Translations into Dutch:

  • Code Lyoko   

Example sentences with "Code Lyoko", translation memory

add example
The product under review is television camera systems and parts thereof originating in Japan (the product concerned), currently classifiable within CN codes ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧), ex‧ (TARIC Code ‧) and ex‧ (TARIC CodeHet herzieningsonderzoek heeft betrekking op televisiecamerasystemen en onderdelen daarvan uit Japan (hierna het betrokken product genoemd), ingedeeld onder de GN-codes ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧), ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code ‧) en ex ‧ ‧ ‧ (Taric-code
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of television camera systems and parts thereof, falling within CN codes ex‧ (TARIC code: ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧), originating in JapanEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op televisiecamerasystemen en delen daarvan, ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧) en ex‧ (Taric-code ‧), van oorsprong uit Japan
The customs authorities are hereby directed, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to take the appropriate steps to register the imports into the Community of potassium chloride originating in the Republic of Belarus and the Russian Federation falling within CN codes ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧) produced and sold or produced and exported by the companies listed in Article ‧ for which an exemption to the anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No ‧/‧ is soughtDe douaneautoriteiten wordt overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ de instructie gegeven de nodige maatregelen te nemen om de invoer te registreren van kaliumchloride uit Rusland en Wit-Rusland, ingedeeld onder de GN-codes ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧) en ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), vervaardigd en verkocht of vervaardigd en uitgevoerd door de in artikel ‧ vermelde ondernemingen die een vrijstelling aanvragen van de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ ingestelde antidumpingrechten
Customs authorities are hereby directed, pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to take the appropriate steps to register the imports into the Community of potassium chloride originating in the Republic of Belarus or the Russian Federation falling within CN codes ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ‧, ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧) produced and sold or produced and exported by the companies listed in Article ‧ for which an exemption to the anti-dumping duties imposed by Regulation (EEC) No ‧/‧, as last amended by Regulation (EC) No ‧/‧, is soughtOp grond van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening wordt de douaneautoriteiten opdracht gegeven passende maatregelen te nemen om de invoer in de Gemeenschap te registreren, van kaliumchloride dat momenteel onder GN-codes ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ‧, ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧), ex‧ (Taric-codes ‧ en ‧) valt, van oorsprong uit Wit-Rusland of Rusland, dat geproduceerd en verkocht of geproduceerd en uitgevoerd wordt door de in artikel ‧ vermelde ondernemingen waarvoor een vrijstelling is gevraagd van de antidumpingrechten die zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. ‧/‧, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr
Athletic Manufacturing Sp. z o.o. (Taric additional code A‧), Cicli Esperia SpA (Taric additional code ‧), Cycleurope International/Peugeot (Taric additional code ‧), Euro.T Polska Sp. z o.o. (Additional Taric A‧), Jan Janssen Fietsen v.o.f. (Taric additional code ‧), Kurt Gudereit (Taric additional code ‧), MIFA Mittdeldeutsche Fahrradwerke GmbH (Taric additional code ‧), Rabeneick GmbH (Taric additional codeAthletic Manufacturing Sp. z o.o. (aanvullende Taric-code A‧), Cicli Esperia SpA (aanvullende Taric-code ‧), Cycleurope International/Peugeot (aanvullende Taric-code ‧), Euro.T Polska Sp. Z.o.o. (aanvullende Taric-code A‧), Jan Janssen Fietsen v.o.f. (aanvullende Taric-code ‧), Kurt Gudereit (aanvullende Taric-code ‧), MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke GmbH (aanvullende Taric-code ‧), Rabeneick GmbH (aanvullende Taric-code
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧; andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
Use, as appropriate, in the following order the codes identifying the diseases tested for in accordance with Part ‧.C of this Annex I = Tuberculosis-code “TBL”-, Brucellosis-code “BRL”-, Leukosis-code “EBL”-, Bluetongue-code “BTG”-, Epizootic-haemorrhagic-code “EHD”-and Rhinotracheitis-code “IBR”Gebruik in voorkomend geval in de onderstaande volgorde de codes ter identificatie van de ziekten waarop overeenkomstig deel ‧.C van deze bijlage I een test is verricht: Tuberculose-code “TBL”-, Brucellose-code “BRL”-, Leukose-code “EBL”-, Bluetongue-code “BTG”-, Epizoötische hemorragische ziekte-code “EHD”-en Rhinotracheitis-code “IBR”
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of potassium chloride falling within CN codes ‧, ‧, ‧ and on special mixtures (i.e. potassium chloride containing additional fertilising elements, with a potassium content evaluated as K‧O, by weight, equal to or exceeding ‧ % but not exceeding ‧ % on the dry anhydrous product) falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), originating in Belarus and RussiaEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op kaliumchloride, ingedeeld onder de GN-codes ‧, ‧ en ‧, en op speciale samenstellingen (dat wil zeggen kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen, met een K‧O-gehalte van ‧ % of meer doch niet meer dan ‧ % van het droge, watervrije product), ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧) en ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), van oorsprong uit Belarus en Rusland
Comprises Legal, accounting, management consulting, and public relations (code ‧), Advertising, market research and public opinion polling (code ‧), Research and development (code ‧), Architectural, engineering and other technical services (code ‧), Agriculture, mining, and other on-site processing (code ‧), Other business services (code ‧) and Services between related enterprises, n.i.e. (codeOmvat Juridisch, boekhoudkundig en managementadvies en public relations (code ‧), Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code ‧), Speur- en ontwikkelingswerk (code ‧), Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code ‧), Landbouw, mijnbouw en andere verwerking ter plaatse (code ‧), Overige zakelijke dienstverlening (code ‧) en Diensten tussen verwante ondernemingen, n.e.g. (code
The product under review is potassium chloride currently falling within CN codes ‧, ‧, ‧, and special mixtures (i.e. potassium chloride containing additional fertilising elements, with a potassium content evaluated as K‧O, by weight, equal to or exceeding ‧ % but not exceeding ‧ % on the dry anhydrous product) currently falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), originating in Belarus and Russia (the product concernedHet nieuwe onderzoek heeft betrekking op kaliumchloride, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ‧, ‧ en ‧, en op speciale samenstellingen (kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen, met een K‧O-gehalte van ‧ % of meer doch niet meer dan ‧ % van het droge, watervrije product), momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧) en ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), van oorsprong uit Belarus en Rusland (het betrokken product
The same ad valorem duty should also apply to imports falling within the quantitative ceiling if the minimum import price is not respected or when the imports of the product subject to measures presented for release into free circulation fall under those CN codes, for which no minimum import price is applicable (i.e. CN codes ‧, ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ and ‧), ex‧ (TARIC codes ‧ andHetzelfde ad-valoremrecht zou ook moeten gelden voor importen die binnen het contingent vallen, als aan de minimuminvoerprijs niet de hand wordt gehouden of als de voor toelating tot het vrije verkeer aangeboden producten onder GN-codes vallen waarvoor geen minimuminvoerprijs geldt (d.w.z. GN-codes ‧, ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en ‧), ex‧ (TARIC-codes ‧ en
if imports into the Union of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, consigned from Canada and Singapore, whether declared as originating in Canada and Singapore or not, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) No ‧/‧ andof bij de invoer in de Unie van door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, verzonden vanuit Canada en Singapore, ongeacht of deze als van oorsprong uit Canada en Singapore is aangegeven, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken, en
Comprises Legal, accounting, management consulting, and public relations (code ‧), Advertising, market research and public opinion polling (code ‧), Research and development (code ‧), Architectural, engineering and other technical services (code ‧), Agricultural, mining, and on-site processing services (code ‧), Other business services (code ‧) and Services between related enterprises, n.i.e. (codeOmvat Juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations (code ‧), Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code ‧), Speur- en ontwikkelingswerk (code ‧), Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code ‧), Landbouw, mijnbouw en diensten voor verwerking ter plaatse (code ‧), Overige zakelijke dienstverlening (code ‧) en Diensten tussen verwante ondernemingen, niet elders genoemd (code
Dimensions ‧ requency Reference area Adjustment indicator OFI reference sectoral breakdown OFI balance sheet item Original maturity Data type ‧ requency code list (BIS, ECB) Area code list (Eurostat BoP, ECB) Adjustment indicator code list (BIS, ECB) OFI reference sectoral breakdown code list (ECB) OFI balance sheet item code list (ECB) Original maturity code list (ECB) Money and banking type of data, flow and position (ECB, BISNaam codelijst Dimensies ‧ requentie Referentiegebied Aanpassingsindicator Uitsplitsing naar OFI-referentiesector OFI-balanspost Oorspronkelijke looptijd Gegevenstype ‧ requentie (BIB, ECB) Gebied (Eurostat-BB *, ECB) Aanpassingsindicator (BIB, ECB) Uitsplitsing naar OFI-referentiesector (ECB) OFI-balanspost (ECB) Oorspronkelijke looptijd (ECB) Type monetaire en bancaire gegevens, stroom & positie (ECB, BIB
A provisional anti-dumping duty is hereby imposed on imports of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the United States of AmericaEr wordt een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
They include the physical visits of the farm (code F or code C) and/or checks by remote sensing (code T) and, the physical spot checks of goods (code G), the substitution checks (code S) and the specific substitution checks (code U) for export refundsZij omvatten bezoeken aan het landbouwbedrijf (code F of code C) en/of controles via teledetectie (code T), alsmede steekproefsgewijze uitgevoerde fysieke controles van goederen (code G), substitutiecontroles (code S) en specifieke substitutiecontroles (code U) voor uitvoerrestituties
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of steel ropes and cables including locked coil ropes, excluding ropes and cables of stainless steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) and originating in India, the People’s Republic of China, Ukraine and South AfricaEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op de invoer van stalen kabels, (gesloten kabel daaronder begrepen), met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste dwarsdoorsnede van meer dan ‧ mm, ingedeeld onder de GN-codes ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex‧ (Taric-code ‧), ex ‧ (Taric-code ‧) en ex‧ (Taric-code ‧), uit India, de Volksrepubliek China, Oekraïne en Zuid-Afrika
By Regulation (EC) No ‧/‧, the Council imposed a definitive countervailing duty on imports into the Community of cotton-type bedlinen falling within CN codes ex‧ (TARIC codes ‧, ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧), originating in IndiaBij Verordening (EG) nr. ‧/‧ stelde de Raad een definitief compenserend recht in op de invoer in de Gemeenschap van katoenhoudend beddenlinnen van de GN-codes ex‧ (TARIC-codes ‧, ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧) en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit India
if imports into the Union of biodiesel in a blend containing by weight ‧ % or less of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, originating in the United States of America, and currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) and ex‧ (TARIC code ‧) are circumventing the measures imposed by Council Regulation (EC) Noof bij de invoer in de Unie van biodiesel in mengsels bevattende ‧ of minder gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧) en ex‧ (TARIC code ‧) de bij Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Raad ingestelde maatregelen worden ontweken
Amounts secured by way of provisional anti-dumping duties pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the USA shall be definitively collectedDe bedragen die als zekerheid zijn gesteld voor de voorlopige antidumpingrechten die op grond van Verordening (EG) nr. ‧/‧ zijn ingesteld, vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika, worden definitief geïnd
A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, commonly known as biodiesel, in pure form or in a blend containing by weight more than ‧ % of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin, currently falling within CN codes ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ex‧ (TARIC code ‧), ‧, ex‧ (TARIC code ‧), and originating in the USAEr wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, beter bekend als biodiesel, in zuivere vorm of in mengsels bevattende meer dan ‧ gewichtspercenten door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong, thans vallende onder de GN-codes ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ex‧ (TARIC-code ‧), ‧ en ex‧ (TARIC-code ‧), van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika
B4-0502/98 by Mr Macartney and Mr Hory, on behalf of the ARE Group, on the arms export code of conduct; -B4-0505/98 by Ms McKenna and others, on behalf of the V Group, on the European code of conduct for arms exports; -B4-0520/98 by Mr Oostlander and Mrs Oomen-Ruijten, on behalf of the PPE Group, on a code of conduct for arms exports; -B4-0522/98 by Mr Bertens and Mr Frischenschlager, on behalf of the ELDR Group, on a code of conduct for arms exports; -B4-0529/98 by Mrs González Álvarez and others, on behalf of the GUE/NGL Group, on a code of conduct for arms exports; -B4-0546/98 by Mr Titley and Mr Wiersma, on behalf of the PSE Group, on an EU code of conduct on arms exports.(B4-0502/98) van de heren Macartney en Hory, namens de ARE-Fractie, over de gedragscode voor de wapenexport; -(B4-0505/98) van mevrouw McKenna en anderen, namens de V-Fractie, over de Europese gedragscode voor wapenexport; -(B4-0520/98) van de leden Oostlander en Oomen-Ruijten, namens de PPE-Fractie, over een gedragscode voor wapenexport; -(B4-0522/98) van de heren Bertens en Frischenschlager, namens de ELDR-Fractie, over een gedragscode voor wapenexport; -(B4-0529/98) van mevrouw González Álvarez en anderen, namens de GUE/NGL-Fractie, over een gedragscode in het kader van wapenexport; -(B4-0546/98) van de heren Titley en Wiersma, namens de PSE-Fractie, over de Europese gedragscode voor wapenexport.
They include the physical visits to the farm (code F or code C) and/or checks by remote sensing (code T) and, the physical spot checks of goods (code G), the substitution checks (code S) and the specific substitution checks (code U) for export refundsZij omvatten bezoeken aan het landbouwbedrijf (code F of code C) en/of controles via teledetectie (code T), alsmede steekproefsgewijze uitgevoerde fysieke controles van goederen (code G), substitutiecontroles (code S) en specifieke substitutiecontroles (code U) voor uitvoerrestituties
Showing page 1. Found 25916 sentences matching phrase "Code Lyoko".Found in 17.202 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.