pronunciation: IPA: ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɜːθ.deɪ/ ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ /ˈhæpi ˈbɝθ.deɪ/

Translations into Afrikaans:

 • gelukkige verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
 • veels geluk met jou verjaarsdag   
  (Interjection  )
   
  good wishes for birthday
   
  Interjection used to convey the good wishes to someone celebrating his or her birthday.
 • eels geluk met jou verjaarsdag   

Other meanings:

 
(colloquial, transitive) To wish a happy birthday upon (someone).
 
Said or written to a person who is celebrating his or her birthday in order to convey the good wishes of the speaker or writer (literally, "may you have a happy birthday")

Picture dictionary

gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag
gelukkige verjaarsdag, veels geluk met jou verjaarsdag

    Show declension

Example sentences with "happy birthday", translation memory

add example
Mary received many gifts for her birthday.Marry het 'n klomp geskenke vir haar verjaarsdag gekry.
Show birthdaysVertoon verjaarsdae
Show & birthdaysVertoon verjaarsdae
Birthdays AnniversariesOpenXchange bedienerComment
Show Birthdays from Contact ListSpesiale datums vanuit die kontakte lys
Show birthdays from your calendarSpesiale datums vanuit die kalender
Show birthdays from your address bookVertoon herdenkings
Import birthdaysHours and Minutes
Show birthdaysVertoon herdenkings
Birthdays From KAddressBookVerjaarsdae uit KAddressBookName
I speak here today in the presence of my mother, Epainette Mbeki, MaMofokeng, who came to communicate an unequivocal message from the rural masses of the Transkei, among whom she has lived for many decades. She says these masses demand of all of us who claim to be their leaders, that we tell them and others like them elsewhere in our country, whether we remain committed to the undertaking we have made that tomorrow will be better than today. In eight days' time, on February ‧, she will be ‧ years old. What she expects as her birthday present is the truth. I thank her for taking the trouble to be with us today, and trust that we will not disappoint herMevrou die Speaker, ek praat vandag in die teenwoordigheid van my moeder, Epainette Mbeki, MaMofokeng, wat 'n ondubbelsinnige boodskap gebring het van die landelike mense van Transkei, tussen wie sy al dekades lank woon. Sy sê dat hierdie menigte van almal van ons wat daarop aanspraak maak dat ons hul leiers is, eis dat ons hulle en ander soos hulle elders in die land, kan verseker dat ons steeds verbind is tot die onderneming wat ons gemaak het dat môre beter sal wees as vandag. Oor agt dae, op ‧ Februarie, sal sy ‧ jaar oud wees. Sy wil die waarheid as 'n verjaarsdaggeskenk hê. Ek dank haar dat sy die moeite gedoen het om vandag saam met ons te wees, en vertrou dat ons haar nie sal teleurstel nie
birthday, anniversary, holiday, configure, settingsbirtday, anniversary, holiday, conifugre, settings, verjaarsdag, herdenking, vakansieKeywords
I would also like to take this opportunity to salute President Nelson Mandela, one of the pre-eminent founding fathers of our democracy, who will mark his ‧th birthday on ‧ July this yearEk wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om hulde te bring aan President Nelson Mandela, een van die uitmuntende stigters van ons demokrasie, wat op ‧ Julie vanjaar sy ‧ste verjaarsdag sal herdenk
A lot of birthday cards will arrive soon.Baie verjaarsdagkaartjies sal binnekort arriveer.
Show birthdaysNuus stroom instellings
Birthdays From KAddressBookVerjaarsdae uit KAddressBookComment
Show birthdays from address bookVertoon herdenkings
We should today, even more confidently, speak together of freedom. We should dare to act in concert to pursue the “happiness that can come to men and women if they live in a land that is free”Vandag moet ons, met selfs groter selfvertroue, oor vryheid praat. Ons moet dit waag om gesamentlik op te tree in navolging van die "geluk wat mans en vroue te beurt kan val as hulle in ́n land woon wat vry is"
I am certain that we shall all agree that working together to achieve the happiness that comes with freedom applies equally to the challenge of dealing with crime. In the ‧ RDP White Paper we saidEk is seker dat ons almal sal saamstem dat samewerking om die geluk te skep wat met vryheid gepaardgaan in dieselfde mate van toepassing is op die uitdaging om misdaad te bekamp. In die HOP-witskrif van ‧ het ons gesê
We must today renew our pledge, to speak together of freedom, to act in partnership to realise the happiness for all that should come with liberty, to work together to build a South Africa defined by a common dream, to say, together, in action – enough of everything that made our country to contain within it and represent much that is ugly and repulsive in human society!Ons moet vandag ons belofte herbevestig om saam te praat oor vryheid, om in vennootskap op te tree om vir almal daardie geluk te skep wat gepaardgaan met vryheid, om saam te werk om ́n Suid-Afrika te skep wat gedefinieer word deur ́n gemeenskaplike droom, om saam, deur optrede, te sê: ons het genoeg gehad van alles wat veroorsaak het dat ons land dit wat lelik en weersinwekkend in die menslike samelewing is, bevat en verteenwoordig het!
We will continue to confront these challenges so as to erase in our country that which is ugly and repulsive so that together we can speak of freedom and the happiness that comes with libertyOns sal voortgaan om hierdie uitdagings die hoof te bied sodat ons dit wat lelik en weersinwekkend in ons land is kan uitwis sodat ons saam oor vryheid, en die geluk wat daarmee gepaardgaan kan praat
"I am very happy", he said."Ek is baie gelukkig," het hy gesê.
Certainly, we cannot erase that which is ugly and repulsive and claim the happiness that comes with freedom if communities live in fear, closeted behind walls and barbed wire, ever anxious in their houses, on the streets and on our roads, unable freely to enjoy our public spaces. Obviously, we must continue and further intensify the struggle against crimeDit is ongetwyfeld onmoontlik om dit wat lelik en weersinwekkend is, uit te wis en die geluk wat met vryheid gepaardgaan op te eis solank gemeenskappe in vrees lewe: terwyl hulle ingekerker is tussen hoë mure en doringdraad, in hulle huise, op straat en op die pad in voortdurende angs verkeer, en nie in staat is om ons openbare ruimtes te geniet nie. Dit is vanselfsprekend dat ons die stryd teen misdaad moet voortsit en verskerp
Happy Mother's Day!Gelukkige Moedersdag!
Fifty years before, as they prepared to convene the Congress of the People, which adopted the Freedom Charter, the patriots of the day had said, “Let us speak together, all of us together – African and European, Indian and Coloured ... all the people of South Africa ...Let us speak together of freedom. And of the happiness that can come to men and women if they live in a land that is free”Vyftig jaar gelede, toe hulle besig was om voor te berei vir die sameroeping van die Volkskongres, wat die Vryheidsmanifes aanvaar het, het die patriotte van destyds gesê: "Laat ons saam praat, ons almal saam-Afrikaan en Europeaan, Indiër en Gekleurde... al die mense van Suid-Afrika... Laat ons saam oor vryheid praat. En oor die geluk wat mans en vroue te beurt kan val as hulle in ́n land woon wat vry is."
Showing page 1. Found 33 sentences matching phrase "happy birthday".Found in 4.023 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.