Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
The Ionic Radius is the radius of a charged atom, a so called ion. The ion can have a positive or a negative charge. The charge of the ion which radius you see is also displayed in Kalzium. A positive ion has less electrons in its shell then the atom, a negative ion has more electrons. Therefore, a postive ion has a smaller radius than its atom and vice versaAz ionsugár egy töltéssel rendelkező atom, azaz ion sugara. Az ion lehet pozitív vagy negatív töltésű. Az ion töltése is megjelenik a programban. A pozitív ionoknak kevesebb, a negatív ionoknak kevesebb elektronjuk van, mint a normál atomnak. A pozitív ion sugara ezért például kisebb, mint az atomnak
The top radius and bottom radius allow the identification on the section of the quarry of the limits of the height of the visible front (the vertical distance from top to bottom radius matching the frontA felső és az alsó sugár a kőbánya metszetrajzán lehetővé teszi a látható front magasságának meghatározását (a fejtési fronttal egyező, a felső és az alsó sugár közötti látható távolság
The dual composition of the stationary phase having polar and non-polar sites allows for interaction of polar and non-polar groups of a molecule in a similar way as is the case for organic matter in soil or sewage sludge matricesA poláris és nem poláris kötőhelyekkel egyaránt rendelkező állófázis kettős összetétele lehetővé teszi a reakció létrejöttét egy adott molekula poláris és nem poláris csoportjaival, hasonló módon ahhoz, ahogyan ez a talaj és a szennyvíziszap mátrixokban lévő szerves anyagoknál is lezajlik
minimum radius of curvature: indicate minimum radius of curves in the plain line track of the line, the maximum cant and the maximum cant deficiency usedlegkisebb ívsugár: jelezze a vonal átmenő vágányán lévő ívek legkisebb sugarát, az alkalmazott legnagyobb túlemelést és túlemelési elégtelenséget
shall be located on the arc of a circle with centre K and with radius KB‧ = ‧ mm if the length between the upper strap guide and the strap outlet at the retractor is not less than ‧ mm or, in all other cases, on the arc of a circle with centre K and radius ‧ mmamennyiben a felső hevedervezető és az övvisszahúzón a heveder kilépő nyílása közötti távolság legalább ‧ mm, akkor K középpontú és KB‧ = ‧ mm sugarú köríven helyezkedik el; minden más esetben K középpontú és ‧ mm sugarú köríven
the carriage by road is carried out within one Member State within a ‧ kilometre radius of the place where the vehicle is based, including local administrative areas the centre of which is situated within that radiusa közúti szállítást egy tagállamon belül a jármű telephelyétől számított ‧ km sugarú körben végzik, beleértve az olyan helyi igazgatási területeket, melyek központja az említett sugarú körön belülre esik
The competent authority shall establish a protection zone based on a minimum radius of ‧ km and a surveillance zone based on a minimum radius of ‧ km centred on the outbreak of foot-and-mouth disease referred to in paragraphA hatáskörrel rendelkező hatóság legalább ‧ km sugarú védőkörzetet és legalább ‧ km sugarú megfigyelési körzetet létesít az bekezdésben említett ragadósszáj-és körömfájásjárvány-kitörés körül
In the case of a disc brake, it is the product of the brake force, coefficient of friction and the ratio of effective radius at which the disc pad acts and the new wheel radius of the vehicleTárcsafék esetében ez a fékerőnek, a súrlódási együtthatónak és a fékbetét működése hatékony sugarának és a kerék új sugarának szorzata
Directive ‧/‧/EC provides that the competent authority establishes, immediately after the diagnosis of African swine fever in pigs on a holding has been officially confirmed, a protection zone with a radius of at least three kilometres around the outbreak site, which shall itself be included in a surveillance zone of a radius of at least ten kilometresA ‧/‧/EK irányelv rendelkezik arra vonatkozóan, hogy miután egy gazdaságban a sertésekkel kapcsolatban hivatalosan megállapították az afrikai sertéspestis diagnózisát, az illetékes hatóság haladéktalanul egy legalább ‧ kilométer sugarú védőkörzetet létesít a kitörés helye körül, amely maga is része egy legalább ‧ kilométer sugarú megfigyelési körzetnek
This area may take the form, for instance, of an open space of ‧ metres radius having a central part of at least ‧ metres radius which is practically level; it may be surfaced with concrete, asphalt, or similar material and may not be covered with powdery snow, tall grass, loose soil or ashesMérési helyként megfelel például egy ‧ m sugarú szabad felület, amelynek legalább ‧ m-nél nagyobb sugarú középső része gyakorlatilag vízszintes, és beton, aszfalt vagy más hasonló anyagból készült bevonattal van borítva; nem lehet porhóval, porhanyós földdel vagy hamuval befedett, vagy magas fűvel benőtt
Around confirmed outbreaks of disease a protection zone with a minimum radius of ‧ km and a surveillance zone with a minimum radius of ‧ km shall be implementedAz állat-egészségügyi hatóságok által igazolt járványkitörés körül legalább ‧ kilométer sugarú védőkörzetet és legalább ‧ kilométer sugarú megfigyelési körzetet kell létrehozni
it may take the form, for instance, of an open space of ‧-metre radius, having a central part with a radius of at least ‧ m which is practically level, or of a level section having a solid track with as flat a surface and as few gullies as possibleEz lehet pl. egy ‧ m sugarú nyílt terület, amelynek középső, legalább ‧ m sugarú részének vízszintesnek kell lennie. Lehet egy vízszintes útszakasz is, lehetőleg szilárd, hézagmentes burkolattal
the corners of retractable steps facing forwards or rearwards shall be rounded to a radius of not less than ‧ mm; the edges shall be rounded to a radius of not less than ‧,‧ mma behúzható lépcsők előre vagy hátrafelé néző sarkait legalább ‧ mm-es sugárban, széleiket pedig legalább ‧,‧ mm-es sugárban le kell kerekíteni
Immediately after the diagnosis of classical swine fever has been officially confirmed in pigs on a holding, the competent authority shall establish a protection zone with a radius of at least ‧ kilometres around the outbreak site, which shall itself be included in a surveillance zone of a radius of at least ‧ kilometresKözvetlenül a klasszikus sertéspestis diagnózisának a gazdaság sertései tekintetében történt hivatalos megerősítését követően az illetékes hatóság a kitörés helyétől számított legalább ‧ kilométer sugarú védőkörzetet rendel el, amelyet azonos pontból számított legalább ‧ kilométer sugarú megfigyelési körzet vesz körül
This area may take the form, for instance, of an open space of ‧ metre radius having a central part of at least ‧ metres radius which is practically levelMérési helyként megfelel például egy ‧ m sugarú szabad felület, amelynek legalább ‧ m-nél nagyobb sugarú középső része gyakorlatilag vízszintes
vehicles used by agricultural, horticultural, forestry or fishery undertakings for carrying goods within a ‧ kilometre radius of the place where the vehicle is normally based, including local administrative areas the centres of which are situated within that radiusmezőgazdasági, kertészeti, erdőgazdálkodási vagy halászati vállalkozások által a jármű rendes telephelyétől számított ‧ km-es körzetben árufuvarozásra használt járművek, ideértve azokat a helyi közigazgatási területeket is, amelyek központja a körzetben található
Minimum curve radius (parameter ‧.‧ and ‧.‧): besides the safety requirement already mentioned, the choice of curve radii for the lines, and hence the minimum radius of the curves, determine the magnitude of the lateral movements-both the maximum amplitude and the mean amplitude in operation-of the vehicle suspensionsMinimális ívsugár (‧. paraméter – ‧.‧. és ‧.‧.): a már említett biztonsági követelmények mellett a pályák ívsugarainak megválasztása és a legkisebb ívsugár határozza meg a járműfelfüggesztések oldalirányú mozgásainak nagyságát – mind a legnagyobb amplitúdót, mind az átlagos amplitúdót működés közben
In the case of internal transport operations carried out within a ‧ kilometre radius of the place where the vehicle is based, including local administrative areas the centres of which are situated within that radius, Member States may reduce the minimum age for driversA jármű rendes telephelyétől számított ‧ km-es körzetben végzett belföldi fuvarozás esetében, beleértve azokat a helyi közigazgatási területeket is, amelyek központja a körzetben található, a tagállamok a kocsikísérők minimális életkorát ‧ évre csökkenthetik, feltéve, hogy ennek szakmai képzés a célja, és érvényesülnek a foglalkoztatásra vonatkozó nemzeti jogszabályaikban megállapított korlátozások
If the presence is confirmed, the infested plants and all susceptible plants in a zone within a radius of at least ‧ m around the infested plants and in any case within a radius covering at least ‧ susceptible plants, shall be destroyed (focus zoneA betegség jelenlétének kimutatása esetén a fertőzött növényeket, valamint a fertőzött növények ‧ m-es sugarú körzetében, illetve a betegségre fogékony legalább tíz növényt tartalmazó körzeten belül a betegségre fogékony minden növényt meg kell semmisíteni (a továbbiakban: fókuszkörzet
Once the diagnosis of one of the diseases in question has been officially confirmed, Member States shall ensure that the competent authority establishes around the infected holding a protection zone with a minimum radius of three kilometres, itself contained in a surveillance zone with a minimum radius of ‧ kilometresA kérdéses betegségek egyike kórjelzésének hivatalos megerősítését követően a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóság a fertőzött gazdaság körül legalább ‧ kilométer sugarú védőkörzetet határozzon meg, amelyet legalább ‧ kilométer sugarú megfigyelési körzet vesz körül
radius of curvature means the radius of the arc of a circle which comes closest to the rounded form of the component under considerationgörbületi sugár: egy olyan körívnek a sugara, amely az érintett elem lekerekítéséhez a legjobban illeszkedik
shall be located on the arc of a circle with radius KB‧ = ‧ mm if the length between the upper strap guide and the strap outlet at the retractor is not less than ‧ mm or, in all other cases, on the arc of a circle with centre K and radius ‧ mmKB‧ = ‧ mm sugarú köríven helyezkedjen el, ha a felső hevedermegvezetés és az övvisszahúzó hevederkivezetése közötti hosszúság legalább ‧ mm vagy – minden egyéb esetben – egy K középpontú ‧ mm sugarú köríven
When the vehicle is in any position whatsoever on a curve of radius R = ‧ m (minimum radius for contact rampo installation) and a track width of ‧ mm, no part of the vehicle likely to descend to less than ‧ mm from the running surface, except for the contact brush, should be less than ‧ mm from the track centreAmennyiben a jármű bármilyen helyzetben egy R = ‧ m sugarú ívben (a vágányérintkezők elhelyezésére vonatkozó legkisebb sugár) és ‧ mm-es vágányszélesség mellett közlekedik, az érintkező kefe kivételével a jármű mindegyik része, amelyik a futófelülettől ‧ mm-nél alacsonyabbra ereszkedhet, a vágány középpontjától legalább ‧ mm-re van
Once the diagnosis of avian influenza has been officially confirmed, the Member States shall ensure that the competent authority establishes around the infected holding a protection zone based on a minimum radius of three kilometres, itself contained in a surveillance zone based on a minimum radius of ‧ kilometresHa a madárinfluenza-megbetegedést hatóságilag megállapítják, a tagállam gondoskodik arról, hogy az illetékes hatóság a fertőzött gazdaság körül legalább három kilométer sugarú védőkörzetet alakítson ki, amely része egy legalább tíz kilométer sugarú megfigyelési körzetnek
Showing page 1. Found 1544 sentences matching phrase "polar radius".Found in 4.905 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.