Translations into Czech:

  • federální oblast   
     
    geographic terms (below country level)

Similar phrases in dictionary English Czech. (1)

brazil (federal district)federální distrikt (brazílie)

Example sentences with "federal district (brazil)", translation memory

add example
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Aga Buryatia Autonomous District, Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Evenkia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Kemerovo Oblast, Khakassia Republic, Krasnoyarsk Krai, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Taymyria Autonomous District, Tomsk Oblast, Tuva Republic, Ust-Orda Buryatia Autonomous DistrictZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Aginský burjatský autonomní okruh, Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Evenecký autonomní okruh, Irkutská oblast, Kemerovská oblast, Chakaská republika, Krasnojarský kraj, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tajmyrský autonomní okruh, Tomská oblast, Tuvská republika, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Altai Republic, Altai Krai, Buryatia Republic, Chita Oblast, Aga Buryatia Autonomous District, Irkutsk Oblast, Ust-Orda Buryatia Autonomous District, Khakassia Republic, Kemerovo Oblast, Krasnoyarsk Krai, Taymyria Autonomous District, Evenkia Autonomous District, Novosibirsk Oblast, Omsk Oblast, Tomsk Oblast, Tuva RepublicZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Altajská republika, Altajský kraj, Burjatská republika, Čitinská oblast, Aginský burjatský autonomní okruh, Irkutská oblast, Usť-Ordynský burjatský autonomní okruh, Chakaská republika, Kemerovská oblast, Krasnojarský kraj, Tajmyrský autonomní okruh, Evenecký autonomní okruh, Novosibiřská oblast, Omská oblast, Tomská oblast, Tuvská republika
Place of birth: (a) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, (b) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian FederationMísto narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace
The United States of America is a Federal government constitutional republic comprising U.S. state and a federal district. The country is situated mostly in central North America, where its Contiguous United States and Washington, D.C., the Capital districts and territories, lie between the Pacific Ocean and Atlantic Oceans, Borders of the U...The Slovak language , sometimes incorrectly called ?Slovakian?, is an Indo-European languages that belongs to the West Slavic languages .The Czech and Slovak languages are Mutual intelligibility which means that even after the dissolution of Czechoslovakia Czech may be used in all official proceedings and documents in Slovakia, and vice ver...
The second important area of progress has been reform of Russia’s federation: establishment of federal districts and reform of the Federation Council.Druhou významnou oblastí pokroku je administrativní reforma Ruské federace: zavedení federálních oblastí a reforma Federální rady.
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Koryakia Autonomous District, Khabarovsk Krai, Magadan Oblast, Chukotka Autonomous District, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Korjacký autonomní okruh, Chabarovský kraj, Magadanská oblast, Čukotský autonomní okruh, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Yamalia Autonomous District, Chelyabinsk OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Jamalsko-něnecký autonomní okruh, Čeljabinská oblast
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Amur Oblast, Chukotka Autonomous District, Jewish Autonomous Oblast, Kamchatka Oblast, Khabarovsk Krai, Koryakia Autonomous District, Magadan Oblast, Primorsky Krai, Sakha (Yakutia) Republic, Sakhalin OblastZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Amurská oblast, Čukotský autonomní okruh, Židovská autonomní oblast, Kamčatská oblast, Chabarovský kraj, Korjacký autonomní okruh, Magadanská oblast, Přímořský kraj, Republika Sacha (Jakutsko), Sachalinská oblast
Includes the following Subjects of the Russian Federation: Chelyabinsk Oblast, Khantia-Mansia Autonomous District, Kurgan Oblast, Sverdlovsk Oblast, Tyumen Oblast, Yamalia Autonomous DistrictZahrnuje tyto subjekty Ruské federace: Čeljabinská oblast, Chantsko-mansijský autonomní okruh, Kurganská oblast, Sverdlovská oblast, Ťumeňská oblast, Jamalsko-něnecký autonomní okruh
If the FTC concludes that is has reason(s) to believe Section ‧ has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effectDojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení oddílu ‧ byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okresního soudu, který- vyhoví-li žalobě- může vydat soudní příkaz se stejným účinkem
Service subscribers can either submit a complaint to the Federal Communications Commission or file suit in federal district court to recover damages and attorneysÚčastníci mohou podat buď stížnost u Federal Communications Commission nebo žalobu u federálního okresního soudu na náhradu škody a úhradu nákladů právního zastoupení
The United States of America is a Federal government constitutional republic comprising U.S. state and a federal district.A nasal consonant is produced with a lowered soft palate in the mouth, allowing air to escape freely through the nose.
The territory of the District Veterinary and Food Administrations (DVFA) of Trnava (comprising Piešťany, Hlohovec and Trnava districts), Levice (comprising Levice district), Nitra (comprising Nitra and Zlaté Moravce districts), Topoľčany (comprising Topoľčany district), Nové Mesto nad Váhom (comprising Nové Mesto nad Váhom district), Trenčín (comprising Trenčín and Bánovce nad Bebravou districts) Prievidza (comprising Prievidza and Partizánske districts), Púchov (comprising Púchov and Ilava districts), Žiar nad Hronom (comprising Žiar nad Hronom, Žarnovica and Banská Štiavnica districts), Zvolen (comprising Zvolen and Detva districts), Banská Bystrica (comprising Banská Bystrica and Brezno districts), Lučenec (comprising Lučenec and Poltár districts), Krupina and Veľký KrtíšÚzemí Regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) Trnava (s působností v okresech Piešťany, Hlohovec a Trnava); Levice (s působností v okrese Levice); Nitra (s působností v okresech Nitra a Zlaté Moravce); Topoľčany (s působností v okrese Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (s působností v okrese Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske); Púchov (s působností v okresech Púchov a Ilava); Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica); Zvolen (s působností v okresech Zvolen a Detva); Banská Bystrica (s působností v okresech Banská Bystrica a Brezno); Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár); Krupina a Veľký Krtíš
The District Veterinary and Food Administrations (DVFA) of Trnava (comprising Piešťany, Hlohovec and Trnava districts); Levice (comprising Levice district); Nitra (comprising Nitra and Zlaté Moravce districts); Topoľčany (comprising Topoľčany district); Nové Mesto nad Váhom (comprising Nové Mesto nad Váhom district); Trenčín (comprising Trenčín and Bánovce nad Bebravou districts); Prievidza (comprising Prievidza and Partizánske districts); Púchov (comprising Púchov and Ilava districts); Žiar nad Hronom (comprising Žiar nad Hronom, Žarnovica and Banská Štiavnica districts); Zvolen (comprising Zvolen and Detva districts); Banská Bystrica (comprising Banská Bystrica and Brezno districts); Lučenec (comprising Lučenec and Poltár districtsOkresní veterinární a potravinářská správa (DVFA) v Trnavě (zahrnuje okresy Piešťany, Hlohovec a Trnava), Levicích (zahrnuje okres Levice); Nitře (zahrnující okresy Nitra a Zlaté Moravce); Topoľčanech (zahrnující okres Topoľčany); Novém Meste nad Váhom (zahrnující okres Nové Mesto nad Váhom); Trenčíně (zahrnující okresy Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidzi (zahrnující okresy Prievidza a Partizánske); Púchově (zahrnující okresy Púchov a Ilava); Žiare nad Hronom (zahrnující okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica); Zvoleně (zahrnující okresy Zvolen a Detva); Banské Bystrici (zahrnující okresy Banská Bystrica a Brezno); Lučenci (zahrnující okresy Lučenec a Poltár
The District Veterinary and Food Administrations (DVFA) of Trnava (comprising Piešťany, Hlohovec and Trnava districts); Levice (comprising Levice district); Nitra (comprising Nitra and Zlaté Moravce districts); Topoľčany (comprising Topoľčany district); Nové Mesto nad Váhom (comprising Nové Mesto nad Váhom district); Trenčín (comprising Trenčín and Bánovce nad Bebravou districts) Prievidza (comprising Prievidza and Partizánske districts); Púchov (comprising Púchov and Ilava districts); Žiar nad Hronom (comprising Žiar nad Hronom, Žarnovica and Banská Štiavnica districts); Zvolen (comprising Zvolen and Detva districts); Banská Bystrica (comprising Banská Bystrica and Brezno districts); Lučenec (comprising Lučenec and Poltár districts); Veľký KrtíšRegionální veterinární a potravinové správy (RVPS) Trnava (s působností v okresech Piešťany, Hlohovec a Trnava); Levice (s působností v okrese Levice); Nitra (s působností v okresech Nitra a Zlaté Moravce); Topoľčany (s působností v okrese Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (s působností v okrese Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (s působností v okresech Trenčín a Bánovce nad Bebravou), Prievidza (s působností v okresech Prievidza a Partizánske); Púchov (s působností v okresech Púchov a Ilava); Žiar nad Hronom (s působností v okresech Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica); Zvolen (s působností v okresech Zvolen a Detva); Banská Bystrica (s působností v okresech Banská Bystrica a Brezno); Lučenec (s působností v okresech Lučenec a Poltár); Veľký Krtíš
Two particular cases have already been mentioned today, two simultaneous nuclear projects: one in the Kaliningrad district of the Russian Federation, which is completely surrounded by Lithuania, Poland and the Baltic Sea, and the second in Belarus, where a nuclear power station is planned to be built just 20 km away from the Lithuanian border.Dva konkrétní případy byly již dnes zmíněny, dva paralelní jaderné projekty: jeden v Kaliningradské oblasti Ruské federace, která je zcela obklopena Litvou, Polskem a Baltským mořem, a druhý v Bělorusku, kde se plánuje postavit jadernou elektrárnu ve vzdálenosti pouhých 20 km od litevské hranice.
A tender may be selected only if the state budget has allocated sufficient funds to the project in question and if the federation of municipalities of the Savonlinna district and the city of Varkaus have undertaken to finance itNabídku lze vybrat jen za předpokladu, že na dotyčný projekt budou ze státního rozpočtu přiděleny dostatečné prostředky a že se federace obcí regionu Savonlinna a město Varkaus zavážou k jeho financování
Private persons who believe a telecommunications carrier or cable operator has violated the relevant provisions of the Communications Act or the Cable Act may either file a complaint with the FCC or take their claims to a federal district courtSoukromé osoby, které se domnívají, že provozovatel veřejné telekomunikační sítě nebo kabelové sítě porušil příslušná ustanovení Communications Act nebo Cable Act, mohou buď podat stížnost u FCC, nebo vznést nárok u federálního okresního soudu
Russia has now provided further information indicating that the outbreak has been contained in the regions (Federal districts) located to the east of the Ural Mountains and can therefore be regionalised for imports of unprocessed feathersRusko nyní poskytlo další informace naznačující, že choroba vypukla v oblastech (federálních okruzích) nacházejících se východně od pohoří Ural, a může být proto regionalizována pro dovozy nezpracovaného peří
Far Eastern Federal DistrictDálnovýchodní federální okruh
Urals Federal DistrictUralský federální okruh
Showing page 1. Found 11218 sentences matching phrase "federal district (brazil)".Found in 15.064 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.