Translations into Dutch:

 • vetzuur   
  (Noun  n)
   
  acid
   
  een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep
   
  Ieder van de grote groep organische zuren, vooral gevonden in dierlijke of plantaardige vetten en oliën.
   
  Any of a large group of organic acids, especially those found in animal and vegetable fats and oils.

Other meanings:

 
(chemistry) Any of a class of aliphatic carboxylic acids, of general formula C <sub>n</sub> H <sub>2n+1</sub> COOH, that occur combined with glycerol as animal or vegetable oils and fats. Only those with an even number of carbon atoms are normally found in natural fats.

Similar phrases in dictionary English Dutch. (1)

polyunsaturated fatty acidmeervoudig onverzadigde vetzuren

    Show declension

Example sentences with "fatty acid", translation memory

add example
Prior to the adoption of Regulation (EC) No ‧/‧, the Commission asked the opinion of the Authority on nutrition claims and their conditions of use concerning omega-‧ fatty acids, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and unsaturated fatVóór de vaststelling van Verordening (EG) nr. ‧/‧ heeft de Commissie de Autoriteit om advies gevraagd over voedingsclaims en de gebruiksvoorwaarden daarvan betreffende omega-‧-vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetten, meervoudig onverzadigde vetten en onverzadigde vetten
The specific molecular functions of the Vitamin E compounds is not known with certainty but there is good evidence that they are closely associated with lipids throughout the body and active in stabilizing highly unsaturated fatty acids in the cell against oxidation .De specifieke moleculaire functies van de vitamine Everbindingen zijn niet met zekerheid bekend maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat zij nauw samenhangen met lipiden in het hele lichaam en een rol spelen bij de bescherming tegen oxidatie van veelvoudig onverzadigde vetzuren in de cel .
E472e Mono- and diacetyl-tartaric esters of mono and di- glycerides of fatty acids ( DATEM )E472e Mono- en diglyceriden van ve tzuren , veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur
Fatty acids , acid oils from refining ; fatty alcohols :Industriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetalcoholen :
The main products of the radiolysis of peptides are ammonia , fatty acids , keto acids and " amide-like " products ; diamino acids are also formed .De belangrijkste produkten van de radiolyse van peptiden zijn ammoniak , vetzuren , ketonzuren en " amideachtige produkten " ; ook worden diaminozuren gevormd .
The Committee has not been able to make specific recommendations concerning the fatty acid composition of baby foods .Het Comité kon geen specifieke aanbevelingen geven voor de vetzuursamenstelling van babyvoeding .
The major PUFA in vegetable oils , linole ic acid ( 18 : 2n-6 * ) , until recently was thought to be the only true essential fatty acid .Linolzuur ( 18 : 2n-6 * ) , het belangrijkste MOVZ dat in plantaardige oliën voorkomt , werd tot voor kort als het enige echte essentiële vetzuur beschouwd .
For the purposes of this subheading , " other fatty acids " means mixtures of fatty acids in which none of the fatty acid components comprises 90 % or more by weight of the dry product .Voor een verklaring van het begrip « filets » wordt verwezen naar punt Β van de algemene opmerkingen op Hoofdstuk 3 .
Polyethyleneglycol esters of natural fatty Group TDI : 10 mg / kg b.w. for acids polyethyleneglycol esters of food fatty acids . ( CS / PM / 1656 )Esters van polyethyleenglycol natuurlijke vetzuren met Groeps TDI : 10 mg / kg l.g. voor alle esters van polyethyleenglycol met vetzuren uit spijsoliën . ( CS / PM / 1656 )
Phytosterols and phytostanols are sterols and stanols that are extracted from plants and may be presented as free sterols and stanols or esterified with food grade fatty acidsFytosterolen en fytostanolen zijn sterolen, respectievelijk stanolen, die uit planten zijn geëxtraheerd en als vrije sterolen en stanolen of veresterd met vetzuren van levensmiddelenkwaliteit kunnen worden aangeboden
A claim that a food is high in polyunsaturated fat, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, may only be made where at least ‧ % of the fatty acids present in the product derive from polyunsaturated fat under the condition that polyunsaturated fat provides more than ‧ % of energy of the productEen claim dat een levensmiddel rijk aan meervoudig onverzadigde vetten is en elke andere claim die voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als ten minste ‧ % van de in het product aanwezige vetzuren afkomstig is van meervoudig onverzadigde vetten, op voorwaarde dat meervoudig onverzadigde vetten meer dan ‧ % van de energie van het product leveren
Where RCOO is the fatty acid moiety and n has an average value of approximately 7.5 in the case of Polyoxyethylene ( 8 ) stéarate and 40 in the case of Polyoxyethylene ( 40 ) stéarate .20 ) n H vrij polyol mono-ester di-ester waarin ROGO het vetzuurdeel is en een gemiddelde waarde heeft van 7,5 bij polyoxyethyleen ( 8 ) stearaat en 40 bij polyoxyethyleen ( 40 ) stearaat .
The beneficial fatty acids composition of rapeseed oilDe gunstige vetzuursamenstelling van raapzaadolie
Until 1 October 1995 the voluntary inclusion in the nutrition labelling of one or more of the nutrients sugar , saturated fatty acids , dietary fibre or sodium does not bring into play the obligation referred to in Article 4 ( 1 ) and ( 2 ) to mention all of these nutrients .Tot 1 oktober 1995 leidt de vermelding bij voedingswaarde-etikettering , die vrijwillig plaatsvindt , van een of meer van de volgende voedingsstoffen : suikers , verzadigde vetzuren , voedingsvezels , natrium , niet tot in de artikel 4 , leden 1 en 2 , bedoelde verplichting om al deze voedingsstoffen te vermelden . 7 .
To prohibit the use after 31 Ma rch 1987 of polyoxyethylene ( 8 ) stéarate , polyoxyethylene ( 40 ) stéarate , lactylated fatty acid esters of glycerol and propylene glycol , and dioctyl sodium sulphosuccinate .Na 31 maart 1987 het gebruik van polyoxyethyleen ( 8 ) stearaat , polyoxyethyleen ( 40 ) stearaat , melkvetzuuresters van glycerol en propyleenglycol en dioctyl natriumsulfosuccinaat verbieden .
Product obtained by partially selective enzymatic hydrolysis ( saponification ) of butter fats having a free fatty acid content of about 15 ° / o , expressed as oleic acid .Suikergoed in de vorm van zuurtjes of lollies , verkregen uit gehydrogeneerde glucosestroop ( 97 % ) , waaraan bepaalde smaakgevende en aromatische zelfstandigheden werden toegevoegd en soms saccharine .
Fatt ) * acids , acid oils from refining , fatty alcoholsIndustriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetalcoholcn
Fatty acids , acid oils from refining , fatty alcoholsIndustriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-oils en industriële vetaicoholen
free fatty acid contenthet gehalte aan vrije vetzuren
Esters of glycrol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from ‧ to ‧ inclusive and/or with adipic, citric, ‧-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acidsVetzuren, onvertakte, verzadigde of onverzadigde, met een even aantal koolstofatomen, C‧-C‧ en/of adipine-, citroen-, ‧-hydroxystearine-(oxystearine) en ricinolzuur, veresterd met glycerol
" Rosin " means the resinous products obtained by treating the oleoresinous sap of pine or other conifers and collected in the form of exudates or by treating the wood ( generally the stump ) , and the resinous products obtained by separating the fatty acids of tall oils ( tall oil resins ) .1. instelbare transformatoren ( bijvoorbeeld transformatoren met sleepcontact ) en draaitransformatoren ;
Where nutrition labelling is provided , the information given shall be that contained in the following groups , depending on the labelling : — either Group 1 , which shall state : — the energy value , and — the amount of protein , carbohydrate and fat , — or Group 2 , which shall state : — the energy value , and — the amount of protein , carbohydrate , sugar , fat , saturated fatty acids , dietary fibre and sodium .— hetzij groep 1 , die de volgende gegevens omvat : — de energiewaarde ; — de hoeveelheid eiwitten , koolhydraten en vetten ; — hetzij groep 2 , die de volgende gegevens omvat : — de energiewaarde ; — de hoeveelheid eiwitten , koolhydraten , suikers , vetten , verzadigde vetzuren , voedingsvezel en natrium .
Fatty acids/potassium salt- caprylic acid (CASVetzuren/kaliumzout- caprylzuur (CAS-nr
To prohibit the use after 31 March 1987 of polyoxyethylene ( 8 ) stéarate , polyoxyethylene ( 40 ) stéarate , lactylated fatty acid esters of glycerol and propylene glycol , and dioctyl sodium sulphosuccinate .Na 31 maart 1987 het gebruik verbieden van polyoxyethyleen ( 8 ) stearaat , polyoxyethyleen ( 40 ) stearaat , melkvetzuuresters van glycerol en propyleenglycol en dioctyl natriumsulfosuccinaat verbieden .
The low levels of unsaturated fatty acids (the result of being fed on whey) also prevent the sausages from developing a rancid odourDe beperkte aanwezigheid van onverzadigde vetzuren ten gevolge van de aanwezigheid van wei in het voeder, voorkomt ook dat zich een ranzige geur ontwikkelt
Showing page 1. Found 9145 sentences matching phrase "fatty acid".Found in 2.715 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.