Translations into Polish:

  • Jim Gerlach   

Example sentences with "Jim Gerlach", translation memory

add example
Applicant: Gerlach & Co. NVStrona skarżąca: Gerlach & Co
whereas at their informal meeting at St Gerlach Castle on ‧ September ‧ the Foreign Ministers of the ‧ European Union countries reached an agreement accepting Burma's participation at the next ASEM Summit, but at a level below head of state/governmentmając na uwadze nieformalna konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych ‧ państw UE w zamku St. Gerlach w dnia ‧ września ‧ r., która zaowocowała porozumieniem w sprawie dopuszczenia Birmy do następnego szczytu ASEM, lecz na poziomie niższym niż państwowy/rządowy
Case C-‧/‧: Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische Staat (Article ‧, first subparagraph of the Rules of Procedure- Community Customs Code- Concepts of entry in the accounts and communication of the amount of duty to the debtor- Prior entry in the accounts of the amount of the customs debt- Recovery of the customs debtSprawa C-‧/‧: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat (Artykuł ‧ ust. ‧ akapit pierwszy regulaminu- Wspólnotowy kodeks celny- Pojęcie zaksięgowania i powiadomienia dłużnika o kwocie należności celnych- Uprzednie zaksięgowanie kwoty należności celnych- Pokrycie długu celnego
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ signatures) (nr
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg by order of that court of ‧ October ‧ in Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Finanzgericht des Landes Brandenburg z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie Gerlach & Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (OderWyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder
Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Finanzgericht des Landes Brandenburg- Germany)- Gerlach & Co. mbH v Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Customs union- Community transit- Proof of the regularity of a transit operation or of the place of the offence- Three-month period- Period granted subsequent to the decision to recover the import dutiesSprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht des Landes Brandenburg- Niemcy)- Gerlach und Co. mbH przeciwko Hauptzollamt Frankfurt (Oder) (Unia celna- Tranzyt wspólnotowy- Dowód wskazujący na prawidłową realizację procedury tranzytu lub na miejsce, w którym nastąpiło naruszenie- Trzymiesięczny termin- Udzielenie terminu po przyjęciu decyzji o pobraniu należności celnych przywozowych
Applicant: Gerlach & Co. mbHStrona skarżąca: Gerlach und Co. mbH
Order of the Court of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium))- Gerlach & Co. NV v Belgische StaatPostanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Gerlach & Co N.V. przeciwko Belgische Staat
Case C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatSprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
Applicant: N.V. Gerlach & CoStrona skarżąca: N.V. Gerlach & Co
Optical Detection of the Stern-Gerlach EffectMetoda optycznej detekcji efektu Sterna-Gerlacha
Volker Gerlach (NoVolker Gerlach (nr
Jürgen Gerlach (‧ signatures) (NoJürgen Gerlach (‧ podpisów) (nr
Lieutenant.I can' t get through to General GerlachPoruczniku
Reference for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on ‧ October ‧- N.V. Gerlach & Co v Belgische StaatWniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- N.V. Gerlach & Co. przeciwko Belgische Staat
Report: Roberta Angelilli- A‧-‧/‧: Jim Allister and Zuzana RoithováSprawozdanie Roberta Angelilli- A‧-‧/‧: Jim Allister i Zuzana Roithová
I think you know Jim Fanning, our art expertZnasz Jima Fanninga, naszego eksperta w sprawach sztuki
The following spoke: Jim Allister, who referred to the announcement made the previous day by the President of Parliament (Minutes of ‧.‧.‧, Item ‧), and Hans-Peter Martin, on the conduct of sittingsGłos zabrali: Jim Allister, który nawiązał do komunikatu wygłoszonego wczoraj przez Przewodniczącego Parlamentu (pkt ‧ protokołu z dnia ‧.‧.‧), oraz Hans-Peter Martin odnośnie do przebiegu posiedzeń
I' m Detective Jim Brass, this is Catherine Willows, from the Crime LabDetektyw Jim Brass, a to Catherine Willows z Laboratorium
The following spoke: Gerard Batten, Jim Allister, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Harkin, Urszula Krupa, Sylwester Chruszcz, Mairead McGuinness, Pierre Pribetich, Marios Matsakis and Maria PetreGłos zabrali: Gerard Batten, Jim Allister, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Harkin, Urszula Krupa, Sylwester Chruszcz, Mairead McGuinness, Pierre Pribetich, Marios Matsakis i Maria Petre
The C. D. C. is our best choice and Jim' s only chanceCentrum to najlepszy wybór i jedyna szansa dla Jima
I don' t know, JimSama nie wiem, Jim
ln your ear, Jim!Święta prawda
Suppose you heard Jim Cummins come by, you might have thought...... that we were planning to capture you or get that reward, and that ain' t trueMoże gdy usłyszałeś, że Jim Cummins tu przyjeżdża, pomyślałeś,...... że planowaliśmy cię pojmać lub dostać za ciebie nagrodę, co nie jest oczywiście prawdą
Showing page 1. Found 1121 sentences matching phrase "Jim Gerlach".Found in 3.354 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.