Translations into Dutch:

  • hoef   
  • klomp   
  • remblok   
  • remschoen   
  • remslof   
  • schaats       

Other meanings:

 
element of a drum brake
 
An element of a drum brake into which the friction-producing brake lining is attached.

    Show declension

Example sentences with "brake shoe", translation memory

add example
reduction ratio between travel of brake lever and lift (application travel) at brake-shoe centre (see Figure ‧ of Appendix ‧ to this annexoverbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de slag in het midden van de remschoen (zie figuur ‧ in aanhangsel ‧ van deze bijlage
Bloody shoe impression on the brake pedalBloederige afdruk op de rem
Brake-shoe arrangementRegeling voor remschoenen
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧,‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspensionType en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, van Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bijvoorbeeld trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz
If a train is equipped with several friction brake types, the rig tests shall be repeated for each type (pad, shoe ...Wanneer de trein uitgevoerd is met verscheidene typen wrijvingsrem moet elk type getest worden (remvoering, remschoen ...
Type and characteristics of the brakes as defined in point ‧.‧ of Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧) including details and drawings of the drums, discs, hoses make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension: ...Type en kenmerken van de remmen, zoals gedefinieerd in Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), bijlage I, punt ‧.‧, met details en tekeningen van de trommels, schijven, slangen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging: ...
Type and characteristics of the brakes (as defined in Annex I, item ‧.‧ to Directive ‧/‧/EEC) with a drawing (e.g. drums or discs, wheels braked, connection to braked wheels, make and type of shoe/pad assemblies and/or linings, effective braking areas, radius of drums, shoes or discs, mass of drums, adjustment devices, relevant parts of the axle(s) and suspension): ...Type en kenmerken van de remmen (zoals gedefinieerd in bijlage I, punt ‧.‧, bij Richtlijn ‧/‧/EEG) met een tekening (bv. trommels of schijven, beremde wielen, verbinding met beremde wielen, merk en type van remschoen/blokstellen en/of remvoeringen, effectieve remoppervlakte, straal van trommels, schoenen of schijven, massa van trommels, afstelinrichtingen, relevante delen van de as(sen) en ophanging enz.): ...
With P‧ shoes the braked mass shall be corrected for the dynamic power at the insert holder using the following methodBij P‧ remblokken moet het remgewicht voor het dynamische vermogen aan de remblokhouder met de volgende methode worden gecorrigeerd
Shorter braking distances are obtained with ‧ to ‧ mm wear on cast iron brake shoesMet een sleet van ‧ à ‧ mm op gietijzeren remblokken worden kortere remwegen verkregen
The brake-shoe centre lift (brake-shoe application travel) ‧sB (which shall be greater than ‧sB*de minimumaandrukslag in het midden van de remschoen, ‧sB (moet groter zijn dan ‧sB*
iH = iH‧ × iH‧.‧. ig: reduction ratio between travel of the brake lever and the brake-shoe centre lift (see diagram ‧ in AppendixiH = iH‧ × iH‧.‧. ig: overbrengingsverhouding tussen de slag van de remhefboom en de aandrukslag in het midden van het segment (zie diagram ‧ in aanhangsel
Before starting the tests the vehicle's friction components (brake pads/shoes) shall be run in up to at least ‧ % coverageVoorafgaande aan de tests moeten de frictiecomponenten van het voertuig (schijfremvoeringen/remblokken) voor tenminste ‧ % ingelopen worden
reduction ratio between travel of cylinder thrust point and lift (application travel) of brake-shoe centreoverbrengingsverhouding tussen de slag van het drukpunt van de cilinder en de slag in het midden van de remschoen
This process shall also be applied for the braking shoes to obtain the coefficient for humidity loss for the brake blocks if they exist on the trainHetzelfde proces moet worden toegepast voor de remschoenen om het coëfficiënt voor het wrijvingsverlies wegens vocht met de remblokken te bepalen (indien gebruikt
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel), in millimetres, for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoenen (minimumremschoenslag), uitgedrukt in mm bij trommelremmen
The measures taken at the end of 1975 designed to put a brake on the increase of imports into Britain from certain countries outside the Community for certain specific products in the shoe and textile sectors have not in principle had any effect on the intraCommunity trade .De eind 1975 genomen maatregelen ter afremming van de stijging van de Britse invoer uil bepaalde landen buiten de Gemeenschap van specifieke produkten uit de sectoren , ,schoenen " en , ,textiel " hebben principieel geen invloed gehad op de intracommunautaire handel .
Brake shoes shall be assembled in accordance with the requirements indicated in PlateRemschoenen dienen te worden gemonteerd in overeenstemming met de eisen van afbeelding
Brake shoes shall be assembled in accordance with the provisions in PlateRemschoenen dienen te worden gemonteerd in overeenstemming met de bepalingen van afbeelding
reduction ratio between travel of the actuation point of the cylinders and the brake-shoe centre liftoverbrengingsverhouding tussen de slag van het aangrijpingspunt van de remcilinder en de aandrukslag in het midden van het segment
brake-shoe lift measured on the diameter parallel to the operating mechanism and without the brakes being adjusted during the test (expressed in millimetresaandrukslag van de remsegmenten, gemeten op de diameter parallel aan het aandrukorgaan en zonder nastelling van de remmen gedurende de proef (uitgedrukt in mm
Identification (shall be visible when the lining/pad is mounted on the brake shoe/backing plate) ...Identificatie (moet zichtbaar zijn als de voering/het blok is gemonteerd op de remschoen/montageplaat) ...
Method of attachment of the lining/pad on the brake shoe/back plate: ...Methode voor de bevestiging van de voering/het remblok op de remschoen/de achterplaat: ... ...
minimum brake shoe centre lift (minimum brake shoe application travel) (in millimetres) for wheel brakes with drum brakesminimumaandrukslag in het midden van de remschoen (minimumremschoenslag) in mm bij trommelremmen
If the tests include braking to a standstill in wet conditions, the leading edge of the pad/shoe shall be run-in in the direction of rotationWaar de tests eveneens remmen bij nat spoor tot het voertuig tot stilstand is gekomen inhouden dan moet de voorrand van de voering/het blok ingelopen worden in de draairichting
the brake shoes are made of P‧ cast ironde remblokken zijn P‧ gietijzer
Showing page 1. Found 8045 sentences matching phrase "brake shoe".Found in 3.007 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.