pronunciation: IPA: /təˈɡɛð.ə(ɹ)/ /tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/ tə'geðəɸ /tʊˈɡɛðɚ/ , SAMPA: /tU"gED@`/ /tU"gED.@(r\)/ /t@"gED.@(r\)/          

Translations into Welsh:

  • gyda’i gilydd   
  • ynghyd   
    (advb   )

Other meanings:

 
At the same time, in the same place; in close association.
 
together (with)
 
At the same time.
 
Mentally and emotionally stable.
 
In contact with each other or in proximity.
 
(be) together
 
(colloquial) well organized, well developed.
 
simultaneous(ly)
 
Assembled in one place.
 
Into one place; into a single thing; combined
 
With a common plan.
 
at the same time, in the same place
 
With cooperation and interchange.
 
(all) together
 
into one place

Similar phrases in dictionary English Welsh. (15)

birds of a feather flock togetheradar o’r unlliw hedant i’r unlle
consult togethercydymgynghori
decide togethercydbenderfynu
flow togethercydlifio
gather togethercydgynnull; cydgasglu; cydgrynhoi
heap togethercruglwytho
join togethercyd-uno
live togethercyd-fyw; cydfyw
lodge togethercydletya
plan togethercydfwriadu
recite togethercydadrodd
sing togethercydganu
suffer togethercyd-ddioddef
travel togethercyd-deithio
work togethercydweithio

    Show declension

Example sentences with "together", translation memory

add example
Consider run-together & words as spelling errorsYstyried geiriau & difwlch fel camgymeriadau sillafu
This scheme brings together schools in at least three Member States to work on European Educational Projects ( EEPs ) that have been jointly devised . The main aim of the programme is to build up contacts between pupils from different countries and to promote coopera tion between schools .Amcan y cynllun hwn yw dod ag ysgolion o leiaf tair Aelod-Wlad ynghyd i weithio ar brosiectau Addysgol Ewropeaidd ( EEP ) , wedi ' u dyfeisio ar y cyd er mwyn meithrln cysylltiadau rhwng disgyblion o wahanol wledydd ac i hybu cydweithrediad rhwng ysgolion .
Skip run-together wordsHepgor geiriau difwlch
Well over 2 billion people across use GSM and by 2005 this standard had amassed more consumers than for all other cellular technologies in the world put together .Mae ymhell dros 2 biliwn o bobl ledled Ewrop yn defnyddio GSM ac erbyn 2005 roedd y safon hon wedi casglu mwy o ddefnyddwyr na ’ r holl dechnolegau cellog eraill yn y byd gyda ’ i gilydd .
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' Tile Euro : one currencyfor Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise the Information Programme for the European Citizen launched by the European Commission and the European Parliament .Mae ' Dinasyddion yn Gynlaf a ' r ymgyrehoedd gwybodaelh pwysig craill , ' Yr Ewro : un arian i Ewrop ' a ' Gadeweh inni adeiladu Ewrop gyda ' n G ily dd ' i gyd yn rhan o ' r Rhaglen Wybodaeth i ' r Dinesydd Ewropeaidd a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a ' r Senedd Ewropeaidd .
These are short higher-education study periods bringing together students and teachers from several countries who wish to discover new ways of looking at a specific subject and of comparing and testing teaching methods in a class with an international dimension .Cyfnodau astudio addysg uwch byrion yw ' r rhain sy ' n dod ag athrawon a myfyrwyr o nifer o wledydd ynghyd i ddarganfod ffyrdd newydd o edrych ar bwnc penodol ac i gymharu a phrofi dulliau dysgu mewn dosbarth ag iddo ddimensiwn rhyngwladol .
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' The Euro : one currency for Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise the Information Progr amme for the European Citizen launched by the European Commission and the European Parliament .Mae ' Dinasyddion yn Gyntaf a ' r ymgyrchoedd gwybodaeth pwysig eraill , ' Yr Ewro : un arian i Ewrop ' a ' Gadewch inni adeiladu Ewrop gyda ' n Gilydd ' i gyd yn rhan o ' r Rhaglen Wybodaeth i ' r Dinesydd Ewropeaidd a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a ' r Senedd Ewropeaidd .
This scheme brings together schools in at least three Member States to work on European Educational Projects ( EEPs ) that have been jointly devised . The main aim of the programme is to build up contacts between pupils from different countries and to promote coopera tion between schools .Amcan y cynllun hwn yw dod ag ysgolion o leiaf tair Aelod-Wlad ynghyd i weithio ar brosiectau Addysgol Ewropeaidd ( EEP ) , wedi ' u dyfeisio ar y cyd er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng disgyblion o wahanol wledydd ac i hybu cydweithrediad rhwng ysgolion .
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' The Euro : one currency for Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise the Information Programme for the European Citizen launched by the European Commission and the European Parlia ment .Mae ' Dinasyddion yn Gyntaf a ' r ymgyrchoedd gwybodaeth pwysig era / / / , ' Yr Ewro : un arian i Ewrop ' a ' Gadewch inni adeiladu Ewrop gyda ' n Gilydd ' i gyd yn rhan o ' r Rhaglen Wybodaeth i ' r Dinesydd Eivropeaidd a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a ' r Senedd Ewropeaidd .
There is nowhere to dig, so you must dodge the enemies and avoid falling to the concrete at the wrong time. Try to keep the enemies together. If an enemy has gold coloring, he is holding a nugget. He might drop it as he runs over the concrete or maybe at the top of a ladder... patience, patience!Does dim unlle i balu, felly fe fydd yn rhaid i chi osgoi' r gelynion ac osgoi syrthio i' r concrit ar yr amser anghywir. Ceisiwch gadw' r gelynion gyda' u gilydd. Os oes gan gelyn amliniad aur, mae' n cario clapun o aur. Efallai bydd yn ei ollwng wrth redeg ar hyd y concrit neu efallai ar frig ysgol... amynedd!!
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' The Euro : one currency for Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise the ' Information programme for the European citizen ' launched by the European Commission and the European Parliament .' Dinasyddion yn Gyntaf a ' r ddau gyfarwyddyd arali uchel eu blaenoriaeth scf ' Yr Ewro : yr un arian ledled Ewrop ' ac ' AdeUadwn Ewrop gyda ' n gilydd ' yw cynnwys y Rhaglen Wybodaeth a ¡ ansiwyd gan y Cotnisium Ewropeaidd a Senedd Ewrop ar gyfer Dinasyddion Ewrop .
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' Vie Euro : one currency for Europe ' and ' Lei ' s build Europe together ' comprise the Information Programme for the European Citizen launched by the European Commission and the European Parliament .Bydd y canllawiau yn disgriflo hefyd yr a modau sy ' n gysylltiedig â ' r hawliau hynny .
Reply-To addresses This sets the Reply-to: header to contain a different email address to the normal From: address. This can be useful when you have a group of people working together in similar roles. For example, you might want any emails sent to have your email in the From: field, but any responses to go to a group address. If in doubt, leave this field blankCyfeiriadau Ateb-I Mae hwn yn gosod y penawd Ateb-i: i gynnwys cyfeiriad ebost gwahanol i' r cyfeiriad Oddiwrth: rferol. Gall hyn fod yn ddefnyddiol pan mae gennych cylch o bobl sy' n gweithio efo' u gilydd mewn ffyrdd tebyg. Er enghraifft, efallai hoffech i ebostau a anfonir gael eich cyfeiriad yn y maes Oddiwrth:, ond i ymatebion fynd i gyfeiriad cylch. Os mewn amheuaeth, gadewch y maes yma' n wag
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' The Euro : one currency for Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise tile Information Programme for the European Citizen launched by the European Commission and the European Parliament .Ichi gael gwneud y gorau o ' r cyfleoedd hyn , mae ' r UE yn cyhoeddi cyfres o ganllawiau i esbonio ' ch hawliau . Bydd y canllawiau yn disgrifio hefyd yr amodau sy ' n gysylltiedig â ' r hawliau hynny .
' Citizens First ' and the other priority information actions , ' The euro : one currency for Europe ' and ' Let ' s build Europe together ' comprise the information programme for the European citizen launched by the European Commission and the European Parliament .' Dinasyddion yn Gyntaf a ' r ddau gyfarwyddyd arali uehel eu blaenoriaeth sef ' Yr Ewro : arian unffurf led led Ewrop ' ae ' Adeiladwn Ewrop gyda ' n gilydd ' yw eynnwys y Rhaglen Wybo daeth a lansiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop ar gyfer Dinasyddion Ewrop .
These are short higher education study periods bringing together students and teachers from several countries who wish to discover new ways of looking at a specific subject and of comparing and testing teaching methods in a class with an international dimension .Cyfnodau astudio addysg uwch byrion yw ' r rhain sy ' n dod ag athrawon a myfyrwyr o nifer o wledydd ynghyd i ddarganfod ffyrdd newydd o edry ch ar bwnc penodol ac i gymharu a phrofi dulliau dysgu mewn dosbarth ag iddo ddlmensiwn rhyngwladol .
Showing page 1. Found 16 sentences matching phrase "together".Found in 6.806 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.