Translations into Czech:

  • Delphi   

Example sentences with "Borland Delphi", translation memory

add example
Link Borland' s buying, so drink upPozval vás Link Borland, tak to vypijte
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering BusinessBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Platinum/DelphiPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – Platinum/Delphi
The expert forecast was formulated within this context , f rom the results of three consecutive questionnaire-based surveys using the Delphi method ( in which the results of the previous survey round are fed back to the experts for further evaluation until a consensus is achieved ) .V této souvislosti byla z výsledků tří po sobě jdoucích dotazníkových průzkumů , které použily metodu Delphi ( při níž jsou výsledky předchozího průzkumu opětovně předloženy odborníkům k dalšímu posouzení až do dosažení konsenzu ) , formulována odborná prognóza .
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Platinum Equity Group/Delphi CorporationBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – Platinum Equity Group/Delphi Corporation
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLIPředběžné oznámení o spojení podniků (Případ č. j. COMP/M.‧ – Johnson Controls – Robert Bosch/Delphi SLI
Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering BusinessVěc č. COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
On ‧ February ‧ Spain submitted an application to deploy the Fund in respect of redundancies in the automobile sector, specifically for workers made redundant by Delphi Automotive Systems España, S.L.U. The application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article ‧ of Regulation (EC) NoDne ‧. února ‧ předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku ‧ nařízení (ES) č
for Delphi Steering Business: manufacture and sale of steering products and half-shaft components for automotive vehiclespodniku Delphi Steering Business: výroba a prodej dílů řízení a poloos do automobilů
Socrates, Plato’s teacher, famously goaded the Athenian authorities by maintaining that he was wiser than the Oracle at Delphi, who claimed to be the wisest, because he, unlike most people (including the Athenian authorities), knew that he did not know anything.Platonův učitel Sokrates proslul mimo jiné tím, že si dobíral aténské úřady tvrzením, že je moudřejší než Delfská věštírna, která se prohlašovala za nejmoudřejší, poněvadž on prý na rozdíl od většiny lidí (včetně aténských úřadů) ví, že nic neví.
Case COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi SteeringPřípad č. COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering
Once they' ve seen the Acropolis, Troy...... and the Delphi up close they' il soarViděli Acropolis, Tróju...... a Dephi.Budou se vznášet
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi CorporationBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Corporation
Case COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi SteeringVěc č. COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Company (GM, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Regulation control of parts of the undertaking Delphi Corporation (Delphi, USA) by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. září ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Company (GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad částmi podniku Delphi Corporation (Delphi, USA
for Delphi SLI: Starting, Lighting and Ignition lead acid automotive batteriespodniku Delphi SLI: olověné automobilové baterie pro startování, osvětlení a zapalování
Plutarch was born to a prominent family in Chaeronea , Boeotia [Greece], a town about twenty miles east of Delphi . His oeuvre consists of the Parallel Lives and the Moralia ., mort au même endroit en 125 , est un biographe et moraliste de la Grèce antique , que l'on peut ranger dans le moyen-platonisme.
Subject: Closure of the Delphi undertaking in Puerto Real, CádizPředmět: Uzavření továrny společnosti Delphi v Puerto Real (provincie Cadix
(PT) Mr President, in Portugal at the moment more multinationals are threatening to relocate a part of their production, as is the case with Yasaki Saltano and Delphi.(PT) Pane předsedající, v Portugalsku v současné době více nadnárodních společností hrozí přemístěním své výroby, například Yasaki Saltano a Delphi.
In comparison, the Oracle at Delphi’s advice to the King of Lydia – “If you attack Persia, you will destroy a great kingdom” – is clarity itself.Rada delfské věštírny králi Lýdie – „Zaútočíš-li na Persii, zničíš slavné království“ – je ve srovnání s ním zřetelnost sama.
The English name Croesus comes from the Latin transliteration of the Greek , in Arabic and Persian قارون, Qârun. Croesus was renowned for his wealth— Pausanias noted his gifts preserved at Delphi — and in Greek and Persian cultures his name became a synonym for a wealthy man; in English, expressions such as "rich as Croesus" or "richer than Croesus" are used to indicate great wealth.Crésus, né en -596 , fils d' Alyatte II , est un roi de Lydie , ayant régné de -561 à -547 .
Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Platinum/Delphi, to the following addressPřipomínky lze Komisi zaslat faxem (+‧ ‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – Platinum/Delphi na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- GM/Delphi Steering II, to the following addressPřipomínky lze Komisi zaslat faxem (+‧ ‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – GM/Delphi Steering ‧ na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
Subject: Announcement concerning the closure of the Delphi plant at Puerto Real (CádizPředmět: Oznámení o uzavření závodu společnosti Delphi v Puertu Real (Cádiz
The guest reviews are submitted by our customers after their stay at Best Western Delphi Hotel .Hodnocení hostů nám posílají naši zákazníci po pobytu v Best Western Delphi Hotel .
Showing page 1. Found 76 sentences matching phrase "Borland Delphi".Found in 0.61 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.