Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
Attend the lords of France and Burgundy...... GloucesterWprowadź panów Francji i Burgundii,- Gloucester
The wife of a vassal may not precede the Queen of Burgundy!Żona wasala nie może poprzedzać Królowej Burgundii!
" Beatrix of Burgundy. "" Beatrix Burgundii. "
Traceability based on codified documents is assured throughout the process of producing Burgundy mustard, from the plot where the plants are grown to the packaged mustard pasteIdentyfikowalność produktu jest zapewniona w trakcie całego procesu produkcyjnego Moutarde de Bourgogne, począwszy od działek, a skończywszy na zapakowanej musztardzie, z uwzględnieniem standardowych dokumentów
This area consists of the départements making up the Burgundy region: Côte d'Or, Nièvre, Saône and Loire, and YonneNa obszar ten składają się departamenty regionu Burgundii, czyli Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire i Yonne
I' il go to the cathedral in the regalia of the queen of Burgundy!Pójdę do katedry trzymając insygnia królowej Burgundii!
It is, in fact, vitally important that we should maintain the wine-making traditions of chaptalisation that are carried on in many regions of Europe, including Burgundy and Franche Comté - which I happen to represent.W istocie niezmiernie ważne jest zachowanie winiarskiej tradycji szaptalizacji, która panuje w wielu regionach Europy, w tym w Burgundii i Franche Comté - które przypadkiem reprezentuję.
They were really round and burgundy, and they made you look kind ofNie pytaj.Nie mogę uwierzyć, że Ross umówił się z siostrą Rachel
It is said that a large cask (‧,‧ l) of mustard was consumed in ‧ at a feast organised at Rouvres by Duke Eudes IV, Duke of Burgundy, in honour of Philippe VIMówi się, że w ‧ r. podczas święta zorganizowanego w Rouvres przez księcia Burgundii, Odona IV, na cześć Filipa ‧ zjedzono beczułkę (‧,‧ l) musztardy
The objective of the aid is to encourage and support the putting in place of quality measures for production and products in BurgundyPomoc ma na celu wspieranie i pomoc w realizacji działań na rzecz jakości produkcji i produktów wytwarzanych w Burgundii
You recognize this armlet, you queen of Burgundy?Rozpoznajesz tę opaskę, królowo Burgundii?
The Grand Duchy of Ostenburg, a strategically important principality on the border... between the warring kingdoms of Burgundy and FranceWielkie Księstwo Ostenburg, księstwo ważne stratategicznie na granicy... między walczącymi królestwami Burgundii i Francji
From the publication (in the Official Journal of the European Union) of the registration number of the exemption application and the vote on the decision of the Burgundy Regional CouncilPo opublikowaniu numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) oraz przeprowadzeniu głosowania przez Radę Regionu Burgundii
From "Yvonne, Princess of Burgundy" to "The Merry Wives of Windsor" - dramas stagemanaged by Jerzy Stuhr in "Stary Theatre" in Kraków.Od "Iwony, księżniczki Burgunda" do "Wesołych kumoszek z Windsoru". Spektakle wyreżyserowane przez Jerzego Stuhra w Teatrze Ludowym w Krakowie w latach dziewięćdziesiątych.
publications, catalogues and websites providing information about producers from Burgundy or producers of particular productspublikacje, katalogi lub strony internetowe zawierające informacje o producentach w Burgundii lub producentach określonego produktu
The link with geographic origin is based on ancient regional know-how, the traditional growing of mustard seeds in Burgundy, a strong historic link between mustard and Burgundy wine-growing, and an age-old reputationZwiązek z obszarem geograficznym wyznacza starodawne, regionalne know-how, historyczna uprawa w Burgundii gorczycy na nasiona, silne, historyczne powiązanie musztardy z winnicami burgundzkimi oraz dawno zdobyta renoma
Philip of Burgundy!Philip z Burgundii!
Attend the lords of France and Burgundy, GloucesterWprowadz panów Francji i Burgundii, Gloucester
It is aimed at developing the production of organic products in Burgundy: increasing production, surface area and the number of farmersCelem programu jest rozwój rolnictwa ekologicznego w regionie Burgundii, tj. zwiększenie produkcji oraz powierzchni i liczby gospodarstw
Attend the lords of France and BurgundyWprowadz panów Francji i Burgundii
Do I have to hear a lecture on the glories of a Burgundy again?Znowu będziesz mi dawał wykład o wyższości Burgunda?
At a place, my lady, where no one can use the gold to forge weapons against the kings of Burgundy!W miejscu, moja pani, gdzie nikt nie może używać złota do wykucia broni przeciw królom Burgundii!
The fruit is of an intense colour, ranging from dark red to burgundy, uniform over the whole surface of the fruitOwoce wiśni nadwiślanki posiadają intensywną barwę od ciemnoczerwonej do bordowej, jednolitą na całej powierzchni
Showing page 1. Found 2717451 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 436.515 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.