Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acidmeervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
Prior to the adoption of Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission asked the opinion of the Authority on nutrition claims and their conditions of use concerning omega-‧ fatty acids, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and unsaturated fatVóór de vaststelling van Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft de Commissie de Autoriteit om advies gevraagd over voedingsclaims en de gebruiksvoorwaarden daarvan betreffende omega-‧-vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetten, meervoudig onverzadigde vetten en onverzadigde vetten
Phytosterols and phytostanols are sterols and stanols that are extracted from plants and may be presented as free sterols and stanols or esterified with food grade fatty acidsFytosterolen en fytostanolen zijn sterolen, respectievelijk stanolen, die uit planten zijn geëxtraheerd en als vrije sterolen en stanolen of veresterd met vetzuren van levensmiddelenkwaliteit kunnen worden aangeboden
A claim that a food is high in polyunsaturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where at least ‧ % of the fatty acids present in the product derive from polyunsaturated fat under the condition that polyunsaturated fat provides more than ‧ % of energy of the productEen claim dat een levensmiddel rijk aan meervoudig onverzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als ten minste ‧ % van de in het product aanwezige vetzuren afkomstig is van meervoudig onverzadigde vetten, op voorwaarde dat meervoudig onverzadigde vetten meer dan ‧ % van de energie van het product leveren
The beneficial fatty acids composition of rapeseed oilDe gunstige vetzuursamenstelling van raapzaadolie
free fatty acid contenthet gehalte aan vrije vetzuren
Esters of glycrol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and/or with adipic, citric, ‧-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acidsVetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧ en/of adipine-, citroen-, ‧-hydroxystearine-(oxystearine) en ricinolzuur, veresterd met glycerol
Fatty acids/potassium salt- caprylic acid (CASVetzuren/kaliumzout- caprylzuur (CAS-nr
The low levels of unsaturated fatty acids (the result of being fed on whey) also prevent the sausages from developing a rancid odourDe beperkte aanwezigheid van onverzadigde vetzuren ten gevolge van de aanwezigheid van wei in het voeder, voorkomt ook dat zich een ranzige geur ontwikkelt
The Committee was in favour of the compulsory labelling of industrial trans fatty acids, and I hope that Parliament as a whole will follow suit.De parlementaire commissie steunde de verplichte vermelding van industriële transvetten en ik hoop dat het Parlement als geheel hetzelfde doet.
Both types of trans-fatty acid are in fact equally harmful if too much is consumed.Beide soorten transvetzuren zijn namelijk bij te hoge consumptie even schadelijk.
Whereas the opinion of the Scientific Committee on Cosmetology of ‧ June ‧ stated that tallow derivatives such as fatty acids, glycerine, fatty acid esters and soaps, used in the production of cosmetic products, are considered safe provided that, as a minimumOverwegende dat in het advies van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetologie van ‧ juni ‧ is bepaald dat de bij de vervaardiging van cosmetische producten gebruikte, van talk afgeleide producten, zoals vetzuren, glycerine, esters van vetzuren en zeep, als veilig worden beschouwd indien zij minimaal door de door het comité vastgestelde procedures werden verkregen, die strikt gecertificeerd moeten worden
transesterification or hydrolysis at least ‧ °C, under corresponding appropriate pressure, for ‧ minutes (glycerol, fatty acids and estersVerestering of hydrolyse bij ten minste ‧ °C en onder de corresponderende adequate druk gedurende ten minste ‧ minuten (glycerol, vetzuren en esters
It is recalled that in the notice of initiation, the product allegedly being dumped was defined as fatty-acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blendIn het bericht van inleiding werd het product dat met dumping zou zijn ingevoerd, gedefinieerd als door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of in mengsels
In order that the registration is sufficiently effective in view of an eventual retroactive levying of a countervailing duty, the declarant should indicate on the customs declaration the proportion in the blend, by weight, of the total content of fatty-acid mono-alkyl esters and/or paraffinic gasoil obtained from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (biodiesel contentOm ervoor te zorgen dat de registratie voldoende effectief is om op een latere datum met terugwerkende kracht een compenserend recht te kunnen heffen, moet de aangever op het douaneaangifteformulier het aandeel, in gewichtspercenten, van het totale gehalte aan door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong in het mengsel (biodieselinhoud) vermelden
Purity criteria apply to the additive free of sodium, potassium and calcium salts of fatty acids, however these substances may be present up to a maximum level of ‧ % (expressed as sodium oleateDe zuiverheidscriteria zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste ‧ % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaat
I therefore welcome the precautionary note clearly set out in the Commission proposal to regulate the use of new products with high concentrations of vitamins, trace elements, fatty acids, etc. as food supplements to normal animal feed.Daarom juich ik het toe dat in het Commissievoorstel expliciet een voorzorgsmaatregel is opgenomen, teneinde het gebruik van nieuwe producten met een hoog gehalte aan vitaminen, sporenelementen, vetzuren, et cetera als voedingssupplementen in normale diervoeding te reguleren.
The product allegedly being subsidised is fatty acid monoalkyl esters and/or paraffinic gasoils from synthesis and/or hydro-treatment, of non-fossil origin (commonly known as biodiesel), whether in pure form or in a blend, mainly but not exclusively used as renewable fuel originating in the United States of America (the product concerned), normally declared within CN codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, exDe klacht heeft betrekking op door synthese en/of hydrobehandeling verkregen monoalkylesters van vetzuren en/of paraffinische gasoliën van niet-fossiele oorsprong (beter bekend als biodiesel), in ongemengde vorm of als bijmengsel, voornamelijk doch niet uitsluitend gebruikt als hernieuwbare brandstof, van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (het betrokken product), die doorgaans worden aangegeven onder de GN-codes ‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ en ex
Furthermore, the fact that the animals are given a feed having a high cereal or cereal-based product content while they are being fattened helps to provide a product having an essential (polyunsaturated) fatty acid content that is higher than that standard in back fatAnderzijds draagt het voer dat wordt toegediend tijdens de afmestperiode en dat rijk is aan granen en zemelen van granen, eraan bij dat een product wordt verkregen met een gehalte aan essentiële vetzuren (polyonverzadigde) dat hoger is dan wat voor rugspek de norm is
Determination of free fatty acids, cold methodBepaling van vrije vetzuren, koude methode
sesame seed oil,-cotton seed oil,-fats containing more than ‧ % trans isomers of fatty acidssesamolie,-katoenzaadolie,-vetten die meer dan ‧ % transisomeren van vetzuren bevatten
Biodiesel, a diesel alternative made from a range of vegetable oils by transesterification and known as FAME (Fatty Acid Methyl EsterBiodiesel (Fatty Acid Methyl Ester- FAME) is een alternatief voor diesel en wordt door middel van verestering geproduceerd uit allerlei plantaardige oliën
There is a wide range of nutrients and other ingredients that might be used in food manufacturing, including, but not limited to, vitamins, minerals including trace elements, amino acids, essential fatty acids, fibre, various plants and herbal extractsBij de vervaardiging van levensmiddelen kan een breed scala van nutriënten en andere ingrediënten worden gebruikt, waaronder vitaminen, mineralen met inbegrip van spoorelementen, aminozuren, essentiële vetzuren, vezels en diverse planten- en kruidenextracten
Transesterification or Hydrolysis at at least: ‧ °C, ‧ bars (‧ hPa) for ‧ minutes (glycerol and fatty acids and estersomestering of hydrolyse of minimaal ‧ °C, ‧ bar (‧ hPa), gedurende ‧ minuten (glycerol, vetzuren en esters
Linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbo atoms from ‧ to ‧ inclusive and also behenic and ricinoleic acids and the NH‧, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn salts of these acidsVetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧, inclusief beheen-en ricinolzuren en de ammonium-, calcium-, magnesium-, kalium-, natrium-, aluminium-en zinkzouten daarvan
Fatty acids/Isovaleric acid (CASVetzuren/isovaleriaanzuur (CAS-nr
Showing page 1. Found 5332 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 1.904 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.