Translations into Czech:

  • folklór   
     
    The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
  • folklor   
  • folkloristika   
  • folklorní   

Other meanings:

 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.
 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population
 
hand down (information)

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

FolkloreFolklór
folkloricfolkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
Tourism in relation to the promotion of European culture and heritage: customs, art, architecture, history, folklore, gastronomy, etc. should all play a very important role in an appropriate European tourism policyCestovní ruch ve vztahu k propagaci evropské kultury a dědictví: zvyklosti, umění, architektura, dějiny, folklór, gastronomie atd. – to vše by mělo ve vhodné evropské politice cestovního ruchu hrát velmi významnou roli
Subject: Community support for the Portuguese Folklore FederationPředmět: Dotace Společenství- Federace portugalského folklóru
Folklore evenings with music entertainment, Czech food and beer (light and dark Czech Budvar/Budweiser), wine and non-alcoholic drinks are regularly held in the restaurant hall.V hale restaurace se pravidelně konají folklorní večery s hudební produkcí, českou kuchyní a pivem (světlé a tmavé pivo Budvar/Budweiser), vínem a nealkoholickými nápoji.
Topics may include one or more genres such as the novel, detective novel, political novel, historical novel, utopian fiction or Western; drama; short story; sermon traditions; African American cultural forms, African American folklore; long poem, lyric, philosophical poem, oral poetry; nature writing, autobiography, captivity narrative; narratives of exploration; political oratory; postmodernism; coming-out stories; humor.Intermediate rotating topics course on various European issues.
Cottage industry and folklore productsVýrobky domáckého průmyslu a výrobky folklóru
In the WTO, on the issues related to the relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folkloreve WTO, o otázkách týkajících se vztahu mezi dohodou TRIPS a Úmluvou o biologické rozmanitosti, ochranou tradičních vědomostí a folklorem
Exports of both Parties of cottage industry fabrics woven on hand-of foot-operated looms, garments or other made up articles obtained manually from such fabrics, and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to quantitative limitsVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel, uskutečňovaný kteroukoliv ze stran, nepodléhá množstevním omezením
Tibetan arts were frozen into folkloric emblems of an officially promoted “minority culture.”Tibetské umění se zakonzervovalo do folklórních emblémů oficiálně podporované „menšinové kultury“.
That' s not folklore, that' s so calledFolklor to není, spíš bych myslel
Cottage industry and folklore products originating in RomaniaDomácký průmysl a folklorní výrobky pocházející z Rumunska
traditional folklore products of Vietnam made by hand, in a list to be agreed between the Community and Vietnamručně zhotovené tradiční vietnamské výrobky folklóru, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Vietnamem
The stories of these epic battles were recorded in folklore around the world... culminating here in RomaniaPříběhy o impozantních bitvách se tradují po celém světe... a vrcholí zde v Rumunsku
Bean festivals at various locations at harvest time with associated local cultural and folklore eventsfazolové slavnosti na různých místech v době sklizně spojené s místními kulturními a folklórními událostmi
They covered themes such as folklore and traditions , communication and interaction , art and cultures , or symbols of identity .Tyto příspěvky pokrývaly taková temata jako folklor a tradice , komunikace a interakce , umění a kultury nebo symboly identity .
Domažlice is althe center of the Chodsko ethnographic region where the traditions of folklore bagpipe music, dance, traditions and customs are preserved in a lively manner.– toto úctyhodné časové rozpětí mnoha desetiletí najde za několik dní své zrealizované pokračování v podobě již 56. Chodských slavností – Vavřinecké pouti, kdy po celý víkend ožijí všechna pódia v centru města zvuky lidové hudby v podání chodských i hostujících souborů.
Exports of both Parties of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other made up articles obtained manually from such fabrics, and of traditional folklore handicraft products shall not be subject to quantitative limitsVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručně nebo nožně ovládaných stavech, oděvů nebo jiných výrobků získávaných ručně z těchto tkanin a výrobků tradičních folklórních řemesel, uskutečňovaný kteroukoliv ze stran, nepodléhá množstevním omezením
The expression newsreels (subheading ‧) shall be taken to apply to films of length of less than ‧ m, and depicting current events of a political, sporting, military, scientific, literary, folkloric, touristic, society, etc., natureVýraz aktuality, filmové týdeníky (podpoložka ‧) se vztahuje na filmy o délce menší než ‧ m a zobrazující současné události povahy politické, sportovní, vojenské, vědecké, literární, folklorní, turistické, společenské atd
traditional folklore products of Bulgaria made by hand, in a list to be agreed between the Community and Bulgariaručně zhotovené tradiční bulharské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Bulharskem
I love folklore... and the old superstitionsMám ráda pověry a staré obyčeje
Local folklore says that the black spots are the bruises from the windfall apples hitting the pigsPodle místní lidové tradice jsou černé skvrny prasat modřiny po padajících jablkách shozených větrem
It' s an ancient folklore It' s been passed downJake!Je zapomenutá historie Věž, královna
Only the following varieties may be used as a raw material for Szegedi fűszerpaprika-őrlemény or Szegedi paprika: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (hot), Szegedi non-hot ‧-‧, Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧ (hot), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, ZuhatagJako surovinu pro produkt Szegedi fűszerpaprika-őrlemény nebo Szegedi paprika lze použít pouze tyto odrůdy: Bíbor, Bolero, Délibáb, Fesztivál, Folklor, Kárminvörös, Mihályteleki, Napfény, Remény, Rubinvörös, Sláger, Szegedi F-‧ (pálivá), Szegedi nepálivá ‧–‧, Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧ (pálivá), Szegedi ‧, Szegedi ‧, Viktória, Zuhatag
It' s like a theatre, it' s not a real expression of folklore which is very difficult to find in real life any moreTo je vlastně divadlo, není to ten skutečný projev folkloru, který už je velice těžko k nalezení v terénu
Showing page 1. Found 99 sentences matching phrase "folklore".Found in 0.434 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.