Translations into Polish:

  • Henryk de Bourgogne   

Example sentences with "Henry of Burgundy", translation memory

add example
Philip of Burgundy!Philip z Burgundii!
Beatrix of BurgundyBeatrix Burgundzkiej
Attend the lords of France and Burgundy, GloucesterWprowadz panów Francji i Burgundii, Gloucester
Shall the king of Burgundy be scorned by an obstinate woman?Czy uparta kobieta gardzi królem Burgundii?
The geology of Beaujolais region (SE Burgundy, France) and its influence on the regional wine qualityJakość wina a podłoże geologiczne regionu Beaujolais w SE części Burgundii, Francja
"Infernal combination" The inverted ritual, carnival and grotesque in Ivone, Princess of Burgundy by Witold Gombrowicz"Piekielna kombinacja" Odwrócony rytuał, karnawał i groteska w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
Aspiration of Burgundy to gain the royal crown on the breach of XIVth and XVth century.Dążenie Burgundii do uzyskania korony królewskiej na przełomie XIV i XV w.
They were really round and burgundy, and they made you look kind ofNie pytaj.Nie mogę uwierzyć, że Ross umówił się z siostrą Rachel
Attend the lords of France and BurgundyWprowadź panów Francji i
Unbeknownst to the old duke, his young wife, Beatrix of Burgundy, seduces the gallant knight.This much is known to historyBez wiedzy starego księcia, jego młoda żona, Beatrix Burgundzka, uwodzi wspaniałego rycerza. tyle wiemy z historii
Burgundy stripe- issued to foreign employees of representations of international organisations working permanently in Malta as well as to their spouses and their children still making up their respective householdsz bordowym paskiem – wydawane zagranicznym pracownikom przedstawicielstw organizacji międzynarodowych pracującym na stałe na Malcie oraz ich małżonkom i dzieciom, należącym do tego samego gospodarstwa domowego
Ostenburg was part of BurgundyOstenburg był częścią Burgundii
publications, catalogues and websites providing information about producers from Burgundy or producers of particular productspublikacje, katalogi lub strony internetowe zawierające informacje o producentach w Burgundii lub producentach określonego produktu
At a place, my lady, where no one can use the gold to forge weapons against the kings of Burgundy!W miejscu, moja pani, gdzie nikt nie może używać złota do wykucia broni przeciw królom Burgundii!
Announce to King Gunther, my brother, the Queen of Burgundy is dead!Obwieszczenie Króla Gunthera, mojego brata, Królowa Burgundii nie żyje!
The ritual of initiation in Ivonne, Princess of Burgundy by Witold GombrowiczRytuał inicjacji w Iwonie, księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza
Mustard-seed growing in Burgundy also has a long history as can be seen from the fact that Francis I's physician, Charles Estienne, considered that the mustard produced in Burgundy was of a high quality because of the mustard plant which grew better there than in any other regionUprawa gorczycy na nasiona w Burgundii wpisała się w historię również dlatego, że lekarz Franciszka I, Charles Estienne, uważał, że musztarda produkowana w Burgundii jest doskonałej jakości dzięki najlepszej gorczycy, która nie ma sobie równych w innych regionach
development of local branches (Camargue rice, olive oil and table olives, Burgundy mustard, pulses, etcrozwój produktów lokalnych (ryż z Camargue, uprawa drzew oliwkowych i produkcja oliwek stołowych, musztarda burgundzka, suszone warzywa...
Make way for the Queen of Burgundy, vassal woman!Droga dla Królowej Burgundii, kobieto wasala!
A secret message warns me of war against Burgundy!Tajna wiadomość ostrzega mnie przed wojną z Burgundią!
The link with geographic origin is based on ancient regional know-how, the traditional growing of mustard seeds in Burgundy, a strong historic link between mustard and Burgundy wine-growing, and an age-old reputationZwiązek z obszarem geograficznym wyznacza starodawne, regionalne know-how, historyczna uprawa w Burgundii gorczycy na nasiona, silne, historyczne powiązanie musztardy z winnicami burgundzkimi oraz dawno zdobyta renoma
liquid used in dilution: a mixture of water and white wine with a protected designation of origin, produced in the Burgundy wine-growing region; the minimum proportion of wine is ‧ % during dilutionroztwór rozcieńczony, na który składają się: woda i białe wino ze znakiem CHNP wyprodukowane w regionie uprawy winorośli Burgundii w minimalnej proporcji ‧ % przy dodawaniu składników
Part of the Departments of Côte d'Or, Yonne and Haute-Marne, in the Burgundy RegionCzęść departamentów Côte d'Or, Yonne i Haute-Marne w regionie Burgundii
It is aimed at developing the production of organic products in Burgundy: increasing production, surface area and the number of farmersCelem programu jest rozwój rolnictwa ekologicznego w regionie Burgundii, tj. zwiększenie produkcji oraz powierzchni i liczby gospodarstw
The fruit is of an intense colour, ranging from dark red to burgundy, uniform over the whole surface of the fruitOwoce wiśni nadwiślanki posiadają intensywną barwę od ciemnoczerwonej do bordowej, jednolitą na całej powierzchni
Showing page 1. Found 2560324 sentences matching phrase "Henry of Burgundy".Found in 399.876 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.