Translations into Latin:

  • frigeo   
    (verb, verb (2nd conjugation)   )

Example sentences with "fail to win favor", translation memory

add example
"Lucius Lentulus the consul promises that he will not fail the senate and republic, ""if they declared their sentiments boldly and resolutely, but if they turned their regard to Caesar, and courted his favor, as they did on former occasions, he would adopt a plan for himself, and not submit to the authority of the senate: that he too had a means of regaining Caesar's favor and friendship."" Scipio spoke to the same purport, ""that it was Pompey's intention not to abandon the republic, if the senate would support him; but if they should hesitate and act without energy, they would in vain implore his aid, if they should require it hereafter."""[Incitat] L. Lentulus consul senatu rei publicae se non defuturum pollicetur, si audacter ac fortiter sententias dicere velint; sin Caesarem respiciant atque eius gratiam sequantur, ut superioribus fecerint temporibus, se sibi consilium capturum neque senatus auctoritati obtemperaturum: habere se quoque ad Caesaris gratiam atque amicitiam receptum. In eandem sententiam loquitur Scipio: Pompeio esse in animo rei publicae non deesse, si senatus sequatur; si cunctetur atque agat lenius, nequiquam eius auxilium, si postea velit, senatum imploraturum.
"Being accused in such a manner, he made the following reply to these charges:--""That his moving his camp had been caused by want of forage, and had been done even by their advice; that his approaching near the Romans had been a measure dictated by the favorable nature of the ground, which would defend him by its natural strength; that the service of the cavalry could not have been requisite in marshy ground, and was useful in that place to which they had gone; that he, on his departure, had given the supreme command to no one intentionally, lest he should be induced by the eagerness of the multitude to hazard an engagement, to which he perceived that all were inclined, owing to their want of energy, because they were unable to endure fatigue any longer."Summam imperi se consulto nulli discedentem tradidisse, ne is multitudinis studio ad dimicandum impelleretur; cui rei propter animi mollitiem studere omnes videret, quod diutius laborem ferre non possent.
The king's friends, who were regents of the kingdom during the minority, being informed of these things, either induced by fear, as they afterward declared, lest Pompey should corrupt the king's army, and seize on Alexandria and Egypt; or despising his bad fortune, as in adversity friends commonly change to enemies, in public gave a favorable answer to his deputies, and desired him to come to the king; but secretly laid a plot against him, and dispatched Achillas, captain of the king's guards, a man of singular boldness, and Lucius Septimius a military tribune to assassinate him.His tum cognitis rebus amici regis, qui propter aetatem eius in procuratione erant regni, sive timore adducti, ut postea praedicabant, sollicitato exercitu regio ne Pompeius Alexandriam Aegyptumque occuparet, sive despecta eius fortuna, ut plerumque in calamitate ex amicis inimici exsistunt, his, qui erant ab eo missi, palam liberaliter responderunt eumque ad regem venire iusserunt; ipsi clam consilio inito Achillam, praefectum regium, singulari hominem audacia, et L. Septimium, tribunum militum, ad interficiendum Pompeium miserunt.
"He [Labienus] openly says in a council that ""since the Germans are said to be approaching, he would not bring into uncertainty his own and the army's fortunes, and the next day would move his camp at early dawn."" These words are quickly carried to the enemy, since out of so large a number of cavalry composed of Gauls, nature compelled some to favor the Gallic interests."Loquitur in concilio palam, quoniam Germani appropinquare dicantur, sese suas exercitusque fortunas in dubium non devocaturum et postero die prima luce castra moturum. Celeriter haec ad hostes deferuntur, ut ex magno Gallorum equitum numero nonnullos Gallicis rebus favere natura cogebat.
He [Procillus] said that, in his own presence, the lots had been thrice consulted respecting him, whether he should immediately be put to death by fire, or be reserved for another time: that by the favor of the lots he was uninjured.Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem.
Therefore, having stayed about twenty-five days in that place, because the north wind, which usually blows a great part of every season, prevented the voyage, he exerted himself to keep Dumnorix in his allegiance [and] nevertheless learn all his measures: having at length met with favorable weather, he orders the foot soldiers and the horse to embark in the ships.Itaque dies circiter XXV in eo loco commoratus, quod Corus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit, dabat operam ut in officio Dumnorigem contineret, nihilo tamen setius omnia eius consilia cognosceret: tandem idoneam nactus tempestatem milites equitesque conscendere in naves iubet.
Caesar thought him a proper person, on account of his favors conferred on him, to send with proposals to Pompey: and he knew that he had an influence over Pompey.Hunc pro suis beneficiis Caesar idoneum iudicaverat, quem cum mandatis ad Cn.Pompeium mitteret, eundemque apud Cn.Pompeium auctoritatem habere intellegebat Erat autem haec summa mandatorum: debere utrumque pertinaciae finem facere et ab armis discedere neque amplius fortunam periclitari.
The wind favoring him as far as could be expected at that season of the year, he put into the Ebro, to avoid sailing in the night: and thence continuing his voyage, which he thought he might do with safety, though the wind blew considerably fresher, he was encountered by such a storm, at the mouth of the river, that being neither able to return on account of the stream, nor stem the fury of the waves, the ship sank, and he perished.Progressus secunda ut hiberna tempestate cum in Hiberum flumen noctis vitandae causa se contulisset, inde paulo vehementiore tempestate, nihilo periculosius se navigaturum credens, profectus, adversis fluctibus occurrentibus ostio fluminis, in ipsis faucibus, cum neque flectere navem propter vim fluminis neque directam tantis fluctibus tenere posset, demersa nave periit.
"Caesar replied, ""That either to complain or sue for mercy became no man less than him: for that every other person had done their duty: himself, in having declined to engage on favorable terms, in an advantageous situation and time, that all things tending to a peace might be totally unembarrassed: his army, in having preserved and protected the men whom they had in their power, notwithstanding the injuries which they had received, and the murder of their comrades; and even Afranius's soldiers, who of themselves treated about concluding a peace, by which they thought that they would secure the lives of all."Ad ea Caesar respondit: nulli omnium has partes vel querimoniae vel miserationis minus convenisse. Reliquos enim omnes officium suum praestitisse: se, qui etiam bona condicione, et loco et tempore aequo, confligere noluerit, ut quam integerrima essent ad pacem omnia; exercitum suum, qui iniuria etiam accepta suisque interfectis, quos in sua potestate habuerit, conservarit et texerit; illius denique exercitus milites, qui per se de concilianda pace egerint; qua in re omnium suorum vitae consulendum putarint.
And such great influence had he already acquired for himself in Gaul by these means, that embassies were flocking to him in all directions, and seeking, publicly and privately, his favor and friendship.Ac tantam sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem comparaverat ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque amicitiam publice privatimque peterent.
Accordingly, having poured upon us a great quantity of darts and fire, and destroyed a considerable part of the rampart, they opened the gate which lay over against and within view of Pompey's camp, and sallied out with all their forces, carrying with them fascines to fill up the ditch; hooks and fire to destroy and reduce to ashes the barracks, which the soldiers had built mostly of reeds to defend them from the winter; and some silver and rich apparel to scatter among the tents, that while our men should be employed in securing the plunder, they might fight their way through and escape to Pompey; who, in expectation that they would be able to effect their design, had crossed the Rio Salado with his army, where he continued all night in order of battle, to favor their retreat.Ita igne telorumque multitudine iacta cum bene magnam partem operum consumpsissent, portam quae e regione et in conspectu Pompei castrorum fuerat aperuerunt, copiaeque totae eruptionem fecerunt secumque extulerunt virgulta crates ad fossas complendas et harpagones ad casas quae stramenticiae ab nostris hibernorum causa aedificatae erant, diruendas et incendendas, praeterea argentum vestimenta, ut dum nostri in praeda detinentur, illi caede facta ad praesidia Pompei se reciperent.
The wind being favorable, he sent into the port about forty ships provided with combustibles, and the flame catching on both sides, five ships were burned to ashes.Sed opportunissime nuntiis allatis oppidum est defensum; Cassiusque ad Sulpicianam inde classem profectus est Vibonem, applicatisque nostris ad terram navibus pari atque antea ratione Cassius secundum nactus ventum onerarias naves praeparatas ad incendium immisit, et flamma ab utroque cornu comprensa naves sunt combustae quinque.
He adopted this conduct for the following reason: because he did not think that a lieutenant ought to engage in battle with so great a force, especially while he who held the chief command was absent, except on advantageous ground or some favorable circumstance presented itself.Id ea de causa faciebat quod cum tanta multitudine hostium, praesertim eo absente qui summam imperii teneret, nisi aequo loco aut oportunitate aliqua data legato dimicandum non existimabat.
Mahmet, conversely, having deceived the nations with ritual from the Koran, compels calvary to descend onto your lands and with boldness to engage in favorable battles.Maomethes contra deceptas carmine gentes, Alcorane tuo campos descendere in equos coget et audaci committere prelia dextra.
And frequently it came to that point, as so large a body of cavalry had been sent abroad in all directions, that the prisoners declared Ambiorix had just then been seen by them in flight, and had not even passed out of sight, so that the hope of overtaking him being raised, and unbounded exertions having been resorted to, those who thought they should acquire the highest favor with Caesar, nearly overcame nature by their ardor, and continually, a little only seemed wanting to complete success; but he rescued himself by [means of] lurking-places and forests, and, concealed by the night made for other districts and quarters, with no greater guard than that of four horsemen, to whom along he ventured to confide his life.Ac saepe in eum locum ventum est tanto in omnes partes diviso equitatu, ut modo visum ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent captivi nec plane etiam abisse ex conspectu contenderent, ut spe consequendi illata atque infinito labore suscepto, qui se summam ab Caesare gratiam inituros putarent, paene naturam studio vincerent, semperque paulum ad summam felicitatem defuisse videretur, atque ille latebris aut saltibus se eriperet et noctu occultatus alias regiones partesque peteret non maiore equitum praesidio quam quattuor, quibus solis vitam suam committere audebat.
"And while our men were hesitating [whether they should advance to the shore], chiefly on account of the depth of the sea, he who carried the eagle of the tenth legion, after supplicating the gods that the matter might turn out favorably to the legion, exclaimed, ""Leap, fellow soldiers, unless you wish to betray your eagle to the enemy."Nam et navium figura et remorum motu et inusitato genere tormentorum permoti barbari constiterunt ac paulum modo pedem rettulerunt.
For he exerted his interest both cheerfully in favor of a man strongly attached to him, whom he had sent home before him to attend the election, and zealously to oppose the faction and power of a few men, who, by rejecting Marcus Antonius, wished to undermine Caesar's influence when going out of office.Contendebat enim gratia cum libenter pro homine sibi coniunctissimo, quem paulo ante praemiserat ad petitionem, tum acriter contra factionem et potentiam paucorum, qui M. Antoni repulsa Caesaris decedentis gratiam convellere cupiebant.
That this was the only time to treat for peace; when each had confidence in his own strength, and both seemed on an equal footing. Since, if fortune showed ever so little favor to either, he who thought himself superior, would not submit to terms of accommodation; nor would be content with an equal division, when he might expect to obtain the whole.Hoc unum esse tempus de pace agendi, dum sibi uterque confideret et pares ambo viderentur; si vero alteri paulum modo tribuisset fortuna, non esse usurum condicionibus pacis eum, qui superior videretur, neque fore aequa parte contentum, qui se omnia habiturum confideret.
At the same time a Spanish legionary soldier deserting to our camp, informed us that Pompey had assembled the people of Ucubis, and given them instructions to inquire diligently who favored his party, who that of the enemy.Eodem tempore mane loricatus unus ex legione vernacula ad nos transfugit et nuntiavit Pompeium oppidanos Ucubenses convocasse eisque ita imperavisse ut diligentia adhibita perquirerent qui essent suarum partium itemque adversariorum victoriae fautores.
Meantime the Numidians and Getulians deserted daily from Scipio's camp. Part returned home; part came over to Caesar, because they understood he was related to C. Marius, from whom their ancestors had received considerable favors.Interim Numidae Gaetuli[que] diffugere cotidie ex castris Scipionis et partim in regnum se conferre, partim quod ipsi maioresque eorum beneficio C. Mari usi fuissent Caesaremque eius adfinem esse audiebant, in eius castra perfugere catervatim non intermittunt.
In the town there was a multitude of people, ignorant of war, owing to the length of the peace; some of them Uticans, very well inclined to Caesar, for his favors to them; the Roman population was composed of persons differing widely in their sentiments.Erat in oppido multitudo insolens belli diuturnitate otii, Uticenses pro quibusdam Caesaris in se beneficiis illi amicissimi, conventus is, qui ex variis generibus constaret, terror ex superioribus proeliis magnus.
When they were come to the place, Caesar, in the opening of his speech, detailed his own and the senate's favors toward him [Ariovistus], in that he had been styled king, in that [he had been styled] friend, by the senate-in that very considerable presents had been sent him; which circumstance he informed him had both fallen to the lot of few, and had usually been bestowed in consideration of important personal services; that he, although he had neither an introduction, nor a just ground for the request, had obtained these honors through the kindness and munificence of himself [Caesar] and the senate.Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum.
There was, moreover, a circumstance that confirmed them in this resolution: for of the two adverse parties, that, which had stood by Sertorius in the late war, being conquered by Pompey, still trembled at his name and sway, though absent: the other which had remained firm in Pompey's interest, loved him for the favors which they had received: but Caesar's name was not known to the barbarians.Huic consilio suffragabatur etiam illa res, quod ex duobus contrariis generibus, quae superiore bello cum Sertorio steterant civitates, victae nomen atque imperium absentis Pompei timebant, quae in amicitia manserant, magnis affectae beneficiis eum diligebant; Caesaris autem erat in barbaris nomen obscurius.
The cavalry attacked their camp, knowing them to be favorers of Caesar, and intending to wipe out by their destruction, the disgrace of their own defeat.Eorum castra ei equites adorti expugnare coeperunt, ideo quod eos Caesaris partibus favisse sciebant, ut eis interfectis eorum pernicie dolorem suum ulciscerentur.
He prayed Drusus his father to lend him, now that he was venturing on the same enterprise, the willing and favourable aid of the example and willing and favorable aid of the example and memory of his counsels and achievements, and he arrived after a prosperous voyage through the lakes and the ocean as far as the river Amisia.Iamque classis advenerat, cum praemisso commeatu et distributis in legiones ac socios navibus fossam, cui Drusianae nomen, ingressus precatusque Drusum patrem ut se eadem ausum libens placatusque exemplo ac memoria consiliorum atque operum iuvaret, lacus inde et Oceanum usque ad Amisiam flumen secunda navigatione pervehitur.
Showing page 1. Found 6622 sentences matching phrase "fail to win favor".Found in 3.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.