Translations into Norwegian:

  • Amerikas forente staters flagg   

Similar phrases in dictionary English Norwegian. (1)

Flag of the United States Virgin IslandsDe amerikanske jomfruøyenes flagg

Example sentences with "Flag of the United States", translation memory

add example
On behalf of the president of the United States, accept this flag...... in recognition of your loved one' s faithful servicePå Præsidentens vegne, bedes De modtage dette flag,...... som tilkendegivelse af Deres kæres trofaste tjeneste
I pledge allegiance to the flag...... of the United States of America...... and to the republic for which it stands...... one nation under God...... indivisible, with liberty...... and justice for allJeg sverger troskap til flagget,-- til de forente amerikanske stater-- og til republikken det står for
Special flag. Valid for the whole folder, the exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnSpesielt flagg. Gyldig for hele mappa, den nøyaktige betydningen av flagget kan ses i kolonnen til høyre
Special flag. The exact meaning of the flag can be seen in the right hand columnSpesielt flagg. Den nøyaktige betydningen av flagget kan ses i kolonnen til høyre
This flag allows adding, renaming and deleting of files. Note that deleting and renaming can be limited using the Sticky flagDette flagget gir tillatelse til å legge til, slette og endre navn på filer. Merk at sletting og navneendring kan begrenses med « Klister »-flagget
The blue flags represent the units that will be on duty by dark tonightDe blå flaggene viser enheter i tjeneste etter mørkets frambrudd
The one who' s got the medal and leads flag unit is not my brotherMannen med medaljen som leder flaggkompaniet er ikke min bror
Where' s the flag unit?Hvor er flaggkompaniet?
It was on this desolate spot...... that our state flag was raised for the first timePå dette fjerne sted-- ble vårt statsflagg heist for første gang
The index of folder '%‧ ' seems to be out of date. To prevent message corruption the index will be regenerated. As a result deleted messages might reappear and status flags might be lost. Please read the corresponding entry in the FAQ section of the manual of KMail for information about how to prevent this problem from happening againRegisteret til mappa « % ‧ » kan være foreldet. For å unngå at meldinger ødelegges lages registeret på nytt. Resultatet kan være at slettede meldinger kan gjenoppstå og status-flagg kan gå tapt. Les den tilhørende oppføringa i spørsmålsdelen av håndboka til KMail for informasjon om hvordan du kan unngå at problemet oppstår igjen
Note that in different countries touch typing is tought slightly different which usually affects only the top row of keys. For instance, in the United States only the leftmost key and the key with the ‧ are pressed by the little finger of the left hand. In Germany the little finger also presses the ‧ key, and thus the fingers shift one key to the right on the top row. Normally this only makes a difference for split or ergonomic keyboardsLegg merke til at i ulike land er touch-metodene litt ulike, noe som normalt bare endrer den øverste tegnrekka. For eksempel blir i USA bare den ytterste venstre tasten og tasten med « ‧ » på betjent av venstre hånds lillefinger. I Tyskland betjener denne lilefingeren også totallet, og fingeren må da flyttes en plass til høyre på øverste rad. Normalt sett vil dette bare ha noe å si for delte tastaturer
For the record, it is the conclusion of this panel that your actions aboard the Alabama were consistent with the best traditions of the Navy, and in the interests of the United StatesOffisielt trekker vi den konklusjon at dine handlinger-- var i tråd med Marinens beste tradisjoner og USAs interesser
If we ratify this treaty, all we' re changing is the accents of the powerful and the color of the flagHvis vi godkjenner avtalen,-- er alt vi endrer de mektiges aksent og flaggets farge!
Few people are aware today that, history of the United states, since the Revolution in ‧ has been in a large part, the story of an epic struggle to get free and stay free of control by the european international banksFå er i dag klar over at, USA' s historie, siden Revolusjonen i ‧ har for det meste vært en historie om en storslått kamp om å frigjøre seg og forbli frie fra de europeiske internasjonale bankenes kontrollgrep
The privilege of creating and issuing money is not only the supreme prerogative of government, but it is the government' s greatest creative opportunity. " ~Abraham Lincoln, assassinated president of the United StatesRetten til å skape og utstede penger er ikke bare myndighetenes eneste store forrett men det er myndighetenes største kreative mulighet. "* Abraham Lincoln, myrdet president av USA
But if one of your men cross my land, or even touch one of my cows... or do anything to that store...I' m not going to the Sheriff, the Governor, or the President of the United StatesMen om en av dine krysser min jord, eller tar på en av mine kuer... eller gjør noe med butikken... går jeg ikke til sheriffen, guvernøren eller presidenten
Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferencesMerk den gjeldende økten slik at den vil vise en varsling hvis det oppstår aktivitet. Et ikon med en lysende pære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis noe skjer mens du jobber med en annen økt. Tida før varslingen slår til kan endres i oppsettet til & konsole
Flag the current session so it will show an alert if no activity occurs for ‧ seconds. An icon of a dark light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if a task stops while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferencesMerk den gjeldende økten så den viser en varsling hvis det ikke er noen aktivitet i løpet av ‧ sekunder. Et ikon med en slukket lyspære dukker opp i øktfanen. Bruk denne for å varsle deg hvis en handling stopper mens du jobber med en annen økt. Tida før en varsling slår inn kan endres i oppsettet til & konsole
If this flag is set, the owner of this folder will be the owner of all new filesHvis dette flagget er satt, vil den som eier mappa bli eier for alle nye filer
World Health Organization (WHO), both its Regional office (WHO-EURO) and Headquarters (WHO-HQ), Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), the European Public Health Association (EUPHA), the EPIET Alumni Network (EAN), the United States’ Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) and several National Epidemiology Training Programmes (FETP).Verdens helseorganisasjon (WHO), både WHOs regionkontor (WHO-EURO) og hovedkontoret (WHO-HQ), Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), European Public Health Association (EUPHA), EPIET Alumni Network (EAN), USAs Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) og en rekke nasjonale opplæringsprogrammer innen epidemiologi (FETP).
" Some of the biggest men in the United States, in the Field of commerce and manufacture are afraid of something" Det finnes noe som selv de største innen handel og industri er redde for
At the southernmost extreme of our planet, the continent of Antarctica is as large as the United States of AmericaP å jordas s ø rpol li gg er A ntarktis, et kontinent på st ø rrelse med USA
The Read flag allows viewing the content of the fileLese-flagget gir tillatelse til å se innholdet i fila
If this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the ownerHvis fila er kjørbar og flagget er satt, så blir fila kjørt med samme tillatelser som eieren
Showing page 1. Found 113063 sentences matching phrase "Flag of the United States".Found in 285.816 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.