Translations into Norwegian:

  • Amerikas forente staters flagg   

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Flag of the United States Virgin IslandsDe amerikanske jomfruøyenes flagg

Example sentences with "Flag of the United States", translation memory

add example
I pledge allegiance to the flag...... of the United States of America...... and to the republic for which it stands...... one nation under God...... indivisible, with liberty...... and justice for allJeg sverger troskap til flagget,-- til de forente amerikanske stater-- og til republikken det står for
On behalf of the president of the United States, accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful servicePå Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
Where' s the flag unit?Hvor er flaggkompaniet?
The blue flags represent the units that will be on duty by dark tonightDe blå flaggene viser enheter i tjeneste etter mørkets frambrudd
The one who' s got the medal and leads flag unit is not my brotherMannen med medaljen som leder flaggkompaniet er ikke min bror
Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnSpesielt flagg. Den nøyaktige betydningen av flagget kan ses i kolonnen til høyre
Privateer gets a piece of paper from the Frenchies says they can hunt down anything with our flagKaperskip får tillatelse fra franskmennene til å jakte på alt med vårt flagg
The Read flag allows viewing the content of the fileLese-flagget gir tillatelse til å se innholdet i fila
On behalf of the president, please accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful servicePå Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
The index of folder '%‧ ' seems to be out of date. To prevent message corruption the index will be regenerated. As a result deleted messages might reappear and status flags might be lost. Please read the corresponding entry in the FAQ section of the manual of KMail for information about how to prevent this problem from happening againRegisteret til mappa « % ‧ » kan være foreldet. For å unngå at meldinger ødelegges lages registeret på nytt. Resultatet kan være at slettede meldinger kan gjenoppstå og status-flagg kan gå tapt. Les den tilhørende oppføringa i spørsmålsdelen av håndboka til KMail for informasjon om hvordan du kan unngå at problemet oppstår igjen
If we ratify this treaty, all we' re changing is the accents of the powerful and the color of the flagHvis vi godkjenner avtalen,-- er alt vi endrer de mektiges aksent og flaggets farge!
This flag allows viewing the content of the folderDette flagget gir tillatelse til å se på innholdet i mappa
Captain Tyreen... does the prospect of serving under your country' s flag once again... seem more attractive than dragging its chains in this prison?Kaptein Tyreen... virker utsiktene for å tjene under ditt lands flagg på ny... mer forlokkende enn å dra på dets lenker i fengsel?
Changing the flags of message %‧ failedEndring av flagg på melding % ‧ feilet
If this flag is set, the group of this folder will be set for all new filesHvis dette flagget er satt, så vil alle nye filer i katalogen få samme gruppe som katalogen
Flag the current session so any commands entered into it will be sent to all sessions. The session will have a small icon in its tab to remind you to be careful of what you enter! rm-rf *, for instance, is probably not a good ideaMerk den gjeldende økta slik at alle kommandoer som skrives inn der sendes til alle økter. Økta har et lite ikon i fanen for å minne deg om å være forsiktig med hva du skriver inn. rm-rf *, f. eks er sannsynligvis ikke en god ide
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the groupHvis denne fila er kjørbar og flagget er satt, så blir den kjørt med samme tillatelser som gruppa. File permission
Changing the flags of message %‧ failed with %Endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
The flag of AntarcticaFlagget over Antarktis
Silent Changing the flags of message %‧ failed with %Stille endring av flagg på melding % ‧ feilet med %
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the ownerHvis fila er kjørbar og flagget er satt, så blir fila kjørt med samme tillatelser som eieren
Captain, accept the flag of Tyrone Miller... on behalf of a grateful nationKaptein, ta imot Tyrone Millers flagg på vegne av en takknemlig nasjon
The mail index for '%‧ ' is from an unknown version of KMail (%‧). This index can be regenerated from your mail folder, but some information, including status flags, may be lost. Do you wish to downgrade your index file?E-postregisteret for « % ‧ » er fra en ukjent versjon av KMail (% ‧). Dette registeret kan gjenskapes fra e-postmappa, men noe informasjon, medregnet statusflagg, kan gå tapt. Vil du nedgradere registerfila?
Showing page 1. Found 123741 sentences matching phrase "Flag of the United States".Found in 265.276 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.