Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
(Continue learning new vocabulary for your SAT I exam.(Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!.
Regulation (EC) No ‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPVNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV
Is that in your vast vocabulary?Je to ve vašem rozsáhlém slovníku?
Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the common procurement vocabulary (CPV) (OJ L ‧, ‧.‧.‧, pNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úř. věst. L ‧, ‧.‧.‧, s
Unusual of you, Mr. Neville...... to profess to an ignorance of a subject which before...... you would be anxious to have us believe was an essential...... prerequisite to an artist' s vocabularyJakže?Chcete říct, že jste nevědomý ve věcech, které, jak jste předtím tvrdil, jsou umělci nezbytné?
Standardised UN/ECE Vocabulary for Radio Connections in Inland Navigation (UN Economic Commission for Europe Novnitrostátní předpisy pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách
A contract shall be deemed to be a works contract only if its subject-matter specifically covers the execution of activities under Division ‧ of the Common Procurement Vocabulary laid down by Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPV) (hereinafter the ‘CPV), even if the contract covers the provision of other services necessary for the execution of such activitiesZakázka se považuje za zakázku na stavební práce, pouze pokud její předmět konkrétně zahrnuje provedení činností podle oddílu ‧ společného slovníku pro veřejné zakázky stanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (dále jen CPV), a to i když zakázka zahrnuje poskytování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností
MAIN VOCABULARYHLAVNÍ SLOVNÍK
(A couple of words from personal experience: learning Latin greatly helps in learning advanced English vocabulary since large percentage of English words come from Latin.(Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře.
The word 'BRIC' - for Brazil, Russia, India and China - is very much in the vocabulary of foreign-policy specialists, and Brazil is indeed an emerging global player.Označení "BRIC" pro Brazílii, Rusko, Indii a Čínu je velice často užívané ve slovníku odborníků na zahraniční politiku a z Brazílie se doopravdy stává celosvětový hráč.
The name of the vocabulary you are editingJméno upravovaného slovníku
While brushing up the vocabulary and abbreviations of the age of superpower deterrence, they discover that such a world has gone.I když oprášili starý slovník období velmocenského zastrašování, zjišťují, že jejich starý svět je pryč.
Design, Graphics and many VocabulariesNávrh, grafika a mnoho slovníků
The word is not in my vocabulary.- [ Strings Vibrating ] But in this case, well- chosen, my dearTakové slovo neznám, ale vystihuje moje pocity
(While your existing vocabulary is maybe extensive the SAT I will probably cover words that you still don't know.(Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení.
VocabularyTerminologický slovník
As the Agricultural Age faded, a whole new vocabulary was invented, and the world became familiar with terms like steam pressure, revolutions per minute, and assembly lines.Když vypršela doba zemědělská, byl vytvořen či objeven celý nový slovník, svět si začal zvykat na takové výrazy jako je tlak páry, počet otáček za minutu a montážní linka.
Can' t is not in your vocabulary, cadet!Slovo nejde nepatří do vašeho slovníku, kadete
We can tailor the vocabulary to your specific situations a little laterPozději můžeme slovník upravit pro konkrétní situace
Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council on the Common Procurement Vocabulary, is to be incorporated into the AgreementDo dohody je třeba začlenit nařízení Komise (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. prosince ‧, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky
Having regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ on the Common Procurement Vocabulary (CPV), and in particular Article ‧ thereofs ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ‧/‧ ze dne ‧. listopadu ‧ o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), a zejména na článek ‧ uvedeného nařízení
As we focus on sexual reproductive health rights, we hear from the other side that they have problems with the vocabulary used in this resolution.Když hovoříme o právech v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, z druhé strany posloucháme, že mají problém s terminologií použitou v tomto usnesení.
The list of installed vocabulariesSeznam slovníků
Showing page 1. Found 12236 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 14.538 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.