Translations into Czech:

  • Delphi   

Example sentences with "Borland Delphi", translation memory

add example
On ‧/‧/‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertakings Johnson Controls Inc. (JCI, USA) and Robert Bosch GmbH (Bosch Germany) acquire, through the intermediary of VB Autobatterien GmbH (VB, Germany), within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the European Starting, Lighting and Ignition automotive battery business of the Delphi Corporation (Delphi SLI) by way of purchase of assetsKomise obdržela dne ‧. května ‧ oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podniky Johnson Controls Inc. (JCI, USA) a Robert Bosch GmbH (Bosch Německo) získávají na základě nákupu majetku, prostřednictvím VB Autobatterien GmbH (VB, Německo), ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady společnou kontrolu nad podnikem patřícím Delphi Corporation: olověné automobilové baterie pro startování, osvětlení a zapalování v Evropě (Delphi SLI
On ‧ June ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Platinum Equity LLC (Platinum, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of parts of the undertaking Delphi Corporation (Delphi, USA) by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. června ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle čl. ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik Platinum Equity LLC (Platinum, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií kontrolu nad částmi podniku Delphi Corporation (Delphi, USA
On ‧ March ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Corporation (GM, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the global steering business (Delphi Steering Business) of Delphi Corporation (USA) by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. března ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Corporation (dále jen GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad veškerými aktivitami podniku Delphi Corporation (USA) v oblasti produktů řízení (dále jen Delphi Steering Business
On ‧ September ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Company (GM, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Regulation control of parts of the undertaking Delphi Corporation (Delphi, USA) by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. září ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Company (GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad částmi podniku Delphi Corporation (Delphi, USA
On ‧ July ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking General Motors Corporation (GM, US) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of part of the undertaking Delphi Corporation (US) consisting of its global steering business and of certain other assets (together Delphi Targets) of by way of purchase of shares and assetsKomise dne ‧. července ‧ obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku ‧ nařízení Rady (ES) č. ‧/‧, kterým podnik General Motors Corporation (GM, USA) získává ve smyslu čl. ‧ odst. ‧ písm. b) nařízení Rady nákupem akcií a aktiv kontrolu nad částí podniku Delphi Corporation (USA), kterou tvoří veškeré činnosti uvedeného podniku v oblasti dílů pro řízení a některá další aktiva (dále společně jen Delphi Targets
Link Borland' s buying, so drink upPozval vás Link Borland, tak to vypijte
In short, no central banker can be the Oracle of Delphi.Stručně řečeno, žádný centrální bankéř nemůže být věštkyní delfskou.
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering IIBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering II
Socrates, Plato’s teacher, famously goaded the Athenian authorities by maintaining that he was wiser than the Oracle at Delphi, who claimed to be the wisest, because he, unlike most people (including the Athenian authorities), knew that he did not know anything.Platonův učitel Sokrates proslul mimo jiné tím, že si dobíral aténské úřady tvrzením, že je moudřejší než Delfská věštírna, která se prohlašovala za nejmoudřejší, poněvadž on prý na rozdíl od většiny lidí (včetně aténských úřadů) ví, že nic neví.
Subject: Threatened job losses at Delphi in PortugalPředmět: Hrozba propouštění v podniku Delphi v Portugalsku
Case COMP/M.‧- General Motors/DelphiVěc COMP/M.‧ – General Motors/Delphi
Booking.com: Best Western Delphi Hotel, Amsterdam, Netherlands - 121 Guest reviews.Booking.com: Best Western Delphi Hotel, Amsterdam, Nizozemsko - 122 Hodnocení hostů.
In recent years, we have seen various relocations, both in the production of cars, as in the case of Opel and Renault, and in the production of components, such as the cases of Yazaki Saltano and Lear in particular, in addition to the threat of reduced employment in other companies, such as Sunviauto and Delphi and in hundreds of micro- and small enterprises affected by this situation.V posledních letech jsme byli svědky řady přemístění, a to jak v oblasti výroby automobilů, jako například u firmy Opel a Renault, tak v oblasti výroby součástek, jako zejména v případě firmy Yazaki Saltano a Lear, spolu s hrozbou snížení počtu zaměstnanců v jiných firmách, jako například Sunviauto a Delphi a ve stovkách mikropodniků a malých podniků postižených tímto stavem.
Plutarch was born to a prominent family in Chaeronea , Boeotia [Greece], a town about twenty miles east of Delphi . His oeuvre consists of the Parallel Lives and the Moralia ., mort au même endroit en 125 , est un biographe et moraliste de la Grèce antique , que l'on peut ranger dans le moyen-platonisme.
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi CorporationBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Corporation
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- General Motors/DelphiPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – General Motors/Delphi
Non-opposition to a notified concentration (Case COMP/M.‧- Platinum Equity Group/Delphi CorporationBez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.‧ – Platinum Equity Group/Delphi Corporation
The prediction of the oracle has arrived from DelphiObdrželi jsme předpověď od delfského orákula
for Delphi SLI: Starting, Lighting and Ignition lead acid automotive batteriespodniku Delphi SLI: olověné automobilové baterie pro startování, osvětlení a zapalování
This is Steve Bahara along with Abasi Lo and we are here at Atlas Arena awaiting the start of the pyramid match between the Cap City Buccaneers and the Delphi LegionZ Atlas Arény se vám hlásí Steve Bahara společně s Abasi Lowe.Čekáme na zahájení Pyramidového utkání mezi Caprickými Bukanýry a Delphskými Legionáři
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- GM/Delphi Steering IIPředběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.‧ – GM/Delphi Steering II
in writing. - (PT) Spain has submitted an application in respect of 1 589 redundancies, 1 521 of which have occurred at Delphi Automotive Systems España and 68 among its suppliers.písemně. - (PT) Španělsko předložilo žádost kvůli 1 589 případům propouštění, z nichž 1 521 se odehrálo ve společnosti Delphi Automotive Systems España a 68 u jejích dodavatelů.
Case COMP/M.‧- General Motors/Delphi Steering IIPřípad COMP/M.‧ – General Motors/Delphi Steering II
Prior notification of a concentration (Case COMP/M.‧- Platinum Equity/Delphi Steering)- Candidate case for simplified procedurePředběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.‧ – Platinum Equity/Delphi Steering)- Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem
In comparison, the Oracle at Delphi’s advice to the King of Lydia – “If you attack Persia, you will destroy a great kingdom” – is clarity itself.Rada delfské věštírny králi Lýdie – „Zaútočíš-li na Persii, zničíš slavné království“ – je ve srovnání s ním zřetelnost sama.
Showing page 1. Found 75 sentences matching phrase "Borland Delphi".Found in 2.225 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.