Translations into Czech:

  • folklór   
     
    The traditional and common beliefs, practices and customs of a people, which are passed on as a shared way of life, often through oral traditions such as folktales, legends, anecdotes, proverbs, jokes and other forms of communication.(Source: VFP)
  • folklor   
  • folkloristika   
  • folklorní   

Other meanings:

 
The tales, legends and superstitions of a particular ethnic population.
 
tales, legends and superstitions of a particular ethnic population
 
hand down (information)

Similar phrases in dictionary English Czech. (2)

FolkloreFolklór
folkloricfolkloristický

    Show declension

Example sentences with "folklore", translation memory

add example
Slávek Volavý from Strážnice has got the same kind of the house, but I have two cousins, they' re twins.One studied folklore, I think he' d like it tooSlávek Volavý ze Strážnice má taky takovou chalupu, já mám dva synovce, dvojčata, jeden studoval folklor, myslím, by se mu to též líbilo
Cottage industry and folklore products originating in VietnamVýrobky domáckého průmyslu a folklórní výrobky pocházející z Vietnamu
You see those folkloric musicians?Vidíte tu folklórní skupinu?
traditional folklore products of Bulgaria made by hand, in a list to be agreed between the Community and Bulgariaručně zhotovené tradiční bulharské folklórní výrobky, které jsou na seznamu dohodnutém Společenstvím a Bulharskem
The gala evening will be preceded by a full-day cultural presentation, where folklore and other elements typical for the Czech Republic will be represented.Večernímu galapředstavení bude předcházet celodenní kulturní prezentace, ve které budou zastoupeny folklorní a další prvky charakteristické pro Českou republiku.
Topics may include one or more genres such as the novel, detective novel, political novel, historical novel, utopian fiction or Western; drama; short story; sermon traditions; African American cultural forms, African American folklore; long poem, lyric, philosophical poem, oral poetry; nature writing, autobiography, captivity narrative; narratives of exploration; political oratory; postmodernism; coming-out stories; humor.Intermediate rotating topics course on various European issues.
Subject: Community support for the Portuguese Folklore FederationPředmět: Dotace Společenství- Federace portugalského folklóru
Exports of cottage industry fabrics woven on hand-or foot-operated looms, garments or other articles obtained manually from such fabrics and traditional folklore handicraft products to be determined in the framework of the consultations provided for in Article ‧, shall not be subject to quantitative limits under ArticleVývoz tkanin domáckého průmyslu tkaných na ručních nebo nožních stavech, oděvů nebo jiných zhotovených výrobků získaných ručně z těchto tkanin nebo tradičních folklórních řemeslných výrobků, které se určí v rámci konzultací uvedených v článku ‧, nepodléhá množstevním omezením podle článku
Local folklore suggests that the sausage was originally introduced with the influx of German miners to the area in the ‧th centuryMístní folklór dává původ klobásy do souvislosti s příchodem německých horníků do oblasti v ‧. století
Sometimes, more folkloric details come into play, broadening the members of this cabal to include the Illuminati, the Freemasons, Rhodes Scholars, or, as always, the Jews.Ke slovu se občas dostávají i folklornější podrobnosti, jež mezi členy této kabaly zahrnují ilumináty, svobodné zednáře, držitele Rhodesova stipendia nebo, tak jako vždycky, Židy.
Survey of representative works of fiction, poetry, drama, folklore, personal narratives, and essays from various countries on the African continent written in or translated into English.The focus will be on understanding the algorithms underlying data mining and on the practical use of those algorithms. Students will use data mining software to analyze collections of data.
Reading and examination of folklore as national or international cultural holding material will serve to introduce research methods of the discipline and major genres of folklore: folk narrative, folk song, and material culture.Solution of systems of linear and nonlinear equations, interpolation, integration, approximation, matrix computations. Problem solution will include the use of software.
The image of the laumė or woodland fairy in traditional Lithuanian oral folklore and in K. Kalinowski’s contemporary comic strip Łauma.Laumės vaizdavimas lietuvių tautosakinėje tradicijoje ir šiuolaikiniame K. Kalinovskio komikse Laumė (Łauma)
I gave William Compton a few bits of hand- me- down folklore we' ve accumulated over the centuries, but who knows if it' s gospel or gorilla shit?Dala jsem Williamu Comptonovi pár rad, jak ji porazit, které se nasbíraly za ta staletí, ale kdo ví, jestli je to evangelium nebo k ničemu?
Folklore or not, there is a connection between the Kraken and this townNějaká vazba mezi Krakenem a městem tu je
Our mother- tongue, our folkloreNaši řeč, naše kroje
In WIPO, on the issues dealt with in the framework of the Intergovernmental Committee on Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore; andve WIPO, o otázkách projednávaných v rámci mezivládního výboru pro genetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor a
Genetic resources, traditional knowledge and folkloreGenetické zdroje, tradiční vědomosti a folklor
Burgas with its own art gallery, museum, drama theatre Adriana Budevska, the Opera and the Philharmonic Society, the Puppet Theatre and the Folklore Ensemble Strandja.V Burgasu najdete uměleckou galerii, dramatické divadlo Adriany Budevské, Operu a Filharmonickou společnost, loutkové divadlo a folklorní soubor Strandja.
For the Council of the European CommunitiesList of traditional folklore products of Vietnam made by hand referred to in paragraph ‧ (c) of Protocol DZa Radu Evropských společenství Seznam tradičních ručně výráběných vietnamských folklórních výrobků uvedených v odst. ‧ písm. c) protokolu D
The region also entices visitors with the hospitality and openness of its people, as well as with its carefully maintained folklore traditions.To vše je navíc podtrženo pohostinností, upřímností a folklórem jeho obyvatel.
It' s an ancient folklore It' s been passed downJake!Je zapomenutá historie Věž, královna
Tourism in relation to the promotion of European culture and heritage: customs, art, architecture, history, folklore, gastronomy, etc. should all play a very important role in an appropriate European tourism policyCestovní ruch ve vztahu k propagaci evropské kultury a dědictví: zvyklosti, umění, architektura, dějiny, folklór, gastronomie atd. – to vše by mělo ve vhodné evropské politice cestovního ruchu hrát velmi významnou roli
The expression newsreels (subheading ‧) shall be taken to apply to films of length of less than ‧ m, and depicting current events of a political, sporting, military, scientific, literary, folkloric, touristic, society, etc., natureVýraz aktuality, filmové týdeníky (podpoložka ‧) se vztahuje na filmy o délce menší než ‧ m a zobrazující současné události povahy politické, sportovní, vojenské, vědecké, literární, folklorní, turistické, společenské atd
A multicultural survey of the forms and varieties of the mythology and folklore of major western cultures, emphasizing stories of Scandinavian, German, British, and American origin, and the application of these forms in modern cultures and literature.Study of the analysis of computer-based information systems. Emphasis is placed on analysis, specifications development, design, and development of information systems, including the software and databases that support the business needs of organizations.
Showing page 1. Found 94 sentences matching phrase "folklore".Found in 0.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.