pronunciation: IPA: ʃɒp ʃɑp /ʃɑp/ /ʃɒp/ , SAMPA: SAp /SAp/ /SQp/ SQp      

Translations into Hungarian:

 • bolt   
  (Noun  )
   
  establishment that sells goods
 • vásárol   
  (Verb  )
   
  to visit shops
   
  To visit shops; to look around shops with the intention of buying something.
 • üzlet   
  (Noun  )
   
  establishment that sells goods
   
  A place, especially a small building, for the retail sale of goods and services.
 • műhely   
  (Noun  )
   
  workshop
 • butik   
 • hivatal   
 • járja az üzleteket   
 • kereskedés   
 • munkahely   
 • mûhely   
 • vásárolgat   
 • üzletbe visz   

Other meanings:

 
Short for wood shop or metal shop, classes taught typically in junior high school, teaching vocational skill.
 
(intransitive) To visit shops; to look around shops with the intention of buying something.
 
over-the-counter (financial)
 
Used to attract the services of a shop assistant
 
a class taught typically in junior high school, teaching vocational skill
 
A place where things are crafted; a workshop or hobbyshop.
 
(transitive) To report or "grass up" the criminal or otherwise wrong activities or whereabouts of (a suspect) to an authority.
 
Workplace; office. Used mainly in expressions such as shop talk, closed shop and shop floor.
 
An automobile mechanic's workplace.
 
(transitive, Internet) Shorthand for photoshop ; to digitally edit a picture or photograph.
 
In information technology, describes the programming languages or software an organisation uses, usually exclusively; "our company is mostly a Java shop".
 
An establishment that sells goods or services to the public; originally a physical location, but now a virtual establishment as well.

Similar phrases in dictionary English Hungarian. (38)

apothecary shopgyógyszertár; patika
apothecary’s shopgyógyszertár; patika
baker's shopkenyérbolt; péküzlet
bookseller’s shopkönyvkereskedés
bottle shopitalbolt
bread shopkenyérbolt
chemist's shopgyógyszertár
chemist’s shoppatika; gyógyszertár
coffee shopkávéház; kávézó
coffee-shopkávéház
cooper’s shopkádárműhely
Corel Paint Shop ProCorel Paint Shop Pro
do some shoppingbevásárol
farm shopsfarm shop
gift shopajándékbolt
go shoppingjárja az üzleteket; vásárolgat
jerry-shopkocsma; csárda
paint shopfestékbolt
pastry-shopcukrászda
Pet Shop of HorrorsPetshop of Horrors
Purble ShopPurble Shop
repair shopsjavító mûhely
shop assistanteladó; elárusító
shop floor controlüzemirányítás
shop windowkirakat
shop-windowkirakat
shoppingbevásárlás; vásárlás
shopping arcadebevásárlóközpont
shopping cartbevásárlókocsi
shopping centerbevásárlóközpont
shopping centrebevásárlóközpont; üzletközpont
shopping districtbevásárlóközpont
shopping mallpláza; üzletközpont; bevásárlóközpont
shopping precinctbevásárlóközpont
shopping trolleybevásárlókocsi
shopsüzlet
sweet-shopédességbolt
tea shopkávéház

    Show declension

Example sentences with "shop", translation memory

add example
There was a room behind the shop where she could come with them and undress.A bolt mögött van egy szoba, bemehetne oda velük és ott nyugodtan megmutathatná.
I told you to shop yesterday!Azért jöttél, hogy megint flörtölj velem?
Situated near schools and shops...... this progressive development has a growth factor of sevenIskolák és bevásárlóközpontok közelében található, ahol ‧- es a növekedési faktor
End of the trees, beginning of the roofs; end of the grass, beginning of the pavements; end of the furrows, beginning of the shops, end of the wheel-ruts, beginning of the passions; end of the divine murmur, beginning of the human uproar; hence an extraordinary interest.Vége a fáknak, kezdődnek a tetők, vége a fűnek, kezdődik a kövezet, vége a barázdának, kezdődnek a boltok, vége a kerékvágásnak, kezdődnek a szenvedések, vége az isteni zsongásnak, kezdődik az emberi zsongás; azért érdekli őket oly különösen.
She didn't go straight home but set off instead in the opposite direction to get some milk and bin liners frmm the small corner shop in the next street.Nem ment egyenesen haza, inkább az ellenkező irányba indult el, hogy vegyen egy kis tejet és szemetes-bélést a szomszédos utca sarki üzletében.
Our shooter was in the coffee shopA lövészünk ott volt a kávézóban
municipalities recognising the work of the One World shopsa települések elismerik a méltányos kereskedelemből származó termékeket forgalmazó üzletek munkáját
He met my step monster on the cruise, and then proposed with a ring from the gift shopA mostohámmal a hajóúton találkozott, aztán eljegyezte egy gyűrűvel az ajándékboltból
Hey, when did Nell put the shop up for sale?Mióta áruIja NeII a boItot?
He could barely hear the formidable tumult in the wine-shop, taken by assault, like a vague murmur overhead.A kocsma megrohanásának iszonyatos lármája, csak mint valami tétova moraj hallatszott le hozzá.
You could still shop in the junior' s departmentMég akár a gyerekosztályon is vásárolhatsz
Soon they could distinguish the town's wide streets, its huge shops, its palatial banks, its cathedral, recently built on the model of St. Peter's at Rome, and then Mount Royal, which commands the city and forms a magnificent park.Látni lehetett a széles utcákat, a hatalmas áruházak, bankok épületeit, a templomokat, a római Szent Péter-bazilika mintájára nemrégiben épült székesegyházat, s végül a városra letekintő Mont Royalt, melyet csodaszép parkká képeztek ki.
It has therefore undertaken to examine, among other things, ways to make cross-border use of bank accounts more consumer friendly and to break down barriers so that customers can shop around across the EU for the best savings plans, mortgages, insurance and pensions, with clear information to facilitate product comparisonEzért vállalta, hogy megvizsgálja többek között annak a módjait, hogy a bankszámlák határokon átnyúló felhasználását fogyasztóbarátabbá tegyék, és elhárítsák az akadályokat az elől, hogy az ügyfelek – bárhol az EU-ban – megkereshessék a legmegfelelőbb takarékszámla-lehetőségeket, jelzálogokat, biztosításokat és nyugdíjakat, miközben világos információkat kapnak a termékek összehasonlításának megkönnyítése érdekében
My cow has broken her leg, and I must take her to the mender's shop and have it glued on again.A tehenemnek letörött a lába, most vihetem a javítóba, hogy odaragasszák!
I appreciate everything you guys do for the shopNagyra értékelek mindent, amit a boltért tettetek
Mr President, as a representative of Northern Ireland, I know only too well the terrible impact of terrorism on innocent civilians: murder and mayhem inflicted while people were doing their Saturday shopping in the Shankhill Road in Belfast; young and old blown up at an act of remembrance to the fallen of the world wars in Enniskillen - acts carried out in the name of Irish Republicanism.Elnök úr! Észak-Írország képviselőjeként túlságosan is jól ismerem a terrorizmusnak az ártatlan polgári személyekre gyakorolt szörnyű hatásait: gyilkosság és súlyos sérülések történtek, miközben az emberek a szombati bevásárlásukat intézték a belfasti Shankhill Road-on; fiatalok és öregek egyaránt robbantás áldozatává váltak Enniskillenben, ahol a világháborúkban elesettekre emlékeztek - ezeket a tetteket az ír köztársasági mozgalom nevében követték el.
The Spanish and Catalan legislation at issue (Law ‧/‧, Catalan Law ‧/‧, Catalan Decrees ‧/‧ and ‧/‧) requires any operator wishing to start, extend, change its activity, transfer or assign a large shopping centre, to obtain a licence from the Generalidad, in addition to the compulsory municipal license required to start up an activity, the latter being intended to verify that the establishment conforms to the urban standards in forceA szóban forgó spanyol és katalán szabályozás (a ‧/‧ törvény, a ‧/‧ katalán törvény, a ‧/‧ és a ‧/‧ katalán rendelet) a nagy bevásárlóközpontot nyitni, bővíteni, tevékenysége jellegét megváltoztatni, átruházni vagy átengedni szándékozó gazdasági szereplők részére engedély beszerzését teszi kötelezővé a Generalidad-tól (az autonómia kormányától) azon az engedélyen felül, amit a tevékenység megkezdéséhez előzetesen az önkormányzattól kell beszerezni, és ami arra szolgál, hogy igazolja, hogy a létesítmény megfelel a hatályos építési szabályoknak
He one day asked Eliza, rather shyly, whether she had quite given up her notion of keeping a flower shop.Egy napon kissé pirulva kérdezte meg Lizát, vajon végleg letett-e arról a tervéről, hogy virágüzletet nyisson.
I started working in a record shopEgy lemezboltban kezdtem eldolgozni
We went into a little back-parlour behind the shop, where we found three young women at work on a quantity of black materials, which were heaped upon the table, and little bits and cuttings of which were littered all over the floor.Bementünk egy kis hátsó szobába a bolt mögött, ahol három fiatal nő dolgozott egész halom fekete anyagon, mely ki volt terítve az asztalon, míg a padlót ellepte a sok diribdarab szövethulladék.
The fucking video shop?!Csak nem a videókölcsönzõbe?
Every morning I go shopping.Minden reggel vásárolni megyek.
Remember that morning in the coffee shop?Emlékszel arra reggelre a kávézóban?
The new Article ‧ of Law No ‧/‧ allows companies and firms, whatever their legal form, to establish opticians' shops provided that: (i) as regards partnerships, the majority of partners and the manager, or the majority of managers, will be opticians possessing authorisation to pursue that profession; (ii) as regards private limited companies, more than half of the shareholders representing more than half of the share capital will be opticians possessing a professional authorisation; and (iii) as regards public limited companies, at least ‧ % of the share capital will be owned by opticians who are citizens of countries of the European Union and possess the qualifications laid down by Law No ‧/‧ and by Presidential Decrees Nos ‧/‧ and ‧/‧ as amended by Presidential Decree NoA ‧/‧. sz. törvény ‧. §-ának új bekezdése bármely jogi formában működő gazdasági társaságnak lehetőséget ad látszerészeti üzlet nyitására, feltéve, hogy: ‧) személyegyesítő társaságok esetében a társaság tagjainak többsége és az üzletvezetésre jogosult tag vagy ez utóbbiak többsége a szakma gyakorlására vonatkozó engedéllyel rendelkező látszerészek; ‧) a korlátolt felelősségű társaság esetében legalább a társasági tagok fele, akik a társaság tőkéjének több mint felével rendelkeznek, a szakma gyakorlására vonatkozó engedéllyel rendelkező látszerészek; ‧) a részvénytársaságok esetében a részvénytársaság tőkéjének legalább ‧ %-ával olyan látszerészek rendelkeznek, akik az Európai Unió tagországának polgárai, és akik a ‧/‧. sz. törvényben, a ‧/‧. sz. elnöki rendeletben és a ‧/‧. sz. elnöki rendelettel módosított ‧/‧. sz. elnöki rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelnek
Harry started unwrapping the shopping.Harry sorban kibontotta a csomagokat.
Showing page 1. Found 5229 sentences matching phrase "shop".Found in 3.321 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.