Translations into Czech:

  • slovníček   

Example sentences with "vocabulary book", translation memory

add example
COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPVSPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV
Print the active vocabulary documentVytiskne aktivní slovníček
GENERAL BASIC VOCABULARY FOR SENSORY ANALYSISOBECNÝ ZÁKLADNÍ SLOVNÍK PRO SENZORICKOU ANALÝZU
II.‧.‧) Common procurement vocabulary (CPVII.‧.‧) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV
(Learn more Vocabulary of GRE and TOEFL tests with the word games and improve your english.(Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. There is no bad weather, all weather is fine.
Sounds, grammar, and vocabulary of the Old English Language including readings in Old English poetry and prose.Networking protocols and architecture, data encoding and transmission, network management, and distributed applications. Prerequisites: CS 314 and CS 340.
They methodically extracted an international vocabulary common to the major languages of Europe.Tito metodicky vytvořili mezinárodní slovník, společný pro největší evropské jazyky.
Supplementary vocabulary (if applicableDoplňkový slovník (ve vhodných případech
The list of words in the vocabularySeznam slov ve slovníku
Selection of the right topics , the right vocabulary , and the right people is important for having ‘ a dynamic strategy ’ , and in ensuring that the strategic priorities will be met .Výběr správného tématu , správný slovník a správní lidé jsou důležitým předpokladem pro vybudování „ dynamické strategie “ a pro zajištění splnění strategických priorit .
Main vocabularyHlavní slovník
In large part as a result, English has one of the largest lexicons (vocabularies) of any world language, and is particularly rich in synonyms and near-synonyms. It is the primary (native) language of approximately 400 million people worldwide, as well as a secondary, or learned language of 600 million more.As formal head of state, the president is granted specific powers such as the right to nominate Constitutional Court judges, dissolve parliament under certain conditions, and enact a veto on legislation.
In its previous opinion on nanosciences and nanotechnologies, the EESC recognised that it would be helpful to include a brief definition of the main terms used, reflecting the fact that the opinion dealt with a partly new subject, whose vocabulary was little known or at any rate little usedEHSV ve svém předcházejícím stanovisku k tématu nanověd a nanotechnologií uznal za vhodné podat úvodem jednoduchý výklad, ve kterém by souhrnně formuloval nejčastěji použité pojmy, neboť stanovisko se týkalo částečně nového předmětu, jehož terminologie je málo známá nebo je zřídkakdy používána
It is a Germanic language with a clear enough grammar structure and a very rich vocabulary that allows you build sentences easily.Its complexity is due to the morphology with the noun, adjective inflection and verb conjugation.
Vocabulary PracticeProcvičování slovní zásobyName
Your vocabulary is very impressiveTvůj výběr slov je velmi působivý
While brushing up the vocabulary and abbreviations of the age of superpower deterrence, they discover that such a world has gone.I když oprášili starý slovník období velmocenského zastrašování, zjišťují, že jejich starý svět je pryč.
The word 'BRIC' - for Brazil, Russia, India and China - is very much in the vocabulary of foreign-policy specialists, and Brazil is indeed an emerging global player.Označení "BRIC" pro Brazílii, Rusko, Indii a Čínu je velice často užívané ve slovníku odborníků na zahraniční politiku a z Brazílie se doopravdy stává celosvětový hráč.
the description of the various types of contract shall be based on the reference nomenclature constituted by the common procurement vocabulary (CPV) within the meaning of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the CouncilKvalifikace různých typů zakázek vychází z referenční nomenklatury, kterou tvoří společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č
You can hide things in vocabularyZa dobrou mluvu se dá schovat spousta věcí
SUPPLEMENTARY VOCABULARYDOPLŇKOVÝ SLOVNÍK
A vocabulary licence is GPL Version 2; GNU General Public License.Tuto slovní zásobu nelze dále upravovat ani ji samostatně šířit.
Showing page 1. Found 12500 sentences matching phrase "vocabulary book".Found in 4.486 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.