Translations into Dutch:

  • bezint eer ge begint   
    (Proverb  )
     
    don't jump into something too precipitously

Other meanings:

 
Don't jump into something too precipitously; be at least a bit foresightful or circumspect.

Example sentences with "look before you leap", translation memory

add example
We would do well to remember the old adage 'look before you leap'.We doen er goed aan om een oud gezegde te onthouden: bezint eer gij begint.
So even there, Commission, you must look before you leap.Dus ook daar, Commissie, bezint eer gij begint.
So look before you leap : Community legislation on con sumer credit will not apply to disputes if the amount borrowed is less than ECU 200 or more than ECU 20 000 !Deze wijze van betaling is vooral zeer verbreid in Duitsland en de Benelux-landen , want dit soort cheques wordt nagenoeg overal geaccepteerd , behalve voor zeer kleine bedragen .
Look before you leap’ has always been a good and useful maxim.Bezint eer gij begint” is altijd een goede en nuttige stelregel geweest.
Look before you leap !Maar opgelet !
We must therefore look very carefully before we leap.Daarom moeten wij heel goed oppassen voordat wij ons narigheid op de hals halen.
Level headed people look before they leap.Bezadige mensen bezinnen eer zij beginnen.
You only have to look at the draft conclusions of the European Council of 11 and 12 December regarding the strengthening of the European Security and Defence Policy (ESDP) - which prepares the position of the great powers of the EU for the NATO Summit of April next year - which offers the prospect of a qualitative leap in the so-called 'European Security Strategy' (of 2003) and the establishment of new goals for 'strengthening and optimising European capabilities' over the next 10 years, 'to enable the EU, in the coming years, to conduct simultaneously, outside its territory, a series of civilian missions and military operations of varying scope, corresponding to the most likely scenarios'.Je hoeft alleen maar naar de ontwerpconclusies van de Europese Raad van 11 en 12 december te kijken met betrekking tot de "aanscherping van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)” - ter voorbereiding van het standpunt van de grootmachten van de EU op de NAVO-Top van april volgend jaar, dat gewag maakt van een kwalitatieve sprong voorwaarts in de zogenaamde 'Europese veiligheidsstrategie' (van 2003) en het vaststellen van "nieuwe doelstellingen [...] om de Europese vermogens in de komende jaren te versterken en te optimaliseren”, "opdat de EU in de komende jaren in staat is om buiten haar grondgebied gelijktijdig een waaier aan civiele missies en militaire operaties van uiteenlopende omvang uit te voeren, op basis van de meest waarschijnlijke scenario's”.
In conclusion , I would like to say that you are looking for a qualitative leap forward on the institutional side , and you are right to do so .Als leidend orgaan van de Gemeenschap wordt er in elk opzicht dikwijls teveel van de Raad gevergd .
Think before you leapDenk eerst na
So you should leave before I leap to a poor solution!Ga dus maar weg, voordat ik daar toch op overga
When I think of the dispute we are having with the Council over increasing expenditure on research for the nineties , I fear that historians will look back on this period and say that in the eighties we took a leap forward but in the nineties we took a step back .Als ik kijk naar de ruzie die eigenlijk ook bestaat tussen ons en de Raad over een verhoging van de uitgaven vooronderzoek voor dejaren ' 90. dan vrees ik dat men vanuit historisch oogpunt op een goede dag zal zeggen : in dejaren ' 80 hebben wij een sprong voorwaarts gemaakt , maar in dejaren ' 90 deden wij weer een stap achteruit .
As I look towards the future I am convinced about one thing. The leap forward we are expecting will come from public opinion, from the debate, but first and foremost from young people.Met betrekking tot de toekomst ben ik ervan overtuigd dat de beslissende impuls in het debat zal komen van de publieke opinie en dan vooral van de jongeren, want aan hen is het Europa van morgen.
Let us look first at the single , frontier-free market . Apart from consistency in decision making , what is most striking is the qualitative change : there has been an immense leap forward , with the harmonization of technical regulations and standards , simple mutual recogn ition sometimes taking its place .Overigens zijn alle maatregelen voor de vol ledige liberalisatie van het kapitaalverkeer vastgesteld , zodat in Europa een werkelijke markt voor financiële diensten tot stand kan worden gebracht .
To sum up, the outcome may well not be the quantum leap in air transport that we had hoped for and that had been heralded, but we have started to stake out the ground and can look forward to more Europe above the clouds in the future.Conclusie: het resultaat is weliswaar niet de verwachte reuzensprong in het luchtverkeer zoals ons werd beloofd, maar we hebben toch een begin gemaakt. In de toekomst kunnen we dus meer Europa boven de wolken verwachten.
However , we should look closely at the concrete facts because a great historical leap must be made with , above all , security and stability .En ook om Europa niet te laten verwateren door hen die er eigen lijk altijd al wars van waren .
What I am doing, with your help, is performing a sort of balancing act, by trying to take a very big leap forward, while at the same time trying not to destroy the confidence of certain people who look askance, and with a critical eye, at any possible encroachments upon subsidiarity.Ik ben een soort evenwichtskunstenaar op dit moment, en gesteund door u bewaar ik mijn evenwicht terwijl ik tracht zo ver mogelijk te gaan zonder het vertrouwen te verliezen van diegenen die met wantrouwen en een kritische blik toekijken bij wat ze als mogelijke aantastingen van de subsidiariteit beschouwen.
Under dogmatic liberalism, and also under culpable pressure from the west, Russia was expected to make the leap, without a safety net, from 70 years of command economy to its opposite. No one asked if such a thing had ever happened before, or whether there was a proliferation of entrepreneurial capacity, or whether, after all, there might not be a danger of seeing the old oligarchy return, disguised as managers.De Russen dachten, overigens ook omdat het Westen daar zo op aandrong, dat ze met een dogmatisch liberalisme wel de sprong van zeventig jaar staatseconomie naar het andere uiterste konden wagen, zonder voor een vangnet te zorgen, zonder zich af te vragen wat er daarna kwam, zonder te bezien of er her en der verspreid wel genoeg ondernemingscapaciteit was, zonder te bedenken of uiteindelijk niet de oude oligarchen, in moderne managerspakken gestoken, weer het toneel zouden beheersen.
in writing. - (HU) The leap in energy prices draws our attention more sharply than ever before to the lack of effective regulation in the energy market.schriftelijk. - (HU) De plotseling stijging van de energieprijzen vestigt onze aandacht scherper dan ooit tevoren op het gebrek aan effectieve regelgeving in de energie markt.
If Europe wishes to establish free trade on a reciprocal basis , we shall immediately have to take a few giant leaps backwards , because otherwise its economy simply will not be able to cope , and we shall end up by causing widespread unemployment . We will , quite simply , be putting the cart before the horse , and in my opinion this is not what is needed .Het aanvullende protocol bij de Overeenkomst van Lomé zal de toelatingsvoorwaarden van Zuid-Afrika moeten definiëren en te zijner tijd worden gevo egd bij de herziene versie van genoemde Overeenkomst , op basis van een besluit van de Raad van ministers ACS-Europese Unie .
I hope that the leap, which was unable to take place before the changeover to the euro, to establish a political Europe and a social Europe worthy of their names can take place in future.Ik spreek de wens uit dat de grote sprong voorwaarts om een politiek en een sociaal Europa af te dwingen die die naam waardig zijn, en die voor de overgang naar de euro niet heeft kunnen plaatsvinden, zich later kan voltrekken.
Thirdly , those outside , or not yet inside , will be given a new hurdle to leap before entering into the single currency . Fourthly , why 1 % ?Op deze basis moet de Unie zich voorbereiden op een internationaal geworden wereldeconomie , die voorts een steeds verdergaande economische unie vergt ten overstaan van de volledige tenuitvoerlegging van de akkoorden van de Uruguay-ronde van de GATT binnen enkele jaren , hetgeen betekent dat wij op internationaal niveau een zeer solide eigen economisch orgaan moeten hebben .
Showing page 1. Found 1095516 sentences matching phrase "look before you leap".Found in 272.412 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.