Translations into Polish:

  • kuflik   

Example sentences with "bottle brush (tree)", translation memory

add example
and I' m on the first train out of Palookaville./-- the Miracle Brush can scour/ everything from bottles--/ Rise and shine--/ Lift those legs--/ There' s no real way/ Of coping/ When your parachute/ Won' t open/ You' re falling down/ You' re going down/ You fell/ Then you died/ Maybe someone cried/ But not your one- time brideJadę pociągiem z PalookavilleCudowna Szczotka wyczyści wszystko, od butelek... Powstań i lśnij
Keep the brush away from thatOdstaw na razie pędzel
Draining and drying are followed by the brushing, grading and sizing phasePo etapie odcedzenia i wysuszenia następuje etap szczotkowania, selekcji i kalibrowania
Brush your teeth well.Umyj dobrze zęby.
All right.Somebody brush his teeth, get him in his outfit. Let' s goDobra, niech mu ktoś wyszoruje zęby, wsadźcie go w jego strój
Which one of you stole my toilet brush?Który z was rąbnął mi szczotkę klozetową?
Biomolecular nanolayers on surfaces modified with organic brushesNanowarstwy biomolekuł na powierzchniach modyfikowanych szczotkami organicznym
CPA ‧.‧.‧: Other brushes n.e.cCPA ‧.‧.‧: Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane
The product, which has now been stabilised, can then be brushed (in order to remove the surface mould), dusted and packagedProdukt stabilizowany w ten sposób można szczotkować (w celu usunięcia nalotu z powierzchni), pudrować i pakować
It was one of those rare moments when none of my men was in the cafe. One had just left and another was on the pavement about to come in. Harry Lime brushed by him and made for the kiosk.Stało się to w jednej z tych rzadkich chwil, kiedy żadnego z moich ludzi nie było w kawiarni. Jeden dopiero co wyszedł, drugi właśnie wchodził i stał jeszcze na chodniku. Harry Lime otarł się o niego i ruszył w stronę kiosku.
You should brush your teeth thoroughly twice daily and have regular dental examinationsNależy dokładnie myć zęby dwa razy dziennie i regularnie kontrolować stan uzębienia u dentysty
Okay, vivid colors, expressive brush strokesMocne barwy, energiczne ruchy pędzla
I need to brush my teethMuszę umyć zęby
And you three... brush up on how not to embarrass me in front of the attendings or i' il see to it that your hearts stop beatingA wasza trójka... zastanówcie się co zrobić, żeby nie narobić mi wstydu przed rezydentami albo będę świadkiem, jak to wasze serca przestają bić
Children of ‧ years and younger: Use a pea sized amount for supervised brushing to minimize swallowingU dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia
interchangeable tools of heading ‧ or brushes of a kind used as parts of machines (heading ‧); similar interchangeable tools are to be classified according to the constituent material of their working part (for example, in Chapter ‧, ‧, ‧, ‧ or ‧ or heading ‧ ornarzędzi wymiennych objętych pozycją ‧ oraz szczotek, w rodzaju stosowanych jako części maszyn (pozycja ‧); podobne narzędzia wymienne należy klasyfikować według materiału składowego ich części roboczej (na przykład do działu ‧, ‧, ‧, ‧ lub ‧., lub do pozycji ‧ lub
Does he/it have heard something of brushes never?Czy on nigdy nie słyszał o pędzlach?
Give her the old cackle- bladder and the brush- offWszystko kończy się w Meksyku
What' s the next thing you remember after you were brushing your teeth?Jaka jest następna rzecz, którą pamietasz po umyciu zębów?
Scrub brushes, steeI woolSzczotką lub ostrą gąbką
I tried to persuade him to talk to Neuville, but he just brushed me offPrzekonałem go, by porozmawiał z Neuvillem, ale... nie zgodził się
OK, this is me brushing my teethIdę umyć zęby
CPA ‧.‧.‧: Tooth brushes, hair brushes and other toilet brushes for use on the person; artists’ brushes, writing brushes and brushes for cosmeticsCPA ‧.‧.‧: Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne
The orderly appeared and began to brush the reeking mess back into my cell saturating the sides and bottom of my mattress before he decided to retreat. The door slammed.Zjawił się porządkowy i wmiótł śmierdzące resztki z powrotem do mojej celi, zalewając boki i spód mojego materaca. Na tym poprzestał, zamykane drzwi trzasnęły.
Showing page 1. Found 3920 sentences matching phrase "bottle brush (tree)".Found in 2.583 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.