pronunciation:    

Translations into Hungarian:

  • szarv   

Other meanings:

 
Plural form of horn.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (23)

fog hornsziréna; hajókürt
Four-horned AntelopeNégyszarvú antilop
French hornkürt; vadászkürt
Gabriel’s HornGábriel harsonája
golden hornaranyszarv-öböl
Golden HornAranyszarv-öböl
Great Horned OwlAmerikai uhu
hornpata; erekció; agancs; autóduda; tollbóbita; szarvaz; megdöf; ivókürt; szarupohár; szaru; kürt; tülök; szarv; kupa; autókürt; csáp; duda; hangszóró; tapogató; telefon; tölcsér
horn billsszarvcsõrû madár
horn fliesszarvlégy
horn inbeleszól
Horn of AfricaAfrika szarva
horn of plentybőségszaru
hornedszarvas
horned animalszarvasmarha
Horned GoatBak
Horned owlUhu
horned screamerEgyszarvú csája
hunting hornvadászkürt
shoe horncipőkanál
shoe-horncipőhúzó; cipőkanál
Short-horned LizardDouglas-békagyík
stadium hornvuvuzela; darázskürt

Example sentences with "horns", translation memory

add example
" 'Tis your wish then, Lord Mage," he asked, stressing the word just enough that the wizard would know that the swordmaster thought the king a wiser war-rior than all his strutting magelords, and would have no such view of his swordmaster's prudence, "that I send more armsmen to patrol from the Horn?"- Nem az ön kívánsága volt, Mágus Uram, - válaszolta úgy nyomva meg a szót, hogy éreztesse, bölcsebb harcosnak gondolja a királyt, mint az összes fennhéjázó máguslordot együtt, akinek nem kell kétségbe vonnia kardmesterének eszét - hogy több fegyveres járőrt küldjek a Szarvhoz?
The partial sample should then be spread out on a table with tweezers or a horn spatula and broken grains, other cereals, sprouted grains, grains damaged by pests, grains damaged by frost, grains in which the germ is discoloured, mottled grains, extraneous seeds, ergots, damaged grains, decayed grains, husks and live pests and dead insects must be extractedA részmintát ezt követően csipesszel vagy egy szaruspatulával szét kell teríteni egy asztalon, és a tört szemeket, egyéb gabonaféléket, csírázott szemeket, kártevők által károsított szemeket, fagy által károsított szemeket, elszíneződött csírájú szemeket, foltos szemeket, idegen magvakat, anyarozst, károsodott szemeket, romlott szemeket, pelyvát, élő kártevőket és elpusztult rovarokat el kell távolítani
'That is the horn that Boromir always wore!' cried Pippin.- Ez az a kürt, amit Boromir mindig magánál hordott! - kiáltotta Pippin.
separate rooms for the storage of fat and for the storage of hides, horns and hooveskülön helyiségek a zsír tárolásához, valamint a bõrök, a szarvak és a paták tárolásához
As the man approached her, she hooked her horn through the belt, jerked it out of his grasp, and hurled it across the road into a patch of daisies.Ahogy az ember közelebb ért hozzá, beleakasztotta szarvát az övbe, kirántotta a kezéből, és áthajította az úton, egy százszorszépekkel teli rétre.
She found the horn buttons and pressed them.Megtalálta a duda gombját, és megnyomta.
We all keep to our own kind--The three- horns, the spiketails, the swimmers, the fliersMindeannyian a saját fajtánkhoz tartozunk- a háromszarvúak, a hegyesfarkúak, az úszók, a repülők
They aren’t any foot-hills to the Big Horns.A Big Hornshegységnek nincsenek előhegyei.
The drums became a thunder, the horns wailed, and the thump of the tambourines filled my ears.A dobok mennydörögtek, a sípok jajgattak, a csörgődobok a fülemet hasogatták.
We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation.Jó munkakapcsolatokat alakítottunk ki az IGAD-dal, amely támogatja a Szomáliai-félszigetre vonatkozó kezdeményezést és kulcsszerepet játszik a végrehajtásában.
The strong piercing notes of the horns dominated the song.A kürtök élesen harsogták a dallamot.
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.Ezért jóváhagyom azt a Tanácsnak szóló felhívást, miszerint nevezzen ki uniós különleges képviselőt vagy különmegbízottat a Szomáli-félsziget régiójára.
Horn' s cattle are already the talk of the townHorn marhája máris beszédtéma lett a városban
I will tell thee the mystery of the woman and of the beast which carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.Megmagyarázom neked az asszony titkát, s a hétfejű és tízszarvú vadállatét is, amely hordozza.
The absolute temperature T of the air at the inlet to the engine measured within ‧,‧ m upstream, of the point of entry to the air cleaner, or if no air cleaner is used, within ‧,‧ m of the air inlet horn, expressed in degrees Kelvin, and the atmospheric pressure ps, expressed in Kilopascals, shall be measured, and the atmospheric factor fa shall be determined according to paragraph ‧.‧.‧.‧ of Annex ‧ to this Regulation which corresponds to the following provisionsMeg kell mérni a levegő kelvinben kifejezett T abszolút hőmérsékletét a légszűrőbe való belépési ponttól (vagy légszűrő hiányában a bemeneti torkolattól) az áramlás irányában visszafelé ‧,‧ m távolságban, valamint a kPa-ban kifejezett ps légköri nyomást, majd pedig az előírás ‧. mellékletének ‧.‧.‧.‧. bekezdésével összhangban, a következő összefüggésekből meg kell határozni az ƒa légköri tényezőt
He wore horn-rimmed spectacles, and his eyes were red from crying, or maybe from too much cigarette smoke.Szarukeretes szemüveget viselt, szeme kivörösödött a sírástól vagy talán a sok cigarettafüsttől.
THE STORAGE OF HIDES, HORNS, HOOVES AND PIGSa bőrök, szarvak, paták és sertéssörték tárolása, amennyiben ezeket a vágás napján nem távolítják el a vágóhídról
The horn and electric window motors are excluded because they are not used continuouslyA jelzőkürt és az elektromos ablakemelő motorok kivételt képeznek, mert azokat nem használják folyamatosan
Valencia turned off the engine, but then she slumped against the steering wheel, and the horn brayed steadily.Valencia leállította a motort, de aztán rögtön rázuhant a kormánykerékre, felharsant a kocsi kürtje és csak szólt, szólt, kitartóan.
The Great Mother, the Triple Goddess... and the Horned One, god of the huntA Hatalmas Anya, a Hármas Istennő, a Vadászat Istene
The truck stopped and the horn was blown.A teherautó megállt, dudált.
In each hand he held up one half of a great horn cloven through the middle: a wild-ox horn bound with silver.Mindkét kezében egy kettéhasított kürt felét-felét, egy ezüsttel pántolt vadtulok kürt két töredékét.
Soon strips of meat were hanging to dry in the sun, and others were packed in salt and wrapped in leaves; the skins were scraped clear of fat, which was set by for later use, and then laid to soak in pits of water filled with oak bark to tan; and the oldest child was playing with a set of horns, pretending to be a grazer, making the other children laugh.Hamarosan húscsíkok száradtak a napon, egyéb húsokat lesózva csomagoltak falevélbe; a bőrökről leszedték a zsírt, amelyet félretettek más célra, és jött a cserzés tölgykéreg közt, nagy kádakban; a legidősebb gyerek egy pár szarvval bohóckodott, a kisebbek mulattatására megjátszotta a legelészőt.
I am going to blow the horn of Rohan, and give them all some music they have never heard before.'Én pedig megfújom Rohan kürtjét, s szolgáltatok nekik egy kis zenét, amilyet még sose hallottak.
He turned his attention to the other horn of the dilemma, which showed more promise of refutation.Figyelme most a másik felé fordult, mintha azt könnyebben letörhette volna.
Showing page 1. Found 1670 sentences matching phrase "horns".Found in 2.007 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.