Translations into Polish:

 • Gmina Czarna   
   
  Gmina Czarna (powiat bieszczadzki)
   
  Gmina Czarna, Bieszczady County
   
  Gmina Czarna (powiat łańcucki)
   
  Gmina Czarna, Łańcut County
   
  Gmina Czarna (powiat dębicki)
   
  Gmina Czarna, Dębica County

Similar phrases in dictionary English Polish. (1)

Gmina Czarna BiałostockaGmina Czarna Białostocka

Example sentences with "Gmina Czarna", translation memory

add example
Natural and architectural heritage of Sołectwo Chotowa situated in Gmina Czarna (Podkarpackie Voivodeship)Dziedzictwo przyrodnicze i architektoniczne sołectwa Chotowa w gminie Czarna (woj. podkarpackie).
Groundwater circulation system between Czarna Hańcza and Wierśnianka rivers (Augustów Plain).System krążenia wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i Wierśnianki (Równina Augustowska).
Between migration and rooting. The networks of family ties of inhabitants of Czarna Wieś Kościelna in Podlasia province in Poland and Polish immigrants from metropolis Lille in region Nord/Pas-de-Calais in France.Między migracją a zakorzenieniem. Sieci powiązań rodzinnych mieszkańców Czarnej Wsi Kościelnej w województwie podlaskim w Polsce oraz polskich imigrantów z metropolii Lille w regionie Nord/Pas-de-Calais we Francji.
Financing the district investments on the example of the District of Czarna.Finansowanie inwestycji gminnych na przykładzie Gminy Czarna
The cost analysis of communal enetrprise activities in Czarna Białostocka in years 2009-2011Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego w Czarnej Białostockiej w latach 2009-2011
Strangers for sure? Highlanders of Podhale talking about Spiszacy and Gypsies from Czarna Góra.Czy na pewno obcy? Górale Podhalańscy o Spiszakach i Cyganach z Czarnej Góry.
A concert of traditional music played by the mountain people of the Czarna Góra chapel ‘ ’ and the jazz of saxophonist Cezariusz Gadzina entertained the audience .Publiczność rozgrzewali górale z kapeli Czarna Góra , wykonującej muzykę tradycyjną , oraz saksofonista jazzowy Cezariusz Gadzina .
Assessment of pollution of Czarna Tarnowska River based on benthic macroinvertebrates.Ocena stanu zanieczyszczenia rzeki Czarnej Tarnowskiej na podstawie makrobezkręgowców bentosu.
Name and surname declension in spoken Polish by the diocesan and monastic priests (based on the example of Tokarnia, Skomielna Czarna and Letownia)Odmiana imion i nazwisk w polzczyźnie mówionej księży diecezjalnych i zakonnych na przykładzie Tokarni, Skomielnej Czarnej i Łętowni
axiologically social norm addiction to drugs exemplified by the wards of metanoia centre in czarna bialostocka. theologicall and moral study.Aksjologiczno - społeczny normatyw uzależnień narkotycznych na przykładzie wychowanków ośrodka Metanoia w Czarnej Białostockiej. Studium teologicznomoralne.
Human resources management in the Municipal Council in Czarna BiałostockaZarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej
Groundwater conditions and their protection in interfluve of Czarna Hańcza and Kanał Augustowski.Warunki hydrogeologiczne i ochrona wód podziemnych w międzyrzeczu Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego
Managing the development of the basic unit of local goverment on the example of community Czarna BiałostockaZarządzanie rozwojem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Czarna Białostocka
Characteristics of the language of the younger generation in rural areas- for example Skomielna Czarna and BogdanowkaCharakterystyka języka młodego pokolenia wsi - na przyładzie Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
Private storm of characters of the Vladimir Páral novels. The outline of Czech society portrait during 60`s based on works belonging to so called ''czarna pentalogia'' od Páral (''Targowisko spełnionych zyczeń'', ''Katapulta'', ''Kochankowie i mordercy'').Prywatna zawierucha bohaterów powieści Vladimira Párala. Próba zarysowania obrazu czeskiego społeczeństwa lat sześćdziesiątych w oparciu o utwory należące do tzw. ''czarnej pentalogii'' Párala (''Targowisko spełnionych życzeń'', ''Katapulta'', ''Kochankowie i mordercy'').
Horseback and Canoe Tour Czarna Hancza – Kanał Augustowski as an example of rehabilitation for people with disabilities by means of active tourismRajd Kajakowo-Konny Czarna Hańcza – Kanał Augustowski jako przykład rehabilitacji osób z niepełnosprawnością przy pomocy turystyki aktywno-krajoznawczej
Reading interests of users of Public Library in Czarna Białostocka.Zainteresowania czytelnicze użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej
Television media language as evidenced in TV progamme entitled 'mała Czarna'.Język programu telewizyjnego na przykładzie "małej Czarnej".
Surnames of the inhabitans of Czarna commune.Nazwiska mieszkańców gminy Czarnej.
Revitalization of rural area Czarna Wieś in the community of RajgródRewitalizacja obszaru wiejskiego Czarna Wieś w gminie Rajgród
Competition law on the example of Czarna Góra (JSC) and ZieleniecPrawo konkurencji a działalność ośrodków narciarskich na przykładzie Czarnej Góry S.A. i Zieleńca
Influence of the home environment on results in the learning on the example of 1 - 3 classes of Primary School in Czarna WodaWpływ środowiska rodzinnego na wyniki w nauce na przykładzie klas I-III Szkoły Postawowej w Czarnej Wodzie.
Administrative unit's debt by way of illustration of a gmina Dębe WielkieZadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Dębe Wielkie
Influence of fund of european union on development -economic socially (on example gmina Korycin)Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój społeczno-gospodarczy (np. gminy Korycin)
Rural tax as source of revenue of gmina.Podatek rolny jako źródło dochodu gminy
Showing page 1. Found 198 sentences matching phrase "Gmina Czarna".Found in 0.266 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.