Translations into Dutch:

  • hoef   
  • klomp   
  • remblok   
  • remschoen   
  • remslof   
  • schaats       

Other meanings:

 
element of a drum brake
 
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached.

    Show declension

Example sentences with "brake shoe", translation memory

add example
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel), in millimetres, for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoenen (minimumremschoenslag), uitgedrukt in mm bij trommelremmen
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bijvoorbeeld trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension): ...Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bv. trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz.): ...
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel) (in millimetres) for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoen (minimumremschoenslag) in mm bij trommelremmen
brake-shoe lift (brake-shoe application travel), in millimetres, measured on diameter parallel to applying device, the brakes not being adjusted during the testaandrukslag van de remschoen in mm gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan, zonder bijstelling van de remmen tijdens de test
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e. g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of lining/pads, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals omschreven in punt ‧ van bijlage I van Richtlijn ‧/EEG) met een tekening (bij voorbeeld trommels of schijven, geremde wielen, verbinding met geremde wielen, merk en type van voeringen/blokken, effectief remoppervlak, straal van trommels, schoenen of schijven, gewicht van trommels, bijstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging, enz
The brake-shoe centre lift (brake-shoe application travel) ‧sB (which shall be greater than ‧sB*de minimumaandrukslag in het midden van de remschoen, ‧sB (moet groter zijn dan ‧sB*
Type and characteristics of the brakes as defined in point ‧.‧ of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) including details and drawings of the drums, discs, hoses make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension: ...Type en kenmerken van de remmen, zoals gedefinieerd in Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), bijlage I, punt ‧.‧, met details en tekeningen van de trommels, schijven, slangen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging: ...
The minimum brake-shoe lift (minimum brake-shoe application travel), ‧sB*de minimumaandrukslag van de remschoen, ‧sB*
type and characteristics of brakes (dimensional sketch) (drums or discs, wheels braked, linkage with wheels braked, friction surfaces, their properties and effective areas, radius of drums, shoes or discs, weight of drums, adjustment devicestype en aard van de remmen (maatschema) (trommelremmen; schijfremmen; afgeremde wielen; verbinding met afgeremde wielen; remgarnituren met aanduiding van aard en werkzaam oppervlak; straal van trommels, segmenten of schijven; gewicht der trommels; afstelinrichtingen
Shorter braking distances are obtained with ‧ to ‧ mm wear on cast iron brake shoesMet een sleet van ‧ à ‧ mm op gietijzeren remblokken worden kortere remwegen verkregen
reduction ratio between travel of brake lever and lift (application travel) at brake-shoe centre (see Figure ‧ of Appendix ‧ to this annexoverbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de slag in het midden van de remschoen (zie figuur ‧ in aanhangsel ‧ van deze bijlage
TYPE AND CHARACTER OF BRAKES (DIMENSIONAL SKETCH) (DRUMS OR DISCS ETC., WHEELS BRAKED, TRANSMISSION TO THE SYSTEM, FRICTION SURFACES, THEIR PROPERTIES AND EFFECTIVE AREAS, RADIUS OF DRUMS, SHOES OR DISCS, WEIGHT OF DRUMS AND ADJUSTMENT DEVICEStype en aard van de remmen (maatschema) (trommelremmen, schijfremmen, enz., afgeremde wielen, verbinding met de afgeremde wielen, remvoeringen met de aanduiding van hun aard en hun werkzaam oppervlak, straal van de trommels, segmenten of schijven, gewicht der trommels, afstelinrichtingen
This process shall also be applied for the braking shoes to obtain the coefficient for humidity loss for the brake blocks if they exist on the trainHetzelfde proces moet worden toegepast voor de remschoenen om het coëfficiënt voor het wrijvingsverlies wegens vocht met de remblokken te bepalen (indien gebruikt
brake-shoe lift measured on the diameter parallel to the operating mechanism and without the brakes being adjusted during the test (expressed in millimetresaandrukslag van de remsegmenten, gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan en zonder nastelling van de remmen gedurende de proef (uitgedrukt in mm
iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: reduction ratio between travel of the brake lever and the brake-shoe centre lift (see diagram ‧ in AppendixiH = iH‧ × iH‧.‧. ig: overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de aandrukslag in het midden van het segment (zie diagram ‧ in aanhangsel
The make and type of each brake lining shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/back plate in a legible and indelible mannerWanneer de voering of het remblok op de remschoen of de achterplaat is gemonteerd, moeten het merk en type van elke remvoering zichtbaar, goed leesbaar en onuitwisbaar zijn
Brake-shoe arrangementRegeling voor remschoenen
Base material of brake shoe/back plate: ...Basismateriaal van remschoen/achterplaat: ...
Method of attaching friction material to brake shoe: ...Methode voor de bevestiging van het wrijvingsmateriaal op de remschoen: ...
reduction ratio between travel of the actuation point of the cylinders and the brake-shoe centre liftoverbrengingsverhouding tussen de slag van het aangrijpingspunt van de remcilinder en de aandrukslag in het midden van het segment
If the tests include braking to a standstill in wet conditions, the leading edge of the pad/shoe shall be run-in in the direction of rotationWaar de tests eveneens remmen bij nat spoor tot het voertuig tot stilstand is gekomen inhouden dan moet de voorrand van de voering/het blok ingelopen worden in de draairichting
Brake shoesRemschoenen
the brake shoes are made of P‧ cast ironde remblokken zijn P‧ gietijzer
Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate: ...Methode voor de bevestiging van de voering/het remblok op de remschoen/de achterplaat: ... ...
Showing page 1. Found 7004 sentences matching phrase "brake shoe".Found in 6.694 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.