Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of television camera systems and parts thereof, falling within CN codes ex‧ (TARIC code: ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧), originating in JapanEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op televisiecamerasystemen en delen daarvan, ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧) en ex‧ (Taric-code ‧), van oorsprong uit Japan
The product under review is television camera systems and parts thereof originating in Japan (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧) and ex‧ (TARIC CodeHet herzieningsonderzoek heeft betrekking op televisiecamerasystemen en onderdelen daarvan uit Japan (hierna het betrokken product genoemd), ingedeeld onder de GN-codes ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧) en ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code
The customs authorities are hereby directed, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to take the appropriate steps to register the imports into the Community of potassium chloride originating in the Republic of Belarus and the Russian Federation falling within CN codes ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧) produced and sold or produced and exported by the companies listed in Article ‧ for which an exemption to the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No ‧/‧ is soughtDe douaneautoriteiten wordt overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ de instructie gegeven de nodige maatregelen te nemen om de invoer te registreren van kaliumchloride uit Rusland en Wit-Rusland, ingedeeld onder de GN-codes ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧) en ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), vervaardigd en verkocht of vervaardigd en uitgevoerd door de in artikel ‧ vermelde ondernemingen die een vrijstelling aanvragen van de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ ingestelde antidumpingrechten
Customs authorities are hereby directed, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to take the appropriate steps to register the imports into the Community of potassium chloride originating in the Republic of Belarus or the Russian Federation falling within CN codes ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧, ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧) produced and sold or produced and exported by the companies listed in Article ‧ for which an exemption to the anti-dumping duties imposed by Regulation (EEC) No ‧/‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧/‧, is soughtOp grond van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening wordt de douaneautoriteiten opdracht gegeven passende maatregelen te nemen om de invoer in de Gemeenschap te registreren, van kaliumchloride dat momenteel onder GN-codes ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧, ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧) valt, van oorsprong uit Wit-Rusland of Rusland, dat geproduceerd en verkocht of geproduceerd en uitgevoerd wordt door de in artikel ‧ vermelde ondernemingen waarvoor een vrijstelling is gevraagd van de antidumpingrechten die zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. ‧/‧, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
The same ad valorem duty should also apply to imports falling within the quantitative ceiling if the minimum import price is not respected or when the imports of the product subject to measures presented for release into free circulation fall under those CN codes, for which no minimum import price is applicable (i.e. CN codes ‧, ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ andHetzelfde ad-valoremrecht zou ook moeten gelden voor importen die binnen het contingent vallen, als aan de minimuminvoerprijs niet de hand wordt gehouden of als de voor toelating tot het vrije verkeer aangeboden producten onder GN-codes vallen waarvoor geen minimuminvoerprijs geldt (d.w.z. GN-codes ‧, ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en
The product under review is potassium chloride currently falling within CN codes ‧, ‧, ‧, and special mixtures (i.e. potassium chloride containing additional fertilising elements, with a potassium content evaluated as K‧O, by weight, equal to or exceeding ‧ % but not exceeding ‧ % on the dry anhydrous product) currently falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), originating in Belarus and Russia (the product concernedHet nieuwe onderzoek heeft betrekking op kaliumchloride, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ‧, ‧ en ‧, en op speciale samenstellingen (kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen, met een K‧O-gehalte van ‧ % of meer doch niet meer dan ‧ % van het droge, watervrije product), momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧) en ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), van oorsprong uit Belarus en Rusland (het betrokken product
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧; andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
Use, as appropriate, in the following order the codes identifying the diseases tested for in accordance with Part ‧.C of this Annex I = Tuberculosis-code “TBL”-, Brucellosis-code “BRL”-, Leukosis-code “EBL”-, Bluetongue-code “BTG”-, Epizootic-haemorrhagic-code “EHD”-and Rhinotracheitis-code “IBR”Gebruik in voorkomend geval in de onderstaande volgorde de codes ter identificatie van de ziekten waarop overeenkomstig deel ‧.C van deze bijlage I een test is verricht: Tuberculose-code “TBL”-, Brucellose-code “BRL”-, Leukose-code “EBL”-, Bluetongue-code “BTG”-, Epizoötische hemorragische ziekte-code “EHD”-en Rhinotracheitis-code “IBR”
Athletic Manufacturing Sp. z o.o. (Taric additional code A‧), Cicli Esperia SpA (Taric additional code ‧), Cycleurope International/Peugeot (Taric additional code ‧), Euro.T Polska Sp. z o.o. (Additional Taric A‧), Jan Janssen Fietsen v.o.f. (Taric additional code ‧), Kurt Gudereit (Taric additional code ‧), MIFA Mittdeldeutsche Fahrradwerke GmbH (Taric additional code ‧), Rabeneick GmbH (Taric additional codeAthletic Manufacturing Sp. z o.o. (aanvullende Taric-code A‧), Cicli Esperia SpA (aanvullende Taric-code ‧), Cycleurope International/Peugeot (aanvullende Taric-code ‧), Euro.T Polska Sp. Z.o.o. (aanvullende Taric-code A‧), Jan Janssen Fietsen v.o.f. (aanvullende Taric-code ‧), Kurt Gudereit (aanvullende Taric-code ‧), MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke GmbH (aanvullende Taric-code ‧), Rabeneick GmbH (aanvullende Taric-code
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of potassium chloride falling within CN codes ‧, ‧, ‧ and on special mixtures (i.e. potassium chloride containing additional fertilising elements, with a potassium content evaluated as K‧O, by weight, equal to or exceeding ‧ % but not exceeding ‧ % on the dry anhydrous product) falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), originating in Belarus and RussiaEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op kaliumchloride, ingedeeld onder de GN-codes ‧, ‧ en ‧, en op speciale samenstellingen (dat wil zeggen kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen, met een K‧O-gehalte van ‧ % of meer doch niet meer dan ‧ % van het droge, watervrije product), ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧) en ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), van oorsprong uit Belarus en Rusland
Comprises Legal, accounting, management consulting, and public relations (code ‧), Advertising, market research and public opinion polling (code ‧), Research and development (code ‧), Architectural, engineering and other technical services (code ‧), Agricultural, mining, and on-site processing services (code ‧), Other business services (code ‧) and Services between related enterprises, n.i.e. (codeOmvat Juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations (code ‧), Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code ‧), Speur- en ontwikkelingswerk (code ‧), Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code ‧), Landbouw, mijnbouw en diensten voor verwerking ter plaatse (code ‧), Overige zakelijke dienstverlening (code ‧) en Diensten tussen verwante ondernemingen, niet elders genoemd (code
Comprises Legal, accounting, management consulting, and public relations (code ‧), Advertising, market research and public opinion polling (code ‧), Research and development (code ‧), Architectural, engineering and other technical services (code ‧), Agriculture, mining, and other on-site processing (code ‧), Other business services (code ‧) and Services between related enterprises, n.i.e. (codeOmvat Juridisch, boekhoudkundig en managementadvies en public relations (code ‧), Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code ‧), Speur- en ontwikkelingswerk (code ‧), Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code ‧), Landbouw, mijnbouw en andere verwerking ter plaatse (code ‧), Overige zakelijke dienstverlening (code ‧) en Diensten tussen verwante ondernemingen, n.e.g. (code
Bike Fun International s.r.o. (TARIC additional code A‧), C-Trading s.r.o. (TARIC additional code A‧), Décathlon Italia SRL (TARIC additional code ‧), F.lli Schiano S.R.L. (TARIC additional code A‧), Ghost Mountain Bikes GmbH (TARIC additional code ‧), Steppenwolf GmbH (TARIC additional code ABike Fun International s.r.o. (aanvullende TARIC-code A‧), C-Trading s.r.o. (aanvullende TARIC-code A‧), Décathlon Italia SRL (aanvullende TARIC-code ‧), F.lli Schiano S.R.L. (aanvullende TARIC-code A‧), Ghost Mountain Bikes GmbH (aanvullende TARIC-code ‧) en Steppenwolf GmbH (aanvullende TARIC-code A
if imports into the Union of biodiesel in a blend containing by weight ‧ % or less of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, originating in the United States of America, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) Noof bij de invoer in de Unie van biodiesel in mengsels bevattende ‧ of minder gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken
By Regulation (EC) No ‧/‧, the Council imposed a definitive countervailing duty on imports into the Community of cotton-type bedlinen falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧, ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧), originating in IndiaBij Verordening (EG) nr. ‧/‧ stelde de Raad een definitief compenserend recht in op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen van de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧, ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧) en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit India
The definitive anti-dumping duty imposed by Article ‧ on imports originating in the People’s Republic of China is hereby extended to imports of the same fittings consigned from Taiwan (TARIC codes: ‧, ‧, ‧ and ‧; TARIC additional code A‧), Indonesia (TARIC codes: ‧, ‧, ‧ and ‧), Sri Lanka (TARIC codes: ‧, ‧, ‧ and ‧) and the Philippines (TARIC codes: ‧, ‧, ‧ and ‧), whether declared as originating respectively in Taiwan, Indonesia, Sri Lanka and the Philippines or not, with the exception of those produced by Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (TARIC additional code AHet definitieve antidumpingrecht dat op grond van artikel ‧ wordt ingesteld op bepaalde ingevoerde hulpstukken voor buisleidingen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt uitgebreid tot dezelfde hulpstukken verzonden vanuit Taiwan (Taric-codes ‧, ‧, ‧ en ‧; aanvullende Taric-code A‧), Indonesië (Taric-codes ‧, ‧, ‧ en ‧), Sri Lanka (Taric-codes ‧, ‧, ‧ en ‧) en de Filipijnen (Taric-codes ‧, ‧, ‧ en ‧), al dan niet aangegeven als van oorsprong uit respectievelijk Taiwan, Indonesië, Sri Lanka en de Filipijnen, met uitzondering van de betrokken hulpstukken voor buisleidingen vervaardigd door Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (aanvullende Taric-code A
Amounts secured by way of provisional anti-dumping duties pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the USA shall be definitively collectedDe bedragen die als zekerheid zijn gesteld voor de voorlopige antidumpingrechten die op grond van Verordening (EG) nr. ‧/‧ zijn ingesteld, vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, worden definitief geïnd
They include the physical visits to the farm (code F or code C) and/or checks by remote sensing (code T) and, the physical spot checks of goods (code G), the substitution checks (code S) and the specific substitution checks (code U) for export refundsZij omvatten bezoeken aan het landbouwbedrijf (code F of code C) en/of controles via teledetectie (code T), alsmede steekproefsgewijze uitgevoerde fysieke controles van goederen (code G), substitutiecontroles (code S) en specifieke substitutiecontroles (code U) voor uitvoerrestituties
Dimensions ‧ requency Reference area Adjustment indicator OFI reference sectoral breakdown OFI balance sheet item Original maturity Data type ‧ requency code list (BIS, ECB) Area code list (Eurostat BoP, ECB) Adjustment indicator code list (BIS, ECB) OFI reference sectoral breakdown code list (ECB) OFI balance sheet item code list (ECB) Original maturity code list (ECB) Money and banking type of data, flow and position (ECB, BISNaam codelijst Dimensies ‧ requentie Referentiegebied Aanpassingsindicator Uitsplitsing naar OFI-referentiesector OFI-balanspost Oorspronkelijke looptijd Gegevenstype ‧ requentie (BIB, ECB) Gebied (Eurostat-BB *, ECB) Aanpassingsindicator (BIB, ECB) Uitsplitsing naar OFI-referentiesector (ECB) OFI-balanspost (ECB) Oorspronkelijke looptijd (ECB) Type monetaire en bancaire gegevens, stroom & positie (ECB, BIB
The product under review is steel ropes and cables, originating in the People's Republic of China, India, South Africa and Ukraine (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧ (TARIC code ‧*‧), ex‧ (TARIC code ‧*‧), ex‧ (TARIC code ‧*‧), ex‧ (TARIC code ‧*‧) and ex‧ (TARIC code ‧*Het verzoek heeft betrekking op stalen kabels, ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧) en ex ‧ ‧ ‧ (Taric code ‧) (hierna het betrokken product genoemd) uit de Volksrepubliek China, India, Zuid-Afrika en Oekraïne
A provisional anti-dumping duty is imposed on imports of steel ropes and cables, including locked coil ropes, excluding ropes and cables of stainless steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, with fittings attached or not, classifiable within CN codes: ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧) and ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), originating in the PeopleEr wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op de invoer van stalen kabels, (gesloten kabel daaronder begrepen), met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste dwarsdoorsnede van meer dan ‧ mm, met al dan niet bevestigde vormstukken, ingedeeld onder de GN-codes ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧) en ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), uit de Volksrepubliek China, Hongarije, India, Mexico, Polen, Zuid-Afrika en Oekraïne
Amounts secured by way of provisional countervailing duties pursuant to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on imports of biodiesel falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the United States of America shall be definitively collectedDe bedragen die als zekerheid zijn gesteld voor de voorlopige compenserende rechten die op grond van Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie zijn ingesteld op biodiesel, vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, worden definitief geïnd
They include the physical visits of the farm (code F or code C) and/or checks by remote sensing (code T) and, the physical spot checks of goods (code G), the substitution checks (code S) and the specific substitution checks (code U) for export refundsZij omvatten bezoeken aan het landbouwbedrijf (code F of code C) en/of controles via teledetectie (code T), alsmede steekproefsgewijze uitgevoerde fysieke controles van goederen (code G), substitutiecontroles (code S) en specifieke substitutiecontroles (code U) voor uitvoerrestituties
The undertakings offered by the companies listed in paragraph ‧ in connection with the anti-dumping proceeding concerning steel ropes and cables, including locked coil ropes, excluding ropes and cables of stainless steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, with fittings attached or not, classifiable within CN codes: ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧) and ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), originating in the PeopleDe verbintenissen die door de in lid ‧ vermelde bedrijven werden aangeboden in verband met de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van stalen kabels (gesloten kabels daaronder begrepen), met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste dwarsdoorsnede van meer dan ‧ mm, met al dan niet bevestigde vormstukken, ingedeeld onder de GN-codes ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧) en ex ‧ ‧ (Taric-code ‧ ‧), uit de Volksrepubliek China, Hongarije, India, Mexico, Polen, Zuid-Afrika en Oekraïne, worden aanvaard
Showing page 1. Found 25916 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 7.992 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.