Translations into Danish:

 • norrønt   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • oldnordisk   
  (Proper noun  )
   
  language of Scandinavia before 1400 CE
 • Norrønt   

Other meanings:

 
The language of Scandinavia before 1400 CE, the common ancestor of modern Swedish, Danish, Norwegian, Faroese, and Icelandic.
 
Collective name for the North Germanic languages spoken between 800 (begin of Viking era) and 1500 in Scandinavia.

Example sentences with "Old Norse", translation memory

add example
Thus Dr Steven Tranter ( Freiburg ) who has a specialisation in Old Norse , besides Celtic , lectured in Galway on the relations between medieval Irish and medieval Norse literature .Dr. Steven Tranter ( Freiburg ) , som foruden i keltisk også er specialist i oldnordisk , holdt således i Galway forelæsninger om forbindelserne mellem den irske og den oldnordiske middelalderlitteratur .
Now, based on a centuries- old translation of a Norse text... historians have believed the Journal resides in IrelandLfølge en gammel oversættelse af en vikingetekst skal bogen være i Irland
I' il try, but I' ve never spoken Old Norse, only read itJeg kan prøve, men jeg har kun læst oldnordisk
The image of Sweden as a nation of blondes has various sources : from the fact that the Vikings were all supposed to be blonde warriors , to the images of the Norse gods and then the Swedish films of the 1950s and 1960s which depicted Swedish women as blondes .Billedet af Sverige som en nation af lyshårede skyldes flere ting , blandt andet at vikingerne regnes for at have været blonde krigere , forestillingen om blonde , nordiske guder og 50 ' erne og 60 ' ernes » vovede « film , hvor alle svenske kvinder var blonde . Selvom der selvfølgelig er flere lyshårede personer i Skandinavien end i Middelhavslandene , er Sverige langt fra det ensartede samfund , som de t var i forrige århundrede .
On the cover it reads Tarjeta de Identidad (Identity card); issued to the parents of accredited staff and to their children from eighteen to twenty-three years oldmed følgende angivelse på omslaget Tarjeta de Identidad (identitetskort), udstedt til forældre til akkrediteret personale og til deres børn i alderen ‧-‧ år
It can only succeed - and now I am coming to the age-old question of money - if everyone is prepared to look beyond their national interests, which are quite legitimate - in Germany too - and to set aside the conflicts between national interests in Europe for the sake of the compromise represented by integration.Det vil kun kunne fungere - nu kommer jeg til de kære penge - hvis alle er rede til at se bort fra deres nationale interesse, som er helt legitim - for øvrigt også for Tyskland helt legitim - for Europa fungerer i det spændingsforhold, formuleringen af de nationale interesser udgør, som brydes i integrationskompromiset.
If only certaln moments In llfe could last, just stay frozen, like some old vaseGid den slags øjeblikke kunne vare ved-- og stå stille, som billedet på en gammel vase
Only one recorded death has been published: after an overdose of ‧ mg/kg, a ‧-month old child developed an apnoeic episode with seizures and a fatal aspiration pneumoniaDer er kun offentliggjort ét registreret dødsfald: efter en overdosis på ‧ mg/kg, udviklede et ‧ måneders gammelt barn en apnoëisk episode med kramper og en fatal aspirationspneumoni
I'm too old for him.Jeg er for gammel til ham.
In these circumstances , Mr President , the Greens call on the Commission to refrain from incantations and old recipes .RAGGIO projektet » det indre marked « gav vi dengang igen markedet tiltro og genopsving .
There are thus many doubts about the old Fund .også på den fra et rent nationalt politisk synspunkt .
Madam President, I would first like to remind people that the Green Group in the European Parliament considers it highly positive that this directive has been proposed to amend the earlier Directive 93/75/EEC, to incorporate into the scope of the old directive the conditions for the transportation of nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive waste on board ships.Fru formand, jeg vil først og fremmest gerne minde om, at V-Gruppen finder det meget positivt, at dette forslag til direktiv, som ændrer det tidligere direktiv nr. 75 fra 1993, er blevet fremsat; hovedformålet er at inddrage betingelserne for transport af nukleart brændstof - plutonium og stærkt radioaktivt affald - om bord på skibe i det gamle direktivs anvendelsesområde.
We' re the old men, AceVi er de gamle drenge, Ace
That is quite old - in fact, it is as old I am and that is quite old.Denne er temmelig gammel, den er faktisk lige så gammel, som jeg er, og det er temmelig gammel.
Enlargement will ensure that the old iron curtain is not replaced by a velvet one, excluding part of the continent from the benefits of belonging to the European family.Udvidelsen vil sikre, at det gamle jerntæppe ikke erstattes af et fløjlstæppe, der udelukker en del af kontinentet fra fordelene ved at tilhøre den europæiske familie.
The History plugin, when activated, records conversations using any & im; system and allows you to view old conversations later. A History item appears in each Metacontact 's context menu so you can view the message history for that metacontactHistorik-plugin, optager konversationer med hvilket som helst & im;-system, og lader dig kigge på gamle konversationer, når det er aktiveret. Punktet Historik vises i hver metakontakts sammenhængsafhængige menu, så du kan se beskedhistorikken for metakontakten
Do you really think the Old Man is gonna be there?Tror du virkelig, den Gamle vil være der?
BREEDING AND PRODUCTIVE POULTRY OTHER THAN RATITES, HATCHING EGGS AND DAY-OLD CHICKS OTHER THAN OF RATITESAVLS- OG BRUGSFJERKRÆ, BORTSET FRA STRUDSEFUGLE, SAMT RUGEÆG OG DAGGAMLE KYLLINGER, DOG IKKE AF STRUDSEFUGLE
Mr President, there is an old Swahili saying: ‘Never stand between a river and a hippopotamus’. I feel a bit like that right now!Hr. formand, der er et gammelt ordsprog på swahili om, at man aldrig skal stå imellem en flod og en flodhest, og sådan føler jeg det lidt lige nu!
Maybe if you old folks had a little of that magic still left in you, you could wake up back in your old, nice bodies, but with fresh young mindsHvis I havde lidt magi i jer, ville I vågne op i jeres gamle kroppe, men med friske unge sind
Look at the countries where the banks have needed economic support - they are mainly the old Member States, not the new ones.Se på de lande, hvor bankerne har haft brug for økonomisk støtte - de er hovedsagelig de gamle medlemsstater, ikke de nye.
Non-contributory State old-age and invalidity pension (Decree-Law No ‧/‧ of ‧ OctoberIkke-bidragspligtig alders- og invalidepension (lovdekret nr. ‧/‧ af ‧. oktober
Showing page 1. Found 17829 sentences matching phrase "Old Norse".Found in 13.633 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.