Translations into Croatian:

  • zvučna kartica 
     
    A type of expansion board on PC-compatible computers that allows the playback and recording of sound, such as from a WAV or MIDI file or a music CD-ROM. Most PCs sold at retail include a sound card.
  • zvukovna kartica 

Other meanings:

 
A computer hardware device used for generating and capturing sounds.
 
A computer hardware device used for generating and capturing sounds

    Show declension

Example sentences with "sound card", translation memory

add example
Product Features Create your own fate in an immense world : over 240 sq . miles - affected by every decision and action Drive trucks and tank s ; pilot copters planes and boats Select an arsenal of upgradeable firepower Align with or oppose police guerillas South American Mafia CIA and more Experience seamless game progress with no level-loading or waiting Minimum Requirements Window 2000 or XP Pentium 4.2GHz or AMD Athlon 2GHz ( Pentium 4 3GHz or AMD Athlon XP 3000+ or higher recommended ) 512MB of RAM ( 1GB recommended ) 4GB of free hard drive space 6X DVD-ROM Drive or faster 128MB hardware T & L - compatible video card * ( 256MB hardware T & L compatible video card * recommended ) DirectX version 9.0c compatible sound card DirectX version 9.0c ( included ) or higher * Indicates device should be compatible with DirectX version 9.0c or higher .Proizvod Značajke Stvoriti tvoj vlastiti sudbina u Array ogroman svijet : više 240 sq . miles - pogođen svaki odluka i akcija Pogon kamioni i spremnika ; pilot copters zrakoplovi i plovila Odabrati Array arsenal od dogradnje vatrena moć Align s ili suprotstaviti policija gerilaca Jug Američka Mafija CIA i više Iskustvo bešavni igra napredak s ne nivo- utovar ili čekanje Minimum Zahtjeve Prozor 2000 ili XP Pentium 4. 2GHz ili Amd Athlon 2GHz ( Pentium 4 3GHz ili Amd Athlon XP 3000+ ili viši preporuča ) 512MB od Ovan ( 1GB preporuča ) 4GB od besplatno tvrd pogon prostor 6x DVD- ROM Pogon ili brže 128MB hardver T & L - kompatibilan video karta * ( 256MB hardver T & L kompatibilan video karta * preporuča ) DirectX verzija 9. 0C kompatibilan zvučna kartica DirectX verzija 9. 0C ( uključen ) ili viši * Ukazuje uređaj trebaju biti kompatibilan s DirectX verzija 9. 0C ili viši .
It supports multi-channel sound cards and real 24-bit sound , regardless of whether it is recording or processing audio recording .Podržava višekanalne zvučne kartice i pravi 24- bitni zvuk , bez obzira da li je riječ o snimanju ili obradi audio zapisa .
As with any Axia system , you do not need a sound card in your automation PC , just an Axia Audio driver to play digital audio directly into the Livewire network .Omogućuje korištenje PC- a bez zvučne kartice s Axia Audio driverom , za direktan digitalni put signala iz računala .
By means of sound cards the visitor is invited to explore the terrace of Opatovina park .Pomo�u zvu�nih kartica posjetitelj se poziva na istra�ivanje " terase " parka na Opatovini .
It requires only an appropriate sound card and a program .Potrebno je samo da ima odgovaraju ću zvučnu karticu i adekvatan program .
Basic requirements are : computer with sound card , microphone and PC speakers , or headphones , appropriate software and connection to a computer network .Potrebno je imati računalo sa zvučnom karticom , mikrofonom i zvučnicima , ili slušalice , odgovarajuću programsku podršku , te biti povezan u računalnu mrežu .
Characteristics of sound cards .Značajke zvučnih kartica .
Payment is possible in cash , with debit cards ( Maestro , Visa Electron ) , credit cards ( Master Card , Diners Card , American Express , Visa ) , and credit card loans .Plaćanje usluga i proizvoda je gotovinsko , debitnim karticama ( maestro, visa electron ) , kreditnim karticama ( master card, diners card , american express , visa ) , te kartičnim kreditima od 2 do 36 rata .
Pre-printed cards are typically used as health insurance cards , credit cards , vendor loyalty cards , and similar .Tipično se predtiskane kartice upotrebljavaju kao kartice zdravstvenog osiguranja , kreditne kartice , loyalty kartice trgovačkih kuća , itd .
Pre-printed cards have the common part of the graphic layout brought onto them in the course of manufacturing . In large series this results in a significantly lower price per card compared to the cards fully printed on a card printer .Postupkom predtiskanja na karticu se nanosi zajednički grafički dio , što pri velikim nakladama rezultira njihovom značajno nižom jediničnom cijenom u odnosu na kartice u cijelosti otisnute na pisaču .
The entire sound system is digital , starting with the audio signal distribution from the digital sound desk , to digitally managing every single element of the FOH sound system , stage monitoring and surround sound system .Cjelokupni sustav ozvučenja je digitalan . Od distribucije audio signala iz digitalnog tonskog stola do upravljanja svakim pojedinim elmentom sustava FOH ozvučenja , stage monitoringa i surround ozvučenja .
Standard white ; system for machine tinting " Chromos-Svjetlost " enables us to provide shade according to the RAL card , according to the tint-card " Chromos-Svjetlost " , and other tint-cards .Standardna bijela , primjenom Sustava za strojno nijanisranje “ Chromos- Svjetlost ” isporučujemo i u nijansama prema RAL karti te prema Ton karti “ Chromos- Svjetlost ” , te ostalilm ton kartama .
A total of 34 items were taken from Maksan’ s home : 13 CDs , laptop with cables , two VIP mobile phone cards , passport and personal identity card , two business cards , two decisions by the College for Work Safety , a HZZO ( Croatian Health Care Institute ) envelope , a Hypo bank statement , five varying sales contracts , a lawsuit with the County Court in Zagreb , in which the pl aintiff is Ante Gotovina , the response to the lawsuit and a Logic computer which , according to the police report , was found and taken from the children’ s bedroom .Iz kuće Ante Maksana oduzete su 34 stvari : 13 CD- a , laptop s priključcima , dvije VIP kartice za mobitel , putovnica i osobna iskaznica , dvije posjetnice , dva rješenja Visoke škole za sigurnost na radu , kuverta HZZO- a , izvješće Hypo banke , pet raznih ugovora o kupoprodaji , tužba Županijskom sudu u Zagrebu , u kojoj je tužitelj Ante Gotovina , odgovor na tu tužbu i računalo Logic koje je , kako i piše u zapisniku , pronađeno i oduzeto u dječjoj sobi .
Identification is made with name and surname , electronic card number , passport , credit card or Frequent Flier Card .Identifikacija se može obaviti pomoću imena i prezimena , broja elektroničke karte , putovnice ; osobne kreditne kartice ili frequent flier kartice .
The dimensions of the cards are 2-1/ 2 inches wide x 3-1/ 2 inches tall . ( Poker Size ) KEM cards can handle the wear and tear like no other brand of card in the industry .Taj dimenzija od kartice su 2- 1/ 2 inča širok x 3- 1/ 2 inča visok . ( Poker Veličina ) KEM kartice moći drška taj nositi i suza poput nitko drugi marka od karta na industrija .
If the banks so require , the card management support may be extended to the deferred credit card payment and introduction of the charge or revolving credit card .Prema zahtjevima banke , rad s karticima može se proširiti odgodom plaćanja na debitnoj kartici , odnosno uvođenjem charge ili revolving kreditne kartice .
These cards can be used at all ATMs and EFTPOS terminals , in Croatia and abroad , that carry a MAESTRO/ CIRUS mark . The cards make possible quick and safe payment of goods and services . At time same time , by using them one avoids carrying cash , which is , apart from other benefits , one of the greatest advantages card operations are based on .Kartice se mogu koristiti na svim bankomatima i EFTPOS terminalima na prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu koji nose oznaku MAESTO i/ ili CIRRUS . Kartice omogućavaju brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga , a ujedno se , njihovim korištenjem , izbjegava nošenje gotovine što je , uz ostale pogodnosti , sigurno jedna od najvećih prednosti na kojima se temelji čitavo kartičarstvo .
Kem plastic playing cards contain no vinyl which is the raw material used by all other playing card manufacturers for their ' plastic ' playing cards .KEM plastika igraće karte sadržati ne vinil koji je taj sirovina se koriste po sve drugi igraća karta proizvođači za njihov ' plastika ' igraće karte .
Production of ID cards by printing the desired design on white PVC cards using an ID card printer .Proizvodnja ID kartica iz bijelih PVC kartica otiskom na specijaliziranom pisaču .
The card games briš kula and treš eta are played in pairs with Italian cards , the popular Triestine Cards .Briškula i trešeta , najčešće zajedno u kombinaciji , igra se u parovima talijanskim kartama ( trieštinama ) .
Information about the credit card is sent to the same bodies of credit card companies ( American Express , MasterCard , Visa , Diners club , etc. . ) , and on your monthly credit card review the internet allocation does not differ from other allocations .Podaci o kreditnoj kartici i kupcu prosljeđuju se potpuno istim tijelima kreditnih kuća ( American Express , MasterCard , Visa , Diners club i dr . ) , a na Vašem mjesečnom kartičnom računu stavka internet prodaje ne razlikuje se od ostalih .
When paying in cash , users of the Notos Club Card obtain a discount in the amount of 20 % , while paying with checks , MAESTÀ cirrus card or credit cards ( Amex , Diners , Visa , EC / MC ) receive a discount in the amount of 15 % in all our stores .Korisnik Notos Club kartice prilikom plaćanja GOTOVINOM ostvaruje popust u iznosu od 20 % dok čekovima , Cirus Maesto karticom ili kreditnim karticama ( Amex , Diners , Visa , EC/ MC ) ostvaruje popust u iznosu od 15 % u svim našim trgovinama .
Chosen from a range of ten different cards ( of music , identity , labyrinth , idleness , motion , love , gender , time , birds and a little card ) , the card-perspectives offers a specific ' map of perception ' of the place , rather than a visual guide to appropriate or control the space .Izbor izme�u deset razli�itih kartica ( o muzici , identitetu , labirintu , besposlenosti , kretanju , ljubavi , rodu , vremenu , pticama ) nudi vi�e specifi�nu " perceptivnu mapu " prostora , nego vizualni vodi� za posvajanje ili kontroliranje prostora .
Learn how to play Texas holdem , 7 card stud,5 card stud,5 card draw and Omaha poker .Naučite kako igrati Texas holdem , 7 card stud , 5 card stud, 5 card draw i Omaha poker .
Course description : The course objective is to introduce students to sound recording in different recording conditions as well as to frequency , amplitude and time analysis and processing of sound , with the purpose to obtain optimal sound quality .Opis predmeta : Cilj je upoznati studente sa snimanjem zvuka u raznim uvjetima te nakon toga s mogućnostima frekvencijske , amplitudne i vremenske obrade radi postizanja kvalitetnog zvučnog zapisa .
Showing page 1. Found 5539 sentences matching phrase "sound card".Found in 18.248 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.