pronunciation: IPA: /θɹiː/ /θɹi/ tɹiː , SAMPA: /Tri:/ /Tri/    

Translations into Afrikaans:

  • drie   

Other meanings:

 
cardinal number 3
 
A person who is three years old.
 
Describing a set or group with three components.
 
The playing card featuring three pips.
 
The digit/figure 3.
 
Anything measuring three units, as length.
 
three (long cylindrical things)
 
digit/figure 3
 
(cardinal) A numerical value after two and before four. Represented in Arabic digits as 3; This many dots (•••).
 
set or group with three components
 
The digit "3".
 
The cardinal number occurring after two and before four, represented in Roman numerals as III, in Arabic numerals as 3.
 
Three human beings, at least one of whom is a male.
 
The third natural number (3).

Similar phrases in dictionary English Afrikaans. (2)

Three Kingdoms of KoreaDrie koninkryke van Korea
three-dimensionaldriedimensioneel

    Show declension

Example sentences with "three", translation memory

add example
Departments of Education as falling into the lowest three quintiles foronderwysdepartemente erken word as synde in die laagste drie kwintiele
Three StarsDrie Sterre
The first three parameters must be positiveWissel punt waardes van omvang van waardes
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.Een, twee, drie, vier, vyf, ses, sewe, ag, nege, tien.
I have three dogs.Ek het drie honde.
Queued button sets the mode of selected transfers to queued. It is a radio button--you can choose between three modesGetou knoppie verstel die modus van gekose oordragte na Getou. Dit is ' n radio knoppie, jy kan kies tussen drie modusse
Kalzium can show you the temperature in three different scalesHierdie Lcd vertoon jy die huidige temperatuur in grade Fahrenheit
The color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between ‧ andDie kleur van die Voor-Skerm Vertoon teks. Die kleur word in RGB gespesifiseer as ' n komma-geskeide lys van ‧ heelgetalle tussen ‧ en
Three-in-a-row gameGenericName
Three (‧ CassettesDrie (‧ Kasette
Three digitsDrie syfers
The first three parameters must be positiveEinde en begin waarde moet wees positiewe!
Over the next three years, government will spend R‧ billion on public infrastructureOor die volgende drie jaar sal die regering R‧ biljoen aan openbare infrastruktuur spandeer
I have three times as much money as you.Ek het drie keer soveel geld as jy.
Virtual desktop three is selectedVirtuele Werkskerm drie is gekiesName
To ensure a safety cushion for the poor, we brought social grant increases forward, and extended the Child-Support Grant to children over ‧ years of age. In the next three years, an additional two million children from poor families and households, aged ‧ to ‧ years, will benefit from the Child-Support GrantTen einde 'n veiligheidskussing vir armes te skep, het ons die verhogings in maatskaplike toelaes vervroeg, en die Kindersorgtoelaag uitgebrei na kinders ouer as ‧ jaar. Gedurende die volgende drie jaar sal 'n addisionele twee miljoen kinders uit arm gesinne en huishoudings tussen die ouderdom van ‧ en ‧ jaar, by die Kindersorgtoelaag baat vind
Show three bullets for each letterVertoon drie sterretjies vir elke karakter
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffectedas jy word links-handed, jy dalk mag verkies na uitruil die funksies van die links en regterkant knoppies op jou aanwys toestel deur kies die ' links-handed ' opsie. as jou aanwys toestel het meer as twee knoppies, slegs daardie wat funksie as die links en regterkant knoppies word geaffekteer. Vir voorbeeld, as jy het ' n three-knoppie muis, die middelste knoppie is nie geaffekteer
The identification of the Apex Priorities means that all three spheres of government, the national, provincial and local, at both executive and administrative levels, are hereby making the firm undertaking that we will use the short period ahead of us further to energise our advance towards the realisation of the all-important goal of a better life for all our peopleDie identifisering van die top-prioriteite beteken dat al drie sfere van die Regering-nasionaal, provinsiaal en plaaslik-op uitvoerende sowel as administratiewe vlak, hierdeur 'n beliste onderneming maak dat ons die kort tydperk wat vir ons voorlê sal benut om ons strewe na die verwesenliking van die allerbelangrike doelwit van 'n beter lewe vir al ons mense, met mag en mening te bevorder
We are implementing plans to increase the number of policemen and women by ‧% over the next three yearsOns implementeer planne om die aantal polisiemanne en-vroue oor die volgende ‧ jaar met ‧% te vermeerder
Showing page 1. Found 85 sentences matching phrase "three".Found in 3.436 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.