Translations into Czech:

  • Delphi   

Example sentences with "Borland Delphi", translation memory

add example
Link Borland' s buying, so drink upPozval vás Link Borland, tak to vypijte
for undertaking Delphi: manufacture of mobile electronics and transportation systems for the automotive industrypodniku Delphi: výroba mobilních elektronických a dopravních systémů pro automobilový průmysl
On ‧ February ‧ Spain submitted an application to deploy the Fund in respect of redundancies in the automobile sector, specifically for workers made redundant by Delphi Automotive Systems España, S.L.U. The application complies with the requirements for determining the financial contributions as laid down in Article ‧ of Regulation (EC) NoDne ‧. února ‧ předložilo Španělsko žádost o uvolnění prostředků z fondu v souvislosti s propouštěním v odvětví automobilového průmyslu, konkrétně ve prospěch pracovníků propuštěných podnikem Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančních příspěvků podle článku ‧ nařízení (ES) č
Observations can be sent to the Commission by fax (+‧ ‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- General Motors/Delphi, to the following addressPřipomínky lze Komisi zaslat faxem (+‧ ‧ nebo ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – General Motors/Delphi na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise
Case COMP/M.‧- Platinum/DelphiVěc COMP/M.‧ – Platinum/Delphi
The prediction of the oracle has arrived from DelphiObdrželi jsme předpověď od delfského orákula
Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLIPřípad č. j. COMP/M.‧ – Johnson Controls – Robert Bosch/Delphi SLI
Case COMP/M.‧- General Motors/DelphiVěc COMP/M.‧ – General Motors/Delphi
for Delphi SLI: Starting, Lighting and Ignition lead acid automotive batteriespodniku Delphi SLI: olověné automobilové baterie pro startování, osvětlení a zapalování
Through its subsidiary Delphi it is also a supplier of automotive componentsProstřednictvím své dceřiné společnosti Delphi zajišťuje také dodávky součástí motorových vozidel
Observations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi Steering, to the following addressPřipomínky lze Komisi zaslat faxem (č. faxu (‧-‧) ‧ ‧ ‧ nebo ‧ ‧ ‧) či poštou s uvedením čísla jednacího COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering na následující adresu Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž
Applicant: Delphi Deutschland GmbHŽalobce: Delphi Deutschland GmbH
Case COMP/M.‧- Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLIPřípad č. COMP/M.‧ – Johnson Controls/Robert Bosch/Delphi SLI
Subject: Closure of the Delphi undertaking in Puerto Real, CádizPředmět: Uzavření továrny společnosti Delphi v Puerto Real (provincie Cadix
On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Corporation (GM, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the global steering business (Delphi Steering Business) of Delphi Corporation (USA) by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. března ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Corporation (dále jen GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad veškerými aktivitami podniku Delphi Corporation (USA) v oblasti produktů řízení (dále jen Delphi Steering Business
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi CorporationBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Corporation
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering IIBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering II
in writing. - (PT) Spain has submitted an application in respect of 1 589 redundancies, 1 521 of which have occurred at Delphi Automotive Systems España and 68 among its suppliers.písemně. - (PT) Španělsko předložilo žádost kvůli 1 589 případům propouštění, z nichž 1 521 se odehrálo ve společnosti Delphi Automotive Systems España a 68 u jejích dodavatelů.
Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering BusinessVěc č. COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering BusinessBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering Business
(PT) Mr President, in Portugal at the moment more multinationals are threatening to relocate a part of their production, as is the case with Yasaki Saltano and Delphi.(PT) Pane předsedající, v Portugalsku v současné době více nadnárodních společností hrozí přemístěním své výroby, například Yasaki Saltano a Delphi.
Case COMP/M.‧- GM/Delphi Steering IIVěc COMP/M.‧ – GM/Delphi Steering II
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Platinum/DelphiPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – Platinum/Delphi
This is Steve Bahara along with Abasi Lo and we are here at Atlas Arena awaiting the start of the pyramid match between the Cap City Buccaneers and the Delphi LegionZ Atlas Arény se vám hlásí Steve Bahara společně s Abasi Lowe.Čekáme na zahájení Pyramidového utkání mezi Caprickými Bukanýry a Delphskými Legionáři
Showing page 1. Found 75 sentences matching phrase "Borland Delphi".Found in 1.997 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.