Translations into Dutch:

  • hoef   
  • klomp   
  • remblok   
  • remschoen   
  • remslof   
  • schaats       

Other meanings:

 
element of a drum brake
 
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached.

    Show declension

Example sentences with "brake shoe", translation memory

add example
Shorter braking distances are obtained with ‧ to ‧ mm wear on cast iron brake shoesMet een sleet van ‧ à ‧ mm op gietijzeren remblokken worden kortere remwegen verkregen
In this illustration the first two digits of the approval number indicate that Regulation No ‧ already included the ‧ series of amendments when the approval number was granted; the following three digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type, and the suffix digits are those allocated by the approval authority to the shoe or backplateIn dit voorbeeld geven de eerste twee cijfers van het goedkeuringsnummer aan dat Reglement nr. ‧ al wijzigingenreeks ‧ omvatte toen het goedkeuringsnummer werd toegekend; de volgende drie cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan het remvoeringtype toegekend, en de toegevoegde cijfers zijn door de goedkeuringsinstantie aan de remschoen of montageplaat toegekend
Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back platede methode voor de bevestiging van de voering of het remblok op de remschoen of de achterplaat
Brake-shoe arrangementRegeling voor remschoenen
Base material of brake shoe/back plate: ...Basismateriaal van remschoen/achterplaat: ...
reduction ratio between travel of cylinder thrust point and lift (application travel) of brake-shoe centreoverbrengingsverhouding tussen de slag van het drukpunt van de cilinder en de slag in het midden van de remschoen
The brake-shoe centre lift (brake-shoe application travel) ‧sB (which shall be greater than ‧sB*de minimumaandrukslag in het midden van de remschoen, ‧sB (moet groter zijn dan ‧sB*
Identification (shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/backing plate) ...Identificatie (moet zichtbaar zijn als de voering/het blok is gemonteerd op de remschoen/montageplaat) ...
Type and characteristics of the brakes as defined in point ‧.‧ of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) including details and drawings of the drums, discs, hoses make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension: ...Type en kenmerken van de remmen, zoals gedefinieerd in Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), bijlage I, punt ‧.‧, met details en tekeningen van de trommels, schijven, slangen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging: ...
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel) (in millimetres) for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoen (minimumremschoenslag) in mm bij trommelremmen
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension): ...Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bv. trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz.): ...
Method of attaching friction material to brake shoe: ...Methode voor de bevestiging van het wrijvingsmateriaal op de remschoen: ...
reduction ratio between travel of brake lever and lift (application travel) at brake-shoe centre (see Figure ‧ of Appendix ‧ to this annexoverbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de slag in het midden van de remschoen (zie figuur ‧ in aanhangsel ‧ van deze bijlage
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bijvoorbeeld trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz
the brake shoes are made of P‧ cast ironde remblokken zijn P‧ gietijzer
reduction ratio between travel of the actuation point of the cylinders and the brake-shoe centre liftoverbrengingsverhouding tussen de slag van het aangrijpingspunt van de remcilinder en de aandrukslag in het midden van het segment
This process shall also be applied for the braking shoes to obtain the coefficient for humidity loss for the brake blocks if they exist on the trainHetzelfde proces moet worden toegepast voor de remschoenen om het coëfficiënt voor het wrijvingsverlies wegens vocht met de remblokken te bepalen (indien gebruikt
brake-shoe lift (brake-shoe application travel), in millimetres, measured on diameter parallel to applying device, the brakes not being adjusted during the testaandrukslag van de remschoen in mm gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan, zonder bijstelling van de remmen tijdens de test
Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate: ...Methode voor de bevestiging van de voering/het remblok op de remschoen/de achterplaat: ... ...
the following four digits are those allocated by the approval authority to the brake lining type as the base approval number, and the additional three digits arranged in the vicinity of the rectangle are those allocated by the approval authority to the shoe or backplatede volgende vier cijfers zijn welke toegekend door de keuringsinstantie aan het type remvoering als basisgoedkeuringsnummer, en de toegevoegde drie cijfers in de buurt van de rechthoek zijn die welke zijn toegekend door de keuringsinstantie aan de schoen of de montageplaat
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧ to Directive ‧/EEC) with a drawing, (e. g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of lining/pads, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals omschreven in punt ‧ van bijlage I van Richtlijn ‧/EEG) met een tekening (bij voorbeeld trommels of schijven, geremde wielen, verbinding met geremde wielen, merk en type van voeringen/blokken, effectief remoppervlak, straal van trommels, schoenen of schijven, gewicht van trommels, bijstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging, enz
iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: reduction ratio between travel of the brake lever and the brake-shoe centre lift (see diagram ‧ in AppendixiH = iH‧ × iH‧.‧. ig: overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de aandrukslag in het midden van het segment (zie diagram ‧ in aanhangsel
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel), in millimetres, for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoenen (minimumremschoenslag), uitgedrukt in mm bij trommelremmen
If a train is equipped with several friction brake types, the rig tests shall be repeated for each type (pad, shoe ...Wanneer de trein uitgevoerd is met verscheidene typen wrijvingsrem moet elk type getest worden (remvoering, remschoen ...
Showing page 1. Found 7004 sentences matching phrase "brake shoe".Found in 4.077 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.