Translations into Hungarian:

  • Škocjan-barlangrendszer   

Example sentences with "Škocjan Caves", translation memory

add example
Mayor of the Municipality of ŠkocjanŠkocjan polgármestere
In Škocjan (Slovenia) an integration policy has been introduced through a programme aimed at teaching local people about xenophobiaŠkocjan-ban (Szlovénia) integrációs politikát vezettek be egy program révén, melynek célja a helyi lakosság idegengyűlölettel kapcsolatos felvilágosítása
Chapter ‧ of the draft Rules on conservation and promoting agricultural and rural development in the municipality of Škocjan for the programming period ‧-‧ includes measures constituting State aid under the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧ of ‧.‧.‧, pA Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škocjan za programsko obdobje ‧-‧ tervezetének II. fejezete olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés ‧. és ‧. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a ‧/‧/EK rendelet módosításáról szóló, ‧. december ‧-i ‧/‧/EK bizottsági rendelet (HL L ‧., ‧.‧.‧., ‧–‧. o.) alábbi cikkei alapján állami támogatásnak minősülnek
The mouth of a cave.Lámpájával bevilágított.
The first thing Mowgli did, when the disorderly Pack had slunk off, was to go to the home-cave, and sleep for a day and a night.Amikor a szétzüllött csapat eloldalgott, Mauglinak első dolga az volt, hogy hazament a Farkas család barlangjába, s egy napot meg egy éjszakát végigaludt.
My daemon and I found ourselves at a stalemate when we met them recently in that cave, and I was intrigued to see how well they fought."A daimónomat és engem patthelyzetbe hoztak legutóbb a barlangban, és nagyot néztem, hogy milyen kiválóan harcolnak.
That' s the picture at the cave mouthEz a barlangnyílásnál levô kamera
We crouched down in the cave in consternation.Döbbenten lapultunk meg a barlangban.
But the bird-shaped Balthamos was watching closely, and Will stepped carefully over the floor of the cave and followed Mrs. Coulter to the little figure lying still in the shadows.De hát Balthamosz ott volt a posztján madár-alakban, Will óvatosan elindult a barlang padlatán Mrs. Coulter sarkában a homályban fekvő kis alakhoz.
A cave of wonderEgy csodabarlang
She remembered the cave in Palestine, the lantern.A palesztinai barlangra, a lámpára.
Don't you want to ask the spirits of the cave how you might be forgiven?"Nem akarod megkérdezni a barlang szellemeitől, miként nyerhetnél bocsánatot?
Band together behind the fire in the mouth of the cave, fellow tribesmen!Gyűljünk össze a tűz körül a barlang szájában, törzstársaim!
If he does not wake to-day we shall understand what kind of a sleep it is, and his body will then be borne to a place in one of the remote recesses of the cave where none will ever find it to desecrate it.Ha ma sem ébred fel, tudni fogjuk, hogy miféle álom ez, s akkor átvisszük a testét a barlangnak egy távoli rejtekébe, ahol sohasem bukkanhat rá senki és nem szentségtelenítheti meg.
He was in a sea cave, a grotto floored with a pool of milky flame.Tengeri barlangban volt, opál tűzzel elárasztott padlatú, jókora üregben.
But Father Wolf knew that the mouth of the cave was too narrow for a tiger to come in by.De Farkas apó tudta, hogy a barlang szája szűkebb, semhogy a tigris beférhetne rajta.
But for those who traveled the great cave of space and lived their lives in the hive-queen's tunnels and harvested the hive-queen's fields, it was the only religion.De azok számára, akik beutazták az űr hatalmas barlangját, majd életüket a méhkirálynő alagútjaiban élték le, s a méhkirálynő mezőiről takarították be a termést, ez volt az egyedüli vallás.
He quickly sketched in King Wargun's interference - though he did not use that exact word - and finally described the dreadful encounter in Ghwerig's cave and the revelation of Flute's real identity.A lovag néhány szóval elintézte Wargun király akadékoskodását bár nem ezt a szót használta , és a történetet a Ghwerig barlangjában lezajlott harccal, valamint Furulya valódi kilétének felfedésével zárta le.
do you remember that time at the cave when you remembered what all those symbols meant?Emlékszel, amikor a barlangnál megfejtetted a szimbólumok jelentését?
"How are you planning to find this cave?"Hogy gondolod megtalálni azt a barlangot?
He had caved in and gone down like a landslide when I pronounced that fearful name, and had never come to since.Amikor kimondtam a szörnyű nevet, összement, mint egy felszúrt hólyag, és azóta sem tért magához.
'But I will endure Fangorn, if I have your promise to come back to the caves and share their wonder with me.'- De valahogy majd csak elviselem a Fangornt, ha megígéred, hogy visszajövünk a barlangokba, és megosztod velem ezt a csodát.
He stared hard at her, the gleam she'd seen in his eyes when they'd been in the cave entirely gone.A fény, mely olyan eszelősen csillogott a szemében odalent a barlangban, nyom nélkül eltűnt.
Showing page 1. Found 2055 sentences matching phrase "Škocjan Caves".Found in 2.373 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.