Translations into Dutch:

  • fonetisch alfabet   
     
    A writing system used for transcribing the sounds of human speech into writing.

Other meanings:

 
A list of standard words used to identify letters.
 
list of standard words
 
writing system

Similar phrases in dictionary English Dutch. (2)

International Phonetic AlphabetInternationaal Fonetisch Alfabet
NATO phonetic alphabetSpellingsalfabet

    Show declension

Example sentences with "phonetic alphabet", translation memory

add example
the code for spelling out messages (phonetic alphabet etcde code voor het spellen van berichten (fonetisch alfabet enz
The International Phonetic Alphabet shall be usedHierbij moet het Internationale Fonetisch Alfabet worden gebruikt
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters toevoegen, samen met de fonetische uitspraak, wanneer het alfabet van zijn voertaal dit noodzakelijk maakt
The International Phonetic Alphabet shall be usedHiervoor moet het Internationaal Fonetisch Alfabet worden gebruikt
It' s like, military phonetic alphabetMilitair fonetisch alfabet
The Infrastructure Manager may add further letters, along with a phonetic pronunciation for each letter added, if required by the alphabet of the Infrastructure Manager’s operating language(sDe infrastructuurbeheerder kan letters met fonetische uitspraak toevoegen wanneer zijn taal dit noodzakelijk maakt
The ECB considers that, for reasons of legal certainty and clarity, the uniform spelling of the term euro should be respected in all the linguistic and alphabetical versions of the Reform Treaty and, therefore in the TEU and the TFU, and this requires the spelling to be euro in the Latin alphabet, ευρώ in the Greek alphabet and еуро in the Cyrillic alphabetDe ECB is van mening dat omwille van rechtszekerheid en rechtsduidelijkheid, de uniforme spelling van de term euro in alle talen- en alfabetische versies van het Hervormingsverdrag dient te worden gerespecteerd en derhalve in het VEU en het Verdrag betreffende de werking van de Unie, hetgeen vereist dat in het Latijnse alfabet de spelling euro is, in het Griekse alfabet ευρώ en еуро in het Cyrillische alfabet
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
For vehicles of keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-signVoor voertuigen van exploitanten die zijn gevestid in landen die het Latijnse alfabet niet gebruiken, mag na de AVE en een schuine streep (/) een transliteratie worden gebruikt
For vehicles of keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-signVoor voertuigen van exploitanten die verblijven in landen waar het Latijnse alfabet niet wordt gebruikt, mag na het schuine streepje (/) na de AVE een transliteratie in de eigen taal worden weergegeven
But his experience with Betelguese was like studying a consonant alphabet of two letters after experiencing a vowel alphabet ofNa het BeteIgeus, Ieek dit op een aIfabet van twee medekIinkers...... in pIaats van ‧ kIinkers
Sort alphabetically by application name shows the icons in an alphabetical sort order on the taskbarsorteren op toepassingsnaam toont de pictogrammen in alfabetische volgorde op de taakbalk
For vehicles kept by keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-signVoor voertuigen die in het bezit zijn van exploitanten die zijn gevestigd in landen die het Latijnse alfabet niet gebruiken, mag na de AVE en een schuine streep (/) een transliteratie worden gebruikt
In order for me to add a new language, I need the sounds for the alphabet and some basic syllables. Someone speaking natively the new language must record these sounds in ogg format. For levels ‧ and ‧, the syllables must be chosen by a teacher or someone who knows how children learn: these must be the syllables you have to learn just after the alphabet in order to learn well the basics of this language. Please send me a mail if you are able to do that. See the & klettres; website for detailed instructions on how to add a new languageOm een nieuwe taal toe te voegen, heb ik de klanken nodig voor het alfabet en enkele basislettergrepen. Iemand voor wie de nieuwe taal de moedertaal is, moet dan deze klanken opnemen in een wav-, mp‧-of het liefst in een ogg-bestand. Voor de niveaus ‧ en ‧ moeten de lettergrepen worden uitgekozen door een onderwijzer, of door iemand die weet hoe kinderen leren: dit moeten de lettergrepen zijn die men het eerst moet leren na het alfabet, om de grondslagen van een taal goed te kunnen leren. Als u dit kunt doen, ontvang ik graag een e-mail van u. Zie De webpagina van KLettres voor nadere instructies hoe een nieuwe taal moet worden toegevoegd
But his experience with Betelguese was like studying a consonant alphabet of two letters after experiencing a vowel alphabet ofNa het Betelgeus, leek dit op een alfabet van twee medeklinkers...... in plaats van ‧ klinkers
With the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European UnionMet de erkenning van het Bulgaars als authentieke taal van de Verdragen, en tevens als officiële en werktaal voor gebruik in de Instellingen van de Europese Unie, wordt het cyrillisch alfabet één van de drie alfabetten die officieel in de Europese Unie worden gebruikt
Pleas in law: Infringement of Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ since the goods designated by the opposing marks are similar, the opposing marks are visually and phonetically similar and the marks at issue are capable of giving rise to a likelihood of confusion in the course of tradeAangevoerde middelen: schending van artikel ‧, lid ‧, sub b, van verordening (EG) nr. ‧/‧, aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, de kenmerken van de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen, en de betrokken merken gevaar van verwarring in het handelsverkeer kunnen doen ontstaan
Simple phoneticsGewoon fonetiek
This led the Board, wrongly, to conclude that there was a conceptual difference between the marks which outweighed the visual and aural similarities and justified a conclusion that the trade marks concerned were nor similar; and (ii) failed to take any or a proper account of the circumstances of sale of the goods and services in question and the impact of such circumstances upon (a) the appreciation of the visual and phonetic similarities between the trade marks; and (b) the relative weight to be given, in the global assessment of similarity/likelihood of confusion, to the different elements (visual, aural, conceptual) by which similarity is to be judgedOp basis daarvan heeft de kamer ten onrechte geconcludeerd dat er sprake is van een begripsmatig verschil tussen de merken dat opweegt tegen de visuele en auditieve punten van overeenstemming en de conclusie rechtvaardigt dat deze merken niet overeenstemmen; (ii) geenszins- of niet op de juiste wijze- rekening heeft gehouden met de omstandigheden waaronder de betrokken waren en diensten worden verkocht en de impact van die omstandigheden op (a) de beoordeling van de punten waarop de merken visueel en fonetisch overeenstemmen, (b) het relatieve gewicht dat bij de globale beoordeling van de overeenstemming/het gevaar voor verwarring moet worden toegekend aan de verschillende aspecten (visueel, auditief, begripsmatig) op basis waarvan de overeenstemming dient te worden beoordeeld
For the purpose of establishing whether visual and phonetic similarities are counteracted by the conceptual differences, it is irrelevant that the sign has a meaning which can be grasped by the public immediatelyVoor de neutralisering van de visuele en fonetische overeenstemming door de begripsmatige verschillen, is het niet relevant dat het merk een betekenis heeft die door het publiek onmiddellijk kan worden begrepen
The phonetic processor' s still having trouble locking onDe fonetische processor hapert nog steeds
According to the applicant, the two conflicting trade marks create overall a very different visual, phonetic and conceptual impression, especially when taking the second word ΔEΛTA into considerationVolgens verzoekster is de door de twee conflicterende merken opgeroepen totaalindruk visueel, fonetisch en begripsmatig zeer verschillend, inzonderheid vanwege het tweede woord ΔEΛTA
In support of his claims, the applicant puts forward the dissimilarity of the two marks with regards to the relevant consumer circles, as well as the phonetic, visual and conceptual differences between the earlier mark and the contested oneTer ondersteuning van haar vorderingen stelt verzoekende partij dat het relevante publiek van consumenten voor de twee merken verschilt, en dat het oudere merk en het omstreden merk zowel fonetisch, visueel als begripsmatig verschillen
Showing page 1. Found 506 sentences matching phrase "phonetic alphabet".Found in 2.686 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.