Translations into Hungarian:

  • Škocjan-barlangrendszer   

Example sentences with "Škocjan Caves", translation memory

add example
Mayor of the Municipality of ŠkocjanŠkocjan polgármestere
In Škocjan (Slovenia) an integration policy has been introduced through a programme aimed at teaching local people about xenophobiaŠkocjan-ban (Szlovénia) integrációs politikát vezettek be egy program révén, melynek célja a helyi lakosság idegengyűlölettel kapcsolatos felvilágosítása
Chapter ‧ of the draft Rules on conservation and promoting agricultural and rural development in the municipality of Škocjan for the programming period ‧-‧ includes measures constituting State aid under the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧ of ‧.‧.‧, pA Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje ‧-‧ tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés ‧. és ‧. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a ‧/‧/EK rendelet módosításáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧–‧. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek
In certain parts of the world there are immense caves, a sort of natural crypts which date back to the geologic epoch.Efféle roppant barlangok a földgolyó több pontján ismeretesek, amolyan hatalmas, természet alkotta kripták ezek, amelyek korai földtani korszakok idején keletkeztek.
At this moment the discovery of the Pixy's Cave was hailed from below with loud cries.Ebben a percben odalentről hangos örömrivalgás jelezte, hogy felfedezték a barlang bejáratát.
Bellarius entered the cave first, and, seeing Imogen, stopped them, saying: " Come not in yet.Bellarius lépett először a barlangba, meglátta Imogent, feltartóztatta a fiúkat és így szólt:
With all due respect, professor, I found the cavesMár elnézést, uram, ezt én találtam
'Behind us in the caves of the Deep are three parts of the folk of Westfold, old and young, children and women,' said Gamling.- Hátul, a szurdok barlangjában, ott van Nyugathalom népének egyharmada, öregek és fiatalok, gyerekek és nők - mondta Gamling.
The cave can be slippery.A barlang csúszós és hideg.
The paint fell from the corners of the room and the walls became rocky,like those in a caveA festés lehullott a szoba sarkából... a falak egyenetlenné váltak, akárcsak egy barlangban
You' re looking for the entrance to a caveEgy barlang bejáratát keresed
"What's happening in the cave? I'm curious." "I have no idea.""Mi történik a barlangban? Kíváncsi vagyok." "Fogalmam sincsen."
An earthquake reaching just 5 on the Richter scale can be dangerous in that it causes loose objects to fall, roofing to cave in, buildings to be negatively affected and gas and water services to be damaged.A Richter-skálán épp, hogy 5-ös erősségű földrengés is veszélyes lehet, mert miatta leesnek a lazán rögzített tárgyak, a tetők beomlanak, rossz hatással van az épületekre is és a gáz- és vízszolgáltatások is károsodhatnak.
Caves, I heardBarlangokről hallottam
The body of this poor child was put into a copper cylinder filled with alcohol, and this was suspended in one of the dismal avenues of the cave.A szegény gyermek holttestét egy alkohollal töltött rézhengerbe helyezték, majd a barlang egyik veszedelmes útvesztőjében függesztették fel.
For example, these caves herePéldául ezek a barlangok
When the doctor had wormed this secret from him on the afternoon of the attack, and when next morning he saw the anchorage deserted, he had gone to Silver, given him the chart, which was now useless - given him the stores, for Ben Gunn's cave was well supplied with goats' meat salted by himself - given anything and everything to get a chance of moving in safety from the stockade to the two-pointed hill, there to be clear of malaria and keep a guard upon the money.A doktor, mikor a támadás délutánján kicsikarta belőle ezt a titkot - és mikor másnap reggel észrevette, hogy a hajó eltűnt a kikötőből, elment Silverhez, kiszolgáltatta neki a térképet, amelynek már semmi hasznát nem vehette - átadta neki a készleteket is, mert Ben Gunn barlangja bőven el volt látva kecskehússal, amit a kitett matróz maga sózott be -, egyszóval mindent megadott, csak hogy biztonságban eljuthasson a cölöpvárból a kétcsúcsú dombra, ahol nem kellett félniök a maláriától, és ahol a pénzt is őrizhették.
Our giants lingered long after their time in the dark and remote places, in the caves by the sea, in the caves of the Highlands.Jóval azután is, hogy lejárt az idejük, óriásaink még mindig ott lappangtak a sötét és távoli helyeken, tengerparti barlangokban, felföldi barlangokban.
The police barricades, and the cave beyond: the abyss where Buddy Vance was still lying.A rendőrségi kordont, és a mögötte ásító barlangbejáratot: a mélységet, ahol Buddy Vance holtteste még mindig feküdt.
He tell you the cave story?A barlangos történetet meséli?
They didn't talk till they were well away from the cave.Nem szóltak egymáshoz, míg jócskán el nem távolodtak a barlangtól.
At sunset, she helped him squirm from the cave.Napnyugtakor Arlene segített a férfinak kikecmeregni a barlangból.
Unk was a well-made man a light heavyweight, dark-skinned, with poet's lips, with soft brown eyes in the shaded caves of a Cro-Magnon brow ridge.Jó kötésű férfi középsúlyú, barna bőrű, ajka akár költőé lehetett volna, lágy tekintetű, barna szeme ősembert idéző szemöldökív árnyas üregében bújt meg.
Showing page 1. Found 2042 sentences matching phrase "Škocjan Caves".Found in 2.506 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.