Translations into Latin:

  • frigeo   
    (verb   )

Example sentences with "fail to win favor", translation memory

add example
"Lucius Lentulus the consul promises that he will not fail the senate and republic, ""if they declared their sentiments boldly and resolutely, but if they turned their regard to Caesar, and courted his favor, as they did on former occasions, he would adopt a plan for himself, and not submit to the authority of the senate: that he too had a means of regaining Caesar's favor and friendship."" Scipio spoke to the same purport, ""that it was Pompey's intention not to abandon the republic, if the senate would support him; but if they should hesitate and act without energy, they would in vain implore his aid, if they should require it hereafter."""[Incitat] L. Lentulus consul senatu rei publicae se non defuturum pollicetur, si audacter ac fortiter sententias dicere velint; sin Caesarem respiciant atque eius gratiam sequantur, ut superioribus fecerint temporibus, se sibi consilium capturum neque senatus auctoritati obtemperaturum: habere se quoque ad Caesaris gratiam atque amicitiam receptum. In eandem sententiam loquitur Scipio: Pompeio esse in animo rei publicae non deesse, si senatus sequatur; si cunctetur atque agat lenius, nequiquam eius auxilium, si postea velit, senatum imploraturum.
Therefore, having stayed about twenty-five days in that place, because the north wind, which usually blows a great part of every season, prevented the voyage, he exerted himself to keep Dumnorix in his allegiance [and] nevertheless learn all his measures: having at length met with favorable weather, he orders the foot soldiers and the horse to embark in the ships.Itaque dies circiter XXV in eo loco commoratus, quod Corus ventus navigationem impediebat, qui magnam partem omnis temporis in his locis flare consuevit, dabat operam ut in officio Dumnorigem contineret, nihilo tamen setius omnia eius consilia cognosceret: tandem idoneam nactus tempestatem milites equitesque conscendere in naves iubet.
Many of the king's generals met him on the way, and sued for pardon; to all of whom a favorable hearing was given, and they attended him to Zama.Interim in itinere ex regiis copiis duces complures ad Caesarem veniunt orantque ut sibi ignoscat. Quibus supplicibus venia data Zamam perveniunt.
On the next day Pompey beheaded seventy-four persons supposed to be favorers of Caesar's cause, ordering the rest who lay under the same suspicion to be carried back to the town, of whom a hundred and twenty escaped to Caesar.Insequenti die Pompeius securi percussit homines LXXIIII qui dicebantur esse fautores Caesaris victoriae, reliquos versum oppidum iussit deduci. Ex quibus effugerunt CXX et ad Caesarem venerunt.
Vercingetorix, when he had returned to his men, was accused of treason, in that he had moved his camp nearer the Romans, in that he had gone away with all the cavalry, in that he had left so great forces without a commander, in that, on his departure, the Romans had come at such a favorable season, and with such dispatch; that all these circumstances could not have happened accidentally or without design; that he preferred holding the sovereignty of Gaul by the grant of Caesar to acquiring it by their favor.Vercingetorix, cum ad suos redisset, proditionis insimulatus, quod castra propius Romanos movisset, quod cum omni equitatu discessisset, quod sine imperio tantas copias reliquisset, quod eius discessu Romani tanta opportunitate et celeritate venissent: non haec omnia fortuito aut sine consilio accidere potuisse; regnum illum Galliae malle Caesaris concessu quam ipsorum habere beneficio--tali modo accusatus ad haec respondit: Quod castra movisset, factum inopia pabuli etiam ipsis hortantibus; quod propius Romanos accessisset, persuasum loci opportunitate, qui se ipsum munitione defenderet: equitum vero operam neque in loco palustri desiderari debuisse et illic fuisse utilem, quo sint profecti.
The king's friends, who were regents of the kingdom during the minority, being informed of these things, either induced by fear, as they afterward declared, lest Pompey should corrupt the king's army, and seize on Alexandria and Egypt; or despising his bad fortune, as in adversity friends commonly change to enemies, in public gave a favorable answer to his deputies, and desired him to come to the king; but secretly laid a plot against him, and dispatched Achillas, captain of the king's guards, a man of singular boldness, and Lucius Septimius a military tribune to assassinate him.His tum cognitis rebus amici regis, qui propter aetatem eius in procuratione erant regni, sive timore adducti, ut postea praedicabant, sollicitato exercitu regio ne Pompeius Alexandriam Aegyptumque occuparet, sive despecta eius fortuna, ut plerumque in calamitate ex amicis inimici exsistunt, his, qui erant ab eo missi, palam liberaliter responderunt eumque ad regem venire iusserunt; ipsi clam consilio inito Achillam, praefectum regium, singulari hominem audacia, et L. Septimium, tribunum militum, ad interficiendum Pompeium miserunt.
That a bill had been carried by the ten tribunes of the people (notwithstanding the resistance of his enemies, and a very violent opposition from Cato, who in his usual manner, consumed the day by a tedious harangue) that he should be allowed to stand candidate, though absent, even in the consulship of Pompey; and if the latter disapproved of the bill, why did he allow it to pass? if he approved of it, why should he debar him [Caesar] from the people's favor? He made mention of his own patience, in that he had freely proposed that all armies should be disbanded, by which he himself would suffer the loss both of dignity and honor.Latum ab X tribunis plebis contradicentibus inimicis, Catone vero acerrime repugnante et pristina consuetudine dicendi mora dies extrahente, ut sui ratio absentis haberetur, ipso consule Pompeio ; qui si improbasset, cur ferri passus esset? Si probasset, cur se uti populi beneficio prohibuisset? Patientiam proponit suam, cum de exercitibus dimittendis ultro postulavisset; in quo iacturam dignitatis atque honoris ipse facturus esset.
Though Caesar could not perceive the retreat of the enemy for the intervention of the fire, yet, suspecting that they had adopted that method to favor their escape, he made his legions advance, and sent a party of horse to pursue them; but, apprehensive of an ambuscade, and that the enemy might remain in the same place and endeavor to draw our men into a disadvantageous situation, he advances himself but slowly.Caesar, etsi discessum hostium animadvertere non poterat incendiis oppositis, tamen id consilium cum fugae causa initum suspicaretur, legiones promovet, turmas mittit ad insequendum; ipse veritus insidias, ne forte in eodem loco subsistere hostis atque elicere nostros in locum conaretur iniquum, tardius procedit.
He himself on the sixth day before the calends of February, ordering the scouts and lictors to attend him at six in the evening, drew out all the legions at midnight, and directed his march toward Ruspina, where he had a garrison, and which had first declared in his favor, no one knowing or having the least suspicion of his design.circiter vigilia prima imperat, speculatores apparitoresque omnes ut sibi praesto essent. Itaque omnibus insciis neque suspicantibus vigilia tertia iubet omnes legiones extra castra educi atque se consequi ad oppidum Ruspinam versus, in quo ipse praesidium habuit et quod primum ad amicitiam eius accessit.
"Caesar replied, ""That either to complain or sue for mercy became no man less than him: for that every other person had done their duty: himself, in having declined to engage on favorable terms, in an advantageous situation and time, that all things tending to a peace might be totally unembarrassed: his army, in having preserved and protected the men whom they had in their power, notwithstanding the injuries which they had received, and the murder of their comrades; and even Afranius's soldiers, who of themselves treated about concluding a peace, by which they thought that they would secure the lives of all."Ad ea Caesar respondit: nulli omnium has partes vel querimoniae vel miserationis minus convenisse. Reliquos enim omnes officium suum praestitisse: se, qui etiam bona condicione, et loco et tempore aequo, confligere noluerit, ut quam integerrima essent ad pacem omnia; exercitum suum, qui iniuria etiam accepta suisque interfectis, quos in sua potestate habuerit, conservarit et texerit; illius denique exercitus milites, qui per se de concilianda pace egerint; qua in re omnium suorum vitae consulendum putarint.
In this calamity, the following favorable circumstance occurred to prevent the ruin of our whole army, viz., that Pompey suspecting an ambuscade (because, as I suppose, the success had far exceeded his hopes, as he had seen his men a moment before fleeing from the camp), durst not for some time approach the fortification; and that his horse were retarded from pursuing, because the passes and gates were in possession of Caesar's soldiers.His tantis malis haec subsidia succurrebant, quo minus omnis deleretur exercitus, quod Pompeius insidias timens, credo, quod haec praeter spem acciderant eius, qui paulo ante ex castris fugientes suos conspexerat, munitionibus appropinquare aliquamdiu non audebat, equitesque eius angustis spatiis atque his ab Caesaris militibus occupatis ad insequendum tardabantur. Ita parvae res magnum in utramque partem momentum habuerunt.
He [Procillus] said that, in his own presence, the lots had been thrice consulted respecting him, whether he should immediately be put to death by fire, or be reserved for another time: that by the favor of the lots he was uninjured.Is se praesente de se ter sortibus consultum dicebat, utrum igni statim necaretur an in aliud tempus reservaretur: sortium beneficio se esse incolumem.
He pleaded with Caesar for his life, and entreated him to spare him, and reminded him of their former friendship; and acknowledged that Caesar's favors to him were very great; in that through his interest he had been admitted into the college of priests; in that after his praetorship he had been appointed to the government of Spain; in that he had been assisted by him in his suit for the consulate.Cum eo de salute sua agit, orat atque obsecrat, ut sibi parcat, veteremque amicitiam commemorat Caesarisque in se beneficia exponit; quae erant maxima: quod per eum in collegium pontificum venerat, quod provinciam Hispaniam ex praetura habuerat, quod in petitione consulatus erat sublevatus.
He adopted this conduct for the following reason: because he did not think that a lieutenant ought to engage in battle with so great a force, especially while he who held the chief command was absent, except on advantageous ground or some favorable circumstance presented itself.Id ea de causa faciebat quod cum tanta multitudine hostium, praesertim eo absente qui summam imperii teneret, nisi aequo loco aut oportunitate aliqua data legato dimicandum non existimabat.
Yet such was the unanimity of the Gauls in asserting their freedom, and recovering their ancient renown in war, that they were influenced neither by favors, nor by the recollection of private friendship; and all earnestly directed their energies and resources to that war, and collected eight thousand cavalry, and about two hundred and forty thousand infantry.Tamen tanta universae Galliae consensio fuit libertatis vindicandae et pristinae belli laudis recuperandae, ut neque beneficiis neque amicitiae memoria moverentur, omnesque et animo et opibus in id bellum incumberent.
For he exerted his interest both cheerfully in favor of a man strongly attached to him, whom he had sent home before him to attend the election, and zealously to oppose the faction and power of a few men, who, by rejecting Marcus Antonius, wished to undermine Caesar's influence when going out of office.Contendebat enim gratia cum libenter pro homine sibi coniunctissimo, quem paulo ante praemiserat ad petitionem, tum acriter contra factionem et potentiam paucorum, qui M. Antoni repulsa Caesaris decedentis gratiam convellere cupiebant.
On the contrary, Caesar, with an inferior force, was inclosing troops sound and unhurt, and who had abundance of all things. For there arrived every day a prodigious number of ships, which brought them provisions: nor could the wind blow from any point, that would not be favorable to some of them.At tum integras atque incolumes copias Caesar inferiore militum numero continebat, cum illi omnium rerum copia abundarent; cotidie enim magnus undique navium numerus conveniebat, quae commeatum supportarent, neque ullus flare ventus poterat, quin aliqua ex parte secundum cursum haberent.
The cavalry attacked their camp, knowing them to be favorers of Caesar, and intending to wipe out by their destruction, the disgrace of their own defeat.Eorum castra ei equites adorti expugnare coeperunt, ideo quod eos Caesaris partibus favisse sciebant, ut eis interfectis eorum pernicie dolorem suum ulciscerentur.
And that unless he depart and withdraw his army from these parts, he shall regard him not as a friend, but as a foe; and that, even if he should put him to death, he should do what would please many of the nobles and leading men of the Roman people; he had assurance of that from themselves through their messengers, and could purchase the favor and the friendship of them all by his [Caesar's] death.Qui nisi decedat atque exercitum deducat ex his regionibus, sese illum non pro amico sed pro hoste habiturum. Quod si eum interfecerit, multis sese nobilibus principibusque populi Romani gratum esse facturum (id se ab ipsis per eorum nuntios compertum habere), quorum omnium gratiam atque amicitiam eius morte redimere posset.
But Pharnaces, either prompted by the place itself, which had been so fortunate to his father; or induced by favorable omens, as we were afterward told; or discovering the small number of our men that were in arms (for he took all that were employed in carrying materials to the works to be soldiers); or confiding in his veteran army, who valued themselves upon having defeated the twenty-second legion; and at the same time, despising our troops, whom he knew he had worsted, under Domitius; was determined upon a battle, and to that end began to cross the valley.At Pharnaces impulsus sive loci felicitate sive auspiciis et religionibus inductus, quibus obtemperasse eum postea audiebamus, sive paucitate nostrorum qui in armis erant comperta, cum more operis cotidiani magnam illam servorum multitudinem quae aggerem portabat militum esse credidisset, sive etiam fiducia veterani exercitus sui, quem bis et vicies in acie conflixisse et vicisse legati eius gloriabantur, simul contemptu exercitus nostri, quem pulsum a se Domitio duce sciebat, inito consilio dimicandi descendere praerupta valle coepit.
At the same time a Spanish legionary soldier deserting to our camp, informed us that Pompey had assembled the people of Ucubis, and given them instructions to inquire diligently who favored his party, who that of the enemy.Eodem tempore mane loricatus unus ex legione vernacula ad nos transfugit et nuntiavit Pompeium oppidanos Ucubenses convocasse eisque ita imperavisse ut diligentia adhibita perquirerent qui essent suarum partium itemque adversariorum victoriae fautores.
An assembly being held the following day, he states the occurrence; he consoles and encourages the soldiers; he suggests, that the disaster, which had been occasioned by the misconduct and rashness of his lieutenant, should be borne with a patient mind, because by the favor of the immortal gods and their own valor, neither was lasting joy left to the enemy, nor very lasting grief to them.Postero die contione habita rem gestam proponit, milites consolatur et confirmat: quod detrimentum culpa et temeritate legati sit acceptum, hoc aequiore animo ferendum docet, quod beneficio deorum immortalium et virtute eorum expiato incommodo neque hostibus diutina laetatio neque ipsis longior dolor relinquatur.
When they were come to the place, Caesar, in the opening of his speech, detailed his own and the senate's favors toward him [Ariovistus], in that he had been styled king, in that [he had been styled] friend, by the senate-in that very considerable presents had been sent him; which circumstance he informed him had both fallen to the lot of few, and had usually been bestowed in consideration of important personal services; that he, although he had neither an introduction, nor a just ground for the request, had obtained these honors through the kindness and munificence of himself [Caesar] and the senate.Ubi eo ventum est, Caesar initio orationis sua senatusque in eum beneficia commemoravit, quod rex appellatus esset a senatu, quod amicus, quod munera amplissime missa; quam rem et paucis contigisse et pro magnis hominum officiis consuesse tribui docebat; illum, cum neque aditum neque causam postulandi iustam haberet, beneficio ac liberalitate sua ac senatus ea praemia consecutum.
And frequently it came to that point, as so large a body of cavalry had been sent abroad in all directions, that the prisoners declared Ambiorix had just then been seen by them in flight, and had not even passed out of sight, so that the hope of overtaking him being raised, and unbounded exertions having been resorted to, those who thought they should acquire the highest favor with Caesar, nearly overcame nature by their ardor, and continually, a little only seemed wanting to complete success; but he rescued himself by [means of] lurking-places and forests, and, concealed by the night made for other districts and quarters, with no greater guard than that of four horsemen, to whom along he ventured to confide his life.Ac saepe in eum locum ventum est tanto in omnes partes diviso equitatu, ut modo visum ab se Ambiorigem in fuga circumspicerent captivi nec plane etiam abisse ex conspectu contenderent, ut spe consequendi illata atque infinito labore suscepto, qui se summam ab Caesare gratiam inituros putarent, paene naturam studio vincerent, semperque paulum ad summam felicitatem defuisse videretur, atque ille latebris aut saltibus se eriperet et noctu occultatus alias regiones partesque peteret non maiore equitum praesidio quam quattuor, quibus solis vitam suam committere audebat.
But Caesar did not think it prudent to attack them when standing on their defense, with such a steep hill in their favor, nor keep his legions at such a distance that they could quit their post without danger: but, perceiving that his camp was divided from the enemy's by a deep morass, so difficult to cross that he could not pursue with expedition, and that the hill beyond the morass, which extended almost to the enemy's camp, was separated from it only by a small valley, he laid a bridge over the morass and led his army across, and soon reached the plain on the top of the hill, which was fortified on either side by a steep ascent.At Caesar neque resistentes adgrediendos tanto collis ascensu iudicabat, neque non usque eo legiones admovendas ut discedere ex eo loco sine periculo barbari militibus instantibus non possent. Ita, cum palude impedita a castris castra dividi videret, quae trans eundi difficultas celeritatem insequendi tardare posset, adque id iugum quod trans paludem paene ad hostium castra pertineret mediocri valle a castris eorum intercisum animum adverteret, pontibus palude constrata legiones traducit celeriterque in summam planitiem iugi pervenit, quae declivi fastigio duobus ab lateribus muniebatur.
Showing page 1. Found 6619 sentences matching phrase "fail to win favor".Found in 7.025 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.