pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (23)

fog hornsziréna; hajókürt
Four-horned AntelopeNégyszarvú antilop
French hornkürt; vadászkürt
Gabriel’s HornGábriel harsonája
golden hornaranyszarv-öböl
Golden HornAranyszarv-öböl
Great Horned OwlAmerikai uhu
hornpata; erekció; agancs; autóduda; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; kürt; tülök; szarv; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér
horn billsszarvcsõrû madár
horn fliesszarvlégy
horn inbeleszól
Horn of AfricaAfrika szarva
horn of plentybőségszaru
hornedszarvas
horned animalszarvasmarha
Horned GoatBak
Horned owlUhu
horned screamerEgyszarvú csája
hunting hornvadászkürt
shoe horncipőkanál
shoe-horncipőhúzó; cipőkanál
Short-horned LizardDouglas-békagyík
stadium hornvuvuzela; darázskürt

Example sentences with "horns", translation memory

add example
And they recovered the law out of the hands of the nations, and out of the hands of the kings: and they yielded not the horn to the sinner.Így megvédték a törvényt a pogányok és a királyok támadásaival szemben, és megakadályozták a bűnösök győzelmét.
Sorry, that one sank like a dive- bomber at operation metal hornSajnálom, ez úgy jött mint egy zuhanóbombázó a fém szarv hadműveletenél
This is the dilemma, the first horn of which would be sufficient to toss and gore any column of patient readers, though drawn up sixteen deep and constantly relieved by fresh men; consequently that is not to be thought of.Ez hát a dilemma kétszarvú ökörfeje; az egyik szarv azokat az olvasókat öklelné fel sorra, akik türelmesek irántam, még ha tizenhatos sorban sorakoznak is fel, s ha mindjárt új meg új tömegek töltik fel a sorokat; ezt a lehetőséget tehát el kell ejtenem.
Since the school is a part of the museum all the profs are like geniuses so you cannot horn swaggle them like you do everybody elseAmióta a suli a múzeum része, minden professzor úgy viselkedik, mint a zsenik, szóval nem gázolhatsz át rajtuk, mint ahogy mindenki mással szoktad
[ boat horn blows ][ hajókürt megszólal ]
I don' t even have a hornNekem még dudám sincsen
It was dressed in traditional Thalesian chain-mail and had a horned helmet on its head.Tradicionális thalesiai láncinget, és szarvas sisakot viselt.
Not to toot my own horn, but William reminds me a lot of me when I was youngerNem azért, hogy magamat fényezzem, de William nagyon emlékeztet a fiatalkori önmagamra
And I stood upon the sand of the sea, and saw a beast rise up out of the sea, having seven heads and ten horns, and upon his horns ten crowns, and upon his heads the name of blasphemy, and they worshipped the dragon which gave power unto the beast and they worshipped the beast, sayingÉs én ragaszkodtam az óceán homokához és láttam feljönni az óceánbol a fenevadat, amelynek hét feje és tíz szarva van
Away beyond the shadows at the western end of the hall there came cries and horn-calls.A csarnok nyugati végének homályán túlról meghallották az ordítozást és kürtharsogást.
The horn that he had seen from the other side was only its topmost turret.A szarv, amit a túloldalról látott, csak a legfelső fiatorony volt.
That night, so it was told to me, we of the Jungle did not lie down together as used to be our custom, but each tribe drew off by itself - the pig with the pig, the deer with the deer; horn to horn, hoof to hoof, - like keeping to like, and so lay shaking in the Jungle.Azon az éjszakán - így mondották nekem - mi, dzsungelbeliek nem feküdtünk le együtt ahogy addig szoktunk, hanem minden törzs külön húzódott - vaddisznó a vaddisznóval, őz az őzzel, szarv szarvval, csülök csülökkel, hasonló hasonlóval -, így hevertünk reszketve a Dzsungelben.
The Horn of Africa: an EU regional political partnership for peace, security and development (‧/‧(INIAfrika szarva: Az EU regionális politikai partnerségi programja a békéért, biztonságért és fejlődésért (‧/‧(INI
Do they have three eyes and six horns?Három szemük és hat szarvuk van?
They said they had come down from the Karakorum with their heads and horns and all.Nemrég Lehben voltak és azt mondták, hogy a Kara Korumról jöttek le.
Its grotesque horned skull grinned at him with its eternal stare.A groteszk, szarvalt koponya rávillantotta halhatatlan vigyorát.
Beyond center field, the Hampden Horns are blowing triumphantly.- Maga azért mondja ezeket, mert az idő valójában nem illik bele ebbe a világba.
Coast horned lizardKoronás békagyík
A colonel with a large forehead and horn-rimmed glasses soon arrived at a diagnosis.Egy hatalmas homlokú, szarukeretes szemüvegű ezredes hamarosan kimondta a diagnózist.
Horns of cars blaring with maddening persistence, voices shouting, whistles blowing, then more deafening senseless blaring of motor horns.Az autók dudája őrjítő kitartással harsogott, hangos kiabálás, fütyülés hallatszott mindenfelé, aztán még süketítőbb esztelen dudálás.
Half-a-dozen dishes stood upon the shelves; the table was laid for supper with a bowl of porridge, a horn spoon, and a cup of small beer.A polcokon féltucat tányér, az asztal vacsorára terítve: egy tányér zabkása, egy szarukanál meg egy korsó híg sör állt rajta.
Then you know what will happen if the horn is placed back in the forehead of DagothAkkor tudod, mi történik, ha a szarv visszakerül Dagoth homlokára!
The magician had one glimpse of her, pale and lost between the pale horns, before the wild red shoulders surged across his sight.A varázsló egy villanás erejéig még látta őt, sápadtan és elveszetten a fakó szarvak közt, a vad vörös vállak előtt, majd eltűnt a szeme elől.
But the unicorn walked on, following the light of her horn, until she stood before Celaeno, the Dark One.- De az egyszarvú továbbment, szarva fényét követve, és megállt Kelainó, a Sötét előtt.
Come to her as the Horned One ...Közeledj hozzá az Agancsos képében...
Showing page 1. Found 1664 sentences matching phrase "horns".Found in 0.933 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.