Translations into Czech:

  • folklór   
     
    The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
  • folklor   
  • folkloristika   
  • folklorní   

Other meanings:

 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.
 
hand down (information)
 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

FolkloreFolklór
folkloricfolkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
The region also entices visitors with the hospitality and openness of its people, as well as with its carefully maintained folklore traditions.To vše je navíc podtrženo pohostinností, upřímností a folklórem jeho obyvatel.
Topics may include one or more genres such as the novel, detective novel, political novel, historical novel, utopian fiction or Western; drama; short story; sermon traditions; African American cultural forms, African American folklore; long poem, lyric, philosophical poem, oral poetry; nature writing, autobiography, captivity narrative; narratives of exploration; political oratory; postmodernism; coming-out stories; humor.Intermediate rotating topics course on various European issues.
Exports of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other articles obtained manually from such fabrics and traditional folklore handicraft products to be determined in the framework of the consultations provided for in Article ‧, shall not be subject to quantitative limits under ArticleVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných zhotovených výrobků získaných ručně z těchto tkanin nebo tradičních folklórních řemeslných výrobků, které se určí v rámci konzultací uvedených v článku ‧, nepodléhá množstevním omezením podle článku
Folklore or not, there is a connection between the Kraken and this townNějaká vazba mezi Krakenem a městem tu je
Reading and examination of folklore, as folk art and as cultural holding material; study may focus on types (such as myth, legend, fairy tales); groups (such as miners, cowboys, railroaders); or regions (such as Ozarks, New England, or Scandinavia).Solution of initial and boundary value problems in ordinary and partial differential equations, simulation, and optimization.
Readings will emphasize works of artistic merit, but they may include ancillary material such as folklore, "local color," and historical documents for background study.Programming assignments are used to illustrate the features and weaknesses of the language and to develop the student's proficiency in the use of OOP technology.
The gala evening will be preceded by a full-day cultural presentation, where folklore and other elements typical for the Czech Republic will be represented.Večernímu galapředstavení bude předcházet celodenní kulturní prezentace, ve které budou zastoupeny folklorní a další prvky charakteristické pro Českou republiku.
Exports from Serbia of cottage-industry fabrics woven on hand- or foot-operated looms, garments or other made-up articles obtained manually from such fabrics and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to the quantitative restrictions established under this Agreement, provided that these products originating in Serbia meet the conditions laid down in Annex VIVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel ze Srbska nepodléhá množstevním limitům stanoveným touto dohodou za předpokladu, že tyto výrobky pocházející ze Srbska splňují podmínky stanovené v příloze VI
This museum funds scientific expeditions based on facts... not legends and folkloreToto muzeum sponzoruje vědecké expedice... založené na faktech, ne legendách a historkách
Cottage industry and folklore productsVýrobky domáckého průmyslu a výrobky folklóru
And today' s folklore has also faded somewhatA dnešní folklor je taky jaksi vyšisovaný
We also congratulate her on the responsible and serious way in which she has presented her recommendations, which are focused on the central issue, unlike some of the amendments tabled by the socialists which do not help to solve this problem as they consist of details from political folklore or recommendations which are unfeasible given that they fall outside the competence of Member States.Dále jí blahopřejeme k tomu, že svá doporučení, která se soustředí na základní problém, představila odpovědným a seriózním způsobem na rozdíl o některých návrhů předložených socialisty, které k řešení problému nepřispívají, neboť se jedná o malichernosti politického folklóru či o doporučení, jež spadají mimo pravomoci členských států, a jsou tudíž neproveditelná.
It' s an ancient folklore It' s been passed downJake!Je zapomenutá historie Věž, královna
Sometimes, more folkloric details come into play, broadening the members of this cabal to include the Illuminati, the Freemasons, Rhodes Scholars, or, as always, the Jews.Ke slovu se občas dostávají i folklornější podrobnosti, jež mezi členy této kabaly zahrnují ilumináty, svobodné zednáře, držitele Rhodesova stipendia nebo, tak jako vždycky, Židy.
It' s like a theatre, it' s not a real expression of folklore which is very difficult to find in real life any moreTo je vlastně divadlo, není to ten skutečný projev folkloru, který už je velice těžko k nalezení v terénu
that the...- Spare me the folkloreUšetři mě těch řečí
and nowadays folklore is somehow an anachronismDnešní folklor je jaksi anachronismem
A multicultural survey of the forms and varieties of the mythology and folklore of major western cultures, emphasizing stories of Scandinavian, German, British, and American origin, and the application of these forms in modern cultures and literature.Study of the analysis of computer-based information systems. Emphasis is placed on analysis, specifications development, design, and development of information systems, including the software and databases that support the business needs of organizations.
This has always been a traditional winter social event and the related customs and folklore and the costumes worn are reflected and maintained in popular cultureDomácí zabíjačka prasat a následné zpracování představovaly tradiční událost zimního období, i po společenské stránce, a lidová kultura dodnes připomíná zvyky, folklór a kroje s tím spojené
Burgas with its own art gallery, museum, drama theatre Adriana Budevska, the Opera and the Philharmonic Society, the Puppet Theatre and the Folklore Ensemble Strandja.V Burgasu najdete uměleckou galerii, dramatické divadlo Adriany Budevské, Operu a Filharmonickou společnost, loutkové divadlo a folklorní soubor Strandja.
" mysterious folklore creatures, "" Tajemná stvoření z pověstí "
The expression newsreels (subheading ‧) shall be taken to apply to films of length of less than ‧ m, and depicting current events of a political, sporting, military, scientific, literary, folkloric, touristic, society, etc., natureVýraz aktuality, filmové týdeníky (podpoložka ‧) se vztahuje na filmy o délce menší než ‧ m a zobrazující současné události povahy politické, sportovní, vojenské, vědecké, literární, folklorní, turistické, společenské atd
They covered themes such as folklore and traditions , communication and interaction , art and cultures , or symbols of identity .Tyto příspěvky pokrývaly taková temata jako folklor a tradice , komunikace a interakce , umění a kultury nebo symboly identity .
Only the following varieties may be used as a raw material for Szegedi fűszerpaprika-őrlemény or Szegedi paprika: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (hot), Szegedi non-hot ‧-‧, Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, ZuhatagJako surovinu pro produkt Szegedi fűszerpaprika-őrlemény nebo Szegedi paprika lze použít pouze tyto odrůdy: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (pálivá), Szegedi nepálivá ‧–‧, Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, Zuhatag
Showing page 1. Found 99 sentences matching phrase "folklore".Found in 1.327 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.