Translations into Afrikaans:

  • Tswana   

Example sentences with "Tswana language", translation memory

add example
Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US EnglishHier jy kan kies die tale wat sal wees gebruik word deur Kde. As die eerste taal in die lys is nie beskikbaar, die tweede sal wees gebruik word etc. As slegs Amerikaanse Engels is beskikbaar, geen vertalings is al geïnstalleer. Jy kan kry vertalings pakette vir veel tale van die plek jy het gekry Kde van. Noteer dat sommige programme dalk mag nie vertaal is na jou tale; in hierdie geval, hulle sal automaties val terug na Amerikaanse Engels
b) Should a person wish to address the Court in an official language other than the language in which such person's written argument is couched, such person shall, at least seven days prior to the hearing of the matter in question, give written notice to the Registrar of his or her intention to use another official language and shall indicate what that language isb) Indien 'n persoon die Hof wil toespreek in 'n ander amptelike taal as die taal waarin die persoon se skriftelike betoog uitgedruk is, gee gemelde persoon die Griffier minstens sewe dae voor die aanhoor van die betrokke aangeleentheid skriftelike kennis van sy of haar voorneme om 'n ander amptelike taal te gebruik, en meld watter taal dit is
Where any record or other document lodged with the Registrar contains material written in an official language that is not understood by all the judges, the Registrar shall have the portions of such record or document concerned translated by a sworn translator of the High Court into a language or languages that will be understood by such judges, and shall supply the parties with a copy of such translationsIndien enige oorkonde of ander dokument wat by die Griffier ingedien is, gegewens bevat wat in 'n amptelike taal geskryf is wat nie deur al die regters verstaan word nie, moet die Griffier die betrokke gedeeltes van sodanige oorkonde of dokument deur 'n beëdigde vertaler van die Hoë Hof in 'n taal of tale wat sodanige regters verstaan laat vertaal en 'n afskrif van die vertalings aan die partye verskaf
Country/Region & Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separatorLand/Streek & Taal Stel Taal, syfer en tyd waardes vir jou spesifieke streek op. In meeste gevalle sal dit voldoende wees om net die land te kies waarin jy bly. KDE sal bv. outomaties " Duits " as taal kies as jy " Duitsland " in die lys spesifiseer
Country/Region Language From here you can configure language, numeric, and time settings for your particular region. In most cases it will be sufficient to choose the country you live in. For instance KDE will automatically choose " German " as language if you choose " Germany " from the list. It will also change the time format to use ‧ hours and and use comma as decimal separatorLand/Streek Taal Stel Taal, syfer en tyd waardes vir jou spesifieke streek op. In meeste gevalle sal dit voldoende wees om net die land te kies waarin jy bly. KDE sal bv. outomaties " Duits " as taal kies as jy " Duitsland " in die lys spesifiseer
Language-Edit LanguagesRedigeer Eienskappe vir Oorspronklike
Changed language settings apply only to newly started applications. To change the language of all programs, you will have to logout firstDie veranderde taal instellings is slegs van toepassing op programme wat nuut oopgemaak word. As jy die taal van al die programme wil verander moet jy eers afteken
To add a language which is not listed in the menu, you must first define its properties in the general options dialog. Would you like to add a new language?Na voeg-agteraan-by ' n nuwe taal wat is nie gelys in die sub-kieslys, jy moet eerste voeg by sy data in die algemeen opsies dialoog. Moet hierdie dialoog wees geroep nou?
Default language (DefaultLanguage) The default language if not specified by the browser. If not specified, the current locale is used. ex: enVerstek taal (DefaultLanguage) Die Verstek taal as nie gespesifiseer deur Die blaaier. as nie gespesifiseer, Die huidige lokalisering is gebruik word. bv: en Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
This will add a language to the list. If the language is already in the list, the old one will be moved insteadHierdie sal voeg by ' n taal na die lys. As die taal is alreeds in die lys, die ou een sal wees verskuif in plaas van
Add Language Data From Language NameVoeg by Taal Data Van Kde Databasis
KDE programs will be displayed in the first available language in this list. If none of the languages are available, US English will be usedKde programme sal wees vertoon in die eerste beskikbaar taal in hierdie lys. As geen van die tale word beskikbaar, Us Engels sal wees gebruik word
that you can select whether the week starts on Monday or on Sunday in the System Settings? KOrganizer uses this setting. Look at Regional Language-Country/Region Languages in the System Settings, or select Settings, Configure Date Time... from the menu bar. Select the Time Dates tabwat jy kan kies hetsy die week beginne op Maandag of op Sondag in die Kde Kontrole Sentrum? Korganizer gebruik hierdie opset. Kyk na Verpersoonliking-Land Tale, op die Tyd Datums oortjie
Fallback languageStandaard taal
Use Language EncodingGebruik Taal Enkodering
This word was considered to be an " unknown word " because it does not match any entry in the dictionary currently in use. It may also be a word in a foreign language. If the word is not misspelled, you may add it to the dictionary by clicking Add to Dictionary. If you do not want to add the unknown word to the dictionary, but you want to leave it unchanged, click Ignore or Ignore All. However, if the word is misspelled, you can try to find the correct replacement in the list below. If you cannot find a replacement there, you may type it in the text box below, and click Replace or Replace AllHierdie woord word as ' n " Onbekende woord " geklasifiseer omdat dit nie in die huidige woordeboek wat gebruik word voorkom nie. Dit kan miskien ook ' n woord in ' n ander taal wees. As die woord reg gespel is, kan jy dit in die woordeboek byvoeg deur op Voeg by in Woordeboek te kliek. As jy die woord onveranderd wil laat, kliek Ignoreer of Ignoreer almal. As die woord verkeerd gespel is kan jy ' n plaasvervanger in die lys hier onder soek. As daar nie ' n sinvolle plaasvervanger is nie, kan jy self een in die teks boks verskaf en op Vervang of Vervang alle kliek
Edit LanguagesTaalNAME OF TRANSLATORS
Remove LanguageVerwyder Taal
Determines in which language the information is retrieved from WikipediaBepaal in watter taal informasie van Wikipedia af onttrek moet word
Language PropertiesTaal Eienskappe
different indigenous languagesinheemse tale praat
Spelling and LanguageSpelling en Taal
Showing page 1. Found 157 sentences matching phrase "Tswana language".Found in 7.242 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.