Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
Radius equal to ‧ % of the total flight plan distance = ‧ NMA teljes tervezett repülési távolság ‧ %-ával egyenlő hosszúságú sugár = ‧ tengeri mérföld
van der Waals Radius: %Van der Waals-sugár: %
I tasked Echelon to focus on a ‧- mile radius around the drop point, added keywords to the dictionaryBeprogramoztam az Echelon- t, hogy egy ‧ mérföld sugarú körre fókuszáljon a becsült kiugrási pont körül, hozzáadva a megfelelő kulcsszavakat a szótárhoz
If the reflecting surface projects beyond the protective housing, the radius of curvatureHa a fényvisszaverő felület túlnyúlik a védőburkolaton, akkor a védőburkolaton túlnyúló részre a
In case of a gap between the edge of a rigid material and the panel, this edge shall be rounded to a minimum radius of curvature depending on the gap shown in the table in the explanatory note to paragraphHa a merev anyag és a panel széle között hézag van, ezt a szélt az ‧.‧.‧. bekezdéshez fűzött magyarázat táblázatában szereplő hézagértéknek megfelelően minimális görbületi sugárban kell lekerekíteni
r = radius of the ballr = a golyó sugara
The minimum radius of curvature of the track alignment, taken together with the track cant, defines the maximum cant deficiency for a given running speedA minimális ívsugár a vágány túlemelésével együtt meghatározza a túlemelés egy adott menetsebességhez tartozó legnagyobb elégtelenségét
It cir- 1)1 HI 01 HONOR cled their Rover at a radius of about a hundred meters, while the eyes of the crew checked them out at a discreet, careful distance, including one man on what looked like a Russian 12.7mm machine gun mounted in the back.Száz méter sugarú köröket írt le a Rover körül, utasai pedig a platóra szerelt 17,7 milliméteres orosz gépfegyver kezelőjét is beleértve fürkész tekintettel figyelték a terepjárót.
in which: a is the distance in millimetres between the component obstructing vision and the reference point measured along the visual radius joining the reference point, the centre of the component and the perimeter of the semi-circle of visionahol: a a látást akadályozó alkatrész és a referenciapont közötti távolság milliméterben, a referenciapontot, az alkatrész középpontját és a látási félkör kerületét összekötő vizuális sugár mentén mérve
A Diagram No ‧, being a transverse cross section of the tanks showing, in particular, the radius of the bilge, the camber, the height of the trunk and the method of construction of the guiding deviceA ‧. számú vázlat a tartályok vázlatos keresztmetszetével, amelynek alapján a medersugár, a tartály belmagassága, az akna magassága, valamint a mérőkészülék vezetésének építési módja megállapítható
If the rider misjudges the entry speed , the radius of the machine s line ’ should be tightened through increased counter steering input .Kanyarban haladva a sebességváltást szintén kerülni kell , függetlenül attól , hogy annak célja a sebesség növelése vagy csökkentése .
This material shall cover the internal surfaces of the backrest and side wings, including the inner edges (zone of radius) of the side wingsEzzel az anyaggal kell bevonni a háttámla és az oldalszárnyak belső felületét, beleértve az oldalszárnyak belső éleit (a sugár zónájában
All susceptible plants in a zone within a radius of at least ‧ m around the focus zone shall be officially inspected every two months for a period of at least one year after the infested plants have been removed (safety zoneA fertőzött növények eltávolítását követő legalább egyéves időtartam során a fókuszkörzetet körülvevő legalább ‧ m-es sugarú körzetben található, a betegségre fogékony valamennyi növényt minden második hónapban hatósági vizsgálatnak vetnek alá (a továbbiakban: biztonsági körzet
In that case the required radius shall apply to the soft surface onlyEbben az esetben a sugárra vonatkozó követelmény csak a puha felületre érvényes
One of the accelerometers must have its sensitive axis perpendicular to the mounting face A (figure ‧) and its seismic mass must be positioned within a cylindrical tolerance field of ‧ mm radius and ‧ mm lengthAz egyik gyorsulásmérő érzékelőtengelyének merőlegesnek kell lennie az A szerelőfelületre (‧. ábra), és szeizmikus tömegének egy ‧ mm sugarú és ‧ mm hosszúságú, henger alakú tűrési mezőn belül kell elhelyezkednie
II.‧.‧. comes from approved slaughterhouses which, at the time of slaughter, were not under restrictions owing to a suspected or confirmed outbreak of avian influenza or Newcastle disease and within a ‧ km radius of which there has been no outbreak of avian influenza or Newcastle disease for at least ‧ daysII.‧.‧. olyan jóváhagyott vágóhídról származnak, amely a vágás idején madárinfluenza vagy Newcastle-betegség gyanúja vagy kitörése miatt nem állt korlátozó intézkedés hatálya alatt, és amelynek ‧ km-es sugarú körzetében madárinfluenza vagy Newcastle-betegség az utóbbi ‧ nap során nem fordult elő
Covalent RadiusKovalenciasugár
The width of the projecting parts shall not he less than the amount of their downward projection and the edges shall have a radius of curvature of not less than ‧ mmA kiálló részek szélessége nem lehet kisebb, mint a lefelé irányuló kinyúlásuk nagysága, és éleik görbületi sugara nem lehet kisebb, mint ‧ mm
No, it wasn't a nuclear device, but the fact that one aircraft could drop one bomb and kill all forms of life within a one-to-two-mile radius was pretty sobering.Nem volt atomfegyver, de maga, a tény, hogy egyetlen repülőgép egyetlen bombával az élet minden formáját képes elpusztítani egy-két mérföldes sugarú körben, elég kijózanító volt.
Dynamic tyre rolling radius R = ... mDinamikus gumiabroncs gördülési sugár R = ... m
dynamic radius [m]a dinamikus sugár [m]
Kim is outside the blast radiusKim a bomba hatósugarán kívül van
The steering effort shall be measured until the position of the steering control corresponds to the turning radius given in the table below for the particular category of vehicle with a failure in the steering equipmentA kormányzáshoz szükséges erőkifejtést mérni kell addig a pozícióig, ahol a kormánykerék állása megfelel az adott kategóriájú, meghibásodott kormányberendezéssel rendelkező járműre vonatkozóan az alábbiakban közölt táblázatban meghatározott fordulókörsugár-értéknek
Will fry every electric circuit in a three- klick radiusKisüt minden elektromos áramkört ‧ km- es körzetben
In order to have the lowest value of the stress concentration factor at the transition between axle body and wheelseat, the value of the biggest radius on the axle body side shall be at least ‧mmA tengelytest és a tengelycsap közötti átmenet igénybevételi koncentrációs tényezőjének legalacsonyabb értéke érdekében a tengelytest oldalán a legnagyobb sugár legalább ‧ mm
Showing page 1. Found 1577 sentences matching phrase "polar radius".Found in 1.391 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.