pronunciation: IPA: skwɛə(r) /skwɛə(r)/ , SAMPA: /skwE@(r)/ skwE@(r)      

Translations into Finnish:

 • neliö   
  (Noun, Adjective  ) [geometria]
   
  in the names of units
   
  polygon
   
  second power
 • aukio   
  (Noun  ) []
   
  open space in a town
   
  An open area in a town, sometimes including the surrounding buildings.
 • tori   
  (Noun  )
   
  open space in a town
 • ruutu   
  (Noun  )
   
  a cell in a grid
   
  symbol on a telephone
 • nelikulmainen   
  (Adjective  )
   
  shaped like a square
   
  Having the shape of a square (the polygone).
 • suorakulma   
  (Noun  )
   
  tool
 • lokero   
 • maatila   
 • neliöidä   
  (Verb  )
   
  geometry: to draw a square with same area as sthg else
 • neliöjalka   
  (Noun  )
   
  unit of one hundred square feet
 • neliöön   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
 • nähden   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
 • potenssiin   
  (Verb  )
   
  math: to multiply by itself
 • ratkaista   
  (Verb  )
   
  to resolve
 • risuaita   
  (Noun  )
   
  symbol on a telephone
 • selittää   
  (Verb  )
   
  to adjust or adapt so as to bring into harmony with something
 • suoraan kulmaan   
  (Verb  )
   
  to adjust something so that aligns with or is a right angle to something else
 • suorakulmaisesti   
  (Adjective  )
   
  at right angles to
 • tavallinen   
  (Noun  )
   
  slang: socially conventional person
 • toinen potenssi   
  (Noun  )
   
  second power
 • huone   
 • hölmö   
 • kulmamitta   
 • levy   
 • maksaa velkansa   
 • nelikulmio   
 • neliömäinen   
 • oikeanpuolinen   
 • paikka   
 • potenssi   
 • rehellinen   
 • rehti   
 • reilu   
 • ruudukko   
 • selvittää   
 • sovinnainen   
 • sovittaa   
 • suora   
 • suoraan   
 • suorakulmainen   
 • suoraviivainen   
 • tanakka   
 • tasoittaa   
 • uskollinen   
 • virittää   

Other meanings:

 
socially conventional
 
(colloquial, US) A square meal.
 
An L- or T-shaped tool used to place objects or draw lines at right angles.
 
(mathematics) The second power of a number, value, term or expression.
 
(cricket) The central area of a cricket field, containing several pitches laid out next to one another - only one being used at a time.
 
(UK) The symbol # on a telephone; hash.
 
(cricket) in line with the batsman's popping crease.
 
At right angles to.
 
To resolve.
 
(academia) A mortarboard
 
(roofing) A unit used in measuring roof area equivalent to 100 square feet (9.29 m2) of roof area.
 
square (or cube)
 
(slang) A socially conventional person; typically associated with the 1950s
 
(transitive) To draw, with a pair of compasses and a straightedge only, a square with the same area as.
 
Delimited area on a game board, a form or in a table
 
Honest; straightforward.
 
Correctly aligned with respect to something else
 
Any simple object with four nearly straight and nearly equal sides meeting at nearly right angles.
 
(transitive, mathematics) Of a value, term, or expression, to multiply by itself; to raise to the second power.
 
Used in the names of units of area formed by multiplying a unit of length by itself.
 
A cell in a grid.
 
(North America) A dessert cut into rectangular pieces, or a piece of such a dessert.
 
(geometry) A polygon with four sides of equal length and four angles of 90 degrees; a regular quadrilateral whose angles are all 90 degrees.
 
Fair.
 
Mathematics: to multiply a value, term, or expression by itself.
 
(slang) Socially conventional; boring.
 
(real estate jargon) A unit of measurement of area, equal to a 10 foot by 10 foot square, ie. 100 square feet or roughly 9.3 square metres. Used in real estate for the size of a house or its rooms, though progressively being replaced by square metres in metric countries such as Australia.
 
Even; tied
 
Shaped like a square (the polygon).
 
A two dimensional polygon with four equal sides and four right angles.
 
(transitive) To adjust so as to align with or place at a right angle to something else.
 
An open space in a town, not necessarily square in shape, often containing trees, seating and other features pleasing to the eye.
 
square (e.g. metre)
 
To adjust or adapt so as to bring into harmony with something.

Picture dictionary

aukio
aukio

Similar phrases in dictionary English Finnish. (38)

be there or be squaresinne; tule; tai; olet; tylsä
chi-squarekhii toiseen
chi-square distributionkhii toiseen -jakauma
chi-square testkhii toiseen -testi
fair and squarepuitteissa; rehellinen; rehellisesti; selvästi
Helsinki Senate SquareSenaatintori
least squarespienin neliösumma; pienin neliö
least-squares methodpienimmän neliön menetelmä
market squaretori
Market SquareKauppatori
Prešeren SquarePrešerenin aukio
public squarepaikka; aukio; huone; tori
Red SquarePunainen tori
Saint Peter’s SquarePietarinaukio
Senado SquareLargo do Senado
set squarekolmioviivain; suorakulma
square awayhoitaa; pois
square brackethakasulku; hakasulje
square centimeterneliösenttimetri
square footneliöjalka
square inchneliötuuma
square matrixneliömatriisi
square meterneliömetri
square metreneliömetri
square offsopia
square rootneliöjuuri
square sailraakapurje
square the circleympyrä
square upsopia
square wavekanttiaalto
square-builttanakka
square-riggedraakatakiloitu
square-riggerraakapurjealus
squarelysuoraan
squaring the circleneliöinti
tiananmen squaretaivaallisen rauhan aukio
Tiananmen SquareTaivaallisen rauhan aukio; mielenosoitus; aukio; Tiananmen
Times SquareTimes Square

    Show declension

Example sentences with "square", translation memory

add example
Indications between square brackets provide explanations for the creditor and must be replaced with the corresponding informationHakasulkeissa olevat maininnat ovat selityksiä luotonantajalle, ja ne on korvattava vastaavilla tiedoilla
4 Enlargement only Bulgaria , Estonia and the Slovakia having much lower levels ( around 0.3 km per square km ) .4 Laajentuminen
I believe that we must somehow go back to square one and that the Commission must produce its own proposal, taking Parliament's recommendations into consideration.Mielestäni meidän on tavalla tai toisella palattava lähtöruutuun, ja komission on laadittava oma ehdotuksensa, jossa parlamentin suositukset otetaan huomioon.
Even though the nuclear industry has spent five decades looking for solutions to radioactive waste, we are, in this respect, still at square one.Tämän takia äänestin tyhjää. Vaikka ydinvoiman alalla on jo viiden vuosikymmenen ajan etsitty ratkaisua radioaktiivista jätettä varten, olemme tässä asiassa vielä lähtökuopissa.
Those countries are seeking ways to square the circle of competitive trade and maintain a good, sustainable standard of life and product usage.Nämä valtiot pyrkivät sovittamaan yhteen kilpailukykyisen kaupan ja hyvän, kestävän elintason ja tuotteiden käytön.
The dimension of any ground plane shall be ‧ square meter or larger in area with the smaller side no less than ‧ mm. The ground plane shall be bonded to the chamber with bonding straps such that the DC bonding resistance shall not exceed ‧ milliohmsMaatason pinta-alan on oltava ‧ neliömetriä tai suurempi ja lyhyen sivun pituuden on oltava vähintään ‧ mm. Maataso on yhdistettävä kammion liuskoilla niin, että DC-vastus on enintään ‧ milliohmia
You know, you sure is one square motherfuckerSinä se olet kalkkiutunut karju
We all understand the difficulties Ethiopia has been facing in its troubled post-colonial history and realise that some blame lies clearly and squarely with the ex-colonisers.Ymmärrämme kaikki ne vaikeudet, joita Etiopia on joutunut kohtaamaan siirtomaakauden jälkeen, ja ymmärrämme, että osittain vaikeuksista voidaan selvästi suoraan syyttää entisiä siirtomaavaltoja.
Is a square good or bad?Kuten neliö?Onko neliö hyvä vai paha?
Perhaps I might begin by saying that when I compare the various speeches the overall effect seems to me to be equivalent to squaring the circle - to quote Mrs Keppelhoff-Wiechert - as is so often the case when the subject of farming is discussed anywhere out in the countryside.Saanen kenties aloittaa seuraavalla huomautuksella: kun vertaan eri puheenvuoroja toisiinsa, niiden arvioiminen näyttää minusta - lainatakseni rouva Keppelhoff-Wiechertia - kaiken kaikkiaan myös aivan kuin ympyrän neliöimiseltä, kuten niin usein, kun maaseudulla - missä päin tahansa - käydään keskustelua maataloudesta.
So I squares up, casual likeMä nousen pystyyn rennon oloisesti
First, with respect to the arms embargo with China, it was rightly imposed after the horrors of Tiananmen Square.Haluan ensinnäkin todeta, että Kiinaa koskeva asevientikielto oli täysin oikeutettu ratkaisu Tiananmenin aukiolla koettujen kauheuksien jälkeen.
Intrinsic magnetic gradiometers, using technology other than fibre-optic technology, having a magnetic gradient field noise level (sensitivity) lower (better) than ‧,‧ nT/m rms per square root HzItseisjohtavuuteen perustuvat magneettikentän gradiometrit, jotka käyttävät muuta kuin kuituoptista teknologiaa ja joiden magneettisen gradienttikentän kohinataso (herkkyys) on alempi (parempi) kuin ‧,‧ nT/m rms Hz:n neliöjuurta kohti
With rega rd to the use of trawl nets with square mesh , we should be aware that several scientific studies have shown that this type of gear is , in some circumstances and for some species , less selective than the traditional cod en d nets .Neliösilmäisten verkkojen käytöstä on tiedettävä , että monet tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet , että tämä väline on joissakin oloissa ja joidenkin lajien osalta vähemmän valikoiva kuin perinteiset verkon perät .
Just want to let y' all know a couple a folks got hit by a car up on the squareHaluan vain kertoa, että pari ihmistä- jäi auton alle aukion laidalla
In 1995, apart from fires, 29 000 square kilometres of forest were cleared - an all-time high.Vuonna 1995, tulipalot pois lukien, 29 000 neliökilometriä metsää raivattiin - mikä on kaikkien aikojen ennätys.
Address: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box ‧, Baghdad, IraqOsoite: Near Andulus Square, off Nidal Street, P.O. Box ‧, Bagdad, Irak
Those sampling points shall, as a general rule, be representative for several square kilometresNäiden näytteenottopisteiden on pääsääntöisesti edustettava ilmanlaatua usean neliökilometrin laajuudelta
For one of the design options for the ECRH a so-called square corrugated waveguide ‘ ’ was needed .Erästä ECRH : n vaihtoehtoa varten tarvittiin niin sanottu ” neliömäinen poimutettu aaltoputki ” .
If all the information has not been squarely placed in front of me, thenEllen tosiaan ole saanut tapauksen kaikkia tietoja
The distance of measurement shall be such that the law of the inverse of the square of the distance is applicableMittausetäisyyden on oltava sellainen, että voidaan soveltaa etäisyyden käänteistä neliöjuurilakia
The European Union should also call upon all of the Member States to consider renaming those streets and squares which are named after controversial heroes, such as Tito in Yugoslavia, who were accountable for many post-war killings, by virtue of their roles at the time.Euroopan unionin olisi myös kehotettava jäsenvaltioita harkitsemaan niiden katujen ja aukioiden uudelleennimeämistä, joiden nimet on saatu kiistanalaisilta sankareilta, kuten Jugoslavian Tito, joka oli vastuussa monista sodan jälkeen tapahtuneista tapoista, sen mukaan mikä heidän roolinsa aikaan on ollut.
In this discussion I see a parallel with the difficult issue of the need for Africans to change and move from a pastoral lifestyle, where they roam the countryside grazing their cattle, but in which there is an imbalance between the number of people and cattle and the square kilometres available.Tämä keskustelu rinnastuu vaikeaan kysymykseen afrikkalaisten tarpeesta muuttaa elintapojaan ja luopua paimentolaisuudesta, jossa he vaeltavat maaseudulla karjaansa laiduntaen mutta jossa väestön ja karjan lukumäärä ei ole tasapainossa käytettävissä oleviin neliökilometreihin nähden.
The slope of the straight line representing the best fit to the calibration values determined by the method of least square within the channel amplitude classPienimmän neliösumman menetelmällä saatuja kalibrointiarvoja kanavan amplitudiluokan sisällä parhaiten kuvaavan suoran kulmakerroin
Square of ‧ × ‧ mm× ‧ mm:n kokoinen neliö
Showing page 1. Found 2148 sentences matching phrase "square".Found in 3.281 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.