Translations into Dutch:

  • fiscale printer   
     
    A printer with security features for tax authorities to confirm the taxes collected by the retailer.

Example sentences with "fiscal printer", translation memory

add example
One of the most distinguishing features in & krita; is its color management. If you put two screens side to side, you will notice that there is often a lot of difference in the way they display colors. Even white, especially white, is often not the same thing at all. On one screen it can be a dirty yellow, on another screen a sickly bluish. Very seldom is it a creamy milk-white. The same holds, unfortunately, for scanners, printers and digital cameras. So, if you want to see the right colors on screen and on paper, being the colors that you saw when taking your snapshot, you will have to compensateEén van de opvallendste eigenschappen van & krita; is het kleurenbeheer. Als u twee monitors naast elkaar zet, zult u zien dat er vaak een groot verschil is in de manier waarop ze kleuren weergeven. Zelfs wit, vooral wit, ziet er vaak niet hetzelfde uit. Op het ene scherm kan het een beetje vuilgeel zijn, op het andere scherm een beetje blauwachtig. Het is maar zelden melkwit. Hetzelfde geldt jammer genoeg ook voor scanners, printers en digitale camera's. Als u wilt dat de kleuren op het scherm en op papier hetzelfde zijn als de kleuren die u zag toen u een foto maakte, moet u compenseren
Subject: Inkjet printer cartridgesBetreft: Cartridges van inkjet-printers
The Commissioner indicated that the obligation to use ink cartridges of the same brand as a particular printer would be investigated very thoroughlyDe Commissaris gaf te kennen de verplichting om inktpatronen te gebruiken van het merk van een bepaalde printer zeer grondig te zullen onderzoeken
Each certificate must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identifiedElk certificaat moet voorzien zijn van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd
the stamp may be pre-printed on the forms where the printing is entrusted to a printer approved for that purposeDeze stempelafdruk mag door daartoe gemachtigde drukkerijen ook op de formulieren worden voorgedruct
TEC test procedure- Printers, digital duplicators and MFDs with print capability, and fax machinesTEC-procedure- Printers, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten (MFA’s) met printmogelijkheid, en faxmachines
The forms may also be printed by printers appointed by the Member State in which they are establishedDe formulieren kunnen eveneens worden gedrukt door drukkerijen die daartoe zijn erkend door de lidstaat waarin zij zijn gevestigd
supplies for the document reproduction workshop (printer inks, offset plates, films and chemicals for preparing platesbenodigdheden voor de reproductiedienst (inkt, offsetplaten, films en chemische producten
Use browsing (Browsing) Whether or not to listen to printer information from other CUPS servers. Enabled by default. Note: to enable the sending of browsing information from this CUPS server to the LAN, specify a valid BrowseAddress. ex: OnBladeren gebruiken (Browsing) Bepaal of zal worden geluisterd naar printerinformatie van andere CUPS-servers. Standaard is deze ingeschakeld. Opmerking: om het verzenden van bladerinformatie van deze CUPS-server naar het LAN te sturen geeft u een geldig Bladeradres op. Voorbeeld: Aan Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
Different fonts for different printersVerschillende lettertypen voor verschillende printers
The forms shall bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identifiedDe formulieren zijn voorzien van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd
Unable to retrieve printer information for %Printerinformatie voor %‧ kon niet worden opgehaald
These special printers appear in the user print dialog just like normal printers. They are entirely configurable on a per-user basisDeze speciale printers staan in de lijst in het dialoogvenster " Afdrukken " voor gebruikers alsof ze normale printers zijn. Ze zijn geheel instelbaar per gebruiker apart
Computers and printersComputers en printers
Each form shall bear an identification of the printer's name and address or a mark enabling the printer to be identifiedVoorts staan op elk formulier de naam en het adres van de drukker of een teken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd
Pull (as opposed to the usual Push model) printing, where a server or printer just needs to be told the & URL; of a document, whereupon it is retrieved from the resource on the internet and printedPull-afdrukken (tegenovergesteld aan het gebruikelijke push-model), waarbij een server of printer alleen een & URL; van een document nodig heeft, waarna deze van Internet-bron wordt afgehaald en wordt afgedrukt
the purchase, hire or leasing and maintenance of equipment relating to the reproduction and archiving of information in any form, e.g. printers, fax machines, photocopiers, scanners and microcopiersaankoop, huur of leasing van apparatuur voor de weergave van de informatie op papier, zoals printers, faxtoestellen, kopieerapparaten, scanners en microkopieerapparaten
Each form must bear the name and address of the printer or a mark by which the printer can be identifiedOp elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukker vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukker aangebracht
Browse interval (BrowseInterval) The time between browsing updates in seconds. Default is ‧ seconds. Note that browsing information is sent whenever a printer 's state changes as well, so this represents the maximum time between updates. Set this to ‧ to disable outgoing broadcasts so your local printers are not advertised but you can still see printers on other hosts. exBladerinterval (BrowseInterval) De tijd tussen het bladeren in seconden. Standaard is ‧ seconden. Opmerking: bladerinformatie wordt ook verzonden als de status van een printer wijzigt. Dit representeert dus de maximumtijd tussen de bijwerkingen. Stel dit in op ‧ om het uitsturen van broadcasts uit te schakelen. Uw lokale printers worden dan niet aangeboden, maar u zult nog steeds de printers van de andere hosts kunnen zien. Voorbeeld: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e.g. ServerName, ServerAdmin, etc
The exporting States may reserve the right to print the certificates themselves or may have them printed by approved printersDe staten van uitvoer kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of deze door daartoe gemachtigde drukkerijen te laten drukken
Imagine you as the administrator of a LAN. For testing purposes you fully installed one & kde;/CUPS; box on your net, complete with a dozen printers configured and functional: & PostScript;, LaserJets, InkJets and BubbleJets, and so on. Your & kde; users on that box are very happy, they can print like never before, ringing all the bells and whistles of every printer. It took you ‧ hours to make everything run perfectly... and now all the other ‧ users on the network want the same. Two hours again for every box? No way you could do that before next year, you think?Stelt u zich eens voor dat u een systeembeheerder bent van een LAN. Om de zaken te testen, hebt u een & kde;/CUPS;-computer geïnstalleerd met een aantal goed ingestelde en werkende printers: & PostScript;-printers, LaserJets, InkJets, BubbleJets, enzovoort. De gebruikers van die & kde;-computer zijn er erg blij mee, het was nog nooit zo makkelijk om alle printers volledig te benutten. Het nam twee uur in beslag om alles juist in te stellen... Nu willen de andere ‧ gebruikers van het netwerk precies hetzelfde. Zal dat ook weer twee uur duren, voor elk systeem? Dat lukt vast niet voor het einde van het jaar, denkt u niet?
In a German market for rotogravure printing of magazines, customers (the publishers) could be harmed if NewCo were able to raise prices and customers were not able to counter such price increases by switching to other printers due to a lack of available capacityOp de Duitse markt voor het rotatiedrukken van tijdschriften zouden klanten (de uitgevers) kunnen worden benadeeld indien NewCo de prijzen zou kunnen verhogen en klanten als gevolg van een gebrek aan beschikbare capaciteit niet over de mogelijkheid zouden beschikken om te reageren op deze prijsverhogingen door een beroep te doen op andere drukkers
His printer, a rural craftsman, has also been sentenced.Zijn drukker, een ambachtsman van het platteland, is eveneens veroordeeld.
As substantiation, Poland referred to an earlier merger decision which indicated that in order to use the installed capacity as fully as possible printers will normally try to achieve a mix of different print products, as these have different characteristics (periodicity, printing time and volumeOm deze bewering te staven, verwezen de Poolse autoriteiten naar een concentratiebeschikking van eerdere datum waarin wordt aangegeven dat, om de geïnstalleerde capaciteit optimaal te benutten, drukkers normaal gesproken zullen trachten een combinatie van verschillende gedrukte producten te bereiken, aangezien deze verschillende kenmerken hebben (periodiciteit, tijd voor het afdrukken en volume
Abbreviation for HP; G raphical L anguage; a & HP; printer language mainly used for plotters; many CAD (Computer Aided Design) software programs output & HP;/GL files for printingAfkorting van HP; G raphical L anguage (HP Grafische taal); een printertaal van & HP; die het meest voor plotters wordt gebruikt, vele CAD (Computer Aided Design = ontwerpen met behulp van een computer)-programma's leveren & HP;/GL-bestanden af om af te drukken (te plotten eigenlijk). Een plotter is een apparaat voor het maken van tekeningen, zoals technische tekeningen en van wiskundige grafieken
Showing page 1. Found 6481 sentences matching phrase "fiscal printer".Found in 1.993 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.