Translations into Dutch:

  • pop-upformulier   
     
    A form that stays on top of other windows. A pop-up form can be modal or modeless.

Example sentences with "pop-up form", translation memory

add example
Calls for the industry to exercise particular care when advertising food products specifically targeted at children; asks for protected times and for restrictions on commercials for unhealthy food specifically targeted at children; any such restrictions should also cover new forms of media such as online games, pop-ups and text messagingroept de sector op extra terughoudend te zijn bij het maken van reclame voor voedingsmiddelen specifiek gericht op kinderen; verzoekt om de invoering van beschermde tijden en van beperkingen voor de reclame voor ongezond voedsel, specifiek gericht op kinderen; is van mening dat dergelijke beperkingen ook moeten gelden voor nieuwe vormen van media, zoals online spelletjes, pop-ups en sms- en chatverkeer
In my own country of Austria, this type of benchmarking, in the form of the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) Pop 3 study, in which we did not perform particularly well, has led to the establishment of a programme known as Qualität in Schulen (Q.I.S - Quality in Schools).In mijn vaderland, Oostenrijk, heeft dat soort benchmarking, het zogeheten TIMSS Pop 3-onderzoek, aangezien wij daarmee niet zo' n succes hadden, tot een project genaamd "Q.I.S. Qualität in Schulen" geleid.
whereas the various cultural industries include a very wide range and a multitude of cultural forms of expression, ranging, for example, from preservation of the cultural heritage, protection of historic monuments, restoration, arts and crafts to the performing arts and visual arts, as well as museums, libraries, theatres, cultural institutions of all kinds, a richly varied music scene, including soloists, pop singers, philharmonic orchestras, big band and opera, as well as literature and publishing, the recording and audio-visual industry and cinemaoverwegende dat de aandacht moet worden gevestigd op de diversiteit en het grote aantal uitdrukkingsvormen in de verschillende cultuursectoren, bijvoorbeeld instandhouding van het cultureel erfgoed, monumentenzorg, restauratiewerk en sierkunst, alsook toneel en de beeldende kunsten, musea, bibliotheken, theaters, allerlei cultuurinstellingen, de gevarieerde wereld van de muziek, van solisten en popartiesten tot philharmonische orkesten en big bands en operagezelschappen, en daarnaast literatuur en uitgeverijen, de audiovisuele en geluidsindustrie en de film
Come sit on my lap.We' il talk about the first thing that pops upKom op m' n schoot, dan bespreken we wat ons te binnen schiet
Behavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific optionsGedrag In deze module kunt u de diverse opties voor uw bureaublad instellen, waaronder de wijze waarop pictogrammen geschikt worden en welke contextmenu's verschijnen wanneer u met de middelste of rechtermuisknop klikt op uw bureaublad. Gebruik de " Wat is dit? " (Shift+F‧) om meer info over een specifieke optie te krijgen
You cannot use the arrow keys to move the text caret into some frames within the document panel. To move the caret inside the frame, press Alt; ‧ to go to the Document Structure area, scroll to the desired frame, press the Menu key to pop up the context menu and choose Edit TextIn het document kunt u de pijltoetsen niet gebruiken om de tekstcursor in een frame te plaatsen. Om de tekstcursor in het frame te plaatsen drukt u op Alt; ‧ om de focus naar de Documentstructuur te verplaatsen, scroll dan naar het gewenste frame, druk op de Menu-toets om het contextmenu te openen en kies Tekst bewerken
should be proper training and supervision of everyone and certainly training and supervision of child minders as well and that they should not simply be people who pop up out of the earth .( Het Parlement neemt de wetgevingsresolutie aan ) staan . Dit laatste geldt beslist ook voor kinderoppassen , die hun werk niet zonder enige vooropleiding zouden moeten doen .
You can' t just pop upJe kunt niet zomaar binnen vallen
Genetic problems keep popping upGenetische problemen blijven opduiken
Because he' s a good messenger and he' s...... always popping up with information, and...... he reminds me of a ventriloquist puppet that moves like thisOmdat hij een goede boodschapper is en hij... komt altijd met nieuwe informatie, en... hij doet me denken aan een pop van een buikspreker die zo doet
We even managed to work in an up-tempo pop tune for the sound trackWe hebben zelfs een leuk melodietje gemaakt voor de sound-track
So, all the potential slayers- who keep popping up from every corner of the earth- were getting killedDus alle potentielen, die van over de hele wereld komen, werden gedood
Clicking with the & RMB; on the ruler will pop up a context menu, with the following entriesDoor met & RMB; op de liniaal te klikken opent u een contextmenu met de volgende items
So you' re okay with Pops moving into a studio apartment and heating up leftovers?You' re fine with that?Terwijl pa hier alleen zit te verkommeren en restjes moet eten
When he popped his head up, he had such a proud look on his faceToen hij bovenkwam, keek hij zo trots
We have drawn up provisions stating that all stocks containing POPs must be destroyed and treated as waste.Wij hebben bepalingen vastgesteld om ervoor te zorgen dat opslagplaatsen met POP-stoffen vernietigd en als afval behandeld worden.
Pop up the Run Command window (Alt; F‧ by default) and typeRoep het venstertje Commando uitvoeren op (standaard: Alt; F‧) en typ daarin
If anyone' s caught taking graft, and I don' t get my share, we stand him up against the wall and pop goes the weaselAls smeergeld vloeit en er wordt niet aan mij afgestaan, we zetten je tegen de muur en peng! ' t is met je gedaan
Three, he goes deep underground, then pops back up...... to murder his son' s ‧ ‧- year- old girlfriend?Of hij duikt onder en komt weer tevoorschijn om... de vriendin van zijn zoon te vermoorden?
A lot of them are pop-up booksHet zijn vooral prentenboeken
They kept popping up all over the placeDat maakt het erger
Marie Helena Kreutz.She' s ‧. Born outside of Hannover. Father was a welder. He died in ' ‧. Still don' t have the mother. The grandmother, she' s still there in Hannover... and looks like she' s the anchor for this little domestic disaster. And there' s a stepbrother. It' s tough. The girl' s a gypsy. She pops up on the grid here and there, but it' s chaotic at best. She paid some electric bills in Spain, ' ‧... had a phone in her name for three months in Belgium, ' ‧. No taxes, no credit. I don' t like her. I want to go deep. Get a phone log for granny and the half brother... anybody we can cross-file. I want to know every place she' s slept in the past six yearsMarie Helena Kreutz. zij is ‧. geboren in Hannover. haar vader was lasser. hij is overleden in '‧. nog steets geen moeder. de oma, woont nog in Hannover... en het ziet er naar uit dat zij de vijlige haven is voor deze kleine ramp. en er is een stiefbroer. het meisje is een zigeuner. ze komt uit de grond hier en daar, maar op zijn minst is het gaoties. ze heefd electriecitijds rekeningen betaald in spanje, '‧... en een telefoon op haar naam in belgie, '‧. geen belasting, geen lening. ik mag haar niet. ik wil ver gaan. zorg dat je de tellefoon rekening kreigd van de oma en de half broer... iedereen die ze kennen. ik wil elke plek kennen waar ze geslapen heefd de afgelopen ‧ jaar
They just stand there until their bellies swell up and they popZe bleven staan tot hun magen opzwollen en barstten
His name pops up in some insider trading thing a few years back, but other than that, he' s a ghostHij deed een paar jaar geleden iets met aandelen, maar buiten dat, is hij een spook
Well, he popped up yesterdayNou, hij dook gisteren op
Showing page 1. Found 410064 sentences matching phrase "pop-up form".Found in 91.562 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.