pronunciation: IPA: hɑːd /hɑɹd/ /hɑːd/ hɑɹd , SAMPA: /hArd/ hArd hA:d /hA:d/        

Translations into Hungarian:

 • nehéz   
  (Adjective  )
   
  Requiring a lot of effort to do or understand
 • kemény   
  (Adjective  )
   
  resistant to pressure
 • bonyolult   
 • erős   
 • erősen   
 • fáradhatatlan   
 • fáradságos   
 • fárasztó   
 • irgalmatlan   
 • kegyetlen   
 • keményen   
 • keményre   
 • keserves   
 • kitartó   
 • kíméletlen   
 • könyörtelen   
 • nehezen   
 • rideg   
 • rossz   
 • szigorú   
 • szilárd   
 • szorgalmas   
 • szívtelen   
 • zord   
 • éles   

Other meanings:

 
Of water, high in dissolved calcium compounds.
 
(bodybuilding) Having muscles that are tightened as a result of intense, regular exercise.
 
(manner) With difficulty.
 
(manner) Compactly.
 
Demanding a lot of effort to endure.
 
unquestionable
 
Of an alcoholic beverage, containing a high percentage of alcohol.
 
severe, of a person
 
(physics) Of a ferromagnetic material, having the capability of being a permanent magnet by being a material with high magnetic coercivity (compare soft)
 
(of a road intersection) Having a comparatively larger or a ninety-degree angle.
 
Of a person, severe, unfriendly.
 
Absolutely not open for interpretation.
 
hard (life)
 
of water, high in dissolved calcium compounds
 
(nautical) A firm or paved beach or slope convenient for hauling vessels out of the water
 
Unquestionable.
 
(archaic and nautical) Near, close.
 
Resistant to pressure.
 
Of drink, strong.
 
(manner) With much force or effort.
 
demanding a lot of effort to endure
 
(of a person) , severe, harsh, unfriendly, brutal.
 
(slang, vulgar, of a male) Sexually aroused.
 
(to) congeal
 
tight(ly)
 
Requiring a lot of effort to do or understand.
 
of drink: strong

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (50)

breathe hardliheg
Christian Rock HardKeresztény rock
Die HardDrágán add az életed!
Die Hard with a VengeanceDie Hard – Az élet mindig drága
differencing virtual hard diskvirtuális különbséglemez
dynamically expanding virtual hard diskdinamikusan bővülő virtuális merevlemez
Edit Virtual Hard Disk WizardVirtuálislemez-szerkesztő varázsló
fixed-size virtual hard diskrögzített méretű virtuális merevlemez
hard affinityprocesszoraffinitás
hard and fastszigorú; merev
hard cashércpénz; fémpénz; készpénz
hard cheesekeménysajt; kemény sajt
hard cideralmabor
hard clamskemény kagyló
hard coalkőszén; feketeszén
hard deletevégleges törlés
hard disklemezegység; winchester; merevlemez
hard disk drivemerevlemez; merevlemezes meghajtó
hard drinkszeszes ital; szesz
hard drivemerevlemez
hard energykemény energia
hard fibreskeményrost
hard laborkényszermunka
hard labourkényszermunka
hard linkrögzített hivatkozás
hard liquorszesz; pálinka; szeszes ital
hard luckbalszerencse; pech
hard maplekemény juhar; cukorjuhar
hard mountciklikus felcsatolás
hard of hearingnagyothalló
hard outer coveringkéreg; héj
hard quotaszigorú kvóta
hard resethardveres újraindítás
Hard RockKemény rock
hard shoulderleállósáv; útpadka
hard watervízkeménység
hard wheatkeménybúza; durumbúza
hard worknehéz munka
hard-and-fastszigorú
hard-boiledkeményre főtt; kemény
hard-codednem változtatható
hard-facedszigorú arcvonású
hard-headedgyakorlatias; józan; konok; keményfejű
hard-heartedszívtelen; kíméletlen; könyörtelen; irgalmatlan
hard-shellcsonthéjas
hard-to-dispose-of wastenehezen ártalmatlanítható hulladék
hard-workingdolgos; szorgalmas
hardnesskeménység; keménység (szilárdság)
Live Free or Die HardDie Hard 4.0 – Legdrágább az életed
New Virtual Hard Disk WizardÚj virtuális merevlemez varázsló

    Show declension

Example sentences with "hard", translation memory

add example
Newly arrived and wandering wide-eyed, El turned down a blind alley only to find, when he spun about, that he was facing a line of hard-eyed, grinning men blocking his way.Az újonnan érkezett El csodálkozástól tágra nyílt szemekkel járva véletlenül befordult egy zsákutcába és amikor megfordult, egy vigyorgó, keskeny szemű fickó állta útját.
But life expectancy is short and hard labor takes its tollDe az átlag életkor alacsony, és a kemény munkának ára van
Hard to think even of you coming to learn numbers... without its being to his purposeÉs nem az ő utasítására jöttél hozzám számolni tanulni
Just because it' s hard to reach... does not mean we don' t take care of every possibilityAzért, mert nehéz elérni, nem hagyhatjuk ki
This will be hard, but you must do it."Nem lesz könnyű, de meg kell tennetek.
Tell them how hard I workedMondja el mennyire keményen dolgoztam
"I find it hard to believe."- Nehezen tudom elhinni.
So before you come back here with another lame- ass offer...... l want you to think real hard about what your spine is worthÚgyhogy mielött újabb nevetséges ajánlattal jönnek elö...... gondolkodjanak el azon, mennyit ér a saját gerincük
It was hard to imagine that any human creature had passed there, and yet Top's action showed no uncertainty, but was more like that of a human being having a fixed purpose.Bizony, nehezen föltételezhették, hogy emberi lény járt volna erre, Top mégis izgatottan szaladgált föl s alá, de nem vaktában, hanem mintha határozott célt követne.
They want to hear more but it's hard to say anything.Várnának még történeteket, de nem jut az eszembe több.
An ad supplement from someone's Sunday Telegram danced across the street, then took off into the hard blue sky like some strange bird as she turned into the Keetons' driveway.A vasárnapi Telegram hirdetési melléklete sodródott az utca közepén, s mikor Nettie fölért Keetonék behajtójáig, a színes lap úgy röppent az égnek, mint valami furcsa, délszaki madár.
My final point is addressed directly to you, Mr President: when we make recommendations about the committees for the new Parliament next year, I think we should consider seriously how to strengthen the Committee on Budgetary Control - give it extra powers and responsibilities, so that we continue to work very hard on this problem.Az utolsó megjegyzésemet pedig közvetlenül az elnök úrnak címezném: amikor jövőre az új Parlament számára javaslatokat teszünk a bizottságokról, akkor szerintem komolyan fontolóra kell vennünk, hogy hogyan lehetne megerősíteni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságot - úgy, hogy erősebb legyen, és több felelősséggel bírjon, és hogy ezen a problémán továbbra is nagyon keményen dolgozzunk.
It' s really fucking hardRohadt nehéz
It' s always hard leaving any shipMindig nehéz elhagyni bármilyen hajót
Such coordination may take place either by subjecting policies to a rules-based approach relying on « hard » laws or procedures or through a « soft » approach based on peer pressure or support among Member States and dialogue at the Community levelA koordináció történhet ú gy, hogy a gazdaságpolitikáknak „kemény » törvényeken vagy eljárásokon alapuló szigorú szabályoknak kell megfelelniük, vagy a többi tagállam támogatásán vagy nyomásán és a közösségi szintű párbeszéden alapuló „puha » megközelítést alkalmazzák
A lot of people made fun of that accent in college - not to his face, though, you don't make fun of a guy like this to his face - and he worked hard on getting rid of it.Az egyetemen sokan gúnyolták ezért... persze, nem szemtől szembe; az ember nem gúnyolódik egy ilyen fickóval szemtől szembe...
It's obviously a technique they learnt somewhere and have just found the habit hard to break, even though all they actually wanted to know from us was our names, passport numbers and the serial numbers of every single piece of equipment we had with us.Nyilvánvaló, hogy tanulták valahol, és töretlen kedvvel végezték még úgy is, hogy közben ki akarták deríteni a nevünket, útlevél- és személyi számunkat, valamint a legapróbb részletekig mindennek a nevét, amit magunkkal hoztunk.
It fell hard and clear into the listening group.Könyörtelenül, élesen hasított a csendbe.
Unless you' re riding at a hard gallopHacsak épp nem lovagolnak rajtad
The most recent stress tests focused on the hard capital ratios, but the liquidity criteria should also have been included.A legutóbbi stressz-tesztek a kemény tőke arányára összpontosítottak, pedig a likviditási kritériumokat is figyelembe kellett volna venni.
Workstations: Below is a sample PTEC calculation for a Workstation with two hard drivesMunkaállomások: az alábbi PTEC-számítási példa egy két merevlemezzel rendelkező munkaállomásra vonatkozik
Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, as a general objective this does not, in my view, relate only to the eastern countries, since the general objective is to encourage a strong, hard-line and ongoing fight against corruption.a Bizottság alelnöke. - (IT) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez, mint általános cél nézetem szerint nem csak a keleti országokra vonatkozik, mert az általános cél, hogy bátorítsuk az erős, határozott és folyamatos korrupcióellenes küzdelmet.
They complained bitterly of the hard-worked nurses, who did not show them the attention they thought their right; and they were troublesome, ungrateful, and rude.A nők sokszor nyafognak és rosszkedvűek; keservesen panaszkodnak az agyondolgozott ápolónőkre, mert nem úgy szolgálják ki őket, mint ahogyan azt elvárnák; kellemetlenkednek, hálátlanok és gorombák.
She can use the template on my hard drive, but she' il need to update it with the gomez ruling in the ninth circuit, handed dowlast monthHasználhatja a sablont az én gépemről, de ki kell egészítenie a Gomez szabállyal a kilencedik bekezdést múlt hónapra datálva
I know how much you loved your Jewboy, Harch said, his cold voice filled with an ice-hard hate.- Tudom, mennyire szereted a zsidó fiúdat - mondta Harch, hangjában jeges gyűlölettel.
Showing page 1. Found 18620 sentences matching phrase "hard".Found in 8.476 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.