pronunciation: IPA: ˌɪn.tɚˈnæ.ʃən.əl fənˈɛt.ɪk ˈæl.fəˌbɛt /ˌɪn.tɚˈnæ.ʃən.əl fənˈɛt.ɪk ˈæl.fəˌbɛt/

Translations into Norwegian Nynorsk:

  • Det internasjonale fonetiske alfabetet 

Other meanings:

 
An internationally recognized set of symbols for phonetic transcription.
 
standardized symbols for speech
 
A standardized set of symbols for representing the sounds of human speech.

Example sentences with "International Phonetic Alphabet", translation memory

add example
Select Characters From Phonetic AlphabetVel teikn frå det fonetiske alfabetet. Letter selection dialog for phonetic symbols
Invokes dialog page with characters from phonetic alphabetOpna innskrivingsdialog med teikn frå det fonetiske alfabetet
Phonetic Extensions SupplementFonetiske utvidingar – tilleggKCharselect unicode block name
Phonetic SymbolsFonetiske symbolKCharSelect section name
Katakana Phonetic ExtensionsKatakana fonetiske utvidingarKCharselect unicode block name
Phonetic ExtensionsFonetiske utvidingarKCharselect unicode block name
Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin oneHer kan du velja ein variant av det valde tastaturoppsettet. Oppsettvariantar dekkjer vanlegvis ulike tastaturoppsett for det same språket. Ukrainsk tastaturoppsett kan til dømes ha fire variantar: Enkel, Win-tastar (som i Windows), skrivemaskin og fonetisk (der dei ukrainske bokstavane tilsvarar kvar sin latinske bokstav
Sort AlphabeticallySorter alfabetisk
Sort files alphabeticallySorter filer alfabetisk
The filename prefix should be all alphabetic charactersFilnamnprefikset bør berre innehelda bokstavar
Alphabetic Presentation FormsAlfabetiske presentasjonsformerKCharselect unicode block name
Upper AlphabeticalAlfabetisk, store bokstavar
Get Alphabet in New LanguageHent alfabet på nytt språk ...
If this is checked, KDM will alphabetically sort the user list. Otherwise users are listed in the order they appear in the password fileDersom dette er valt, vil KDM berre visa brukarane i lista over « utvalde brukarar » i innloggingsdialogen
Lower AlphabeticalAlfabetisk, små bokstavar
a KDE program to learn the alphabetEit KDE-program for å læra alfabetetName
Alphabetical ListAlfabetisk listeStyle name
& Sort Alphabetically& Sorter alfabetisk
The ROT() function encrypts text by replacing each letter with the one ‧ places along in the alphabet. If the ‧th position is beyond the letter Z, it begins again at A (rotationROT ()-funksjonen « krypterer » tekst ved å byta ut kvar bokstav med den som ligg ‧ plassar lenger fram i alfabetet. Alfabetet stoppar på Z og byrjar igjen på A (rotasjon
Learn The AlphabetLær alfabetetComment
AlphabeticallyAlfabetisk
European AlphabetsEuropeiske alfabetKCharSelect section name
Internal Error in ServerIntern feil i tenar
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized .Alle har krav på å få leve under slike sosiale kår og internasjonale tilhøve at dei fullt ut kan gjere til røyndom retten og fridomen i denne fråsegna .
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "International Phonetic Alphabet".Found in 10.375 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.