pronunciation: IPA: /θɹiː/ /θɹi/ tɹiː , SAMPA: /Tri:/ /Tri/    

Translations into Afrikaans:

  • drie   

Other meanings:

 
cardinal number 3
 
A person who is three years old.
 
Describing a set or group with three components.
 
The playing card featuring three pips.
 
three (long cylindrical things)
 
The digit/figure 3.
 
Anything measuring three units, as length.
 
(cardinal) A numerical value after two and before four. Represented in Arabic digits as 3; This many dots (•••).
 
digit/figure 3
 
set or group with three components
 
The digit "3".
 
The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
 
Three human beings, at least one of whom is a male.
 
The third natural number (3).

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (2)

Three Kingdoms of KoreaDrie koninkryke van Korea
three-dimensionaldriedimensioneel

    Show declension

Example sentences with "three", translation memory

add example
Three (‧ CassettesDrie (‧ Kasette
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffectedas jy word links-handed, jy dalk mag verkies na uitruil die funksies van die links en regterkant knoppies op jou aanwys toestel deur kies die ' links-handed ' opsie. as jou aanwys toestel het meer as twee knoppies, slegs daardie wat funksie as die links en regterkant knoppies word geaffekteer. Vir voorbeeld, as jy het ' n three-knoppie muis, die middelste knoppie is nie geaffekteer
Delayed button sets the mode of selected transfers to delayed. This also causes the selected transfers to stop. It is a radio button--you can choose between three modesVertraag knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Vertraag. Hierdie asook veroorsaak die gekose oordragte na stop. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
Three of Three ArenaHard ' n PoortDescription
We are implementing plans to increase the number of policemen and women by ‧% over the next three yearsOns implementeer planne om die aantal polisiemanne en-vroue oor die volgende ‧ jaar met ‧% te vermeerder
* intensify outreach and awareness on issues of national spatial development, while increasing the number of municipalities involved in the harmonisation of planning instruments across the three spheres* die bewustheid van kwessies rakende nasionale ruimtelike ontwikkeling verskerp, en terselfdertyd die getal munisipaliteite wat by die harmonisering van beplanningsinstrumente oor die drie sfere heen betrokke is, verhoog
Virtual desktop three is selectedVirtuele Werkskerm drie is gekiesName
The project is a major undertaking and will be rolled out in three phasesDie projek is ’n groot onderneming en sal in fases geskied
I have three dogs.Ek het drie honde.
We welcome last month’s statement by the three teacher unions, NAPTOSA, SADTU and SAOU, reaffirming their commitment to the Quality Learning and Teaching Campaign from the beginning ofOns verwelkom verlede maand se verklaring deur die drie onderwysersvakbonde, NAPTOSA, SADTU en SAOU, waarin hulle hulle vanaf die begin van ‧ herverbind het tot die Kwaliteit Leer-en Onderrigveldtog
b) as soon as possible, but not later than three months after ‧ March in eachb) so gou moontlik, maar nie later nie as drie maande na ‧ Maart elke jaar, die
In addition to this work we will in the coming period prioritise further interventions in the further education and training (FET) colleges, the sector education and training authorities (SETAs), resourcing schools in the lowest three quintiles, freeing them from the responsibility to charge fees, and speeding up on-the-job training for professional graduatesBykomend tot hierdie onderneming is ons prioriteit gedurende die komende tydperk ook verdere ingrypings in die voortgesette onderwys-en opleingskolleges (VOO-kolleges), die sektorale onderwys-en opleingsowerhede (SETAs), befondsing van skole in die laagste drie kwintiele sodat hulle vrygeskeld kan word van die verantwoordelikheid om fondse te verhaal, en die bespoediging van indiensopleiding vir professionele gegradueerdes
Over the past three years, the economy has created some one-and-half million jobs. It is encouraging that in the year March ‧ to March ‧ alone, ‧ of the jobs created were in the formal sector outside of agriculture, representing a growth rate of about ‧%Die ekonomie het oor die afgelope drie jaar ongeveer anderhalf miljoen werksgeleenthede geskep. Dit is bemoedigend dat ‧ van die werksgeleenthede wat net in die jaar van Maart ‧ tot Maart ‧ geskep is, in die formele sektor, buite die landbousektor, val-dit verteenwoordig ́n groeikoers van sowat ‧%
document. insertText: Three parameters needed (line, col, textdocument. insertText: Drie parameters benodig (lyn, kolom, teks
Three Color CompositeDrie kleur kombineer
He visited France three times.Hy het Frankryk drie keer besoek.
document. removeText: Three parameters needed (line, col, text) (number, number, stringdocument. removeText: Drie parameters benodig (lyn, kolom, teks) (nommer, nommer, string
I have three times as much money as you.Ek het drie keer soveel geld as jy.
Showing page 1. Found 85 sentences matching phrase "three".Found in 9.626 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.