Translations into Latin:

  • Holothuridae   
  • Holothuriidae   
  • Holothuroidea   

Other meanings:

 
sea cucumber
 
an echinoderm of the class Holothuroidea, with an elongated body and leathery skin.

Similar phrases in dictionary English Latin. (1)

sea-cucumberHolothuroidea

    Show declension

Example sentences with "sea cucumber", translation memory

add example
The influence of this state is by far the most considerable of any of the countries on the whole sea coast, because the Veneti both have a very great number of ships, with which they have been accustomed to sail to Britain, and [thus] excel the rest in their knowledge and experience of nautical affairs; and as only a few ports lie scattered along that stormy and open sea, of which they are in possession, they hold as tributaries almost all those who are accustomed to traffic in that sea.Huius est civitatis longe amplissima auctoritas omnis orae maritimae regionum earum, quod et naves habent Veneti plurimas, quibus in Britanniam navigare consuerunt, et scientia atque usu rerum nauticarum ceteros antecedunt et in magno impetu maris atque aperto paucis portibus interiectis, quos tenent ipsi, omnes fere qui eo mari uti consuerunt habent vectigales.
For the recruits, frightened at the number of vessels, and fatigued with the rolling of the sea, and with sea-sickness, surrendered to Otacilius, after having first received his oath, that the enemy would not injure them; but as soon as they were brought before him, contrary to the obligation of his oath, they were inhumanly put to death in his presence.Tirones enim multitudine navium perterriti et salo nauseaque confecti iureiurando accepto, nihil eis nocituros hostes, se Otacilio dediderunt; qui omnes ad eum producti contra religionem iurisiurandi in eius conspectu crudelissime interficiuntur.
A peace being established by these proceedings four days after we had come into Britain, the eighteen ships, to which reference has been made above, and which conveyed the cavalry, set sail from the upper port with a gentle gale, when, however, they were approaching Britain and were seen from the camp, so great a storm suddenly arose that none of them could maintain their course at sea; and some were taken back to the same port from which they had started;-others, to their great danger, were driven to the lower part of the island, nearer to the west; which, however, after having cast anchor, as they were getting filled with water, put out to sea through necessity in a stormy night, and made for the continent.His rebus pace confirmata, post diem quartum quam est in Britanniam ventum naves XVIII, de quibus supra demonstratum est, quae equites sustulerant, ex superiore portu leni vento solverunt. Quae cum adpropinquarent Britanniae et ex castris viderentur, tanta tempestas subito coorta est ut nulla earum cursum tenere posset, sed aliae eodem unde erant profectae referrentur, aliae ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis occasum, magno suo cum periculo deicerentur; quae tamen ancoris iactis cum fluctibus complerentur, necessario adversa nocte in altum provectae continentem petierunt.
For when our cohorts of the ninth legion were on guard by the sea-side, Pompey's army arrived suddenly by break of day, and their approach was a surprise to our men, and at the same time, the soldiers that came by sea, cast their darts on the front rampart; and the ditches were filled with fascines: and the legionary soldiers terrified those that defended the inner rampart, by applying the scaling ladders, and by engines and weapons of all sorts, and a vast multitude of archers poured round upon them from every side.Nam ut ad mare duo cohortes nonae legionis excubuerant, accessere subito prima luce Pompeiani; simul navibus circumvecti milites in exteriorem vallum tela iaciebant, fossaeque aggere complebantur, et legionarii interioris munitionis defensores scalis admotis tormentis cuiusque generis telisque terrebant, magnaque multitudo sagittariorum ab utraque parte circumfundebatur.
For dispatch of lading, and for drawing them on shore, he makes them a little lower than those which we have been accustomed to use in our sea; and that so much the more, because he knew that, on account of the frequent changes of the tide, less swells occurred there; for the purpose of transporting burdens and a great number of horses, [he makes them] a little broader than those which we use in other seas.Ad celeritatem onerandi subductionesque paulo facit humiliores quam quibus in nostro mari uti consuevimus, atque id eo magis, quod propter crebras commutationes aestuum minus magnos ibi fluctus fieri cognoverat; ad onera, ad multitudinem iumentorum transportandam paulo latiores quam quibus in reliquis utimur maribus.
As the ocean is stormier than all other seas, and as Germany is conspicuous for the terrors of its climate, so in novelty and extent did this disaster transcend every other, for all around were hostile coasts, or an expanse so vast and deep that it is thought to be the remotest shoreless sea.Quanto violentior cetero mari Oceanus et truculentia caeli praestat Germania, tantum illa clades novitate et magnitudine excessit, hostilibus circum litoribus aut ita vasto et profundo ut credatur novissimum ac sine terris mare.
He had resolved to fix his winter quarters at Dyrrachium, Apollonia, and the other seaports, to hinder Caesar from passing the sea: and for this purpose had stationed his fleet along the sea-coast.Hiemare Dyrrachii, Apolloniae omnibusque oppidis maritimis constituerat, ut mare transire Caesarem prohiberet, eiusque rei causa omni ora maritima classem disposuerat.
They knew that the passes by land were cut off by estuaries, that the approach by sea was most difficult, by reason of our ignorance of the localities, [and] the small number of the harbors, and they trusted that our army would not be able to stay very long among them, on account of the insufficiency of corn; and again, even if all these things should turn out contrary to their expectation, yet they were very powerful in their navy. They well understood that the Romans neither had any number of ships, nor were acquainted with the shallows, the harbors, or the islands of those parts where they would have to carry on the war; and the navigation was very different in a narrow sea from what it was in the vast and open ocean.Pedestria esse itinera concisa aestuariis, navigationem impeditam propter inscientiam locorum paucitatemque portuum sciebant, neque nostros exercitus propter inopiam frumenti diutius apud se morari posse confidebant; ac iam ut omnia contra opinionem acciderent, tamen se plurimum navibus posse, [quam] Romanos neque ullam facultatem habere navium, neque eorum locorum ubi bellum gesturi essent vada, portus, insulas novisse; ac longe aliam esse navigationem in concluso mari atque in vastissimo atque apertissimo Oceano perspiciebant.
The veteran soldiers and cavalry, who had been engaged in many wars both by sea and land, and often struggled with wants and misfortunes of this kind, gathering sea-weed, and washing it in fresh water, by that means subsisted their horses and cattle.Qua necessitate coacti veterani milites equitesque qui multa terra marique bella confecissent et periculis inopiaque tali saepe essent conflictati, alga e litore collecta et aqua dulci elota et ita iumentis esurientibus data vitam eorum producebant.
He explained that a vessel could be constructed, from which a part might by a contrivance be detached, when out at sea, so as to plunge her unawares into the water.obtulit ingenium Anicetus libertus, classi apud Misenum praefectus et pueritiae Neronis educator ac mutuis odiis Agrippinae invisus.
This was the name of a country house, washed by a bay of the sea, between the promontory of Misenum and the lake of Baiae.id villae nomen est, quae promunturium Misenum inter et Baianum lacum flexo mari adluitur.
"Only, he said, ""stand in battle array, and the soldiers will not fight when they see that Piso whom they themselves once called 'father,' is the stronger, if right is to decide; if arms, is far from powerless."" He then deployed his companies before the lines of the fortress on a high and precipitous hill, with the sea surrounding him on every other side."consisterent in acie, non pugnaturis militibus ubi Pisonem ab ipsis parentem quondam appellatum, si iure ageretur, potiorem, si armis, non invalidum vidissent tum pro munimentis castelli manipulos explicat colle arduo et derupto; nam cetera mari cinguntur.
"The barbarians even insolently scoured the sea in hastily constructed vessels of their own called ""camarae,"" built with narrow sides and broad bottoms, and joined together without fastenings of brass or iron."camaras vocant, artis lateribus latam alvum sine vinculo aeris aut ferri conexam; et tumido mari, prout fluctus attollitur, summa navium tabulis augent, donec in modum tecti claudantur.
"Nothing, he said, ""allowed of accidents so much as the sea, and should she be overtaken by shipwreck, who would be so unfair as to impute to crime an offence committed by the winds and waves? The emperor would add the honour of a temple and of shrines to the deceased lady, with every other display of filial affection."""ergo navem posse componi docet, cuius pars ipso in mari per artem soluta effunderet ignaram: nihil tam capax fortuitorum quam mare; et si naufragio intercepta sit, quem adeo iniquum, ut sceleri adsignet, quod venti et fluctus deliquerint? additurum principem defunctae templum et aras et cetera ostentandae pietati.
Meanwhile those who were coming up to the support of the Parthians were easily kept back, all other approaches having been closed by the enemy except one, between the sea and the mountains on the Albanian frontier, which summer rendered difficult, as there the shallows are flooded by the force of the Etesian gales.at qui Parthis adventabant, facile arcebantur, cum alios incessus hostis clausisset, unum reliquum mare inter et extremos Albanorum montis aestas impediret, quia flatibus etesiarum implentur vada: hibernus auster revolvit fluctus pulsoque introrsus freto brevia litorum nudantur.
Vatinius, who was then at Brundusium, having intelligence of what passed in Illyricum, by letters from Cornificius, who pressed him to come to the assistance of the province, and informed him, that Octavius had leagued with the barbarians, and in several places attacked our garrisons, partly by sea with his fleet, partly by land with the troops of the barbarians; Vatinius, I say, upon notice of these things, though extremely weakened by sickness, insomuch that his strength of body no way answered his resolution and greatness of mind; yet, by his valor, surmounted all opposition, the force of his distemper, the rigor of the winter and the difficulties of a sudden preparation.Vatinius Brundisi cum esset, cognitis rebus quae gestae erant in Illyrico, cum crebris litteris Cornifici ad auxilium provinciae ferendum evocaretur et M. Octavium audiret cum barbaris foedera percussisse compluribusque locis nostrorum militum oppugnare praesidia partim classe per se partim pedestribus copiis per barbaros, etsi gravi valetudine adfectus vix corporis viribus animum sequebatur, tamen virtute vicit incommodum naturae difficultatesque et hiemis et subitae praeparationis.
He often landed at points in the neighborhood, visited the gardens by the Tiber, but went back again to the cliffs and to the solitude of the sea shores, in shame at the vices and profligacies into which he had plunged so unrestrainedly that in the fashion of a despot he debauched the children of free-born citizens.et saepe in propinqua degressus, aditis iuxta Tiberim hortis, saxa rursum et solitudinem maris repetiit pudore scelerum et libidinum quibus adeo indomitis exarserat ut more regio pubem ingenuam stupris pollueret.
After a while, through the force of the north wind and the equinoctial season, when the sea swells to its highest, his army was driven and tossed hither and thither.et opplebantur terrae: eadem freto litori campis facies, neque discemi poterant incerta ab solidis, brevia a profundis.
In the mean time he kept the soldiers incessantly at work upon the intrenchments, built forts and redoubts, and carried on his lines quite to the sea.Milites interim in opere exercere atque castra munire, turres castella facere molesque iacere in mare non intermittere.
It is, they think, through the bounty of divine power, that in that river and in those forests salt is produced, not, as in other countries, by the drying up of an overflow of the sea, but by the combination of two opposite elements, fire and water, when the latter had been poured over a burning pile of wood.inde indulgentia numinum illo in amne illisque silvis [s]alem provenire, non ut alias apud gentes eluvie maris arescente, sed unda super ardentem arborum struem fusa ex contrariis inter se elementis, igne atque aquis, concretum.
While these things were being carried on by Caesar and his opponents around Uzita, two legions, the ninth and tenth, sailing in transports from Sicily, when they came before Ruspina, observing Caesar's ships that lay at anchor about Thapsus, and fearing it might be the enemy's fleet stationed there to intercept them, imprudently stood out to sea; and after being long tossed by the winds, and harassed by thirst and famine, at last arrived at Caesar's camp.Dum haec circum Uzittam ab utrisque ducibus administrantur, legiones duae, X et VIIII, ex Sicilia navibus onerariis profectae, cum iam non longe a portu Ruspinae abessent, conspicati naves Caesarianas quae in statione apud Thapsum stabant, veriti ne in adversariorum ut insidiandi gratia ibi commorantium classem inciderent imprudentes, vela in altum dederunt ac diu multumque iactati tandem multis post diebus siti inopiaque confecti ad Caesarem perveniunt.
Vespasian had heard of the victory of Cremona, and had received favourable tidings from all quarters, and he was now informed of the fall of Vitellius by many persons of every rank, who, with a good fortune equal to their courage, risked the perils of the wintry sea.At Vespasiano post Cremonensem pugnam et prosperos undique nuntios cecidisse Vitellium multi cuiusque ordinis, pari audacia fortunaque hibernum mare adgressi, nuntiavere.
Which nation to this time retains its position in those settlements, and has a very high character for justice and military merit; now also they continue in the same scarcity, indigence, hardihood, as the Germans, and use the same food and dress; but their proximity to the Province and knowledge of commodities from countries beyond the sea supplies to the Gauls many things tending to luxury as well as civilization.Nunc quod in eadem inopia, egestate, patientia qua Germani permanent, eodem victu et cultu corporis utuntur; Gallis autem provinciarum propinquitas et transmarinarum rerum notitia multa ad copiam atque usus largitur, paulatim adsuefacti superari multisque victi proeliis ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant.
When these envoys were on their way home, Corbulo, to save them from being intercepted by the enemy's picquets after their passage of the Euphrates, gave them an escort, and conducted them to the shores of the Red Sea, whence, avoiding Parthian territory, they returned to their native possessions.eos regredientes Corbulo, ne Euphraten transgressi hostium custodiis circumvenirentur, dato praesidio ad litora maris Rubri deduxit, unde vitatis Parthorum finibus patrias in sedes remeavere.
Britain, the largest of the islands which Roman geography includes, is so situated that it faces Germany on the east, Spain on the west; on the south it is even within sight of Gaul; its northern extremities, which have no shores opposite to them, are beaten by the waves of a vast open sea.Britannia, insularum quas Romana notitia complectitur maxima, spatio ac caelo in orientem Germaniae, in occidentem Hispaniae obtenditur, Gallis in meridiem etiam inspicitur; septentrionalia eius, nullis contra terris, vasto atque aperto mari pulsantur.
Showing page 1. Found 168 sentences matching phrase "sea cucumber".Found in 4.108 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.