Translations into Polish:

  • Czechow   
     
    Chekhov, Moscow Oblast

Similar phrases in dictionary English Polish. (2)

Anton ChekhovAnton Czechow
Vityaz ChekhovWitjaz Czechow

Example sentences with "Chekhov", translation memory

add example
"The little man" in Russian literature in selected works of N. Gogol and A. ChekhovTyp „małego człowieka” w literaturze rosyjskiej XIX wieku (na przykładzie „Szynela” Gogola oraz „Śmierć urzędnika” Czechowa).
The role of symbol and subtex in dramatic works of A. P. Chekhov based on plays "The Seagull" and "The Cherry Orchard"Funkcja symbolu i podtekstu w dramaturgii A. P. Cechowa - na podstawie sztuk "Mewa" i "Wiśniowy sad"
The "fatherless" problem in the world of "The Brothers Karamazov" by F. Dostoyevsky and "Three sisters" by A. ChekhovProblem braku ojca w świecie "Braci Karamazow" F. Dostojewskiego i w "Trzech siostrach" A. Czechowa.
Works of Shakespeare, Dostoevsky and Chekhov in Philosophical Grasp of Lev ShestovTwórczość Szekspira, Dostojewskiego i Czechowa w ujęciu Lwa Szestowa
In search of alternative worlds or escapes from reality on Chekhov's dramas based on Uncle Vanya, Three sisters and Cherry OrchardW poszukiwaniu alternatywnych światów, czyli ucieczki przed teraźniejszością w dramatach Antoniego Czechowa na podstawie Wujaszka Wani, Trzech Sióstr i Wiśniowego Sadu
Time structure in drama: Maurice Maeterlinck's "The Blind", Anton Chekhov's "Three sisters" and Samuel Beckett's "Waiting for Godot".Konstrukcja czasu w dramacie: ,,Ślepcy'' Maurycego Maeterlincka, ,,Trzy siostry'' Antoniego Czechowa, ,,Czekając na Godota'' Samuela Becketta
Intelligentsia in Anton Chekhov's writings.Inteligencja w twórczości Antoniego Czechowa.
Landscape and its functions in the works of Anton Pavlovich ChekhovPejzaż i jego funkcje w twórczości Antoniego Pawłowicza Czechowa
Picture of hard labor in the works of Fyodor Dostoevsky and Anton Chekhov.Obraz katorgi w twórczości Fiodora Dostojewskiego i Antoniego Czechowa.
Communication Issues in Chekhov's drama "Tree Sisters."Problemy Komunikacji w Dramaturgii Czechowa - "Trzy Siostry"
Problem of translation of proper nouns on the basis of the story "A horsy name" by A. P. ChekhovProblem przekładu nazw własnych na podstawie opowiadania A.P. Czechowa "Końskie nazwisko''
the status of women in the russian society in the second half of the xix century as well as the images of women in anton pavlovich chekhov later short storiesStatus kobiet w społeczeństwie rosyjskim II połowy XIX wieku i obrazy kobiet w późnych opowiadaniach Antoniego Pawłowicza Czechowa
Main ideas of stories of children in A. P. Chekhov's writingsGłówne idee opowiadań dziecięcych w twórczości A. P. Czechowa
The problem of "Russian illness" in Anton Pavlovich Chekhov's dramatic worksProblem "choroby rosyjskiej" w dramaturgii Antona Pawłowicza Czechowa
Aleksandra Semenowicz's stage designs in performances based on classical repertoire, directed by Andrzej Bubień at the Wilam Horzyca Theater in Toruń ("Richard III" by Shakespeare, "Ladies and hussars" by Fredro, "The Cherry Orchard" by Chekhov)Scenografie Aleksandry Semenowicz do przedstawień z repertuaru klasycznego w reżyserii Andrzeja Bubienia w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu (,,Ryszard III'' W. Szekspira, ,,Damy i huzart'' A.Fredry, ,,Wiśniowy sad'' A. Czechowa)
The elements of the Impressionism in the Anton Chekhov’s prose and in the Russian painting of the period of the modernism.Elementy impresjonizmu w prozie Antona Czechowa i w malarstwie rosyjskim okresu modernizmu.
Michael Chekhov acting technique in theatre and filmMetoda aktorska Michaiła Czechowa w teatrze i w filmie
The A. P. Chekhov epistolary texts in the light of language etiquetteEpistolografia A.P. Czechowa w świetle etykiety językowej
Lexemes in Chekhov's novels:Leksemy w opowiadaniach A. Czechowa - problemy przekładu na język polski.
Human's loneliness in Anton Chekhovs short storiesSamotność człowieka w świecie opowiadań Antoniego Czechowa
Andrzej Bubień’s art of direction based on performances of Anton Chekhov’s plays „Uncle Vanya” and „The Cherry Orchard” in Willama Horzycy Theater in Toruń between 1999 and 2004.Sztuka reżyserska Andrzeja Bubienia na podstawie inscenizacji dramatów Antoniego Czechowa Wujaszek Wania i Wiśniowy sad w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 1999-2004
Polish stagings of "Platonov" by A. Chekhov. Platonov as Hamlet or Don Juan?Polskie inscenizacje "Płatonowa" A. Czechowa. Płatonow bardziej jako Hamlet czy Don Juan?
The role of the body in Michael Chekhov's acting technique.Rola ciała w technice aktorskiej Michaiła Czechowa.
Three sisters by Chekhov in Polish staging (overview and analysis of selected productions)„Trzy siostry” Czechowa w inscenizacjach polskich (przegląd i analiza inscenizacji wybranych)
The Poetics and Image of the Steppe in Russian Culture: Chekhov's "The Steppe", Platonov's "Chevengur" and Aitmatov's "The Day Lasts More Than a Hundred Years".Poetyka i obraz stepu w rosyjskiej kulturze na przykładzie "Stepu" A. Czechowa, "Czewengura" A. Płatonowa oraz powieści "Dzień dłuższy niż stulecie" Cz. Ajtmatowa.
Showing page 1. Found 55 sentences matching phrase "Chekhov".Found in 0.214 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.