Translations into Czech:

 • -ie   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice
 • -ika   
  (Suffix  )
   
  fields of knowledge or practice

Other meanings:

 
Forms nouns referring to fields of knowledge or practice.
 
Forms nouns relating to activities

Similar phrases in dictionary English Czech. (72)

-ic-cký; -ní; -ský; -ný
A Song of Ice and FirePíseň ledu a ohně
bank icebřehový led
black icenáledí
break the iceprolomit napětí; zmenšit napětí
chocolate ice creamčokoládová zmrzlina
Chocolate Icing ButtonČokoládová poleva
Czechoslovak First Ice Hockey LeagueČeskoslovenská hokejová liga
dairy ice creammražený smetanový krém
de-iceodmrazit; rozmrazit
de-icedodmrazil; odmrazený
Demänovská Ice CaveDemänovská ledová jeskyně
depth icehlubinný led
Dobšinská Ice CaveDobšinská ledová jeskyně
drift-iceledová tříšť
dry icesuchý led
ground icednový led
icezmrzlina; lední; poleva; led; pervitin; dát vychladit; ozdobit polevou; ledový; zmrazit; vychladit; zledovatět
ice accretionnámraza
ice agedoba ledová
ice axecepín
ice bearmedvěd lední; polární medvěd
ice breakerledoborec
ice coverledová pokrývka
ice creamzmrzliny; zmrzlina
ice cream conekornout
ice crystalledový krystal
ice cubekostka ledu
ice damageškody způsobené mrazem
ice densityhustota ledu
ice floeledová kra
ice flowchod ledu
ice flow densityhustota odchodu ledu
ice hockeyhokej; lední hokej
Ice Hockey World ChampionshipsMistrovství světa v ledním hokeji
ice lollynanuk
ice mashledová kaše
ice nucleating bacteriabaktérie tvořící led
ice overzamrznout
ice packbalík ledu; nahromadění ker ledových
ice phenomenonledový jev
ice pickcepín; sáček na led
ice plainledová celina
ice rinkkluziště; umělé kluziště
ice scorchpopálení mrazem
ice showlední revue
ice skatebrusle; bruslit
ice skaterkrasobruslař
ice skatingbruslení
ice skinledová mázdra
ice toolcepín
ice upzledovatět; zamrznout
ice waterledová voda
ice water interfacerozhraní voda-led
ice wineledové víno
ice-apronledolam
ice-bankledový práh
ice-barrierledová bariéra
ice-breakerledoborec
ice-coldledový
ice-creamzmrzlina
ice-fieldledové pole
ice-freenezamrzající; bez ledu; nezamrznutý
ice-hockeyhokej
ice-jamledová zácpa
ice-showlední revue
icedchlazený
International Ice Hockey FederationMezinárodní hokejová federace
Lemon Icing ButtonCitrónová poleva
Little Ice AgeMalá doba ledová
Strawberry Icing ButtonJahodová poleva
The Sphinx of the Ice FieldsLedová sfinga

Example sentences with "-ics", translation memory

add example
It was thought the water would freeze in the depths of the iceMyslelo vody by mrazem V hlubinách ledu
They gave birth on sea ice but with this platform now gone, they need a new place to haul out and nurse their youngRodí na mořském ledě, ale když tato základna zmizí, potřebují nové místo, kam přemístí své mladé a kde se o ně starají
This isn' t ice damage, this is carbonizationTohle nezpůsobil mráz, ale oheň
Icing encounter resulting in handling difficulties, damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential serviceNámraza s následkem obtíží při ovládání, poškození letadla nebo ztráty či poruchy jakékoli podstatné funkce
Yeah, but can lightning run on ice?Jo a dokážou to na ledě?
Baby, I really could use me some more iceMohla bys mi do toho dát ještě trochu ledu
Icing (fondant) or chocolate coatingpoleva cukrová (fondán) nebo z čokolády
Once they stopped spraying the gas, the ice sheets continued to melt, but now at a quicker paceJakmile přestali vypouštět plyn, ledová pokrývka začala znovu tát, tentokrát však mnohem rychleji
Point ‧.‧ of Annex IIB to Regulation (EU) No ‧/‧ specifies the maximum number of days on which EU vessels of an overall length equal to or greater than ‧ meters carrying on board trawls, Danish seines and similar gears of mesh size equal to or larger than ‧ mm and gill-nets of mesh size equal to or larger than ‧ mm and bottom long-lines may be present within ICES Divisions VIIIc and IXa, excluding the Gulf of Cadiz, from ‧ February ‧ to ‧ JanuaryUstanovení bodu ‧.‧ přílohy IIB nařízení (EU) č. ‧/‧ určuje maximální počet dní, během nichž mohou být od ‧. února ‧ do ‧. ledna ‧ v divizích ICES VIIIc a IXa kromě Cádizského zálivu přítomna plavidla EU o celkové délce ‧ metrů nebo větší mající na palubě vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení o velikosti ok ‧ mm nebo větší a sítě na chytání ryb za žábry o velikosti ok ‧ mm nebo větší a dlouhé lovné šňůry pro lov při dně
Do you have a favorite ice cream?- NoMáš nějakou oblíbenou zmrzlinu?
The Arctic ice cap is meltingArktická ledová pokrývka taje
Ice- cold martiniVychlazené martini
Unsorted landings in ICES zones IIIa, ‧ and VIId and EC waters of ICES zone IIaNetříděné vykládky v oblastech ICES IIIa, ‧ a VIId a ve vodách ES oblasti ICES IIa
Antiviral activity in vitro Raltegravir at concentrations of ‧ ± ‧ nM resulted in ‧ % inhibition (IC‧) of HIV-‧ replication (relative to an untreated virus-infected culture) in human T-lymphoid cell cultures infected with the cell-line adapted HIV-‧ variant H‧IIIBAntivirová aktivita in vitro Raltegravir v koncentracích ‧ ± ‧ nM působil ‧ % inhibici (IC‧) replikace HIV-‧ (ve srovnání s neléčenou, virem infikovanou kulturou) v lidských T-lymfoidních buněčných kulturách infikovaných H‧IIIB variantou HIV-‧ adaptovanou na buněčnou linii
Do you think you could bring me a pint of Haagen- Dazs ice cream, rum raisin, and a Diet Pepsi?Myslíte, že by jste mi mohli přinést porci zmrzliny a dietní pepsi?
The Commission should fix the catch limits for the stock of anchovy in ICES zone ‧ in the light of scientific information collected during the first half of ‧ and of discussions taking place in the context of a multiannual plan for anchovyKomise by měla stanovit omezení odlovu populace sardele obecné v oblasti ICES ‧ na základě vědeckých údajů shromážděných během prvního pololetí roku ‧ a na základě jednání o víceletém plánu pro sardel obecnou
I believe that the recently declared modified ICS evaluation in respect of the Baltic ecosystem constitutes an announcement of a thaw in fisheries policy, in the process of adjustment of the revolutionary actions of the European Union aimed at protecting stocks.Věřím, že nedávno schválené hodnocení ICES v souvislosti s baltským ekosystémem představuje zprávu o tání v rybářské politice, ve způsobech projednávání převratných kroků Evropské unie zamířených na ochranu populací.
Initiating Spyware ICEInicializace Spyware ICE
NE Atlantic and western Channel- ICES areas V, VI, ‧ (excluding d), VIII, IX, X, XIISeverovýchodní atlantský a západní kanál ICES V, VI, ‧ (kromě d), VIII, IX, X, XII
Six bas ic steps to guide you through the processŠest základních kroků , které vás provedou procesem
The Council shall not adopt a TAC whose capture is predicted by the STECF, in the light of the most recent report of the ICES, to generate in its year of application a fishing mortality rate greater than the following valuesRada nepřijme žádný celkový přípustný odlov, u něhož VTHVR s ohledem na nejnovější zprávu ICES předpokládá, že v roce svého uplatnění způsobí vyšší míru úmrtnosti způsobené rybolovem, než jsou tyto hodnoty
As the rapidly increasing volume of oil transported through the Baltic Sea poses a threat to the marine environment, especially during the winter season, oil tankers entering or leaving a port or an offshore terminal or anchoring in an area under the jurisdiction of a Member State in that region should have ice-strengthening of the shipProtože rychle se zvyšující objem ropy přepravované přes Baltské moře představuje pro námořní prostředí hrozbu, zejména v zimním období, měly by mít ropné tankery vplouvající do přístavu nebo příbřežního terminálu pod pravomocí členského státu nebo opouštějící tento přístav nebo příbřežní terminál nebo kotvící v oblasti pod pravomocí členského státu v tomto pásmu lodní konstrukci a lodní pohonné soustrojí se zesílenou ochranou proti ledu, v souladu s požadavky správy tohoto členského státu, pokud podmínky zamrzání vyžadují užívání plavidel se zesílenou ochranou proti ledu
ICES areas IOblasti ICES I
The circus is here tonight, and if there' s ice on the floor, some of the fire- eaters may slip and fall and impale themselves on their sticks that are on fire in front of all the nice childrenDnes večer je tady cirkus, a jestli je led na podlaze, někteří polykači ohně můžou uklouznout a spadnout a napíchnout se na jejich zapálené tyče před všemi těmi milými dětmi
Showing page 1. Found 5062 sentences matching phrase "-ics".Found in 7.486 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.