Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
Declares that, by virtue of the fact that contracts for refuse removal concluded by the towns of Lüdinghausen, and Olfen, and the district councils of Nordkirchen, Senden and Ascheberg were awarded in disregard of the advertising rules laid down in Article ‧, in conjunction with ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ relating to the coordination of procedures for the award of public service contracts, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directiveTím, že smlouvy o svozu odpadků uzavřené městy Lüdinghausen a Olfen, jakož i obcemi Nordkirchen, Senden a Ascheberg byly uzavřeny v rozporu s pravidly o zveřejňování stanovenými články ‧, ‧ odst. ‧ a ‧ odst. ‧ směrnice Rady ‧/‧/EHS ze dne ‧. června ‧ o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby, Spolková republika Německo nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z této směrnice
If the FTC concludes that is has reason(s) to believe Section ‧ has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effectDojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení oddílu ‧ byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okresního soudu, který- vyhoví-li žalobě- může vydat soudní příkaz se stejným účinkem
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Yamalia Autonomous DistrictZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Čeljabinská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh
Privolzhsky (Volga) Federal DistrictPovolžský federální okruh
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Aga Buryatia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Ust-Orda Buryatia Autonomous District, Khakassia Republic, Kemerovo Oblast, Krasnoyarsk Krai, Taymyria Autonomous District, Evenkia Autonomous District, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Tomsk Oblast, Tuva RepublicZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Aginský burjatský autonomní okruh, Irkutská oblast, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh, Chakaská republika, Kemerovská oblast, Krasnojarský kraj, Tajmyrský autonomní okruh, Evenecký autonomní okruh, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tomská oblast, Tuvská republika
|- | colspan="2" align="center" | [[Image:San Francisco Financial.jpg|thumb|292px]] |- | class="odd" | Caption: | class="even" | San Francisco Financial District in [[2377]]. |} '''San Francisco''' is a city on the [[North America]]n continent of [[Earth]], named after St. Francis of Assisi, and constitutes one of the most important [[city|cities]] throughout both the [[planet]] itself and [[United Federation of Planets]] as a whole.Na konci 19. století zde byly vybudovány 4 univerzity.
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Yamalia Autonomous District, Chelyabinsk OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Jamalsko-něnecký autonomní okruh, Čeljabinská oblast
The second important area of progress has been reform of Russia’s federation: establishment of federal districts and reform of the Federation Council.Druhou významnou oblastí pokroku je administrativní reforma Ruské federace: zavedení federálních oblastí a reforma Federální rady.
Place of birth: Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic, Soviet Union (Russian FederationMísto narození: Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace
Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian FederationMísto narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
Project designed to intensify the efforts by the Federal District (Brasilia) community to prevent violence caused by drugs and the proliferation of firearmsProjekt má znásobit úsilí společenství federálního okresu (Brasilia) s cílem zabránit násilí způsobenému drogami a šířením střelných zbraní
Federal Districts of Russia referred to in Article ‧ andFederální okruhy Ruska uvedené v čl. ‧ odst. ‧ a
Alfred Dittrich Born 1950 ; studied law at the University of Erlangen Nuremberg – ( 1970 75 – ) ; Articled law clerk in the Nuremberg Higher Regional Court district ( 1975 78 – ) ; Adviser at the Federal Ministry of Economic A ¥ airs ( 1978 82 – ) ; Counsellor at the Permanent Representation of the Federal Republic of Germany to the European Communities ( 1982 ) ; Adviser at the Federal Ministry of Economic A ¥ airs , responsible for Community law and competition issues ( 1983 92 – ) ; Head of the EU Law Section at the Federal Ministry of Justice ( 1992 2007 – ) ; Head of the German delegation on the Council Working Party on the Court of Justice ; Agent of the Federal Government in a large number of cases before the Court of Justice of the European Communities ; Judge at the General Court since 17 September 2007 .Alfred Dittrichnarozen v ́ roce 1950 ; studium práv na univerzitě v ́ Erlangen-Norimberku ( 1970 – 1975 ) ; Rechtsreferendar u ́ vrchního zemského soudu v ́ Norimberku ( 1975 – 1978 ) ; ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství ( 1978 – 1982 ) ; úředník na stálém zastoupení Spolkové republiky Německo při Evropských společenstvích ( 1982 ) ; ministerský rada spolkového ministerstva hospodářství , pověřený záležitostmi práva Společenství a ́ hospodářské soutěže ( 1983 – 1992 ) ; vedoucí odboru „ Právo Evropské un ie “ na ministerstvu spravedlnosti ( 1992 – 2007 ) ; vedoucí německé delegace pracovní skupiny Rady nazvané „ Soudní dvů r “ ; zmocněnec spolkové vlády v ́ četných věcech probíhající ch před Soudním dvorem Evropských společenství ; soudce Tribunálu od 17 . ́ září 2007 .
Siberian Federal DistrictSibiřský federální okruh
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Aga Buryatia Autonomous District, Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Evenkia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Kemerovo Oblast, Khakassia Republic, Krasnoyarsk Krai, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Taymyria Autonomous District, Tomsk Oblast, Tuva Republic, Ust-Orda Buryatia Autonomous DistrictZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Aginský burjatský autonomní okruh, Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Evenecký autonomní okruh, Irkutská oblast, Kemerovská oblast, Chakaská republika, Krasnojarský kraj, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tajmyrský autonomní okruh, Tomská oblast, Tuvská republika, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh
As described in detail in the draft Decision, Intel asked the Commission by letter of ‧ September ‧ to obtain from AMD and provide to Intel a list of ‧ categories of documents relating to private litigation between Intel and AMD before the Federal District Court in Delaware in the United States of America, documents which according to Intel were likely to be exculpatoryJak je podrobně popsáno v předloze rozhodnutí, Intel požádal Komisi dopisem ze dne ‧. září ‧, aby od společnosti AMD získala a Intelu poskytla seznam ‧ kategorií dokumentů souvisejících se soukromým sporem mezi společnostmi Intel a AMD před Federálním okresním soudem v Delaware (USA), dokumentů, jež byly podle Intelu pravděpodobně ospravedlňující
Urals Federal DistrictUralský federální okruh
9 federal states99 districts ( including 15 cities ) 2 359 municipalities3 regiony ( Brusel má zvláštní status ) 3 společenství ( federativní jednotky ) 10 provincií589 obcí
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Bashkortostan Republic, Chuvashia Republic, Kirov Oblast, Mari El Republic, Mordovia Republic, Nizhny Novgorod Oblast, Orenburg Oblast, Penza Oblast, Perm Oblast, Permyakia Autonomous District, Samara Oblast, Saratov Oblast, Tatarstan Republic, Udmurtia Republic, Ulyanovsk OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Baškirská republika, Čuvašská republika, Kirovská oblast, Marijská republika, Mordvinská republika, Nižegorodská oblast, Orenburgská oblast, oblast Penza, Permská oblast, Permjacký autonomní okruh, Samarská oblast, Saratovská oblast, Tatarská republika, Udmurdská republika, Uljanovská oblast
The references have been made in three sets of proceedings , between Mr Zerche ( Case C-334 / 06 ) and Mr Seuke ( Case C-336 / 06 ) and the Landkreis Mittweida ( rural district authority of Mittweida ) and between Mr Schubert ( Case C-335 / 06 ) and the Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis ( rural district authority of Mittlerer Erz-gebirgskreis ) concerning the Federal Republic of Germany ’ s refusal to recognise the driving licences obtained by Mr Zerche , Mr Seuke and Mr Schubert in the Czech Republic after the administrative withdrawal of their German driving licences for consumption of alcohol .Tyto žádosti byly podány v rámci tří sporů mezi M. Zerchem ( věc C-334 / 06 ) , jakož i M. Seukem ( věc C-336 / 06 ) a Landkreis Mittweida ( správní obvod Mittweida ) a mezi S. Schubertem ( věc C-335 / 06 ) a Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis ( správní obvod Mittlerer Erzgebirgskreis ) ohledně toho , že Spolková republika Německo odmítla uznat řidičské průkazy M. Zercheho , M. Seukeho a S. Schuberta , které obdrželi v České republice poté , co jim byly jejich německé řidičské průkazy odňaty správním orgánem z důvodu užívání alkoholu .
Southern Federal DistrictJižní federální okruh
Showing page 1. Found 12172 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 11.939 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.