Translations into Croatian:

  • zvučna kartica 
     
    A type of expansion board on PC-compatible computers that allows the playback and recording of sound, such as from a WAV or MIDI file or a music CD-ROM. Most PCs sold at retail include a sound card.
  • zvukovna kartica 

Other meanings:

 
A computer hardware device used for generating and capturing sounds.
 
A computer hardware device used for generating and capturing sounds

    Show declension

Example sentences with "sound card", translation memory

add example
Characteristics of sound cards .Značajke zvučnih kartica .
It supports multi-channel sound cards and real 24-bit sound , regardless of whether it is recording or processing audio recording .Podržava višekanalne zvučne kartice i pravi 24- bitni zvuk , bez obzira da li je riječ o snimanju ili obradi audio zapisa .
Basic requirements are : computer with sound card , microphone and PC speakers , or headphones , appropriate software and connection to a computer network .Potrebno je imati računalo sa zvučnom karticom , mikrofonom i zvučnicima , ili slušalice , odgovarajuću programsku podršku , te biti povezan u računalnu mrežu .
It requires only an appropriate sound card and a program .Potrebno je samo da ima odgovaraju ću zvučnu karticu i adekvatan program .
As with any Axia system , you do not need a sound card in your automation PC , just an Axia Audio driver to play digital audio directly into the Livewire network .Omogućuje korištenje PC- a bez zvučne kartice s Axia Audio driverom , za direktan digitalni put signala iz računala .
Product Features Create your own fate in an immense world : over 240 sq . miles - affected by every decision and action Drive trucks and tank s ; pilot copters planes and boats Select an arsenal of upgradeable firepower Align with or oppose police guerillas South American Mafia CIA and more Experience seamless game progress with no level-loading or waiting Minimum Requirements Window 2000 or XP Pentium 4.2GHz or AMD Athlon 2GHz ( Pentium 4 3GHz or AMD Athlon XP 3000+ or higher recommended ) 512MB of RAM ( 1GB recommended ) 4GB of free hard drive space 6X DVD-ROM Drive or faster 128MB hardware T & L - compatible video card * ( 256MB hardware T & L compatible video card * recommended ) DirectX version 9.0c compatible sound card DirectX version 9.0c ( included ) or higher * Indicates device should be compatible with DirectX version 9.0c or higher .Proizvod Značajke Stvoriti tvoj vlastiti sudbina u Array ogroman svijet : više 240 sq . miles - pogođen svaki odluka i akcija Pogon kamioni i spremnika ; pilot copters zrakoplovi i plovila Odabrati Array arsenal od dogradnje vatrena moć Align s ili suprotstaviti policija gerilaca Jug Američka Mafija CIA i više Iskustvo bešavni igra napredak s ne nivo- utovar ili čekanje Minimum Zahtjeve Prozor 2000 ili XP Pentium 4. 2GHz ili Amd Athlon 2GHz ( Pentium 4 3GHz ili Amd Athlon XP 3000+ ili viši preporuča ) 512MB od Ovan ( 1GB preporuča ) 4GB od besplatno tvrd pogon prostor 6x DVD- ROM Pogon ili brže 128MB hardver T & L - kompatibilan video karta * ( 256MB hardver T & L kompatibilan video karta * preporuča ) DirectX verzija 9. 0C kompatibilan zvučna kartica DirectX verzija 9. 0C ( uključen ) ili viši * Ukazuje uređaj trebaju biti kompatibilan s DirectX verzija 9. 0C ili viši .
By means of sound cards the visitor is invited to explore the terrace of Opatovina park .Pomo�u zvu�nih kartica posjetitelj se poziva na istra�ivanje " terase " parka na Opatovini .
I don' t have those cards in my hand in ‧ seconds,I' m gonna make a call, and I' m gonna kill the girl!Ako nemam kartice u rukama za ‧ sekundi, nazvat ću i ubit će djevojku!
In relation to contracts concluded between banks and card users when issuing instruments of electronic payment , solutions of the two EU law recommendations are explained .Kada su u pitanju ugovori koje banke sklapaju s korisnicima pri izdavanju sredstava elektroničkog plaćanja , iznose se rješenja dviju preporuka europskog prava koje reguliraju ovu materiju .
These aren' t... credit cardsOvo nisu kreditne kartice
We adjust our wine card to dishes that we serve , and offer more than sixty brands of high-quality croatian , and winemakers from all over the world .Vinsku kartu prilagođavamo jelima i nudimo šezdesetak vinskih etiketa iz vrhunske ponude domaćih i vinara cijelog svijeta .
Garcia, we' re gonna need phone records, credit card receipts, anything you can findGarcia, trebat će nam telefonski popisi, potvrde kreditnih kartica, sve što možeš pronaći
The HPB Corporate processes are complex as they cover following products : Loans , e-banking , Deposits , Letters of Credit , Bank guarantees , Discounting bills , EFT POS and VISA Business Card .HPB korporativni procesi su složeni jer pokrivaju slijedeće proizvode : zajmove , e- banking , depozite , akreditive , bankovne garancije , diskontiranje mjenica , EFT POS Ii VISA Business Card .
Enable & polling to autodetect card eventsOmogući & prikupljanje za autodetekciju događaja na kartici
So it' s almost like I forget about her, and then something pops up again.‧ weeks ago I get my first bill from that Lexus dealer, so I call my P. I., he starts keeping an eye out for everything with my social security number on it, calls me this morning, and says she got a new card and it was used here yesterdayPa kad već skoro zaboravim na nju, onda opet nešto iskoči. prije ‧ tjedna dobila sam prvi račun od Lexusa, pa sam pozvala mog detektiva, počeo je pratiti sve u vezi mog broja socijalne kartice, nazvao me ujutro i rekao da je kartica kod vas jučer korištena
Klisovic warns that on a market on which over 75 percent of users are on prepaid cards it will be difficult if not impossible to implement such a demand , and the possibility of disconnecting a user because they have not registered their identity is not foreseen by regulations .Klisović upozorava da će na tržištu na kojem je više o d 75 posto korisnika na prepaidu biti teško i nemoguće provesti takav zahtjev , a mogućnost da se korisnik isključi jer nije registrirao svoj identitet nije predviđena regulativom .
Simunic may now be inscribed in the FIFA record books as the first player to receive three yellow cardsŠimunić će vjerojatno biti upisan u knjigu rekorda FIFA kao prvi igrač koji je dobio tri žuta kartona
New regulations, expected to be adopted soon, will pave the way for distributing donor cards at primary health care units, and each patient 's health record will include whether he or she is a donorNovim regulativama, čije se usvajanje očekuje uskoro, bit će utrt put za distribuciju donorskih kartica primarnim zdravstvenim klinikama i svaki zdravstveni karton uključivat će podatak je li ta osoba donor
" Citizens of BiH will still be able to travel to Croatia, but it is up to Croatia to decide whether it will be, as it has been, with ID cards only, as it is regulated through a bilateral agreement, or whether the entry of BiH citizens will be conditioned with a valid passport, " Zora Stanic, spokeswoman for the EU delegation to BiH, told SETimes" Građani BiH i dalje će moći putovati u Hrvatsku, ali je na Hrvatskoj da odluči hoće li to biti, kao što je bilo, samo s osobnim iskaznicama, kako je regulirano bilateralnim sporazumom, ili će ulazak građana BiH biti uvjetovan važećom putovnicom ", izjavila je za SETimes Zora Stanić, glasnogovornica Delegacije EU u BIH
" The Magyar card has and continues to be used as a pretext in the fights between the government and the opposition in Romania, " Tibor added" Mađarska karta bila je i nastavlja se koristiti kao izgovor u borbama između vlade i oporbe u Rumunjskoj ", dodaje Tibor
A programming principle is therefore to provide continuity in assistance while at the same time avoiding any overlaps between CARDS and Phare .Princip programiranja stoga jest osigurati kontinuitet pomoći istovremeno izbjegavajući preklapanja između programa CARDS i Phare .
For small er series , we recommend our TIM ID Card System as a more profitable solution .U slučaju manjih naklada kao ekonomičniji preporučujemo naš TIM ID sustav .
Showing page 1. Found 5539 sentences matching phrase "sound card".Found in 15.913 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.