Translations into Finnish:

  • laskentataulukko   
     
    The primary document that you use in Excel to store and work with data. A worksheet consists of cells that are organized into columns and rows; a worksheet is always stored in a workbook.

Other meanings:

 
A sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded.
 
A piece of paper recording work planned or done on a project.
 
A single spreadsheet that contains rows and columns of data.
 
a sheet of paper on which problems are worked out or solved and answers recorded

Similar phrases in dictionary English Finnish. (3)

column worksheetsaraketaulukko
History worksheethistoriataulukko
row worksheetrivitaulukko

    Show declension

Example sentences with "worksheet", translation memory

add example
& Export Worksheet& Vie työsivu
Worksheet PropertiesTyötilan asetukset
Blank WorksheetTyhjä arkkiComment
The person or organisation shall establish a work card or worksheet system to be used and shall either transcribe accurately the maintenance data onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance dataKyseisen henkilön tai organisaation on laadittava työkortti-tai työlistajärjestelmä; huoltotoimet on joko kirjoitettava siihen huolellisesti puhtaaksi tai yksittäisiin huoltotoimiin tai huoltotietoihin kuuluviin tehtäviin on viitattava täsmällisesti
Recalculate the value of every cell in all worksheetsLaske kaikkien taulujen kaikkien solujen arvot uudelleen
Complex maintenance tasks shall be transcribed onto the work cards or worksheets and subdivided into clear stages to ensure a record of the accomplishment of the complete maintenance taskMonimutkaiset huoltotehtävät olisi kirjattava työkorteille tai-lomakkeille ja jaettava selkeisiin vaiheisiin sen varmistamiseksi, että jokaisen huoltotehtävän suorituksesta tehdään merkintä
Drag sensors to empty cells of a worksheet or the panel appletVedä sensoreita työtilan tai paneelin sovelman tyhjiin soluihin
Select Worksheet to OpenValitse tuotava työtila
This is an empty space in a worksheet. Drag a sensor from the Sensor Browser and drop it here. A sensor display will appear that allows you to monitor the values of the sensor over timeTämä on työtilan tyhjä osio. Voit vetää sensorin sensoriselaimesta tähän alueeseen, ja sensorinäyttö ilmestyy työsivulle. Sensorinäyttö valvoo arvoja aikajanalla
The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet 'Tiedosto % ‧ ei sisällä toimivaa työtilan määritystä. Tiedoston tulee olla tyyppiä " KSysGuardWorkSheet "
& Worksheet Properties& Työtilan asetukset
Set the worksheet formattingMuuttaa taulukon muotoilua
The organisation shall provide a common work card or worksheet system to be used throughout relevant parts of the organisationOrganisaation on laadittava menetelmät sen varmistamiseksi, että vaurioiden arvioinnissa toimitaan asianmukaisesti ja käytetään vain hyväksyttyjä korjaustietoja
In addition, the organisation shall either transcribe accurately the maintenance data contained in paragraphs (b) and (d) onto such work cards or worksheets or make precise reference to the particular maintenance task or tasks contained in such maintenance dataOrganisaation on käytettävä yhteistä työkortti-tai työlomakejärjestelmää kaikissa samoja tehtäviä suorittavissa organisaation osissa. Kohdissa (b) ja (d) tarkoitetut huoltotiedot on joko siirrettävä tarkasti näille työkorteille tai-lomakkeille, tai niissä on oltava tarkat viittaukset kyseisiin huoltotehtäviin, jotka sisältyvät huoltotietoihin
Optional worksheet files to loadValinnaiset haettavat työtilatiedostot
And I want to see everybody' s worksheets outHaluan nähdä kaikkien tehtävät
The sensor browser lists the connected hosts and the sensors that they provide. Click and drag sensors into drop zones of a worksheet or the panel applet. A display will appear that visualizes the values provided by the sensor. Some sensor displays can display values of multiple sensors. Simply drag other sensors on to the display to add more sensorsSensoriselain on luettelo yhdistetyistä tietokoneista ja tunnistimista, jotka ovat käytettävissä. Valitse ja vedä haluamasi tunnistimet työtilan alueelle tai paneelin sovelmaan. Tunnistimen näytössä näkyvät tunnistimen arvot haluamallasi tavalla. Jotkin näytöt pystyvät näyttämään useiden tunnistimien tiedot yhtäaikaisesti-näihin näyttöihin voidaan liittää uusia tunnistimia vetämällä ja pudottamalla
& Remove Worksheet& Poista työsivu
Enter the title of the worksheet hereAnna työtilan nimi
Recalculate the value of every cell in the current worksheetLaske taulun jokaisen solun arvo uudelleen
Import WorksheetTuo työsivu
General procedures i) Each NCB will be sent a single Excel file, containing four worksheets (Reports ‧ ) which include one blank templateYleiset menettelytavat i) Kukin kansallinen keskuspankki lähettää yhden Excel-tiedoston, johon sisältyy neljä laskenta-arkkia (raportit ‧ ), joista yksi on tyhjä
The Commission ' s reduction of 190 903 727 kg set out in a * worksheet ' , or any other document , between 12 March 1998 and 5 August 1998 cannot therefore be treated as a measure against which an action may be brought .Tältä osin on ensinnäkin katsottava selvitetyksi , että Laganasin lahti on suojellun merikilpikonnalajin Caretta carettan tärkeä lisääntymisalue .
Use update interval of worksheetAseta työtilan päivitysväli
The Committee understands that the Commission has, since publishing the Action Plan, elaborated in a series of worksheets, more precise targets and timetables for specific actionsKomissio on kuuleman mukaan luonnostellut toimintasuunnitelman julkaisemisen jälkeen tarkempia tavoitteita ja aikatauluja erityistoimille
Showing page 1. Found 33 sentences matching phrase "worksheet".Found in 0.471 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.