Translations into Hungarian:

  • középponti távolság   

Example sentences with "polar radius", translation memory

add example
b) within a ‧ km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous ‧ daysb) amely(ek) ‧ km-es sugarú körzetében – beleértve adott esetben a szomszédos ország területét – legalább az utóbbi ‧ napban nem lépett fel magas patogenitású madárinfluenza vagy Newcastle-betegség
wing: the humerus, radius, and ulna, together with the surrounding musculatureszárny: a felkarcsont, az orsócsont és a singcsont a környező izomzattal
within a radius of ‧ m from the centre of the track the space is free of large reflecting objects such as fences, rocks, bridges or buildingsA pálya középpontjától számított ‧ méteren belül nincsenek nagyméretű hangvisszaverő tárgyak, például kerítések, sziklák, hidak vagy épületek
point ‧: ‧ cm from the edge of the sample at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the rightpont: ‧ cm-re a minta élétől azon a ponton, ahol az él görbületi sugara a legkisebb, a jobb vagy a bal oldalon
in and around which, in an area with a ‧ km radius, there has been no case/outbreak of bluetongue and epizootic haemorrhagic disease during the previous ‧ days, andamelyben és az amelyet körülvevő ‧ km sugarú területen nem fordult elő kéknyelv betegség és járványos haemorrhagiás betegség okozta megbetegedés/járványkitörés az elmúlt ‧ napban, és
The solid steel cylinders should be of ‧ (‧, ‧) mm diameter and ‧ mm height and have polished surfaces, rounded edges (radius of curvature ‧ mm) and a hardness of HRC ‧ toA tömör acélhengerek ‧ (–‧, –‧) mm átmérőjűek és ‧ mm magasságúak, és felületük csiszolt, szélük lekerekített (‧ mm-es görbületi sugár), és HRC ‧ keménységűek
No, no!Blast radius, one mileA robbanás hatósugara ‧ mérföld!
during the ‧ days prior to the date of transport to the slaughterhouse, or in the case of farmed game prior to the date of on-farm slaughtering, the animals have remained under the supervision of the competent veterinary authorities on a single holding which is situated in the centre of a circle around the holding of at least ‧ km radius, where there has been no outbreak of foot-and-mouth disease during at least ‧ days prior to the date of loadingvágóhídra szállítás előtti ‧ napban vagy – tenyésztett vad esetében – a gazdaságban történő levágás időpontja előtt az állatok egyetlen olyan gazdaságban, amely körül legalább ‧ km-es sugarú körben, legalább ‧ nappal a berakodás előtt nem tört ki ragadós száj- és körömfájás, az illetékes állat-egészségügyi hatóság felügyelete alatt álltak
cm from the edge of the sample at the place where the radius of curvature of the edge is smallest, either to the left or to the rightcm-re a minta élétől azon a ponton, ahol az él görbületi sugara a legkisebb, a jobb vagy a bal oldalon
in and around which, in an area of ‧ km radius, there has been no case/outbreak of the diseases mentioned under point ‧ during the previous ‧ daysamelyekben és az amelyeket körülvevő ‧ km sugarú területen nem fordult elő a ‧ pontban említett betegség okozta megbetegedés/járványkitörés az elmúlt ‧ napban
Maybe these things are allowed to happen in a certain radius, fifty feet in a circle around them...Talán az ő hatósugarukban, mondjuk, egy húszméteres körben körülöttük történhetnek ilyen dolgok...
in coastal areas: an area surrounding the control zone of overlapping tidal excursion zones, an area surrounding the control zone and included in a circle of radius ‧ km from the centre of the control zone or an equivalent area determined according to appropriate hydrodynamic or epidemiological data, orpart menti övezetekben: az egymást átfedő árapály-övezetekből álló ellenőrzési körzetet körülvevő terület, az ellenőrzési körzetet körülvevő és az ellenőrzési körzet központjától számított ‧ km sugarú körben található terület, vagy egy ennek megfelelő terület, amelyet a vonatkozó hidrodinamikai vagy járványügyi adatoknak megfelelően kell meghatározni, vagy
vehicles used for the carriage of goods within a ‧ km radius from the base of the undertaking and propelled by means of natural or liquefied gas or electricity, the maximum permissible weight of which, including the weight of a trailer or semi-trailer, does not exceed ‧,‧ tonnesa vállalkozás telephelyétől számított ‧ km sugarú körben áruszállításra használt járművek, melyeket természetes vagy cseppfolyósított gáz vagy elektromosság hajt, és amelynek megengedett legnagyobb össztömege pótkocsival vagy félpótkocsival együtt nem haladja meg a ‧,‧ tonnát
If parts may constitute a danger for the feet, provision must be made for protective devices within a hemispherical radius of ‧ mm starting from the forward edge of the seat cushion and pointing downwardsHa valamely alkatrész veszélyt jelenthet a lábak számára, úgy gondoskodni kell olyan védőkészülékről, amely az ülésfelület első élétől kezdődően lefelé, egy ‧ mm sugarú félgömbfelületen belül véd
If the rider misjudges the entry speed , the radius of the machine s line ’ should be tightened through increased counter steering input .Kanyarban haladva a sebességváltást szintén kerülni kell , függetlenül attól , hogy annak célja a sebesség növelése vagy csökkentése .
for the passing beam, the values prescribed in this Regulation are met at HV (with a tolerance of ‧,‧ lx) and related to that aiming at least one point of each area delimited on the measuring screen (at ‧ m) by a circle ‧ cm in radius around points B ‧ L (or R) (with a tolerance of ‧,‧ lx), ‧ R (or L), ‧ V, ‧ R, ‧ L, and in the entire area of zone ‧ which is not more than ‧,‧ cm above line ‧ R and ‧ Ltompított fény esetében az előírásban meghatározott értékek teljesülnek a HV pontban (‧,‧ lx tűréssel), és ugyanebben a beállításban a (‧ m távolságban felállított) mérőernyőn a B ‧ L (vagy R) (‧,‧ lx tűréssel), a ‧ R (vagy L), az ‧ V, a ‧ R és a ‧ L pontok körül rajzolt, ‧ cm sugarú körökkel határolt területek legalább egy-egy pontján, valamint a IV. zóna teljes területének azon részén, amely legfeljebb ‧,‧ cm-re van a ‧ R és a ‧ L vonal felett
Population density of settlements which lie within a ‧ km radius (distance) from the quarry siteA kőbánya területének ‧ km-es sugarában (távolságban) lévő települések népsűrűsége
This extremely powerful and effective system, once activated, completely annihilates all biological agents, within a radius of dozens of kilometersHa aktiválják ezt a rendkívül erős és hatékony rendszert, több kilométeres körzetben minden biológiai közeget megsemmisít
In fact, by increasing their operating Icinpo, that radius extends to fifteen hundred kilometers.Valójában, ha megnövelik az utazósebességüket, ez a sugár akár ezerötszáz kilométerre is kiterjedhet.
If the wing is the part of the vehicle located furthest ahead of the cab, its constituent parts shall be designed in such a way that all of the rigid parts facing the outside have a radius of curvature of at least ‧ mmHa a sárvédő a járműnek a vezetőfülke előtti legelőrenyúlóbb része, alkatrészeit úgy kell kialakítani, hogy valamennyi kifelé álló merev részének lekerekítési sugara legalább ‧ mm legyen
When the radius swings to the diameter exactly opposite the gate by which we entered, that is the time!Amikor a sugár pontosan szemben áll azzal a kapuval, amelyen keresztül érkeztünk, akkor érkezik el a mi időnk!
The lateral extremities of the cross-member must not bend to the rear or have a sharp outer edge; this condition is fulfilled when the lateral extremities of the cross-member are rounded on the outside and have a radius of curvature of not less than ‧,‧ mmA keresztidom végei oldalt nem lehetnek hátrafelé hajlítva és nem lehetnek éles külső szélei; ez a feltétel teljesül, ha a keresztidom végein a külső élek legalább ‧,‧ mm-es sugárral le vannak kerekítetve
We set up road blocks within a ‧ mile radiusÚtzárakat állítunk fel ‧ mérföldes körzetben
Okay, what' s the radius?Mi a hatókör?
On ‧, ‧ and ‧ August ‧ respectively, the Netherlands, Belgium and Germany informed the Commission of a number of suspected clinical cases of bluetongue in sheep and cattle holdings in areas in the Netherlands, Belgium and Germany, close to Luxembourg and France, located in a radius of ‧ km from Kerkrade, the Netherlands, where the first suspected case was notifiedaugusztus ‧-én, ‧-én, illetve ‧-én Hollandia, Belgium és Németország a kéknyelvbetegség fertőzöttségre gyanús esetekről tájékoztatta a Bizottságot a hollandiai Kerkrade-től ‧ km-es sugarú övezetben lévő, Hollandia, Belgium és Németország területén, Luxemburg és Franciaország közelében elhelyezkedő juh- és szarvasmarhatartó gazdaságokban, ahol az első gyanús esetről számoltak be
Showing page 1. Found 1577 sentences matching phrase "polar radius".Found in 1.942 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.