pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (23)

fog hornsziréna; hajókürt
Four-horned AntelopeNégyszarvú antilop
French hornkürt; vadászkürt
Gabriel’s HornGábriel harsonája
golden hornaranyszarv-öböl
Golden HornAranyszarv-öböl
Great Horned OwlAmerikai uhu
hornpata; erekció; agancs; autóduda; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; kürt; tülök; szarv; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér
horn billsszarvcsõrû madár
horn fliesszarvlégy
horn inbeleszól
Horn of AfricaAfrika szarva
horn of plentybőségszaru
hornedszarvas
horned animalszarvasmarha
Horned GoatBak
Horned owlUhu
horned screamerEgyszarvú csája
hunting hornvadászkürt
shoe horncipőkanál
shoe-horncipőhúzó; cipőkanál
Short-horned LizardDouglas-békagyík
stadium hornvuvuzela; darázskürt

Example sentences with "horns", translation memory

add example
Above those deep, riveting eyes the dragon's head swept back in two great horns, and below them two cheek fins flared forth.Két félelmetes szarv eredt a szemek fölött, és hatalmas agyarak meredtek ki roppant állkapcsából.
FIAMM is a family-owned supplier of automotive components (horns, antennas and starter batteries) and industrial (stand-by) batteriesA FIAMM gépjárműalkatrészek (dudák, antennák, indítóakkumulátorok) és ipari (biztonsági) akkumulátorok beszállításával foglalkozó családi vállalkozás
For pink spiny lobster, the middle of the concave portion of the carapace situated between the two frontal horns must be chosen as the reference pointA rózsaszín tüskés languszta esetében a páncél homorú részének középső, a két elülső szarv közé eső részét kell kiválasztani mint mérési referenciapontot
Now, these tiny little vibrations... are caused by dozens of grooves which are cut into the disc... and they go all the way up the arm to a great big horn which amplifies itTehát ezek az apró rezgések... melyeket a lemezbe vágott barázdák okoznak... feljutnak a karon át a tölcsérig, mely felerősíti azokat
When we came abreast again, they faced the river, stamped their feet, nodded their horned heads, swayed their scarlet bodies; they shook towards the fierce river-demon a bunch of black feathers, a mangy skin with a pendent tail - something that looked like a dried gourd; they shouted periodically together strings of amazing words that resembled no sounds of human language; and the deep murmurs of the crowd, interrupted suddenly, were like the response of some satanic litany.Amikor egy szintbe értünk velük, szembefordultak a folyóval, toporzékoltak, szarvakkal ékesített fejüket dobálták, bíbor testüket ide-oda vetették; fekete tollköteget, lógó farkú, piszkos állatbőrt - összeaszalódott, tökhéjkulacsra emlékeztető valamit - lóbáltak a vad folyódémon felé; időnként pedig kórusban egy csodálatos szófüzért kiáltottak el, amely nem idézte semmiféle emberi nyelv dallamát; és ilyenkor a tömeg hirtelen elhalkuló mély mormolása úgy hangzott, mint valami sátáni litániára adott válasz.
Squalling, the horned devil fell from the pinnacle, sprawling onto sharp rocks.Átbukott a csúcs peremén, és sikoltozva zuhant a mélybe.
Morgaine took one of the drinking cups, horn bound with wood, that sat on the high table, and beckoned a servant to pour wine into it; then she raised it between her hands and went around the table among the knights.Morgaine fölvett az asztalról egy fából és szarvból készült kupát, intett egy szolgának, hogy töltsön bele bort, aztán a két kezébe fogta, s elindult az asztal körül a lovagok között.
Except, the one on our truck is missing its left hornEzen a kamionon hiányzik a bal szarva
Good thing Mrs. Van Horn asked me to drive her homeJó, hogy Mrs Van Horn megkérte, vigyem haza
Herbs gathered under the new moon, tigers' whiskers, rhinoceros horn, urine, menstrual blood!Gyógyfüvek, amelyeket újholdkor gyűjtenek, tigrisszőr, rinocérosz szarv, vizelet, havibajos asszony vére!
And now hath he struck up an awful, melancholy air; alas, he tooted as a mournful horn to mine ear!És íme borzalmas, tompa nótába kezdett; óh, mint valami mogorva kürt úgy tülkölt fülembe!
Funding to Saferworld for programmes in the Horn of Africa and Great Lakes region (SEK ‧; approx. EURTámogatás a Saferworld számára az Afrika szarva és a Nagy Tavak térségében folytatandó programokhoz (‧ SEK; kb. ‧ EUR
Mr. Van horne,Your reputation precedes youMr. van Horne, a hírneve megelőzi Önt
The Butcher of Montellian Serat has five million credits on his horns.Montellian Serat Mészárosának ötmillió kredit van kitűzve a szarvára.
This further inflamed the feelings of those who were beeping their horns at his stationary car, and quickly the whole rose through a crescendo of majestic cacophony, with Dirk's voice ringing out above it.Ez később lángra lobbantotta azok érzelmeit, akik eddig az álló kocsijára dudálgattak, és hirtelen az egész úton növekvő erővel fenséges kakofónia terült széít, Dirk hangjával a közepén.
Thrashing on the rocks in arching, broken agony, the Horned One cursed the hand of Asmodeus, which prevented outcasts from summoning any devil to them and their service.A sziklákon hánykolódó, remegő ördög elátkozta Asmodeust, amiért a kitaszítottak nem idézhettek meg seregeket, hogy a segítségére siessenek.
whereas piracy on the high seas represents a growing threat to human life and safety, particularly in the seas off Somalia and the Horn of Africa, including to humanitarian aid to some ‧ people who need assistancemivel a nyílt tengeri kalózkodás az emberek életére és biztonságára nézve egyre nagyobb fenyegetést jelent – többek között a mintegy ‧,‧ millió támogatásra szoruló embernek biztosított humanitárius segély tekintetében – különösen Szomália partjai közelében és Afrika szarva térségében
Seminar on the CCW for States not Parties in the Horn of Africa, the Great Lakes Region and South Africa to bring about participation by decision-makers and regional organisationsSzeminárium a CCW-ről az Afrika szarva, a Nagy Tavak vidéke és Dél-Afrika nem részes államai számára annak érdekében, hogy megvalósuljon a döntéshozók és a regionális szervezetek részvétele
He had to remove his great horned helmet because it was banging against the ceiling and leaving scratch marks in the plaster.Le kellett vennie a kürtökkel ékesített sisakját, mert az a mennyezetet veregette, és nyomokat hagyott a vakolaton.
He had been sent to me by the King Stag, the Horned One, as was lawful for the first child of a sworn priestess.A Király Bika, az Agancsos adta nekem, ahogyan a fölesküdött papnő első gyermekéhez illik.
Showing page 1. Found 1664 sentences matching phrase "horns".Found in 0.949 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.