man bladsy in jou eie taal lees, wees bedag daarop dat dit moontlik foute kan bevat of verouderd mag wees. Indien jy twyfel, kyk na die Engelse weergawe
Remove LanguageVerwyder Taal
Justice speaks your languageJustisie praat jou taal
regional and local level, that cater for all language and cultural groups andfasiliteer op nasionale, streek-en plaaslike vlak, wat vir alle taal-en
Current language is %Huidige taal is %
Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US EnglishHier jy kan kies die tale wat sal wees gebruik word deur Kde. As die eerste taal in die lys is nie beskikbaar, die tweede sal wees gebruik word etc. As slegs Amerikaanse Engels is beskikbaar, geen vertalings is al geïnstalleer. Jy kan kry vertalings pakette vir veel tale van die plek jy het gekry Kde van. Noteer dat sommige programme dalk mag nie vertaal is na jou tale; in hierdie geval, hulle sal automaties val terug na Amerikaanse Engels
Remove languageVerwyder Taal
Select the default encoding to be used; normally, you will be fine with 'Use language encoding ' and should not have to change thisKies die verstek enkodering om te gebruik; normaalweg sal die gebruik van Gebruik Taal Enkodering ' voldoende wees en is hierdie stellings nie nodig nie
Select the language of the document you are proofing hereKies die taal van die dokument wat jy proeflees
Wikipedia Other LanguagesWikipedia Ander Tale
The rules have been written in a simple language and accompaniedDie reëls is in ’n eenvoudige taal geskryf en die vorms is ook
languages to be usedinheemse tale wat gebruik moet word
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 3.436 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.